Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'Faser' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
fas  
(faser) 
I fas m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fas
(gjennom tysk, fra fransk 'ansikt'; beslektet med fasade) skrå, høvlet kant på trematerialer skrå, høvlet kant på trematerialer
fase  
(faser) 
I fase m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fase
(gjennom fransk, fra gresk phasis 'tilsynekomst')
1 i astronomi: den skiftende formen en ser på månen og noen andre himmellegemer
nymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige fasernymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige faser / månefasemånefase
: nymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige fasernymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige faser / månefasemånefase
1 i astronomi: den skiftende formen en ser på månen og noen andre himmellegemer
nymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige fasernymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige faser / månefasemånefase
: nymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige fasernymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige faser / månefasemånefase
2 i kjemi: tilstandsform som et stoff opptrer i, aggregattilstand
gassfase, væskefasegassfase, væskefase
: gassfase, væskefasegassfase, væskefase
2 i kjemi: tilstandsform som et stoff opptrer i, aggregattilstand
gassfase, væskefasegassfase, væskefase
: gassfase, væskefasegassfase, væskefase
3 fys. svingnings- eller bølgetilstand i et punkt
to størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidigto størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidig
: to størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidigto størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidig
3 fys. svingnings- eller bølgetilstand i et punkt
to størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidigto størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidig
: to størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidigto størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidig
4 fys. svingningstilstand eller spenning ved elektrisk vekselstrøm
antall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemetantall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemet
: antall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemetantall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemet
// de enkelte ledninger i ledningsnett til vekselstrøm
enfase, trefaseenfase, trefase
: enfase, trefaseenfase, trefase
// de enkelte ledninger i ledningsnett til vekselstrøm
enfase, trefaseenfase, trefase
: enfase, trefaseenfase, trefase
4 fys. svingningstilstand eller spenning ved elektrisk vekselstrøm
antall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemetantall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemet
: antall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemetantall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemet
// de enkelte ledninger i ledningsnett til vekselstrøm
enfase, trefaseenfase, trefase
: enfase, trefaseenfase, trefase
// de enkelte ledninger i ledningsnett til vekselstrøm
enfase, trefaseenfase, trefase
: enfase, trefaseenfase, trefase
5 stadium, utviklingstrinn
være inne i en produktiv fasevære inne i en produktiv fase / gå inn i en ny fasegå inn i en ny fase / krigens siste fasekrigens siste fase
: være inne i en produktiv fasevære inne i en produktiv fase / gå inn i en ny fasegå inn i en ny fase / krigens siste fasekrigens siste fase
5 stadium, utviklingstrinn
være inne i en produktiv fasevære inne i en produktiv fase / gå inn i en ny fasegå inn i en ny fase / krigens siste fasekrigens siste fase
: være inne i en produktiv fasevære inne i en produktiv fase / gå inn i en ny fasegå inn i en ny fase / krigens siste fasekrigens siste fase
1 i astronomi: den skiftende formen en ser på månen og noen andre himmellegemer
nymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige fasernymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige faser / månefasemånefase
: nymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige fasernymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige faser / månefasemånefase
1 i astronomi: den skiftende formen en ser på månen og noen andre himmellegemer
nymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige fasernymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige faser / månefasemånefase
: nymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige fasernymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige faser / månefasemånefase
2 i kjemi: tilstandsform som et stoff opptrer i, aggregattilstand
gassfase, væskefasegassfase, væskefase
: gassfase, væskefasegassfase, væskefase
2 i kjemi: tilstandsform som et stoff opptrer i, aggregattilstand
gassfase, væskefasegassfase, væskefase
: gassfase, væskefasegassfase, væskefase
3 fys. svingnings- eller bølgetilstand i et punkt
to størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidigto størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidig
: to størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidigto størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidig
3 fys. svingnings- eller bølgetilstand i et punkt
to størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidigto størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidig
: to størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidigto størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidig
4 fys. svingningstilstand eller spenning ved elektrisk vekselstrøm
antall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemetantall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemet
: antall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemetantall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemet
// de enkelte ledninger i ledningsnett til vekselstrøm
enfase, trefaseenfase, trefase
: enfase, trefaseenfase, trefase
// de enkelte ledninger i ledningsnett til vekselstrøm
enfase, trefaseenfase, trefase
: enfase, trefaseenfase, trefase
4 fys. svingningstilstand eller spenning ved elektrisk vekselstrøm
antall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemetantall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemet
: antall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemetantall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemet
// de enkelte ledninger i ledningsnett til vekselstrøm
enfase, trefaseenfase, trefase
: enfase, trefaseenfase, trefase
// de enkelte ledninger i ledningsnett til vekselstrøm
enfase, trefaseenfase, trefase
: enfase, trefaseenfase, trefase
5 stadium, utviklingstrinn
være inne i en produktiv fasevære inne i en produktiv fase / gå inn i en ny fasegå inn i en ny fase / krigens siste fasekrigens siste fase
: være inne i en produktiv fasevære inne i en produktiv fase / gå inn i en ny fasegå inn i en ny fase / krigens siste fasekrigens siste fase
5 stadium, utviklingstrinn
være inne i en produktiv fasevære inne i en produktiv fase / gå inn i en ny fasegå inn i en ny fase / krigens siste fasekrigens siste fase
: være inne i en produktiv fasevære inne i en produktiv fase / gå inn i en ny fasegå inn i en ny fase / krigens siste fasekrigens siste fase
fase  
(faser) 
III fase v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet fase
lage fas (I); skråskjære lage fas (I); skråskjære
fase  
(faser) 
II fase v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet fase
i uttrykk som
nye miljøvennlige løsninger for produksjon skal fases inn fra neste årnye miljøvennlige løsninger for produksjon skal fases inn fra neste år
: nye miljøvennlige løsninger for produksjon skal fases inn fra neste årnye miljøvennlige løsninger for produksjon skal fases inn fra neste år
//
fase inn ta gradvis i bruk, sette i drift ta gradvis i bruk, sette i drift
fase inn ta gradvis i bruk, sette i drift ta gradvis i bruk, sette i drift //
fase ut ta gradvis ut, fjerne gradvis ta gradvis ut, fjerne gradvis
fase ut ta gradvis ut, fjerne gradvis ta gradvis ut, fjerne gradvis
i uttrykk som
nye miljøvennlige løsninger for produksjon skal fases inn fra neste årnye miljøvennlige løsninger for produksjon skal fases inn fra neste år
: nye miljøvennlige løsninger for produksjon skal fases inn fra neste årnye miljøvennlige løsninger for produksjon skal fases inn fra neste år
//
fase inn ta gradvis i bruk, sette i drift ta gradvis i bruk, sette i drift
fase inn ta gradvis i bruk, sette i drift ta gradvis i bruk, sette i drift //
fase ut ta gradvis ut, fjerne gradvis ta gradvis ut, fjerne gradvis
fase ut ta gradvis ut, fjerne gradvis ta gradvis ut, fjerne gradvis

