Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
grundere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet grundere
(etter tysk; av I grunn, som tidligere ble skrevet grund, med betydning 'grunnlag') overstryke en flate med grunning (I,2) for å gjøre den mottakelig for en ny farge overstryke en flate med grunning (I,2) for å gjøre den mottakelig for en ny farge
I grunn m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet grunn
(sammenfall av norrønt grunnr 'bunn, grunn, grunt sted i vannet' og grund femininum 'mark, slette')
1 mark (I), jordoverflate
bryte grunn(en)bryte grunn(en)
: bryte grunn(en)bryte grunn(en)
//
fast grunn under føttene komme på landjorda; være trygg (igjen) komme på landjorda; være trygg (igjen)
fast grunn under føttene komme på landjorda; være trygg (igjen) komme på landjorda; være trygg (igjen) //
på gyngende grunn være usikker, ha vansker være usikker, ha vansker
på gyngende grunn være usikker, ha vansker være usikker, ha vansker
1 mark (I), jordoverflate
bryte grunn(en)bryte grunn(en)
: bryte grunn(en)bryte grunn(en)
//
fast grunn under føttene komme på landjorda; være trygg (igjen) komme på landjorda; være trygg (igjen)
fast grunn under føttene komme på landjorda; være trygg (igjen) komme på landjorda; være trygg (igjen) //
på gyngende grunn være usikker, ha vansker være usikker, ha vansker
på gyngende grunn være usikker, ha vansker være usikker, ha vansker
2 jord, jordeiendom
gå fra gard og grunn gå fallittgå fra gard og grunn gå fallitt / på annen manns grunnpå annen manns grunn / på norsk grunnpå norsk grunn / avstå grunn til kommunenavstå grunn til kommunen
: gå fra gard og grunn gå fallittgå fra gard og grunn gå fallitt / på annen manns grunnpå annen manns grunn / på norsk grunnpå norsk grunn / avstå grunn til kommunenavstå grunn til kommunen
//
rå grunnen alene herske alene herske alene
rå grunnen alene herske alene herske alene
2 jord, jordeiendom
gå fra gard og grunn gå fallittgå fra gard og grunn gå fallitt / på annen manns grunnpå annen manns grunn / på norsk grunnpå norsk grunn / avstå grunn til kommunenavstå grunn til kommunen
: gå fra gard og grunn gå fallittgå fra gard og grunn gå fallitt / på annen manns grunnpå annen manns grunn / på norsk grunnpå norsk grunn / avstå grunn til kommunenavstå grunn til kommunen
//
rå grunnen alene herske alene herske alene
rå grunnen alene herske alene herske alene
3 fast fjell, berg(art)
grunn av gneisgrunn av gneis
: grunn av gneisgrunn av gneis
3 fast fjell, berg(art)
grunn av gneisgrunn av gneis
: grunn av gneisgrunn av gneis
4 havbunn
skipet gikk på grunnskipet gikk på grunn / bli trukket av grunnenbli trukket av grunnen
: skipet gikk på grunnskipet gikk på grunn / bli trukket av grunnenbli trukket av grunnen
// med gammel genitiv etter til:
// med gammel genitiv etter til:
//
gå til grunne ødelegges, gå fortapt, bukke under ødelegges, gå fortapt, bukke under
gå til grunne ødelegges, gå fortapt, bukke under ødelegges, gå fortapt, bukke under
4 havbunn
skipet gikk på grunnskipet gikk på grunn / bli trukket av grunnenbli trukket av grunnen
: skipet gikk på grunnskipet gikk på grunn / bli trukket av grunnenbli trukket av grunnen
// med gammel genitiv etter til:
// med gammel genitiv etter til:
//
gå til grunne ødelegges, gå fortapt, bukke under ødelegges, gå fortapt, bukke under
gå til grunne ødelegges, gå fortapt, bukke under ødelegges, gå fortapt, bukke under
5 bakgrunn, bunn
5 bakgrunn, bunn
6 jordfast underlag, fundament; grunnlag, forutsetning
grave grunnen til et husgrave grunnen til et hus / brenne ned til grunnenbrenne ned til grunnen / bygge på solid grunnbygge på solid grunn / bygge, lære noe fra grunnenbygge, lære noe fra grunnen / legge grunnen til noe grunnlagetlegge grunnen til noe grunnlaget / legge noe til grunn for et standpunkt eller lignendelegge noe til grunn for et standpunkt eller lignende / i bunn og grunn er jeg enigi bunn og grunn er jeg enig
