Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
-eri n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet -eri
(fra lavtysk-erie, av en sammensmelting av gresk, latin -ia og latin -arius) suffiks brukt til å lage substantiv
1 av verb, i ord som fiskeri, frieri
1 av verb, i ord som fiskeri, frieri
2 av verb og substantiv i ord med nedsettende betydning: artisteri, pedanteri, slaveri, sløseri
2 av verb og substantiv i ord med nedsettende betydning: artisteri, pedanteri, slaveri, sløseri
3 av verb og substantiv for å angi stedet for en virksomhet, i ord som bakeri, garveri, høvleri, meieri
3 av verb og substantiv for å angi stedet for en virksomhet, i ord som bakeri, garveri, høvleri, meieri
suffiks brukt til å lage substantiv
1 av verb, i ord som fiskeri, frieri
1 av verb, i ord som fiskeri, frieri
2 av verb og substantiv i ord med nedsettende betydning: artisteri, pedanteri, slaveri, sløseri
2 av verb og substantiv i ord med nedsettende betydning: artisteri, pedanteri, slaveri, sløseri
3 av verb og substantiv for å angi stedet for en virksomhet, i ord som bakeri, garveri, høvleri, meieri
3 av verb og substantiv for å angi stedet for en virksomhet, i ord som bakeri, garveri, høvleri, meieri
-i m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -i
(av gresk -ia, -eia og latin -ia)
1 produktiv, trykksterk endelse i avledede substantiv som uttrykker egenskap eller tilstand; for eksempel i ord som allergi, kirurgi, mani og teori
1 produktiv, trykksterk endelse i avledede substantiv som uttrykker egenskap eller tilstand; for eksempel i ord som allergi, kirurgi, mani og teori
2  trykksterk endelse i etterledd for visse emneområder; for eksempel i ord som -foni, -logi, -sofi og -typi
2  trykksterk endelse i etterledd for visse emneområder; for eksempel i ord som -foni, -logi, -sofi og -typi
1 produktiv, trykksterk endelse i avledede substantiv som uttrykker egenskap eller tilstand; for eksempel i ord som allergi, kirurgi, mani og teori
1 produktiv, trykksterk endelse i avledede substantiv som uttrykker egenskap eller tilstand; for eksempel i ord som allergi, kirurgi, mani og teori
2  trykksterk endelse i etterledd for visse emneområder; for eksempel i ord som -foni, -logi, -sofi og -typi
2  trykksterk endelse i etterledd for visse emneområder; for eksempel i ord som -foni, -logi, -sofi og -typi
martialsk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet martialsk
(utt mart(s)ia´lsk; gjennom tysk, fra latin etter krigsguden Mars) krigersk, stribar krigersk, stribar

