Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
akvedukt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet akvedukt
(fra latin av aqua 'vann' og ductus 'ledning') bru som fører vannledning over en dal eller i en viss høyde over bakken bru som fører vannledning over en dal eller i en viss høyde over bakken

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
akvedukt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet akvedukt
(latin aquaeductus av aqua, genitiv aquae 'vatn' og ductus 'leidning') vassleidning som ligg over lendet og oftast kviler på eit underbygg; brukanal vassleidning som ligg over lendet og oftast kviler på eit underbygg; brukanal

 

Resultat pr. side