: grave grunnen til et husgrave grunnen til et hus / brenne ned til grunnenbrenne ned til grunnen / bygge på solid grunnbygge på solid grunn / bygge, lære noe fra grunnenbygge, lære noe fra grunnen / legge grunnen til noe grunnlagetlegge grunnen til noe grunnlaget / legge noe til grunn for et standpunkt eller lignendelegge noe til grunn for et standpunkt eller lignende / i bunn og grunn er jeg enigi bunn og grunn er jeg enig
//
i grunnen egentlig, alt i alt egentlig, alt i alt
i grunnen egentlig, alt i alt egentlig, alt i alt
6 jordfast underlag, fundament; grunnlag, forutsetning
grave grunnen til et husgrave grunnen til et hus / brenne ned til grunnenbrenne ned til grunnen / bygge på solid grunnbygge på solid grunn / bygge, lære noe fra grunnenbygge, lære noe fra grunnen / legge grunnen til noe grunnlagetlegge grunnen til noe grunnlaget / legge noe til grunn for et standpunkt eller lignendelegge noe til grunn for et standpunkt eller lignende / i bunn og grunn er jeg enigi bunn og grunn er jeg enig
: grave grunnen til et husgrave grunnen til et hus / brenne ned til grunnenbrenne ned til grunnen / bygge på solid grunnbygge på solid grunn / bygge, lære noe fra grunnenbygge, lære noe fra grunnen / legge grunnen til noe grunnlagetlegge grunnen til noe grunnlaget / legge noe til grunn for et standpunkt eller lignendelegge noe til grunn for et standpunkt eller lignende / i bunn og grunn er jeg enigi bunn og grunn er jeg enig
//
i grunnen egentlig, alt i alt egentlig, alt i alt
i grunnen egentlig, alt i alt egentlig, alt i alt
7 årsak, motiv
beveggrunn, skilsmissegrunnbeveggrunn, skilsmissegrunn / ha skjellig grunn til mistankeha skjellig grunn til mistanke / ha sine grunnerha sine grunner / ha grunn til å troha grunn til å tro / anføre som grunnanføre som grunn / av en eller annen uforklarlig grunnav en eller annen uforklarlig grunn / av den grunn at …av den grunn at … / det var ikke uten grunndet var ikke uten grunn
: beveggrunn, skilsmissegrunnbeveggrunn, skilsmissegrunn / ha skjellig grunn til mistankeha skjellig grunn til mistanke / ha sine grunnerha sine grunner / ha grunn til å troha grunn til å tro / anføre som grunnanføre som grunn / av en eller annen uforklarlig grunnav en eller annen uforklarlig grunn / av den grunn at …av den grunn at … / det var ikke uten grunndet var ikke uten grunn
// unnskyldning
det var en dårlig grunndet var en dårlig grunn
: det var en dårlig grunndet var en dårlig grunn
// unnskyldning
det var en dårlig grunndet var en dårlig grunn
: det var en dårlig grunndet var en dårlig grunn
//
på grunn av fordi (forkorting: pga.) fordi (forkorting: pga.)
på grunn av fordi (forkorting: pga.) fordi (forkorting: pga.)
7 årsak, motiv
beveggrunn, skilsmissegrunnbeveggrunn, skilsmissegrunn / ha skjellig grunn til mistankeha skjellig grunn til mistanke / ha sine grunnerha sine grunner / ha grunn til å troha grunn til å tro / anføre som grunnanføre som grunn / av en eller annen uforklarlig grunnav en eller annen uforklarlig grunn / av den grunn at …av den grunn at … / det var ikke uten grunndet var ikke uten grunn
: beveggrunn, skilsmissegrunnbeveggrunn, skilsmissegrunn / ha skjellig grunn til mistankeha skjellig grunn til mistanke / ha sine grunnerha sine grunner / ha grunn til å troha grunn til å tro / anføre som grunnanføre som grunn / av en eller annen uforklarlig grunnav en eller annen uforklarlig grunn / av den grunn at …av den grunn at … / det var ikke uten grunndet var ikke uten grunn
// unnskyldning
det var en dårlig grunndet var en dårlig grunn
: det var en dårlig grunndet var en dårlig grunn
// unnskyldning
det var en dårlig grunndet var en dårlig grunn
: det var en dårlig grunndet var en dårlig grunn
//
på grunn av fordi (forkorting: pga.) fordi (forkorting: pga.)
på grunn av fordi (forkorting: pga.) fordi (forkorting: pga.)
