Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I lukke f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet lukke
; el lykke f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet lykke
(norrønt lukka og lykka, lågtysk (ge)lucke 'lagnad, lykke')
1 lagnad, slump
freiste, prøve lykkafreiste, prøve lykka / er lykka god, når vi fram i tideer lykka god, når vi fram i tide
: freiste, prøve lykkafreiste, prøve lykka / er lykka god, når vi fram i tideer lykka god, når vi fram i tide
1 lagnad, slump
freiste, prøve lykkafreiste, prøve lykka / er lykka god, når vi fram i tideer lykka god, når vi fram i tide
: freiste, prøve lykkafreiste, prøve lykka / er lykka god, når vi fram i tideer lykka god, når vi fram i tide
2 god lagnad, framgang, hell
fiskelukkefiskelukke / vinnarlukkevinnarlukke / ha lykka med segha lykka med seg / betre lukke neste gong!betre lukke neste gong! / det var ei lukke at skredet gjekk bortanfor husadet var ei lukke at skredet gjekk bortanfor husa / gjere lukke hos publikum ha suksessgjere lukke hos publikum ha suksess / lykka er betre enn forstanden, framferda, vitetlykka er betre enn forstanden, framferda, vitet / lukke på reisa! god reise! ofte iron: eg er like sæl, det same kan det verelukke på reisa! god reise! ofte iron: eg er like sæl, det same kan det vere
: fiskelukkefiskelukke / vinnarlukkevinnarlukke / ha lykka med segha lykka med seg / betre lukke neste gong!betre lukke neste gong! / det var ei lukke at skredet gjekk bortanfor husadet var ei lukke at skredet gjekk bortanfor husa / gjere lukke hos publikum ha suksessgjere lukke hos publikum ha suksess / lykka er betre enn forstanden, framferda, vitetlykka er betre enn forstanden, framferda, vitet / lukke på reisa! god reise! ofte iron: eg er like sæl, det same kan det verelukke på reisa! god reise! ofte iron: eg er like sæl, det same kan det vere
// som ynske for nokon ved eit visst høve:
til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!
: til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!
// som ynske for nokon ved eit visst høve:
til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!
: til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!
//
til all lukke som vel var, heldigvis som vel var, heldigvis
til all lukke som vel var, heldigvis som vel var, heldigvis //
lukke til! godt ynske for nokon som skal gjere noko godt ynske for nokon som skal gjere noko
lukke til! godt ynske for nokon som skal gjere noko godt ynske for nokon som skal gjere noko
2 god lagnad, framgang, hell
fiskelukkefiskelukke / vinnarlukkevinnarlukke / ha lykka med segha lykka med seg / betre lukke neste gong!betre lukke neste gong! / det var ei lukke at skredet gjekk bortanfor husadet var ei lukke at skredet gjekk bortanfor husa / gjere lukke hos publikum ha suksessgjere lukke hos publikum ha suksess / lykka er betre enn forstanden, framferda, vitetlykka er betre enn forstanden, framferda, vitet / lukke på reisa! god reise! ofte iron: eg er like sæl, det same kan det verelukke på reisa! god reise! ofte iron: eg er like sæl, det same kan det vere
: fiskelukkefiskelukke / vinnarlukkevinnarlukke / ha lykka med segha lykka med seg / betre lukke neste gong!betre lukke neste gong! / det var ei lukke at skredet gjekk bortanfor husadet var ei lukke at skredet gjekk bortanfor husa / gjere lukke hos publikum ha suksessgjere lukke hos publikum ha suksess / lykka er betre enn forstanden, framferda, vitetlykka er betre enn forstanden, framferda, vitet / lukke på reisa! god reise! ofte iron: eg er like sæl, det same kan det verelukke på reisa! god reise! ofte iron: eg er like sæl, det same kan det vere
// som ynske for nokon ved eit visst høve:
til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!
: til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!
// som ynske for nokon ved eit visst høve:
til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!