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
-eri n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet -eri
(oftast utt -eri´; frå lågtysk-erie, eigenleg samansmelting av latin-gresk -ia og latin -arius; sjå II -ar)
1 i ord for handling; til dømes fiskeri og frieri
1 i ord for handling; til dømes fiskeri og frieri
2 i (nedsetjande) ord for verksemd; til dømes griseri, slaveri og tjuveri
2 i (nedsetjande) ord for verksemd; til dømes griseri, slaveri og tjuveri
3 i nemning for (stad for) yrkesverksemd; til dømes bakeri, garveri og høvleri
3 i nemning for (stad for) yrkesverksemd; til dømes bakeri, garveri og høvleri
1 i ord for handling; til dømes fiskeri og frieri
1 i ord for handling; til dømes fiskeri og frieri
2 i (nedsetjande) ord for verksemd; til dømes griseri, slaveri og tjuveri
2 i (nedsetjande) ord for verksemd; til dømes griseri, slaveri og tjuveri
3 i nemning for (stad for) yrkesverksemd; til dømes bakeri, garveri og høvleri
3 i nemning for (stad for) yrkesverksemd; til dømes bakeri, garveri og høvleri
-i m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -i
(av gresk og latin -ia)
1 produktiv, trykksterk ending i avleidde substantiv som uttrykk eigenskap el tilstand; til dømes i ord som allergi, kirurgi, mani og teori
1 produktiv, trykksterk ending i avleidde substantiv som uttrykk eigenskap el tilstand; til dømes i ord som allergi, kirurgi, mani og teori
2 trykksterk ending i etterledd for visse emneområde; til dømes -foni, -logi, -sofi og -typi
2 trykksterk ending i etterledd for visse emneområde; til dømes -foni, -logi, -sofi og -typi
1 produktiv, trykksterk ending i avleidde substantiv som uttrykk eigenskap el tilstand; til dømes i ord som allergi, kirurgi, mani og teori
1 produktiv, trykksterk ending i avleidde substantiv som uttrykk eigenskap el tilstand; til dømes i ord som allergi, kirurgi, mani og teori
2 trykksterk ending i etterledd for visse emneområde; til dømes -foni, -logi, -sofi og -typi
2 trykksterk ending i etterledd for visse emneområde; til dømes -foni, -logi, -sofi og -typi
martialsk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet martialsk
(utt mart(s)ia´lsk; frå latin etter krigsguden Mars) krigersk; morsk krigersk; morsk
I mil f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet mil
(latin mil(l)ia (passuum) 'tusen (dobbelsteg)' av mille 'tusen', norrønt míla)
1 lengdemål lik 10 km
gå fire mil om dagengå fire mil om dagen / det er ei mils veg ditdet er ei mils veg dit / sykle mil etter milsykle mil etter mil / bilen bruker 0,7 l bensin på milabilen bruker 0,7 l bensin på mila
: gå fire mil om dagengå fire mil om dagen / det er ei mils veg ditdet er ei mils veg dit / sykle mil etter milsykle mil etter mil / bilen bruker 0,7 l bensin på milabilen bruker 0,7 l bensin på mila; som etterledd i femmil
1 lengdemål lik 10 km
gå fire mil om dagengå fire mil om dagen / det er ei mils veg ditdet er ei mils veg dit / sykle mil etter milsykle mil etter mil / bilen bruker 0,7 l bensin på milabilen bruker 0,7 l bensin på mila
: gå fire mil om dagengå fire mil om dagen / det er ei mils veg ditdet er ei mils veg dit / sykle mil etter milsykle mil etter mil / bilen bruker 0,7 l bensin på milabilen bruker 0,7 l bensin på mila; som etterledd i femmil
2 i nemning for eit anna lengdemål
engelsk milengelsk mil / nautisk milnautisk mil / geografisk milgeografisk mil
: engelsk milengelsk mil / nautisk milnautisk mil / geografisk milgeografisk mil
//
gammal norsk mil 11,30 km 11,30 km
gammal norsk mil 11,30 km 11,30 km
; som etterledd i kvartmil, sjømil
2 i nemning for eit anna lengdemål
engelsk milengelsk mil / nautisk milnautisk mil / geografisk milgeografisk mil
: engelsk milengelsk mil / nautisk milnautisk mil / geografisk milgeografisk mil
//
gammal norsk mil 11,30 km 11,30 km
gammal norsk mil 11,30 km 11,30 km
; som etterledd i kvartmil, sjømil
1 lengdemål lik 10 km
gå fire mil om dagengå fire mil om dagen / det er ei mils veg ditdet er ei mils veg dit / sykle mil etter milsykle mil etter mil / bilen bruker 0,7 l bensin på milabilen bruker 0,7 l bensin på mila
: gå fire mil om dagengå fire mil om dagen / det er ei mils veg ditdet er ei mils veg dit / sykle mil etter milsykle mil etter mil / bilen bruker 0,7 l bensin på milabilen bruker 0,7 l bensin på mila; som etterledd i femmil
1 lengdemål lik 10 km
gå fire mil om dagengå fire mil om dagen / det er ei mils veg ditdet er ei mils veg dit / sykle mil etter milsykle mil etter mil / bilen bruker 0,7 l bensin på milabilen bruker 0,7 l bensin på mila
: gå fire mil om dagengå fire mil om dagen / det er ei mils veg ditdet er ei mils veg dit / sykle mil etter milsykle mil etter mil / bilen bruker 0,7 l bensin på milabilen bruker 0,7 l bensin på mila; som etterledd i femmil
2 i nemning for eit anna lengdemål
engelsk milengelsk mil / nautisk milnautisk mil / geografisk milgeografisk mil
: engelsk milengelsk mil / nautisk milnautisk mil / geografisk milgeografisk mil
//
gammal norsk mil 11,30 km 11,30 km
gammal norsk mil 11,30 km 11,30 km
; som etterledd i kvartmil, sjømil
2 i nemning for eit anna lengdemål
engelsk milengelsk mil / nautisk milnautisk mil / geografisk milgeografisk mil
: engelsk milengelsk mil / nautisk milnautisk mil / geografisk milgeografisk mil
//
gammal norsk mil 11,30 km 11,30 km
gammal norsk mil 11,30 km 11,30 km
; som etterledd i kvartmil, sjømil
paranoia m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet paranoia
(utt -no´ia el. -no-i`a; av gresk para- og nus 'vit, forstand'; jamfør para-) sinnssjukdom med visse vrangførestillingar, til dømes forfølgingsvanvit eller stormannsgalskap sinnssjukdom med visse vrangførestillingar, til dømes forfølgingsvanvit eller stormannsgalskap

 

Resultat pr. side