1 mark (I), jordoverflate
bryte grunn(en)bryte grunn(en)
: bryte grunn(en)bryte grunn(en)
//
fast grunn under føttene komme på landjorda; være trygg (igjen) komme på landjorda; være trygg (igjen)
fast grunn under føttene komme på landjorda; være trygg (igjen) komme på landjorda; være trygg (igjen) //
på gyngende grunn være usikker, ha vansker være usikker, ha vansker
på gyngende grunn være usikker, ha vansker være usikker, ha vansker
1 mark (I), jordoverflate
bryte grunn(en)bryte grunn(en)
: bryte grunn(en)bryte grunn(en)
//
fast grunn under føttene komme på landjorda; være trygg (igjen) komme på landjorda; være trygg (igjen)
fast grunn under føttene komme på landjorda; være trygg (igjen) komme på landjorda; være trygg (igjen) //
på gyngende grunn være usikker, ha vansker være usikker, ha vansker
på gyngende grunn være usikker, ha vansker være usikker, ha vansker
2 jord, jordeiendom
gå fra gard og grunn gå fallittgå fra gard og grunn gå fallitt / på annen manns grunnpå annen manns grunn / på norsk grunnpå norsk grunn / avstå grunn til kommunenavstå grunn til kommunen
: gå fra gard og grunn gå fallittgå fra gard og grunn gå fallitt / på annen manns grunnpå annen manns grunn / på norsk grunnpå norsk grunn / avstå grunn til kommunenavstå grunn til kommunen
//
rå grunnen alene herske alene herske alene
rå grunnen alene herske alene herske alene
2 jord, jordeiendom
gå fra gard og grunn gå fallittgå fra gard og grunn gå fallitt / på annen manns grunnpå annen manns grunn / på norsk grunnpå norsk grunn / avstå grunn til kommunenavstå grunn til kommunen
: gå fra gard og grunn gå fallittgå fra gard og grunn gå fallitt / på annen manns grunnpå annen manns grunn / på norsk grunnpå norsk grunn / avstå grunn til kommunenavstå grunn til kommunen
//
rå grunnen alene herske alene herske alene
rå grunnen alene herske alene herske alene
3 fast fjell, berg(art)
grunn av gneisgrunn av gneis
: grunn av gneisgrunn av gneis
3 fast fjell, berg(art)
grunn av gneisgrunn av gneis
: grunn av gneisgrunn av gneis
4 havbunn
skipet gikk på grunnskipet gikk på grunn / bli trukket av grunnenbli trukket av grunnen
: skipet gikk på grunnskipet gikk på grunn / bli trukket av grunnenbli trukket av grunnen
// med gammel genitiv etter til:
// med gammel genitiv etter til:
//
gå til grunne ødelegges, gå fortapt, bukke under ødelegges, gå fortapt, bukke under
gå til grunne ødelegges, gå fortapt, bukke under ødelegges, gå fortapt, bukke under
4 havbunn
skipet gikk på grunnskipet gikk på grunn / bli trukket av grunnenbli trukket av grunnen
: skipet gikk på grunnskipet gikk på grunn / bli trukket av grunnenbli trukket av grunnen
// med gammel genitiv etter til:
// med gammel genitiv etter til:
//
gå til grunne ødelegges, gå fortapt, bukke under ødelegges, gå fortapt, bukke under
gå til grunne ødelegges, gå fortapt, bukke under ødelegges, gå fortapt, bukke under
5 bakgrunn, bunn
5 bakgrunn, bunn
6 jordfast underlag, fundament; grunnlag, forutsetning
grave grunnen til et husgrave grunnen til et hus / brenne ned til grunnenbrenne ned til grunnen / bygge på solid grunnbygge på solid grunn / bygge, lære noe fra grunnenbygge, lære noe fra grunnen / legge grunnen til noe grunnlagetlegge grunnen til noe grunnlaget / legge noe til grunn for et standpunkt eller lignendelegge noe til grunn for et standpunkt eller lignende / i bunn og grunn er jeg enigi bunn og grunn er jeg enig
: grave grunnen til et husgrave grunnen til et hus / brenne ned til grunnenbrenne ned til grunnen / bygge på solid grunnbygge på solid grunn / bygge, lære noe fra grunnenbygge, lære noe fra grunnen / legge grunnen til noe grunnlagetlegge grunnen til noe grunnlaget / legge noe til grunn for et standpunkt eller lignendelegge noe til grunn for et standpunkt eller lignende / i bunn og grunn er jeg enigi bunn og grunn er jeg enig
//
i grunnen egentlig, alt i alt egentlig, alt i alt
i grunnen egentlig, alt i alt egentlig, alt i alt
6 jordfast underlag, fundament; grunnlag, forutsetning