: til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!
//
til all lukke som vel var, heldigvis som vel var, heldigvis
til all lukke som vel var, heldigvis som vel var, heldigvis //
lukke til! godt ynske for nokon som skal gjere noko godt ynske for nokon som skal gjere noko
lukke til! godt ynske for nokon som skal gjere noko godt ynske for nokon som skal gjere noko
3 gode levekår
jordisk lukkejordisk lukke
: jordisk lukkejordisk lukke
3 gode levekår
jordisk lukkejordisk lukke
: jordisk lukkejordisk lukke
4 djup og varig kjensle av glede og velvære, sæle
streve etter, finne lykka (i livet)streve etter, finne lykka (i livet) / bli fylt av el. med lukkebli fylt av el. med lukke / stråle av lukkestråle av lukke
: streve etter, finne lykka (i livet)streve etter, finne lykka (i livet) / bli fylt av el. med lukkebli fylt av el. med lukke / stråle av lukkestråle av lukke
4 djup og varig kjensle av glede og velvære, sæle
streve etter, finne lykka (i livet)streve etter, finne lykka (i livet) / bli fylt av el. med lukkebli fylt av el. med lukke / stråle av lukkestråle av lukke
: streve etter, finne lykka (i livet)streve etter, finne lykka (i livet) / bli fylt av el. med lukkebli fylt av el. med lukke / stråle av lukkestråle av lukke
1 lagnad, slump
freiste, prøve lykkafreiste, prøve lykka / er lykka god, når vi fram i tideer lykka god, når vi fram i tide
: freiste, prøve lykkafreiste, prøve lykka / er lykka god, når vi fram i tideer lykka god, når vi fram i tide
1 lagnad, slump
freiste, prøve lykkafreiste, prøve lykka / er lykka god, når vi fram i tideer lykka god, når vi fram i tide
: freiste, prøve lykkafreiste, prøve lykka / er lykka god, når vi fram i tideer lykka god, når vi fram i tide
2 god lagnad, framgang, hell
fiskelukkefiskelukke / vinnarlukkevinnarlukke / ha lykka med segha lykka med seg / betre lukke neste gong!betre lukke neste gong! / det var ei lukke at skredet gjekk bortanfor husadet var ei lukke at skredet gjekk bortanfor husa / gjere lukke hos publikum ha suksessgjere lukke hos publikum ha suksess / lykka er betre enn forstanden, framferda, vitetlykka er betre enn forstanden, framferda, vitet / lukke på reisa! god reise! ofte iron: eg er like sæl, det same kan det verelukke på reisa! god reise! ofte iron: eg er like sæl, det same kan det vere
: fiskelukkefiskelukke / vinnarlukkevinnarlukke / ha lykka med segha lykka med seg / betre lukke neste gong!betre lukke neste gong! / det var ei lukke at skredet gjekk bortanfor husadet var ei lukke at skredet gjekk bortanfor husa / gjere lukke hos publikum ha suksessgjere lukke hos publikum ha suksess / lykka er betre enn forstanden, framferda, vitetlykka er betre enn forstanden, framferda, vitet / lukke på reisa! god reise! ofte iron: eg er like sæl, det same kan det verelukke på reisa! god reise! ofte iron: eg er like sæl, det same kan det vere
// som ynske for nokon ved eit visst høve:
til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!
: til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!
// som ynske for nokon ved eit visst høve:
til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!
: til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!
