Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
individ n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet individ
(av latin individuus 'udelelig') enkeltvesen, enkeltperson (særlig sett i forhold til art, gruppe, klasse, samfunn)
motsetningen mellom individ og samfunnmotsetningen mellom individ og samfunn / byens løse individerbyens løse individer / et forkomment individet forkomment individ
: motsetningen mellom individ og samfunnmotsetningen mellom individ og samfunn / byens løse individerbyens løse individer / et forkomment individet forkomment individ
enkeltvesen, enkeltperson (særlig sett i forhold til art, gruppe, klasse, samfunn)
motsetningen mellom individ og samfunnmotsetningen mellom individ og samfunn / byens løse individerbyens løse individer / et forkomment individet forkomment individ
: motsetningen mellom individ og samfunnmotsetningen mellom individ og samfunn / byens løse individerbyens løse individer / et forkomment individet forkomment individ

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
individ n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet individ
(av latin individuus 'udeleleg') einskildskapnad, einskildperson (særleg sett i høve til art, gruppe, klasse, samfunn)
motsetnaden mellom individ og samfunnmotsetnaden mellom individ og samfunn
: motsetnaden mellom individ og samfunnmotsetnaden mellom individ og samfunn
einskildskapnad, einskildperson (særleg sett i høve til art, gruppe, klasse, samfunn)
motsetnaden mellom individ og samfunnmotsetnaden mellom individ og samfunn
: motsetnaden mellom individ og samfunnmotsetnaden mellom individ og samfunn

 

Resultat pr. side