Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
av|stand m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avstand
(etter tysk egentlig 'det å stå borte (fra noe)')
1 distanse
Finnmark er et fylke med store avstanderFinnmark er et fylke med store avstander / gjenkjenne noen på lang avstandgjenkjenne noen på lang avstand / avstanden til gjerdet er fire meteravstanden til gjerdet er fire meter
: Finnmark er et fylke med store avstanderFinnmark er et fylke med store avstander / gjenkjenne noen på lang avstandgjenkjenne noen på lang avstand / avstanden til gjerdet er fire meteravstanden til gjerdet er fire meter
// i overført betydning:
få noe på avstandfå noe på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede
: få noe på avstandfå noe på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede
// i overført betydning:
få noe på avstandfå noe på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede
: få noe på avstandfå noe på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede
//
holde en viss avstand til være reservert overfor en være reservert overfor en
holde en viss avstand til være reservert overfor en være reservert overfor en //
ta avstand fra si seg (sterkt) uenig med, i si seg (sterkt) uenig med, i
ta avstand fra si seg (sterkt) uenig med, i si seg (sterkt) uenig med, i
1 distanse
Finnmark er et fylke med store avstanderFinnmark er et fylke med store avstander / gjenkjenne noen på lang avstandgjenkjenne noen på lang avstand / avstanden til gjerdet er fire meteravstanden til gjerdet er fire meter
: Finnmark er et fylke med store avstanderFinnmark er et fylke med store avstander / gjenkjenne noen på lang avstandgjenkjenne noen på lang avstand / avstanden til gjerdet er fire meteravstanden til gjerdet er fire meter
// i overført betydning:
få noe på avstandfå noe på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede
: få noe på avstandfå noe på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede
// i overført betydning:
få noe på avstandfå noe på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede
: få noe på avstandfå noe på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede
//
holde en viss avstand til være reservert overfor en være reservert overfor en
holde en viss avstand til være reservert overfor en være reservert overfor en //
ta avstand fra si seg (sterkt) uenig med, i si seg (sterkt) uenig med, i
ta avstand fra si seg (sterkt) uenig med, i si seg (sterkt) uenig med, i
2 mellomrom
avstanden mellom hjulene er to meteravstanden mellom hjulene er to meter
: avstanden mellom hjulene er to meteravstanden mellom hjulene er to meter
2 mellomrom
avstanden mellom hjulene er to meteravstanden mellom hjulene er to meter
: avstanden mellom hjulene er to meteravstanden mellom hjulene er to meter
1 distanse
Finnmark er et fylke med store avstanderFinnmark er et fylke med store avstander / gjenkjenne noen på lang avstandgjenkjenne noen på lang avstand / avstanden til gjerdet er fire meteravstanden til gjerdet er fire meter
: Finnmark er et fylke med store avstanderFinnmark er et fylke med store avstander / gjenkjenne noen på lang avstandgjenkjenne noen på lang avstand / avstanden til gjerdet er fire meteravstanden til gjerdet er fire meter
// i overført betydning:
få noe på avstandfå noe på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede
: få noe på avstandfå noe på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede
// i overført betydning:
få noe på avstandfå noe på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede
: få noe på avstandfå noe på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede
//
holde en viss avstand til være reservert overfor en være reservert overfor en
holde en viss avstand til være reservert overfor en være reservert overfor en //
ta avstand fra si seg (sterkt) uenig med, i si seg (sterkt) uenig med, i
ta avstand fra si seg (sterkt) uenig med, i si seg (sterkt) uenig med, i
1 distanse
Finnmark er et fylke med store avstanderFinnmark er et fylke med store avstander / gjenkjenne noen på lang avstandgjenkjenne noen på lang avstand / avstanden til gjerdet er fire meteravstanden til gjerdet er fire meter
: Finnmark er et fylke med store avstanderFinnmark er et fylke med store avstander / gjenkjenne noen på lang avstandgjenkjenne noen på lang avstand / avstanden til gjerdet er fire meteravstanden til gjerdet er fire meter