//
til all lukke som vel var, heldigvis som vel var, heldigvis
til all lukke som vel var, heldigvis som vel var, heldigvis //
lukke til! godt ynske for nokon som skal gjere noko godt ynske for nokon som skal gjere noko
lukke til! godt ynske for nokon som skal gjere noko godt ynske for nokon som skal gjere noko
2 god lagnad, framgang, hell
fiskelukkefiskelukke / vinnarlukkevinnarlukke / ha lykka med segha lykka med seg / betre lukke neste gong!betre lukke neste gong! / det var ei lukke at skredet gjekk bortanfor husadet var ei lukke at skredet gjekk bortanfor husa / gjere lukke hos publikum ha suksessgjere lukke hos publikum ha suksess / lykka er betre enn forstanden, framferda, vitetlykka er betre enn forstanden, framferda, vitet / lukke på reisa! god reise! ofte iron: eg er like sæl, det same kan det verelukke på reisa! god reise! ofte iron: eg er like sæl, det same kan det vere
: fiskelukkefiskelukke / vinnarlukkevinnarlukke / ha lykka med segha lykka med seg / betre lukke neste gong!betre lukke neste gong! / det var ei lukke at skredet gjekk bortanfor husadet var ei lukke at skredet gjekk bortanfor husa / gjere lukke hos publikum ha suksessgjere lukke hos publikum ha suksess / lykka er betre enn forstanden, framferda, vitetlykka er betre enn forstanden, framferda, vitet / lukke på reisa! god reise! ofte iron: eg er like sæl, det same kan det verelukke på reisa! god reise! ofte iron: eg er like sæl, det same kan det vere
// som ynske for nokon ved eit visst høve:
til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!
: til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!
// som ynske for nokon ved eit visst høve:
til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!
: til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!til lukke (med dagen, barnet, jula)! gratulerer!
//
til all lukke som vel var, heldigvis som vel var, heldigvis
til all lukke som vel var, heldigvis som vel var, heldigvis //
lukke til! godt ynske for nokon som skal gjere noko godt ynske for nokon som skal gjere noko
lukke til! godt ynske for nokon som skal gjere noko godt ynske for nokon som skal gjere noko
3 gode levekår
jordisk lukkejordisk lukke
: jordisk lukkejordisk lukke
3 gode levekår
jordisk lukkejordisk lukke
: jordisk lukkejordisk lukke
4 djup og varig kjensle av glede og velvære, sæle
streve etter, finne lykka (i livet)streve etter, finne lykka (i livet) / bli fylt av el. med lukkebli fylt av el. med lukke / stråle av lukkestråle av lukke
: streve etter, finne lykka (i livet)streve etter, finne lykka (i livet) / bli fylt av el. med lukkebli fylt av el. med lukke / stråle av lukkestråle av lukke
4 djup og varig kjensle av glede og velvære, sæle
streve etter, finne lykka (i livet)streve etter, finne lykka (i livet) / bli fylt av el. med lukkebli fylt av el. med lukke / stråle av lukkestråle av lukke
: streve etter, finne lykka (i livet)streve etter, finne lykka (i livet) / bli fylt av el. med lukkebli fylt av el. med lukke / stråle av lukkestråle av lukke
II lukke v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet lukke
(dansk, norrønt lykja, preteritum lukta, jamfør norrønt lúka)
1 late att, ha att
lukke (att, igjen) døra, vindaugetlukke (att, igjen) døra, vindauget / lukke munnenlukke munnen / lukke bokalukke boka
: lukke (att, igjen) døra, vindaugetlukke (att, igjen) døra, vindauget / lukke munnenlukke munnen / lukke bokalukke boka
1 late att, ha att
lukke (att, igjen) døra, vindaugetlukke (att, igjen) døra, vindauget / lukke munnenlukke munnen / lukke bokalukke boka
