Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
egen|navn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet egennavn
; el. eigen|navn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet eigennavn
(etter latin nomen proprium) til forskjell fra fellesnavn; i språkvitenskap: underklasse av substantiv som betegner et individ, et bestemt eksemplar eller et sted, og som i skrift avmerkes med stor forbokstav, proprium
'Ellen', 'Heimskringla', 'Glomma' er egennavn'Ellen', 'Heimskringla', 'Glomma' er egennavn
: 'Ellen', 'Heimskringla', 'Glomma' er egennavn'Ellen', 'Heimskringla', 'Glomma' er egennavn
til forskjell fra fellesnavn; i språkvitenskap: underklasse av substantiv som betegner et individ, et bestemt eksemplar eller et sted, og som i skrift avmerkes med stor forbokstav, proprium
'Ellen', 'Heimskringla', 'Glomma' er egennavn'Ellen', 'Heimskringla', 'Glomma' er egennavn
: 'Ellen', 'Heimskringla', 'Glomma' er egennavn'Ellen', 'Heimskringla', 'Glomma' er egennavn
I elv m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet elv
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet elv
(norrønt elfr)
1 naturlig strøm av vann som renner i et far til havet eller til en innsjø, eller som renner sammen med en annen elv
lakseelvlakseelv / padle nedover elvapadle nedover elva / krysse elvakrysse elva / Glomma er Norges lengste elvGlomma er Norges lengste elv / elver og bekkerelver og bekker / elva gikk over sine bredderelva gikk over sine bredder / PasvikelvaPasvikelva
: lakseelvlakseelv / padle nedover elvapadle nedover elva / krysse elvakrysse elva / Glomma er Norges lengste elvGlomma er Norges lengste elv / elver og bekkerelver og bekker / elva gikk over sine bredderelva gikk over sine bredder / PasvikelvaPasvikelva
1 naturlig strøm av vann som renner i et far til havet eller til en innsjø, eller som renner sammen med en annen elv
lakseelvlakseelv / padle nedover elvapadle nedover elva / krysse elvakrysse elva / Glomma er Norges lengste elvGlomma er Norges lengste elv / elver og bekkerelver og bekker / elva gikk over sine bredderelva gikk over sine bredder / PasvikelvaPasvikelva
: lakseelvlakseelv / padle nedover elvapadle nedover elva / krysse elvakrysse elva / Glomma er Norges lengste elvGlomma er Norges lengste elv / elver og bekkerelver og bekker / elva gikk over sine bredderelva gikk over sine bredder / PasvikelvaPasvikelva
2 i overført betydning: flom, strøm
en elv av blod, lysen elv av blod, lys / glemselens elvglemselens elv
: en elv av blod, lysen elv av blod, lys / glemselens elvglemselens elv
2 i overført betydning: flom, strøm
en elv av blod, lysen elv av blod, lys / glemselens elvglemselens elv
: en elv av blod, lysen elv av blod, lys / glemselens elvglemselens elv
1 naturlig strøm av vann som renner i et far til havet eller til en innsjø, eller som renner sammen med en annen elv
lakseelvlakseelv / padle nedover elvapadle nedover elva / krysse elvakrysse elva / Glomma er Norges lengste elvGlomma er Norges lengste elv / elver og bekkerelver og bekker / elva gikk over sine bredderelva gikk over sine bredder / PasvikelvaPasvikelva
: lakseelvlakseelv / padle nedover elvapadle nedover elva / krysse elvakrysse elva / Glomma er Norges lengste elvGlomma er Norges lengste elv / elver og bekkerelver og bekker / elva gikk over sine bredderelva gikk over sine bredder / PasvikelvaPasvikelva
1 naturlig strøm av vann som renner i et far til havet eller til en innsjø, eller som renner sammen med en annen elv
