Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
adoptere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet adoptere
(adopte´re; av latinadoptare, av ad 'til' og optare 'velje, ynskje')
1 ta til seg (eit barn) som sitt eige
søkje om å adoptere eit barnsøkje om å adoptere eit barn / dei adopterte eit barn frå Kinadei adopterte eit barn frå Kina
: søkje om å adoptere eit barnsøkje om å adoptere eit barn / dei adopterte eit barn frå Kinadei adopterte eit barn frå Kina
//
adoptere bort gje frå seg eit barn til adoptivforeldre gje frå seg eit barn til adoptivforeldre
adoptere bort gje frå seg eit barn til adoptivforeldre gje frå seg eit barn til adoptivforeldre
1 ta til seg (eit barn) som sitt eige
søkje om å adoptere eit barnsøkje om å adoptere eit barn / dei adopterte eit barn frå Kinadei adopterte eit barn frå Kina
: søkje om å adoptere eit barnsøkje om å adoptere eit barn / dei adopterte eit barn frå Kinadei adopterte eit barn frå Kina
//
adoptere bort gje frå seg eit barn til adoptivforeldre gje frå seg eit barn til adoptivforeldre
adoptere bort gje frå seg eit barn til adoptivforeldre gje frå seg eit barn til adoptivforeldre
2 ta opp, godkjenne
adoptere eit framleggadoptere eit framlegg
: adoptere eit framleggadoptere eit framlegg
2 ta opp, godkjenne
adoptere eit framleggadoptere eit framlegg
: adoptere eit framleggadoptere eit framlegg
1 ta til seg (eit barn) som sitt eige
søkje om å adoptere eit barnsøkje om å adoptere eit barn / dei adopterte eit barn frå Kinadei adopterte eit barn frå Kina
: søkje om å adoptere eit barnsøkje om å adoptere eit barn / dei adopterte eit barn frå Kinadei adopterte eit barn frå Kina
//
adoptere bort gje frå seg eit barn til adoptivforeldre gje frå seg eit barn til adoptivforeldre
adoptere bort gje frå seg eit barn til adoptivforeldre gje frå seg eit barn til adoptivforeldre
1 ta til seg (eit barn) som sitt eige
søkje om å adoptere eit barnsøkje om å adoptere eit barn / dei adopterte eit barn frå Kinadei adopterte eit barn frå Kina
: søkje om å adoptere eit barnsøkje om å adoptere eit barn / dei adopterte eit barn frå Kinadei adopterte eit barn frå Kina
//
adoptere bort gje frå seg eit barn til adoptivforeldre gje frå seg eit barn til adoptivforeldre
adoptere bort gje frå seg eit barn til adoptivforeldre gje frå seg eit barn til adoptivforeldre
2 ta opp, godkjenne
adoptere eit framleggadoptere eit framlegg
: adoptere eit framleggadoptere eit framlegg
2 ta opp, godkjenne
adoptere eit framleggadoptere eit framlegg
: adoptere eit framleggadoptere eit framlegg
ande|egg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andeegg
; el. and|egg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andegg
egg (II,1) som er lagt av ei and (II)
grågrøne andeegggrågrøne andeegg / hermetiserte andeegg frå Kinahermetiserte andeegg frå Kina
: grågrøne andeegggrågrøne andeegg / hermetiserte andeegg frå Kinahermetiserte andeegg frå Kina
egg (II,1) som er lagt av ei and (II)
grågrøne andeegggrågrøne andeegg / hermetiserte andeegg frå Kinahermetiserte andeegg frå Kina
: grågrøne andeegggrågrøne andeegg / hermetiserte andeegg frå Kinahermetiserte andeegg frå Kina
appelsin m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet appelsin
(apelsi´n; frå nederlandsk 'eple frå Kina') frukt (2) med oransjefarga skal frå appelsintre frukt (2) med oransjefarga skal frå appelsintre
I boksar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet boksar
(frå engelsk; jamfør bokse)
1 idrettsutøvar som driv med boksing
1 idrettsutøvar som driv med boksing
2 medlem av løynleg kinesisk organisasjon som hadde til føremål å drive utlendingane ut av Kina, og som fekk i stand eit opprør i 1900
2 medlem av løynleg kinesisk organisasjon som hadde til føremål å drive utlendingane ut av Kina, og som fekk i stand eit opprør i 1900
3 kortform av boksarshorts
3 kortform av boksarshorts
1 idrettsutøvar som driv med boksing
1 idrettsutøvar som driv med boksing
2 medlem av løynleg kinesisk organisasjon som hadde til føremål å drive utlendingane ut av Kina, og som fekk i stand eit opprør i 1900
2 medlem av løynleg kinesisk organisasjon som hadde til føremål å drive utlendingane ut av Kina, og som fekk i stand eit opprør i 1900
3 kortform av boksarshorts
3 kortform av boksarshorts
brakke|by m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet brakkeby
samling av mange brakker
det veks opp nye brakkebyar i Kina fordi folk trekkjer inn til byanedet veks opp nye brakkebyar i Kina fordi folk trekkjer inn til byane
: det veks opp nye brakkebyar i Kina fordi folk trekkjer inn til byanedet veks opp nye brakkebyar i Kina fordi folk trekkjer inn til byane
samling av mange brakker
det veks opp nye brakkebyar i Kina fordi folk trekkjer inn til byanedet veks opp nye brakkebyar i Kina fordi folk trekkjer inn til byane
: det veks opp nye brakkebyar i Kina fordi folk trekkjer inn til byanedet veks opp nye brakkebyar i Kina fordi folk trekkjer inn til byane

 

Resultat pr. side