Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I los m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet los
(lavtysk lots(man), fra middelengelsk 'veiviser') person som rettleder skip i havneområde eller ukjente farvann
los om bordlos om bord / havnelos, kystlos, statsloshavnelos, kystlos, statslos
: los om bordlos om bord / havnelos, kystlos, statsloshavnelos, kystlos, statslos
person som rettleder skip i havneområde eller ukjente farvann
los om bordlos om bord / havnelos, kystlos, statsloshavnelos, kystlos, statslos
: los om bordlos om bord / havnelos, kystlos, statsloshavnelos, kystlos, statslos
II los m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet los
(tysk 'løs', egentlig kommandoord som inneholder en oppfordring om å slippe hundene løs) det at en jakthund gir hals når den forfølger vilt
elglos, hareloselglos, harelos / loslos / losen gikk oppi lialosen gikk oppi lia
: elglos, hareloselglos, harelos / loslos / losen gikk oppi lialosen gikk oppi lia
det at en jakthund gir hals når den forfølger vilt
elglos, hareloselglos, harelos / loslos / losen gikk oppi lialosen gikk oppi lia
: elglos, hareloselglos, harelos / loslos / losen gikk oppi lialosen gikk oppi lia

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
los m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet los
; el. I lós m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lós
(lågtysk lots(man) frå mellomengelsk lodesman 'vegvisar' av gammalengelsk lad 'veg'; jamfør I lei) person som rettleier skip i hamneområde eller ukjende farvatn
hamnelóshamnelós / kystlóskystlós / få lós om bordfå lós om bord
: hamnelóshamnelós / kystlóskystlós / få lós om bordfå lós om bord
person som rettleier skip i hamneområde eller ukjende farvatn
hamnelóshamnelós / kystlóskystlós / få lós om bordfå lós om bord
: hamnelóshamnelós / kystlóskystlós / få lós om bordfå lós om bord
III los n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet los
; el. III lòs n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet lòs
(norrønt los '(opp)løysing'; samanheng med laus) losning, glid
kome på lòs(et) kome i gang, bli laus el. ferdigkome på lòs(et) kome i gang, bli laus el. ferdig / elva fekk isflaket på lòselva fekk isflaket på lòs / sleppe seg på lòssleppe seg på lòs
: kome på lòs(et) kome i gang, bli laus el. ferdigkome på lòs(et) kome i gang, bli laus el. ferdig / elva fekk isflaket på lòselva fekk isflaket på lòs / sleppe seg på lòssleppe seg på lòs
losning, glid
kome på lòs(et) kome i gang, bli laus el. ferdigkome på lòs(et) kome i gang, bli laus el. ferdig / elva fekk isflaket på lòselva fekk isflaket på lòs / sleppe seg på lòssleppe seg på lòs
: kome på lòs(et) kome i gang, bli laus el. ferdigkome på lòs(et) kome i gang, bli laus el. ferdig / elva fekk isflaket på lòselva fekk isflaket på lòs / sleppe seg på lòssleppe seg på lòs

 

Resultat pr. side