lakseelvlakseelv / padle nedover elvapadle nedover elva / krysse elvakrysse elva / Glomma er Norges lengste elvGlomma er Norges lengste elv / elver og bekkerelver og bekker / elva gikk over sine bredderelva gikk over sine bredder / PasvikelvaPasvikelva
: lakseelvlakseelv / padle nedover elvapadle nedover elva / krysse elvakrysse elva / Glomma er Norges lengste elvGlomma er Norges lengste elv / elver og bekkerelver og bekker / elva gikk over sine bredderelva gikk over sine bredder / PasvikelvaPasvikelva
2 i overført betydning: flom, strøm
en elv av blod, lysen elv av blod, lys / glemselens elvglemselens elv
: en elv av blod, lysen elv av blod, lys / glemselens elvglemselens elv
2 i overført betydning: flom, strøm
en elv av blod, lysen elv av blod, lys / glemselens elvglemselens elv
: en elv av blod, lysen elv av blod, lys / glemselens elvglemselens elv
nedbør|felt n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet nedbørfelt
; el. nedbørs|felt n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet nedbørsfelt
område som har avløp til et vassdrag, nedslagsområde
Glomma har et nedbørfelt på 40 000 km 2Glomma har et nedbørfelt på 40 000 km 2
: Glomma har et nedbørfelt på 40 000 km 2Glomma har et nedbørfelt på 40 000 km 2
område som har avløp til et vassdrag, nedslagsområde
Glomma har et nedbørfelt på 40 000 km 2Glomma har et nedbørfelt på 40 000 km 2
: Glomma har et nedbørfelt på 40 000 km 2Glomma har et nedbørfelt på 40 000 km 2
ut|løp n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet utløp
1 det å renne vekk; mulighet for å renne vekk
skaffe det oppdemte vannet utløpskaffe det oppdemte vannet utløp
: skaffe det oppdemte vannet utløpskaffe det oppdemte vannet utløp
1 det å renne vekk; mulighet for å renne vekk
skaffe det oppdemte vannet utløpskaffe det oppdemte vannet utløp
: skaffe det oppdemte vannet utløpskaffe det oppdemte vannet utløp
2 sted der noe renner vekk, avløp, munning
ved utløpet av Glommaved utløpet av Glomma
: ved utløpet av Glommaved utløpet av Glomma
2 sted der noe renner vekk, avløp, munning
ved utløpet av Glommaved utløpet av Glomma
: ved utløpet av Glommaved utløpet av Glomma
3 lei ut i åpent farvann
skuta sank midt i utløpetskuta sank midt i utløpet
: skuta sank midt i utløpetskuta sank midt i utløpet
3 lei ut i åpent farvann
skuta sank midt i utløpetskuta sank midt i utløpet
: skuta sank midt i utløpetskuta sank midt i utløpet
4 endepunkt i tid
ved utløpet av fristenved utløpet av fristen
: ved utløpet av fristenved utløpet av fristen
4 endepunkt i tid
ved utløpet av fristenved utløpet av fristen
: ved utløpet av fristenved utløpet av fristen
5 utfoldelsesmulighet, virkefelt
utløp for sin energi i givende arbeidutløp for sin energi i givende arbeid
: utløp for sin energi i givende arbeidutløp for sin energi i givende arbeid
5 utfoldelsesmulighet, virkefelt
utløp for sin energi i givende arbeidutløp for sin energi i givende arbeid
: utløp for sin energi i givende arbeidutløp for sin energi i givende arbeid
1 det å renne vekk; mulighet for å renne vekk
skaffe det oppdemte vannet utløpskaffe det oppdemte vannet utløp
: skaffe det oppdemte vannet utløpskaffe det oppdemte vannet utløp
1 det å renne vekk; mulighet for å renne vekk
skaffe det oppdemte vannet utløpskaffe det oppdemte vannet utløp
: skaffe det oppdemte vannet utløpskaffe det oppdemte vannet utløp
2 sted der noe renner vekk, avløp, munning
ved utløpet av Glommaved utløpet av Glomma
: ved utløpet av Glommaved utløpet av Glomma
2 sted der noe renner vekk, avløp, munning
ved utløpet av Glommaved utløpet av Glomma
: ved utløpet av Glommaved utløpet av Glomma
3 lei ut i åpent farvann
