Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'Annalen' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
annal  
(annalen) 
annal m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet annal
(fra latin 'årlig', av annus 'år')
1 særlig i flertall: skrifter fra eldre tider med opptegnelser av samtidige hendinger fra år til år
munkene i middelalderen skrev annalermunkene i middelalderen skrev annaler
: munkene i middelalderen skrev annalermunkene i middelalderen skrev annaler
1 særlig i flertall: skrifter fra eldre tider med opptegnelser av samtidige hendinger fra år til år
munkene i middelalderen skrev annalermunkene i middelalderen skrev annaler
: munkene i middelalderen skrev annalermunkene i middelalderen skrev annaler
2 mest i flertall: årbøker
annalene fra universitetetannalene fra universitetet
: annalene fra universitetetannalene fra universitetet
2 mest i flertall: årbøker
annalene fra universitetetannalene fra universitetet
: annalene fra universitetetannalene fra universitetet
1 særlig i flertall: skrifter fra eldre tider med opptegnelser av samtidige hendinger fra år til år
munkene i middelalderen skrev annalermunkene i middelalderen skrev annaler
: munkene i middelalderen skrev annalermunkene i middelalderen skrev annaler
1 særlig i flertall: skrifter fra eldre tider med opptegnelser av samtidige hendinger fra år til år
munkene i middelalderen skrev annalermunkene i middelalderen skrev annaler
: munkene i middelalderen skrev annalermunkene i middelalderen skrev annaler
2 mest i flertall: årbøker
annalene fra universitetetannalene fra universitetet
: annalene fra universitetetannalene fra universitetet
2 mest i flertall: årbøker
annalene fra universitetetannalene fra universitetet
: annalene fra universitetetannalene fra universitetet

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'Annalen' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
annal  
(annalen) 
annal m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet annal
(frå latin 'årleg' av annus 'år')
1 særleg i fleirtal: skrifter frå eldre tider med oppskrifter av samtidige hendingar frå år til år
klostera i mellomalderen førte annalarklostera i mellomalderen førte annalar
: klostera i mellomalderen førte annalarklostera i mellomalderen førte annalar; òg i sms som annal-skrivar
1 særleg i fleirtal: skrifter frå eldre tider med oppskrifter av samtidige hendingar frå år til år
klostera i mellomalderen førte annalarklostera i mellomalderen førte annalar
: klostera i mellomalderen førte annalarklostera i mellomalderen førte annalar; òg i sms som annal-skrivar
2 særleg i fleirtal: årbøker
annalane frå universitetetannalane frå universitetet
: annalane frå universitetetannalane frå universitetet
2 særleg i fleirtal: årbøker
annalane frå universitetetannalane frå universitetet
: annalane frå universitetetannalane frå universitetet
1 særleg i fleirtal: skrifter frå eldre tider med oppskrifter av samtidige hendingar frå år til år
klostera i mellomalderen førte annalarklostera i mellomalderen førte annalar
: klostera i mellomalderen førte annalarklostera i mellomalderen førte annalar; òg i sms som annal-skrivar
1 særleg i fleirtal: skrifter frå eldre tider med oppskrifter av samtidige hendingar frå år til år
klostera i mellomalderen førte annalarklostera i mellomalderen førte annalar
: klostera i mellomalderen førte annalarklostera i mellomalderen førte annalar; òg i sms som annal-skrivar
2 særleg i fleirtal: årbøker
annalane frå universitetetannalane frå universitetet
: annalane frå universitetetannalane frå universitetet
2 særleg i fleirtal: årbøker
annalane frå universitetetannalane frå universitetet
: annalane frå universitetetannalane frå universitetet

 

Resultat pr. side