Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
jakobs|mess m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet jakobsmess
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet jakobsmess
; el. jakobs|messe m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet jakobsmesse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet jakobsmesse
minnedag for apostelen Jakob den eldre, Jakob våthatt, 25. juli minnedag for apostelen Jakob den eldre, Jakob våthatt, 25. juli
jakobs|stige m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet jakobsstige
1 den stige patriarken Jakob i en drøm så reist opp til himmelen, himmelstige (1. Mos 28, 12–13)
1 den stige patriarken Jakob i en drøm så reist opp til himmelen, himmelstige (1. Mos 28, 12–13)
2 bot. fjellflokk
2 bot. fjellflokk
1 den stige patriarken Jakob i en drøm så reist opp til himmelen, himmelstige (1. Mos 28, 12–13)
1 den stige patriarken Jakob i en drøm så reist opp til himmelen, himmelstige (1. Mos 28, 12–13)
2 bot. fjellflokk
2 bot. fjellflokk
levitt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet levitt
(middelalderlatin Levites, av greskLeuites, av det bibelske personnavnet Levi)
1 israelittisk prest, vanligvis av Levi stamme
1 israelittisk prest, vanligvis av Levi stamme
2 sjelden: etterkommer av Levi, sønn av Jakob i Det gamle testamente
levittene en av de tolv israelsstammenelevittene en av de tolv israelsstammene
: levittene en av de tolv israelsstammenelevittene en av de tolv israelsstammene
2 sjelden: etterkommer av Levi, sønn av Jakob i Det gamle testamente
levittene en av de tolv israelsstammenelevittene en av de tolv israelsstammene
: levittene en av de tolv israelsstammenelevittene en av de tolv israelsstammene
1 israelittisk prest, vanligvis av Levi stamme
1 israelittisk prest, vanligvis av Levi stamme
2 sjelden: etterkommer av Levi, sønn av Jakob i Det gamle testamente
levittene en av de tolv israelsstammenelevittene en av de tolv israelsstammene
: levittene en av de tolv israelsstammenelevittene en av de tolv israelsstammene
2 sjelden: etterkommer av Levi, sønn av Jakob i Det gamle testamente
levittene en av de tolv israelsstammenelevittene en av de tolv israelsstammene
: levittene en av de tolv israelsstammenelevittene en av de tolv israelsstammene
patriark m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet patriark
(fra gresk av patria 'slekt' og arkhein 'herske')
1 stamfar, i Bibelen særlig brukt om Abraham, Isak og Jakob
1 stamfar, i Bibelen særlig brukt om Abraham, Isak og Jakob
2 ærestittel for enkelte katolske biskoper, nå særlig gresk-katolske
2 ærestittel for enkelte katolske biskoper, nå særlig gresk-katolske
3 ærverdig gammel mann; myndig familiefar
3 ærverdig gammel mann; myndig familiefar
1 stamfar, i Bibelen særlig brukt om Abraham, Isak og Jakob
1 stamfar, i Bibelen særlig brukt om Abraham, Isak og Jakob
2 ærestittel for enkelte katolske biskoper, nå særlig gresk-katolske
2 ærestittel for enkelte katolske biskoper, nå særlig gresk-katolske
3 ærverdig gammel mann; myndig familiefar
3 ærverdig gammel mann; myndig familiefar

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
israelitt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet israelitt
(avleiing av namnetIsrael, tilnamn på stamfaren Jakob, 1. Mos 32,28) særleg i bibelsk tid: jøde, hebrear særleg i bibelsk tid: jøde, hebrear
jakobinar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet jakobinar
(franskjacobin, av St. Jakob)
1 (fransk) dominikanarmunk
1 (fransk) dominikanarmunk
2 medlem av Jakobinarklubben i Frankrike (1789–1794)
2 medlem av Jakobinarklubben i Frankrike (1789–1794)
1 (fransk) dominikanarmunk
1 (fransk) dominikanarmunk
2 medlem av Jakobinarklubben i Frankrike (1789–1794)
2 medlem av Jakobinarklubben i Frankrike (1789–1794)
jakobs|mess f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet jakobsmess
; el. jakobs|messe f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet jakobsmesse
(sjå -mess) minnedag for apostelen Jakob den eldre; Jakob våthatt, 25. juli minnedag for apostelen Jakob den eldre; Jakob våthatt, 25. juli
jakobs|stige m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet jakobsstige
(etter namnetJakob, yngste sonen til patriarken Isak, jamfør 1. Mos. 28)
1 himmelstige
1 himmelstige
2 i botanikk: fjellflokk
2 i botanikk: fjellflokk
1 himmelstige
1 himmelstige
2 i botanikk: fjellflokk
2 i botanikk: fjellflokk
patriark m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet patriark
(gresk patriarkhes 'stamfar')
1 stamfar for jødefolket
patriarkane Abraham, Isak og Jakobpatriarkane Abraham, Isak og Jakob
: patriarkane Abraham, Isak og Jakobpatriarkane Abraham, Isak og Jakob
1 stamfar for jødefolket
patriarkane Abraham, Isak og Jakobpatriarkane Abraham, Isak og Jakob
: patriarkane Abraham, Isak og Jakobpatriarkane Abraham, Isak og Jakob
2 ærestittel for katolsk biskop av høg rang; overhovud for den ortodokse kyrkja
patriarken av Veneziapatriarken av Venezia / patriarken i Konstantinopelpatriarken i Konstantinopel
: patriarken av Veneziapatriarken av Venezia / patriarken i Konstantinopelpatriarken i Konstantinopel
2 ærestittel for katolsk biskop av høg rang; overhovud for den ortodokse kyrkja
patriarken av Veneziapatriarken av Venezia / patriarken i Konstantinopelpatriarken i Konstantinopel
: patriarken av Veneziapatriarken av Venezia / patriarken i Konstantinopelpatriarken i Konstantinopel
3 familie(stam)far; ærverdig og myndig gammal mann
3 familie(stam)far; ærverdig og myndig gammal mann
1 stamfar for jødefolket
patriarkane Abraham, Isak og Jakobpatriarkane Abraham, Isak og Jakob
: patriarkane Abraham, Isak og Jakobpatriarkane Abraham, Isak og Jakob
1 stamfar for jødefolket
patriarkane Abraham, Isak og Jakobpatriarkane Abraham, Isak og Jakob
: patriarkane Abraham, Isak og Jakobpatriarkane Abraham, Isak og Jakob
2 ærestittel for katolsk biskop av høg rang; overhovud for den ortodokse kyrkja
patriarken av Veneziapatriarken av Venezia / patriarken i Konstantinopelpatriarken i Konstantinopel
: patriarken av Veneziapatriarken av Venezia / patriarken i Konstantinopelpatriarken i Konstantinopel
2 ærestittel for katolsk biskop av høg rang; overhovud for den ortodokse kyrkja
patriarken av Veneziapatriarken av Venezia / patriarken i Konstantinopelpatriarken i Konstantinopel
: patriarken av Veneziapatriarken av Venezia / patriarken i Konstantinopelpatriarken i Konstantinopel
3 familie(stam)far; ærverdig og myndig gammal mann
3 familie(stam)far; ærverdig og myndig gammal mann

 

Resultat pr. side