// i overført betydning:
få noe på avstandfå noe på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede
: få noe på avstandfå noe på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede
// i overført betydning:
få noe på avstandfå noe på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede
: få noe på avstandfå noe på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede
//
holde en viss avstand til være reservert overfor en være reservert overfor en
holde en viss avstand til være reservert overfor en være reservert overfor en //
ta avstand fra si seg (sterkt) uenig med, i si seg (sterkt) uenig med, i
ta avstand fra si seg (sterkt) uenig med, i si seg (sterkt) uenig med, i
2 mellomrom
avstanden mellom hjulene er to meteravstanden mellom hjulene er to meter
: avstanden mellom hjulene er to meteravstanden mellom hjulene er to meter
2 mellomrom
avstanden mellom hjulene er to meteravstanden mellom hjulene er to meter
: avstanden mellom hjulene er to meteravstanden mellom hjulene er to meter
finn|marking m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet finnmarking
person fra Finnmark person fra Finnmark
finnmarks|fiske n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet finnmarksfiske
torskefiske som foregår utenfor Finnmark torskefiske som foregår utenfor Finnmark
i|slett n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet islett
(jamfør I slett; av i preposisjon og I slett, av slå)
1 tråden som går på tvers i vevnad, veft
1 tråden som går på tvers i vevnad, veft
2 innslag, element
det finske islettet i befolkningen i Finnmarkdet finske islettet i befolkningen i Finnmark
: det finske islettet i befolkningen i Finnmarkdet finske islettet i befolkningen i Finnmark
2 innslag, element
det finske islettet i befolkningen i Finnmarkdet finske islettet i befolkningen i Finnmark
: det finske islettet i befolkningen i Finnmarkdet finske islettet i befolkningen i Finnmark
1 tråden som går på tvers i vevnad, veft
1 tråden som går på tvers i vevnad, veft
2 innslag, element
det finske islettet i befolkningen i Finnmarkdet finske islettet i befolkningen i Finnmark
: det finske islettet i befolkningen i Finnmarkdet finske islettet i befolkningen i Finnmark
2 innslag, element
det finske islettet i befolkningen i Finnmarkdet finske islettet i befolkningen i Finnmark
: det finske islettet i befolkningen i Finnmarkdet finske islettet i befolkningen i Finnmark
I nord|samisk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nordsamisk
, subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet nordsamisk
de samiske dialektene i Finnmark, Nord-Troms, Nord-Sverige og Nord-Finland de samiske dialektene i Finnmark, Nord-Troms, Nord-Sverige og Nord-Finland

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
atter|reising f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet atterreising
1 det å byggje opp att noko som er rive med
atterreisinga av Finnmark etter krigenatterreisinga av Finnmark etter krigen
: atterreisinga av Finnmark etter krigenatterreisinga av Finnmark etter krigen
1 det å byggje opp att noko som er rive med
atterreisinga av Finnmark etter krigenatterreisinga av Finnmark etter krigen
: atterreisinga av Finnmark etter krigenatterreisinga av Finnmark etter krigen
2 det å få få noko i bruk på ny
gullalder, nedfallstid og atterreisinggullalder, nedfallstid og atterreising
: gullalder, nedfallstid og atterreisinggullalder, nedfallstid og atterreising
2 det å få få noko i bruk på ny
gullalder, nedfallstid og atterreisinggullalder, nedfallstid og atterreising
: gullalder, nedfallstid og atterreisinggullalder, nedfallstid og atterreising
1 det å byggje opp att noko som er rive med
atterreisinga av Finnmark etter krigenatterreisinga av Finnmark etter krigen
: atterreisinga av Finnmark etter krigenatterreisinga av Finnmark etter krigen
1 det å byggje opp att noko som er rive med
atterreisinga av Finnmark etter krigenatterreisinga av Finnmark etter krigen
: atterreisinga av Finnmark etter krigenatterreisinga av Finnmark etter krigen
2 det å få få noko i bruk på ny
gullalder, nedfallstid og atterreisinggullalder, nedfallstid og atterreising
: gullalder, nedfallstid og atterreisinggullalder, nedfallstid og atterreising