skuta sank midt i utløpetskuta sank midt i utløpet
: skuta sank midt i utløpetskuta sank midt i utløpet
3 lei ut i åpent farvann
skuta sank midt i utløpetskuta sank midt i utløpet
: skuta sank midt i utløpetskuta sank midt i utløpet
4 endepunkt i tid
ved utløpet av fristenved utløpet av fristen
: ved utløpet av fristenved utløpet av fristen
4 endepunkt i tid
ved utløpet av fristenved utløpet av fristen
: ved utløpet av fristenved utløpet av fristen
5 utfoldelsesmulighet, virkefelt
utløp for sin energi i givende arbeidutløp for sin energi i givende arbeid
: utløp for sin energi i givende arbeidutløp for sin energi i givende arbeid
5 utfoldelsesmulighet, virkefelt
utløp for sin energi i givende arbeidutløp for sin energi i givende arbeid
: utløp for sin energi i givende arbeidutløp for sin energi i givende arbeid
ut|spring n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet utspring
(av II spring)
1 begynnelse, grunnlag
Glomma har sitt utspring i TydalsfjellaGlomma har sitt utspring i Tydalsfjella / en holdning som har sitt utspring i menneskekjærligheten holdning som har sitt utspring i menneskekjærlighet
: Glomma har sitt utspring i TydalsfjellaGlomma har sitt utspring i Tydalsfjella / en holdning som har sitt utspring i menneskekjærligheten holdning som har sitt utspring i menneskekjærlighet
1 begynnelse, grunnlag
Glomma har sitt utspring i TydalsfjellaGlomma har sitt utspring i Tydalsfjella / en holdning som har sitt utspring i menneskekjærligheten holdning som har sitt utspring i menneskekjærlighet
: Glomma har sitt utspring i TydalsfjellaGlomma har sitt utspring i Tydalsfjella / en holdning som har sitt utspring i menneskekjærligheten holdning som har sitt utspring i menneskekjærlighet
2 framspring
en bygning med ornamenter og utspringen bygning med ornamenter og utspring
: en bygning med ornamenter og utspringen bygning med ornamenter og utspring
2 framspring
en bygning med ornamenter og utspringen bygning med ornamenter og utspring
: en bygning med ornamenter og utspringen bygning med ornamenter og utspring
1 begynnelse, grunnlag
Glomma har sitt utspring i TydalsfjellaGlomma har sitt utspring i Tydalsfjella / en holdning som har sitt utspring i menneskekjærligheten holdning som har sitt utspring i menneskekjærlighet
: Glomma har sitt utspring i TydalsfjellaGlomma har sitt utspring i Tydalsfjella / en holdning som har sitt utspring i menneskekjærligheten holdning som har sitt utspring i menneskekjærlighet
1 begynnelse, grunnlag
Glomma har sitt utspring i TydalsfjellaGlomma har sitt utspring i Tydalsfjella / en holdning som har sitt utspring i menneskekjærligheten holdning som har sitt utspring i menneskekjærlighet
: Glomma har sitt utspring i TydalsfjellaGlomma har sitt utspring i Tydalsfjella / en holdning som har sitt utspring i menneskekjærligheten holdning som har sitt utspring i menneskekjærlighet
2 framspring
en bygning med ornamenter og utspringen bygning med ornamenter og utspring
: en bygning med ornamenter og utspringen bygning med ornamenter og utspring
2 framspring
en bygning med ornamenter og utspringen bygning med ornamenter og utspring
: en bygning med ornamenter og utspringen bygning med ornamenter og utspring

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'Glomma' i nynorskdatabasen.

Vanlege feilkjelder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søkje med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finn fleire søkjeråd og litt om ordtilfanget her: Kvifor får eg ikkje tilslag?

Har du spørsmål om klår, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.