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'Faser' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
fase  
(faser ) 
I fase m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fase
(gjennom fransk, frå gresk phasis 'det å vise seg')
1 i astronomi: periode i det skiftande lyset frå planetar
månefasemånefase
: månefasemånefase
1 i astronomi: periode i det skiftande lyset frå planetar
månefasemånefase
: månefasemånefase
2 i fysikk: (tilstand ved kvart) punkt i periodiske svingingar; særleg: (verdi ved kvart) skifte av straum og spenning i ein vekselstraumskrins
2 i fysikk: (tilstand ved kvart) punkt i periodiske svingingar; særleg: (verdi ved kvart) skifte av straum og spenning i ein vekselstraumskrins
3 (kvar) leidning eller vikling i nett som fører vekselstraum
3 (kvar) leidning eller vikling i nett som fører vekselstraum
4 aggregattilstand
4 aggregattilstand
5 stadium, steg (i ei utvikling)
sluttfasesluttfase / dei ulike fasane i livet, utviklinga, arbeidetdei ulike fasane i livet, utviklinga, arbeidet / krigen går inn i ein ny fasekrigen går inn i ein ny fase
: sluttfasesluttfase / dei ulike fasane i livet, utviklinga, arbeidetdei ulike fasane i livet, utviklinga, arbeidet / krigen går inn i ein ny fasekrigen går inn i ein ny fase
5 stadium, steg (i ei utvikling)
sluttfasesluttfase / dei ulike fasane i livet, utviklinga, arbeidetdei ulike fasane i livet, utviklinga, arbeidet / krigen går inn i ein ny fasekrigen går inn i ein ny fase
: sluttfasesluttfase / dei ulike fasane i livet, utviklinga, arbeidetdei ulike fasane i livet, utviklinga, arbeidet / krigen går inn i ein ny fasekrigen går inn i ein ny fase
1 i astronomi: periode i det skiftande lyset frå planetar
månefasemånefase
: månefasemånefase
1 i astronomi: periode i det skiftande lyset frå planetar
månefasemånefase
: månefasemånefase
2 i fysikk: (tilstand ved kvart) punkt i periodiske svingingar; særleg: (verdi ved kvart) skifte av straum og spenning i ein vekselstraumskrins
2 i fysikk: (tilstand ved kvart) punkt i periodiske svingingar; særleg: (verdi ved kvart) skifte av straum og spenning i ein vekselstraumskrins
3 (kvar) leidning eller vikling i nett som fører vekselstraum
3 (kvar) leidning eller vikling i nett som fører vekselstraum
4 aggregattilstand
4 aggregattilstand
5 stadium, steg (i ei utvikling)
sluttfasesluttfase / dei ulike fasane i livet, utviklinga, arbeidetdei ulike fasane i livet, utviklinga, arbeidet / krigen går inn i ein ny fasekrigen går inn i ein ny fase
: sluttfasesluttfase / dei ulike fasane i livet, utviklinga, arbeidetdei ulike fasane i livet, utviklinga, arbeidet / krigen går inn i ein ny fasekrigen går inn i ein ny fase
5 stadium, steg (i ei utvikling)
sluttfasesluttfase / dei ulike fasane i livet, utviklinga, arbeidetdei ulike fasane i livet, utviklinga, arbeidet / krigen går inn i ein ny fasekrigen går inn i ein ny fase
: sluttfasesluttfase / dei ulike fasane i livet, utviklinga, arbeidetdei ulike fasane i livet, utviklinga, arbeidet / krigen går inn i ein ny fasekrigen går inn i ein ny fase

 

Resultat pr. side