2 det å få få noko i bruk på ny
gullalder, nedfallstid og atterreisinggullalder, nedfallstid og atterreising
: gullalder, nedfallstid og atterreisinggullalder, nedfallstid og atterreising
av|stand m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avstand
(etter tysk 'det å stå langt unna (noko)')
// fråstand, distanse; mellomrom
avstanden til gjerdet er 4 mavstanden til gjerdet er 4 m / avstanden mellom hjula er 2 mavstanden mellom hjula er 2 m / kjenne nokon att på stor avstandkjenne nokon att på stor avstand / Finnmark er eit fylke med store avstandarFinnmark er eit fylke med store avstandar
: avstanden til gjerdet er 4 mavstanden til gjerdet er 4 m / avstanden mellom hjula er 2 mavstanden mellom hjula er 2 m / kjenne nokon att på stor avstandkjenne nokon att på stor avstand / Finnmark er eit fylke med store avstandarFinnmark er eit fylke med store avstandar
// fråstand, distanse; mellomrom
avstanden til gjerdet er 4 mavstanden til gjerdet er 4 m / avstanden mellom hjula er 2 mavstanden mellom hjula er 2 m / kjenne nokon att på stor avstandkjenne nokon att på stor avstand / Finnmark er eit fylke med store avstandarFinnmark er eit fylke med store avstandar
: avstanden til gjerdet er 4 mavstanden til gjerdet er 4 m / avstanden mellom hjula er 2 mavstanden mellom hjula er 2 m / kjenne nokon att på stor avstandkjenne nokon att på stor avstand / Finnmark er eit fylke med store avstandarFinnmark er eit fylke med store avstandar
// i overført tyding:
halde avstand til dei underordnahalde avstand til dei underordna / få noko(n) på avstandfå noko(n) på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn
: halde avstand til dei underordnahalde avstand til dei underordna / få noko(n) på avstandfå noko(n) på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn
// i overført tyding:
halde avstand til dei underordnahalde avstand til dei underordna / få noko(n) på avstandfå noko(n) på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn
: halde avstand til dei underordnahalde avstand til dei underordna / få noko(n) på avstandfå noko(n) på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn
//
halde seg på avstand frå unngå å ha for mykje å gjere med (noko(n)) unngå å ha for mykje å gjere med (noko(n))
halde seg på avstand frå unngå å ha for mykje å gjere med (noko(n)) unngå å ha for mykje å gjere med (noko(n)) //
halde avstand til vere reservert andsynes (nokon) vere reservert andsynes (nokon)
halde avstand til vere reservert andsynes (nokon) vere reservert andsynes (nokon) //
halde på avstand hindre ein i å kome seg for nær inn på livet hindre ein i å kome seg for nær inn på livet
halde på avstand hindre ein i å kome seg for nær inn på livet hindre ein i å kome seg for nær inn på livet //
ta avstand frå seie seg (sterkt) usamd med, i seie seg (sterkt) usamd med, i
ta avstand frå seie seg (sterkt) usamd med, i seie seg (sterkt) usamd med, i
// fråstand, distanse; mellomrom
avstanden til gjerdet er 4 mavstanden til gjerdet er 4 m / avstanden mellom hjula er 2 mavstanden mellom hjula er 2 m / kjenne nokon att på stor avstandkjenne nokon att på stor avstand / Finnmark er eit fylke med store avstandarFinnmark er eit fylke med store avstandar
: avstanden til gjerdet er 4 mavstanden til gjerdet er 4 m / avstanden mellom hjula er 2 mavstanden mellom hjula er 2 m / kjenne nokon att på stor avstandkjenne nokon att på stor avstand / Finnmark er eit fylke med store avstandarFinnmark er eit fylke med store avstandar
// fråstand, distanse; mellomrom
avstanden til gjerdet er 4 mavstanden til gjerdet er 4 m / avstanden mellom hjula er 2 mavstanden mellom hjula er 2 m / kjenne nokon att på stor avstandkjenne nokon att på stor avstand / Finnmark er eit fylke med store avstandarFinnmark er eit fylke med store avstandar
: avstanden til gjerdet er 4 mavstanden til gjerdet er 4 m / avstanden mellom hjula er 2 mavstanden mellom hjula er 2 m / kjenne nokon att på stor avstandkjenne nokon att på stor avstand / Finnmark er eit fylke med store avstandarFinnmark er eit fylke med store avstandar
// i overført tyding:
halde avstand til dei underordnahalde avstand til dei underordna / få noko(n) på avstandfå noko(n) på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn
