Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
behaviorisme m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet behaviorisme
(behavioris´me el. biheivioris´me; fra amerikanskbehavior, 'atferd') i psykologi: retning som bygger opp en lære om bevissthetstilstander hos mennesker og dyr ved observasjon av atferden; atferdspsykologi i psykologi: retning som bygger opp en lære om bevissthetstilstander hos mennesker og dyr ved observasjon av atferden; atferdspsykologi

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
behaviorisme m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet behaviorisme
(frå amerikansk-engelsk behavior 'åtferd') i psykologi: retning som byggjer ei lære om medvitstilstandar hos menneske og dyr ved å observere åtferd; åtferdspsykologi i psykologi: retning som byggjer ei lære om medvitstilstandar hos menneske og dyr ved å observere åtferd; åtferdspsykologi

 

Resultat pr. side