grave grunnen til et husgrave grunnen til et hus / brenne ned til grunnenbrenne ned til grunnen / bygge på solid grunnbygge på solid grunn / bygge, lære noe fra grunnenbygge, lære noe fra grunnen / legge grunnen til noe grunnlagetlegge grunnen til noe grunnlaget / legge noe til grunn for et standpunkt eller lignendelegge noe til grunn for et standpunkt eller lignende / i bunn og grunn er jeg enigi bunn og grunn er jeg enig
: grave grunnen til et husgrave grunnen til et hus / brenne ned til grunnenbrenne ned til grunnen / bygge på solid grunnbygge på solid grunn / bygge, lære noe fra grunnenbygge, lære noe fra grunnen / legge grunnen til noe grunnlagetlegge grunnen til noe grunnlaget / legge noe til grunn for et standpunkt eller lignendelegge noe til grunn for et standpunkt eller lignende / i bunn og grunn er jeg enigi bunn og grunn er jeg enig
//
i grunnen egentlig, alt i alt egentlig, alt i alt
i grunnen egentlig, alt i alt egentlig, alt i alt
7 årsak, motiv
beveggrunn, skilsmissegrunnbeveggrunn, skilsmissegrunn / ha skjellig grunn til mistankeha skjellig grunn til mistanke / ha sine grunnerha sine grunner / ha grunn til å troha grunn til å tro / anføre som grunnanføre som grunn / av en eller annen uforklarlig grunnav en eller annen uforklarlig grunn / av den grunn at …av den grunn at … / det var ikke uten grunndet var ikke uten grunn
: beveggrunn, skilsmissegrunnbeveggrunn, skilsmissegrunn / ha skjellig grunn til mistankeha skjellig grunn til mistanke / ha sine grunnerha sine grunner / ha grunn til å troha grunn til å tro / anføre som grunnanføre som grunn / av en eller annen uforklarlig grunnav en eller annen uforklarlig grunn / av den grunn at …av den grunn at … / det var ikke uten grunndet var ikke uten grunn
// unnskyldning
det var en dårlig grunndet var en dårlig grunn
: det var en dårlig grunndet var en dårlig grunn
// unnskyldning
det var en dårlig grunndet var en dårlig grunn
: det var en dårlig grunndet var en dårlig grunn
//
på grunn av fordi (forkorting: pga.) fordi (forkorting: pga.)
på grunn av fordi (forkorting: pga.) fordi (forkorting: pga.)
7 årsak, motiv
beveggrunn, skilsmissegrunnbeveggrunn, skilsmissegrunn / ha skjellig grunn til mistankeha skjellig grunn til mistanke / ha sine grunnerha sine grunner / ha grunn til å troha grunn til å tro / anføre som grunnanføre som grunn / av en eller annen uforklarlig grunnav en eller annen uforklarlig grunn / av den grunn at …av den grunn at … / det var ikke uten grunndet var ikke uten grunn
: beveggrunn, skilsmissegrunnbeveggrunn, skilsmissegrunn / ha skjellig grunn til mistankeha skjellig grunn til mistanke / ha sine grunnerha sine grunner / ha grunn til å troha grunn til å tro / anføre som grunnanføre som grunn / av en eller annen uforklarlig grunnav en eller annen uforklarlig grunn / av den grunn at …av den grunn at … / det var ikke uten grunndet var ikke uten grunn
// unnskyldning
det var en dårlig grunndet var en dårlig grunn
: det var en dårlig grunndet var en dårlig grunn
// unnskyldning
det var en dårlig grunndet var en dårlig grunn
: det var en dårlig grunndet var en dårlig grunn
//
på grunn av fordi (forkorting: pga.) fordi (forkorting: pga.)
på grunn av fordi (forkorting: pga.) fordi (forkorting: pga.)

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'Grund' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
grunde  
(grund) 
     
     
grunde v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet grunde
(samanheng med grune) tenkje (vel og lenge), fundere, spekulere; gruvle (I)
(gå og) grunde på el. over noko(gå og) grunde på el. over noko / grunde ut ei løysinggrunde ut ei løysing
: (gå og) grunde på el. over noko(gå og) grunde på el. over noko / grunde ut ei løysinggrunde ut ei løysing
tenkje (vel og lenge), fundere, spekulere; gruvle (I)
(gå og) grunde på el. over noko(gå og) grunde på el. over noko / grunde ut ei løysinggrunde ut ei løysing
: (gå og) grunde på el. over noko(gå og) grunde på el. over noko / grunde ut ei løysinggrunde ut ei løysing

 

Resultat pr. side