: lukke (att, igjen) døra, vindaugetlukke (att, igjen) døra, vindauget / lukke munnenlukke munnen / lukke bokalukke boka
2 i uttrykk
lukke opp grindalukke opp grinda
: lukke opp grindalukke opp grinda
//
lukke opp late opp, opne late opp, opne
lukke opp late opp, opne late opp, opne
2 i uttrykk
lukke opp grindalukke opp grinda
: lukke opp grindalukke opp grinda
//
lukke opp late opp, opne late opp, opne
lukke opp late opp, opne late opp, opne
3 stengje (inne); låse, sperre (II)
forretningane lukkar klokka 17forretningane lukkar klokka 17
: forretningane lukkar klokka 17forretningane lukkar klokka 17
3 stengje (inne); låse, sperre (II)
forretningane lukkar klokka 17forretningane lukkar klokka 17
: forretningane lukkar klokka 17forretningane lukkar klokka 17
4 i perfektum partisipp i visse uttrykk:
eit lukka møteeit lukka møte / ein lukka natur innesluttaein lukka natur inneslutta / vere som ei lukka bok ukjend; utilnærmelegvere som ei lukka bok ukjend; utilnærmeleg / eit lukka land eit land ein ikkje fritt kan reise til; overf:eit lukka land eit land ein ikkje fritt kan reise til; overf: / moderne målarkunst er eit lukka land for megmoderne målarkunst er eit lukka land for meg / lukka foreining foreining, lag der medlemene er valde innlukka foreining foreining, lag der medlemene er valde inn
: eit lukka møteeit lukka møte / ein lukka natur innesluttaein lukka natur inneslutta / vere som ei lukka bok ukjend; utilnærmelegvere som ei lukka bok ukjend; utilnærmeleg / eit lukka land eit land ein ikkje fritt kan reise til; overf:eit lukka land eit land ein ikkje fritt kan reise til; overf: / moderne målarkunst er eit lukka land for megmoderne målarkunst er eit lukka land for meg / lukka foreining foreining, lag der medlemene er valde innlukka foreining foreining, lag der medlemene er valde inn
//
for lukka dører i jus: (handsame ei sak) utan tilgjenge for publikum i jus: (handsame ei sak) utan tilgjenge for publikum
for lukka dører i jus: (handsame ei sak) utan tilgjenge for publikum i jus: (handsame ei sak) utan tilgjenge for publikum //
lukka bil bil med fast tak; motsett kabriolet bil med fast tak; motsett kabriolet
lukka bil bil med fast tak; motsett kabriolet bil med fast tak; motsett kabriolet //
lukka studium studium med avgrensa opptak studium med avgrensa opptak
lukka studium studium med avgrensa opptak studium med avgrensa opptak //
lukka kjertel kjertel utan utførselskanal kjertel utan utførselskanal
lukka kjertel kjertel utan utførselskanal kjertel utan utførselskanal //
lukka avdeling del av psykiatrisk sjukehus der dørene er låste, slik at pasientane ikkje kan gå ut utan tilsyn del av psykiatrisk sjukehus der dørene er låste, slik at pasientane ikkje kan gå ut utan tilsyn
lukka avdeling del av psykiatrisk sjukehus der dørene er låste, slik at pasientane ikkje kan gå ut utan tilsyn del av psykiatrisk sjukehus der dørene er låste, slik at pasientane ikkje kan gå ut utan tilsyn
4 i perfektum partisipp i visse uttrykk:
eit lukka møteeit lukka møte / ein lukka natur innesluttaein lukka natur inneslutta / vere som ei lukka bok ukjend; utilnærmelegvere som ei lukka bok ukjend; utilnærmeleg / eit lukka land eit land ein ikkje fritt kan reise til; overf:eit lukka land eit land ein ikkje fritt kan reise til; overf: / moderne målarkunst er eit lukka land for megmoderne målarkunst er eit lukka land for meg / lukka foreining foreining, lag der medlemene er valde innlukka foreining foreining, lag der medlemene er valde inn