: halde avstand til dei underordnahalde avstand til dei underordna / få noko(n) på avstandfå noko(n) på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn
// i overført tyding:
halde avstand til dei underordnahalde avstand til dei underordna / få noko(n) på avstandfå noko(n) på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn
: halde avstand til dei underordnahalde avstand til dei underordna / få noko(n) på avstandfå noko(n) på avstand / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn
//
halde seg på avstand frå unngå å ha for mykje å gjere med (noko(n)) unngå å ha for mykje å gjere med (noko(n))
halde seg på avstand frå unngå å ha for mykje å gjere med (noko(n)) unngå å ha for mykje å gjere med (noko(n)) //
halde avstand til vere reservert andsynes (nokon) vere reservert andsynes (nokon)
halde avstand til vere reservert andsynes (nokon) vere reservert andsynes (nokon) //
halde på avstand hindre ein i å kome seg for nær inn på livet hindre ein i å kome seg for nær inn på livet
halde på avstand hindre ein i å kome seg for nær inn på livet hindre ein i å kome seg for nær inn på livet //
ta avstand frå seie seg (sterkt) usamd med, i seie seg (sterkt) usamd med, i
ta avstand frå seie seg (sterkt) usamd med, i seie seg (sterkt) usamd med, i
femne verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet femne
, v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet femne
(norrønt feðma; av famn)
1 ta ikring med armane; nå ikring; ta i famn
kunne femne (kring, om) ei bjørkkunne femne (kring, om) ei bjørk / femne kvarandrefemne kvarandre
: kunne femne (kring, om) ei bjørkkunne femne (kring, om) ei bjørk / femne kvarandrefemne kvarandre
1 ta ikring med armane; nå ikring; ta i famn
kunne femne (kring, om) ei bjørkkunne femne (kring, om) ei bjørk / femne kvarandrefemne kvarandre
: kunne femne (kring, om) ei bjørkkunne femne (kring, om) ei bjørk / femne kvarandrefemne kvarandre
2 nå, strekkje seg, spenne over, omfatte, gjelde
emnet femner vidtemnet femner vidt / boka femner om mykjeboka femner om mykje / Nord-Noreg femner om Nordland, Troms og FinnmarkNord-Noreg femner om Nordland, Troms og Finnmark
: emnet femner vidtemnet femner vidt / boka femner om mykjeboka femner om mykje / Nord-Noreg femner om Nordland, Troms og FinnmarkNord-Noreg femner om Nordland, Troms og Finnmark
2 nå, strekkje seg, spenne over, omfatte, gjelde
emnet femner vidtemnet femner vidt / boka femner om mykjeboka femner om mykje / Nord-Noreg femner om Nordland, Troms og FinnmarkNord-Noreg femner om Nordland, Troms og Finnmark
: emnet femner vidtemnet femner vidt / boka femner om mykjeboka femner om mykje / Nord-Noreg femner om Nordland, Troms og FinnmarkNord-Noreg femner om Nordland, Troms og Finnmark
1 ta ikring med armane; nå ikring; ta i famn
kunne femne (kring, om) ei bjørkkunne femne (kring, om) ei bjørk / femne kvarandrefemne kvarandre
: kunne femne (kring, om) ei bjørkkunne femne (kring, om) ei bjørk / femne kvarandrefemne kvarandre
1 ta ikring med armane; nå ikring; ta i famn
kunne femne (kring, om) ei bjørkkunne femne (kring, om) ei bjørk / femne kvarandrefemne kvarandre
: kunne femne (kring, om) ei bjørkkunne femne (kring, om) ei bjørk / femne kvarandrefemne kvarandre
2 nå, strekkje seg, spenne over, omfatte, gjelde
emnet femner vidtemnet femner vidt / boka femner om mykjeboka femner om mykje / Nord-Noreg femner om Nordland, Troms og FinnmarkNord-Noreg femner om Nordland, Troms og Finnmark
: emnet femner vidtemnet femner vidt / boka femner om mykjeboka femner om mykje / Nord-Noreg femner om Nordland, Troms og FinnmarkNord-Noreg femner om Nordland, Troms og Finnmark
2 nå, strekkje seg, spenne over, omfatte, gjelde
emnet femner vidtemnet femner vidt / boka femner om mykjeboka femner om mykje / Nord-Noreg femner om Nordland, Troms og FinnmarkNord-Noreg femner om Nordland, Troms og Finnmark
: emnet femner vidtemnet femner vidt / boka femner om mykjeboka femner om mykje / Nord-Noreg femner om Nordland, Troms og FinnmarkNord-Noreg femner om Nordland, Troms og Finnmark
finnmarking m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet finnmarking
person frå Finnmark person frå Finnmark
finnmarks|fiske n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet finnmarksfiske
fiske (av torsk, lodde) utanfor Finnmark fiske (av torsk, lodde) utanfor Finnmark

 

Resultat pr. side