Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
eklektisisme m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eklektisisme
(av gresk eklektikos 'utvelgende')
1 filosofisk system der en velger ut synspunkter og ideer fra ulike filosofiske retninger; forsøk på å skape helhet av forskjellige filosofiske standpunkter
1 filosofisk system der en velger ut synspunkter og ideer fra ulike filosofiske retninger; forsøk på å skape helhet av forskjellige filosofiske standpunkter
2 blanding av ulike kunstneriske, arkitektoniske eller musikalske stiler
2 blanding av ulike kunstneriske, arkitektoniske eller musikalske stiler
1 filosofisk system der en velger ut synspunkter og ideer fra ulike filosofiske retninger; forsøk på å skape helhet av forskjellige filosofiske standpunkter
1 filosofisk system der en velger ut synspunkter og ideer fra ulike filosofiske retninger; forsøk på å skape helhet av forskjellige filosofiske standpunkter
2 blanding av ulike kunstneriske, arkitektoniske eller musikalske stiler
2 blanding av ulike kunstneriske, arkitektoniske eller musikalske stiler

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
eklektisisme m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eklektisisme
(av gresk eklektikos 'utveljande')
1 filosofisk system der ein vel ut synspunkt og idear frå ulike filosofiske retningar; forsøk på å skape heilskap av ulike filsofiske standpunkt
1 filosofisk system der ein vel ut synspunkt og idear frå ulike filosofiske retningar; forsøk på å skape heilskap av ulike filsofiske standpunkt
2 blanding av ulike kunstneriske, arkitektoniske eller musikalske stilar
2 blanding av ulike kunstneriske, arkitektoniske eller musikalske stilar
1 filosofisk system der ein vel ut synspunkt og idear frå ulike filosofiske retningar; forsøk på å skape heilskap av ulike filsofiske standpunkt
1 filosofisk system der ein vel ut synspunkt og idear frå ulike filosofiske retningar; forsøk på å skape heilskap av ulike filsofiske standpunkt
2 blanding av ulike kunstneriske, arkitektoniske eller musikalske stilar
2 blanding av ulike kunstneriske, arkitektoniske eller musikalske stilar

 

Resultat pr. side