Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I abstrakt n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet abstrakt
(abstrak´t; substantivering av III abstrakt)
1 uhåndgripelig eller tenkt fenomen
tenke i abstraktertenke i abstrakter
: tenke i abstraktertenke i abstrakter
1 uhåndgripelig eller tenkt fenomen
tenke i abstraktertenke i abstrakter
: tenke i abstraktertenke i abstrakter
2 i språkvitenskap: substantiv med abstrakt (III,1) betydning
substantivet 'skjønnhet' er et abstraktsubstantivet 'skjønnhet' er et abstrakt
: substantivet 'skjønnhet' er et abstraktsubstantivet 'skjønnhet' er et abstrakt
2 i språkvitenskap: substantiv med abstrakt (III,1) betydning
substantivet 'skjønnhet' er et abstraktsubstantivet 'skjønnhet' er et abstrakt
: substantivet 'skjønnhet' er et abstraktsubstantivet 'skjønnhet' er et abstrakt
1 uhåndgripelig eller tenkt fenomen
tenke i abstraktertenke i abstrakter
: tenke i abstraktertenke i abstrakter
1 uhåndgripelig eller tenkt fenomen
tenke i abstraktertenke i abstrakter
: tenke i abstraktertenke i abstrakter
2 i språkvitenskap: substantiv med abstrakt (III,1) betydning
substantivet 'skjønnhet' er et abstraktsubstantivet 'skjønnhet' er et abstrakt
: substantivet 'skjønnhet' er et abstraktsubstantivet 'skjønnhet' er et abstrakt
2 i språkvitenskap: substantiv med abstrakt (III,1) betydning
substantivet 'skjønnhet' er et abstraktsubstantivet 'skjønnhet' er et abstrakt
: substantivet 'skjønnhet' er et abstraktsubstantivet 'skjønnhet' er et abstrakt
ad|vare v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet advare
(av I ad og III vare) varsle om uheldige følger; varsku
hvordan skal vi få advart henne?hvordan skal vi få advart henne? / han lot seg ikke advarehan lot seg ikke advare / jeg bare advarer deg!jeg bare advarer deg! / det advares mot å svømme like etter at en har spistdet advares mot å svømme like etter at en har spist
: hvordan skal vi få advart henne?hvordan skal vi få advart henne? / han lot seg ikke advarehan lot seg ikke advare / jeg bare advarer deg!jeg bare advarer deg! / det advares mot å svømme like etter at en har spistdet advares mot å svømme like etter at en har spist
varsle om uheldige følger; varsku
hvordan skal vi få advart henne?hvordan skal vi få advart henne? / han lot seg ikke advarehan lot seg ikke advare / jeg bare advarer deg!jeg bare advarer deg! / det advares mot å svømme like etter at en har spistdet advares mot å svømme like etter at en har spist
: hvordan skal vi få advart henne?hvordan skal vi få advart henne? / han lot seg ikke advarehan lot seg ikke advare / jeg bare advarer deg!jeg bare advarer deg! / det advares mot å svømme like etter at en har spistdet advares mot å svømme like etter at en har spist
akse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet akse
(av tysk Achse; beslektet med III aksel)
1 (tenkt) midtlinje som noe roterer omkring
dreie seg om sin egen aksedreie seg om sin egen akse
: dreie seg om sin egen aksedreie seg om sin egen akse; som etterledd i jordakse
1 (tenkt) midtlinje som noe roterer omkring
dreie seg om sin egen aksedreie seg om sin egen akse
: dreie seg om sin egen aksedreie seg om sin egen akse; som etterledd i jordakse
2 midtlinje som noe grupperer seg (symmetrisk) om
2 midtlinje som noe grupperer seg (symmetrisk) om
3 tenkt linje mellom to ytterpunkter
befinne seg til venstre på den politiske aksenbefinne seg til venstre på den politiske aksen
: befinne seg til venstre på den politiske aksenbefinne seg til venstre på den politiske aksen
3 tenkt linje mellom to ytterpunkter
befinne seg til venstre på den politiske aksenbefinne seg til venstre på den politiske aksen
: befinne seg til venstre på den politiske aksenbefinne seg til venstre på den politiske aksen
4 i matematikk: koordinatakse
vannrett aksevannrett akse / loddrett akseloddrett akse / aksene i et koordinatsystemaksene i et koordinatsystem
: vannrett aksevannrett akse / loddrett akseloddrett akse / aksene i et koordinatsystemaksene i et koordinatsystem; som etterledd i x-akse, y-akse
4 i matematikk: koordinatakse
vannrett aksevannrett akse / loddrett akseloddrett akse / aksene i et koordinatsystemaksene i et koordinatsystem
: vannrett aksevannrett akse / loddrett akseloddrett akse / aksene i et koordinatsystemaksene i et koordinatsystem; som etterledd i x-akse, y-akse
5 i overført betydning: forbindelse mellom to aktører; politisk allianse
den fransk-tyske aksen i Europaden fransk-tyske aksen i Europa
