Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I -skap m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -skap
(norrønt-skapr, samanheng med I skap, innverknad frå lågtysk -schap, tysk -schaft) brukt til å lage substantiv av
1 substantiv; til dømes i fiendskap, kameratskap, medlemskap, reiskap, slektskap og vennskap
1 substantiv; til dømes i fiendskap, kameratskap, medlemskap, reiskap, slektskap og vennskap
2 adjektiv; til dømes byrgskap, djervskap, klokskap, likskap og veikskap
2 adjektiv; til dømes byrgskap, djervskap, klokskap, likskap og veikskap
3 verb; til dømes i kjennskap, rekneskap og vitskap
3 verb; til dømes i kjennskap, rekneskap og vitskap
brukt til å lage substantiv av
1 substantiv; til dømes i fiendskap, kameratskap, medlemskap, reiskap, slektskap og vennskap
1 substantiv; til dømes i fiendskap, kameratskap, medlemskap, reiskap, slektskap og vennskap
2 adjektiv; til dømes byrgskap, djervskap, klokskap, likskap og veikskap
2 adjektiv; til dømes byrgskap, djervskap, klokskap, likskap og veikskap
3 verb; til dømes i kjennskap, rekneskap og vitskap
3 verb; til dømes i kjennskap, rekneskap og vitskap
II -skap m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -skap
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet -skap
(same opphav som I -skap) brukt til å lage substantiv av substantiv; til dømes i borgarskap og brorskap brukt til å lage substantiv av substantiv; til dømes i borgarskap og brorskap
III -skap n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet -skap
(same opphav som I -skap) brukt til å lage substantiv av substantiv; til dømes i II formannskap, II mannskap og selskap brukt til å lage substantiv av substantiv; til dømes i II formannskap, II mannskap og selskap
I skap n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skap
(norrønt skap) ytre avgrensing av ein ting i rommet; form, figur
vere like i el. på skapvere like i el. på skap / vere på skap som ein snøplogvere på skap som ein snøplog
: vere like i el. på skapvere like i el. på skap / vere på skap som ein snøplogvere på skap som ein snøplog
ytre avgrensing av ein ting i rommet; form, figur
vere like i el. på skapvere like i el. på skap / vere på skap som ein snøplogvere på skap som ein snøplog
: vere like i el. på skapvere like i el. på skap / vere på skap som ein snøplogvere på skap som ein snøplog
II skap n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skap
; el. skåp n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skåp
(mellomnorsk, frå lågtysk eigenleg 'noko som er forma med utskjering') lite (lagrings)rom, møbel eller liknande (med hyller og dører)
det var rikeleg med skap på soverommadet var rikeleg med skap på soveromma / gøyme ting i skuffer og skapgøyme ting i skuffer og skap
: det var rikeleg med skap på soverommadet var rikeleg med skap på soveromma / gøyme ting i skuffer og skapgøyme ting i skuffer og skap
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
kome ut av skapet stå ope fram med noko som ein før har løynt stå ope fram med noko som ein før har løynt
kome ut av skapet stå ope fram med noko som ein før har løynt stå ope fram med noko som ein før har løynt
; som etterledd i arkivskap, bokskap, framskap, hjørneskap, kjøleskap, kledeskåp, pengeskap
lite (lagrings)rom, møbel eller liknande (med hyller og dører)
det var rikeleg med skap på soverommadet var rikeleg med skap på soveromma / gøyme ting i skuffer og skapgøyme ting i skuffer og skap
: det var rikeleg med skap på soverommadet var rikeleg med skap på soveromma / gøyme ting i skuffer og skapgøyme ting i skuffer og skap
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
kome ut av skapet stå ope fram med noko som ein før har løynt stå ope fram med noko som ein før har løynt
kome ut av skapet stå ope fram med noko som ein før har løynt stå ope fram med noko som ein før har løynt
; som etterledd i arkivskap, bokskap, framskap, hjørneskap, kjøleskap, kledeskåp, pengeskap

 

Resultat pr. side