: eit lukka møteeit lukka møte / ein lukka natur innesluttaein lukka natur inneslutta / vere som ei lukka bok ukjend; utilnærmelegvere som ei lukka bok ukjend; utilnærmeleg / eit lukka land eit land ein ikkje fritt kan reise til; overf:eit lukka land eit land ein ikkje fritt kan reise til; overf: / moderne målarkunst er eit lukka land for megmoderne målarkunst er eit lukka land for meg / lukka foreining foreining, lag der medlemene er valde innlukka foreining foreining, lag der medlemene er valde inn
//
for lukka dører i jus: (handsame ei sak) utan tilgjenge for publikum i jus: (handsame ei sak) utan tilgjenge for publikum
for lukka dører i jus: (handsame ei sak) utan tilgjenge for publikum i jus: (handsame ei sak) utan tilgjenge for publikum //
lukka bil bil med fast tak; motsett kabriolet bil med fast tak; motsett kabriolet
lukka bil bil med fast tak; motsett kabriolet bil med fast tak; motsett kabriolet //
lukka studium studium med avgrensa opptak studium med avgrensa opptak
lukka studium studium med avgrensa opptak studium med avgrensa opptak //
lukka kjertel kjertel utan utførselskanal kjertel utan utførselskanal
lukka kjertel kjertel utan utførselskanal kjertel utan utførselskanal //
lukka avdeling del av psykiatrisk sjukehus der dørene er låste, slik at pasientane ikkje kan gå ut utan tilsyn del av psykiatrisk sjukehus der dørene er låste, slik at pasientane ikkje kan gå ut utan tilsyn
lukka avdeling del av psykiatrisk sjukehus der dørene er låste, slik at pasientane ikkje kan gå ut utan tilsyn del av psykiatrisk sjukehus der dørene er låste, slik at pasientane ikkje kan gå ut utan tilsyn
1 late att, ha att
lukke (att, igjen) døra, vindaugetlukke (att, igjen) døra, vindauget / lukke munnenlukke munnen / lukke bokalukke boka
: lukke (att, igjen) døra, vindaugetlukke (att, igjen) døra, vindauget / lukke munnenlukke munnen / lukke bokalukke boka
1 late att, ha att
lukke (att, igjen) døra, vindaugetlukke (att, igjen) døra, vindauget / lukke munnenlukke munnen / lukke bokalukke boka
: lukke (att, igjen) døra, vindaugetlukke (att, igjen) døra, vindauget / lukke munnenlukke munnen / lukke bokalukke boka
2 i uttrykk
lukke opp grindalukke opp grinda
: lukke opp grindalukke opp grinda
//
lukke opp late opp, opne late opp, opne
lukke opp late opp, opne late opp, opne
2 i uttrykk
lukke opp grindalukke opp grinda
: lukke opp grindalukke opp grinda
//
lukke opp late opp, opne late opp, opne
lukke opp late opp, opne late opp, opne
3 stengje (inne); låse, sperre (II)
forretningane lukkar klokka 17forretningane lukkar klokka 17
: forretningane lukkar klokka 17forretningane lukkar klokka 17
3 stengje (inne); låse, sperre (II)
forretningane lukkar klokka 17forretningane lukkar klokka 17
: forretningane lukkar klokka 17forretningane lukkar klokka 17
4 i perfektum partisipp i visse uttrykk:
eit lukka møteeit lukka møte / ein lukka natur innesluttaein lukka natur inneslutta / vere som ei lukka bok ukjend; utilnærmelegvere som ei lukka bok ukjend; utilnærmeleg / eit lukka land eit land ein ikkje fritt kan reise til; overf:eit lukka land eit land ein ikkje fritt kan reise til; overf: / moderne målarkunst er eit lukka land for megmoderne målarkunst er eit lukka land for meg / lukka foreining foreining, lag der medlemene er valde innlukka foreining foreining, lag der medlemene er valde inn
: eit lukka møteeit lukka møte / ein lukka natur innesluttaein lukka natur inneslutta / vere som ei lukka bok ukjend; utilnærmelegvere som ei lukka bok ukjend; utilnærmeleg / eit lukka land eit land ein ikkje fritt kan reise til; overf:eit lukka land eit land ein ikkje fritt kan reise til; overf: / moderne målarkunst er eit lukka land for megmoderne målarkunst er eit lukka land for meg / lukka foreining foreining, lag der medlemene er valde innlukka foreining foreining, lag der medlemene er valde inn