: den fransk-tyske aksen i Europaden fransk-tyske aksen i Europa
5 i overført betydning: forbindelse mellom to aktører; politisk allianse
den fransk-tyske aksen i Europaden fransk-tyske aksen i Europa
: den fransk-tyske aksen i Europaden fransk-tyske aksen i Europa
1 (tenkt) midtlinje som noe roterer omkring
dreie seg om sin egen aksedreie seg om sin egen akse
: dreie seg om sin egen aksedreie seg om sin egen akse; som etterledd i jordakse
1 (tenkt) midtlinje som noe roterer omkring
dreie seg om sin egen aksedreie seg om sin egen akse
: dreie seg om sin egen aksedreie seg om sin egen akse; som etterledd i jordakse
2 midtlinje som noe grupperer seg (symmetrisk) om
2 midtlinje som noe grupperer seg (symmetrisk) om
3 tenkt linje mellom to ytterpunkter
befinne seg til venstre på den politiske aksenbefinne seg til venstre på den politiske aksen
: befinne seg til venstre på den politiske aksenbefinne seg til venstre på den politiske aksen
3 tenkt linje mellom to ytterpunkter
befinne seg til venstre på den politiske aksenbefinne seg til venstre på den politiske aksen
: befinne seg til venstre på den politiske aksenbefinne seg til venstre på den politiske aksen
4 i matematikk: koordinatakse
vannrett aksevannrett akse / loddrett akseloddrett akse / aksene i et koordinatsystemaksene i et koordinatsystem
: vannrett aksevannrett akse / loddrett akseloddrett akse / aksene i et koordinatsystemaksene i et koordinatsystem; som etterledd i x-akse, y-akse
4 i matematikk: koordinatakse
vannrett aksevannrett akse / loddrett akseloddrett akse / aksene i et koordinatsystemaksene i et koordinatsystem
: vannrett aksevannrett akse / loddrett akseloddrett akse / aksene i et koordinatsystemaksene i et koordinatsystem; som etterledd i x-akse, y-akse
5 i overført betydning: forbindelse mellom to aktører; politisk allianse
den fransk-tyske aksen i Europaden fransk-tyske aksen i Europa
: den fransk-tyske aksen i Europaden fransk-tyske aksen i Europa
5 i overført betydning: forbindelse mellom to aktører; politisk allianse
den fransk-tyske aksen i Europaden fransk-tyske aksen i Europa
: den fransk-tyske aksen i Europaden fransk-tyske aksen i Europa
aksel|kobling m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet akselkobling
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet akselkobling
; el. aksel|kopling m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet akselkopling
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet akselkopling
(av III aksel) maskindel som forbinder flere aksler eller aksel og hjul maskindel som forbinder flere aksler eller aksel og hjul
aksling m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aksling
(av III aksel) (metall)stang som enten selv går rundt og overfører kraft fra motor til mekanisk maskin, eller som ligger rolig og bærer oppe eller binder sammen roterende maskindeler (hjul); aksel (III,1) (metall)stang som enten selv går rundt og overfører kraft fra motor til mekanisk maskin, eller som ligger rolig og bærer oppe eller binder sammen roterende maskindeler (hjul); aksel (III,1)

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I abstrakt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet abstrakt
(abstrak´t; substantivering av III abstrakt)
1 uhandgripeleg eller tenkt fenomen
tenkje i abstrakttenkje i abstrakt
: tenkje i abstrakttenkje i abstrakt
1 uhandgripeleg eller tenkt fenomen
tenkje i abstrakttenkje i abstrakt
: tenkje i abstrakttenkje i abstrakt
2 i språkvitskap: substantiv med abstrakt (III,1) tyding; motsett II konkret
substantivet 'kjærleik' er eit abstraktsubstantivet 'kjærleik' er eit abstrakt
: substantivet 'kjærleik' er eit abstraktsubstantivet 'kjærleik' er eit abstrakt
2 i språkvitskap: substantiv med abstrakt (III,1) tyding; motsett II konkret
substantivet 'kjærleik' er eit abstraktsubstantivet 'kjærleik' er eit abstrakt
: substantivet 'kjærleik' er eit abstraktsubstantivet 'kjærleik' er eit abstrakt
1 uhandgripeleg eller tenkt fenomen
tenkje i abstrakttenkje i abstrakt
: tenkje i abstrakttenkje i abstrakt
1 uhandgripeleg eller tenkt fenomen
tenkje i abstrakttenkje i abstrakt
: tenkje i abstrakttenkje i abstrakt
2 i språkvitskap: substantiv med abstrakt (III,1) tyding; motsett II konkret
substantivet 'kjærleik' er eit abstraktsubstantivet 'kjærleik' er eit abstrakt
: substantivet 'kjærleik' er eit abstraktsubstantivet 'kjærleik' er eit abstrakt
2 i språkvitskap: substantiv med abstrakt (III,1) tyding; motsett II konkret
substantivet 'kjærleik' er eit abstraktsubstantivet 'kjærleik' er eit abstrakt
: substantivet 'kjærleik' er eit abstraktsubstantivet 'kjærleik' er eit abstrakt
adels|stand m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adelsstand
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adelsstand
(jamfør III stand) adel (1) adel (1)
akse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet akse
(av tysk Achse; samanheng med III aksel)
1 (tenkt) midtlinje som noko sviv ikring
dreie seg rundt sin eigen aksedreie seg rundt sin eigen akse
: dreie seg rundt sin eigen aksedreie seg rundt sin eigen akse; som etterledd i jordakse
1 (tenkt) midtlinje som noko sviv ikring
dreie seg rundt sin eigen aksedreie seg rundt sin eigen akse
: dreie seg rundt sin eigen aksedreie seg rundt sin eigen akse; som etterledd i jordakse
2 midtlinje som noko grupperer seg (symmetrisk) om
2 midtlinje som noko grupperer seg (symmetrisk) om
3 tenkt linje mellom to ytterpunkt
til høgre på den politiske aksentil høgre på den politiske aksen
: til høgre på den politiske aksentil høgre på den politiske aksen
3 tenkt linje mellom to ytterpunkt
til høgre på den politiske aksentil høgre på den politiske aksen
: til høgre på den politiske aksentil høgre på den politiske aksen
4 i matematikk: koordinatakse
vassrett aksevassrett akse / loddrett akseloddrett akse / aksane i eit koordinatsystemaksane i eit koordinatsystem
: vassrett aksevassrett akse / loddrett akseloddrett akse / aksane i eit koordinatsystemaksane i eit koordinatsystem; som etterledd i x-akse, y-akse
4 i matematikk: koordinatakse
vassrett aksevassrett akse / loddrett akseloddrett akse / aksane i eit koordinatsystemaksane i eit koordinatsystem
: vassrett aksevassrett akse / loddrett akseloddrett akse / aksane i eit koordinatsystemaksane i eit koordinatsystem; som etterledd i x-akse, y-akse
5 i overført tyding: samband mellom to aktørar; politisk allianse
den fransk-tyske aksen i Europaden fransk-tyske aksen i Europa
: den fransk-tyske aksen i Europaden fransk-tyske aksen i Europa
5 i overført tyding: samband mellom to aktørar; politisk allianse
den fransk-tyske aksen i Europaden fransk-tyske aksen i Europa
: den fransk-tyske aksen i Europaden fransk-tyske aksen i Europa
1 (tenkt) midtlinje som noko sviv ikring
dreie seg rundt sin eigen aksedreie seg rundt sin eigen akse
: dreie seg rundt sin eigen aksedreie seg rundt sin eigen akse; som etterledd i jordakse
1 (tenkt) midtlinje som noko sviv ikring
dreie seg rundt sin eigen aksedreie seg rundt sin eigen akse
: dreie seg rundt sin eigen aksedreie seg rundt sin eigen akse; som etterledd i jordakse
2 midtlinje som noko grupperer seg (symmetrisk) om
2 midtlinje som noko grupperer seg (symmetrisk) om
3 tenkt linje mellom to ytterpunkt
til høgre på den politiske aksentil høgre på den politiske aksen
: til høgre på den politiske aksentil høgre på den politiske aksen
3 tenkt linje mellom to ytterpunkt
til høgre på den politiske aksentil høgre på den politiske aksen
: til høgre på den politiske aksentil høgre på den politiske aksen
4 i matematikk: koordinatakse
vassrett aksevassrett akse / loddrett akseloddrett akse / aksane i eit koordinatsystemaksane i eit koordinatsystem
: vassrett aksevassrett akse / loddrett akseloddrett akse / aksane i eit koordinatsystemaksane i eit koordinatsystem; som etterledd i x-akse, y-akse
4 i matematikk: koordinatakse
vassrett aksevassrett akse / loddrett akseloddrett akse / aksane i eit koordinatsystemaksane i eit koordinatsystem
: vassrett aksevassrett akse / loddrett akseloddrett akse / aksane i eit koordinatsystemaksane i eit koordinatsystem; som etterledd i x-akse, y-akse
5 i overført tyding: samband mellom to aktørar; politisk allianse
den fransk-tyske aksen i Europaden fransk-tyske aksen i Europa
: den fransk-tyske aksen i Europaden fransk-tyske aksen i Europa
5 i overført tyding: samband mellom to aktørar; politisk allianse
den fransk-tyske aksen i Europaden fransk-tyske aksen i Europa
: den fransk-tyske aksen i Europaden fransk-tyske aksen i Europa
aksel|kopling f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet akselkopling
(av III aksel) maskindel som bind saman fleire akslar eller aksel og hjul maskindel som bind saman fleire akslar eller aksel og hjul
aksel|trykk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akseltrykk
(jamfør III trykk) del av samla vekt av eit køyretøy som fell på kvar aksel (III,1) del av samla vekt av eit køyretøy som fell på kvar aksel (III,1)

 

Resultat pr. side