//
for lukka dører i jus: (handsame ei sak) utan tilgjenge for publikum i jus: (handsame ei sak) utan tilgjenge for publikum
for lukka dører i jus: (handsame ei sak) utan tilgjenge for publikum i jus: (handsame ei sak) utan tilgjenge for publikum //
lukka bil bil med fast tak; motsett kabriolet bil med fast tak; motsett kabriolet
lukka bil bil med fast tak; motsett kabriolet bil med fast tak; motsett kabriolet //
lukka studium studium med avgrensa opptak studium med avgrensa opptak
lukka studium studium med avgrensa opptak studium med avgrensa opptak //
lukka kjertel kjertel utan utførselskanal kjertel utan utførselskanal
lukka kjertel kjertel utan utførselskanal kjertel utan utførselskanal //
lukka avdeling del av psykiatrisk sjukehus der dørene er låste, slik at pasientane ikkje kan gå ut utan tilsyn del av psykiatrisk sjukehus der dørene er låste, slik at pasientane ikkje kan gå ut utan tilsyn
lukka avdeling del av psykiatrisk sjukehus der dørene er låste, slik at pasientane ikkje kan gå ut utan tilsyn del av psykiatrisk sjukehus der dørene er låste, slik at pasientane ikkje kan gå ut utan tilsyn
4 i perfektum partisipp i visse uttrykk:
eit lukka møteeit lukka møte / ein lukka natur innesluttaein lukka natur inneslutta / vere som ei lukka bok ukjend; utilnærmelegvere som ei lukka bok ukjend; utilnærmeleg / eit lukka land eit land ein ikkje fritt kan reise til; overf:eit lukka land eit land ein ikkje fritt kan reise til; overf: / moderne målarkunst er eit lukka land for megmoderne målarkunst er eit lukka land for meg / lukka foreining foreining, lag der medlemene er valde innlukka foreining foreining, lag der medlemene er valde inn
: eit lukka møteeit lukka møte / ein lukka natur innesluttaein lukka natur inneslutta / vere som ei lukka bok ukjend; utilnærmelegvere som ei lukka bok ukjend; utilnærmeleg / eit lukka land eit land ein ikkje fritt kan reise til; overf:eit lukka land eit land ein ikkje fritt kan reise til; overf: / moderne målarkunst er eit lukka land for megmoderne målarkunst er eit lukka land for meg / lukka foreining foreining, lag der medlemene er valde innlukka foreining foreining, lag der medlemene er valde inn
//
for lukka dører i jus: (handsame ei sak) utan tilgjenge for publikum i jus: (handsame ei sak) utan tilgjenge for publikum
for lukka dører i jus: (handsame ei sak) utan tilgjenge for publikum i jus: (handsame ei sak) utan tilgjenge for publikum //
lukka bil bil med fast tak; motsett kabriolet bil med fast tak; motsett kabriolet
lukka bil bil med fast tak; motsett kabriolet bil med fast tak; motsett kabriolet //
lukka studium studium med avgrensa opptak studium med avgrensa opptak
lukka studium studium med avgrensa opptak studium med avgrensa opptak //
lukka kjertel kjertel utan utførselskanal kjertel utan utførselskanal
lukka kjertel kjertel utan utførselskanal kjertel utan utførselskanal //
lukka avdeling del av psykiatrisk sjukehus der dørene er låste, slik at pasientane ikkje kan gå ut utan tilsyn del av psykiatrisk sjukehus der dørene er låste, slik at pasientane ikkje kan gå ut utan tilsyn
lukka avdeling del av psykiatrisk sjukehus der dørene er låste, slik at pasientane ikkje kan gå ut utan tilsyn del av psykiatrisk sjukehus der dørene er låste, slik at pasientane ikkje kan gå ut utan tilsyn

 

Resultat pr. side