Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I -ing f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet -ing
(norrønt -ing f) brukt til å lage substantiv
1 av substantiv, til dømes i personnemning:; til dømes i dronning og kjerring
1 av substantiv, til dømes i personnemning:; til dømes i dronning og kjerring
2 av verb; i ord med abstrakt tyding; til dømes bygging, lesing og skriving
2 av verb; i ord med abstrakt tyding; til dømes bygging, lesing og skriving
3 òg i ord med konkret tyding ved sida av abstrakt; til dømes II måling og vinning; jamfør I -ning
3 òg i ord med konkret tyding ved sida av abstrakt; til dømes II måling og vinning; jamfør I -ning
brukt til å lage substantiv
1 av substantiv, til dømes i personnemning:; til dømes i dronning og kjerring
1 av substantiv, til dømes i personnemning:; til dømes i dronning og kjerring
2 av verb; i ord med abstrakt tyding; til dømes bygging, lesing og skriving
2 av verb; i ord med abstrakt tyding; til dømes bygging, lesing og skriving
3 òg i ord med konkret tyding ved sida av abstrakt; til dømes II måling og vinning; jamfør I -ning
3 òg i ord med konkret tyding ved sida av abstrakt; til dømes II måling og vinning; jamfør I -ning
II -ing m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -ing
, f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet -ing
brukt til å lage substantiv
1 av substantiv; til dømes linning
1 av substantiv; til dømes linning
2 av verb; jamfør II -ning; i ord med konkret tyding; til dømes II sikring
2 av verb; jamfør II -ning; i ord med konkret tyding; til dømes II sikring
brukt til å lage substantiv
1 av substantiv; til dømes linning
1 av substantiv; til dømes linning
2 av verb; jamfør II -ning; i ord med konkret tyding; til dømes II sikring
2 av verb; jamfør II -ning; i ord med konkret tyding; til dømes II sikring
III -ing m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -ing
(norrønt -ingr, -ingi) brukt til å lage substantiv
1 av substantiv, til dømes i personnemning:; til dømes i niding, hovding og III viking
// i innbyggjarnamn; telemarking og vossing
// i innbyggjarnamn; telemarking og vossing
// i nemne for dyr; til dømes einhyrning og II åring
// i nemne for dyr; til dømes einhyrning og II åring
// i ord for ting:
skjerdingskjerding / tohjulingtohjuling
: skjerdingskjerding / tohjulingtohjuling
// i ord for ting:
skjerdingskjerding / tohjulingtohjuling
: skjerdingskjerding / tohjulingtohjuling
1 av substantiv, til dømes i personnemning:; til dømes i niding, hovding og III viking
// i innbyggjarnamn; telemarking og vossing
// i innbyggjarnamn; telemarking og vossing
// i nemne for dyr; til dømes einhyrning og II åring
// i nemne for dyr; til dømes einhyrning og II åring
// i ord for ting:
skjerdingskjerding / tohjulingtohjuling
: skjerdingskjerding / tohjulingtohjuling
// i ord for ting:
skjerdingskjerding / tohjulingtohjuling
: skjerdingskjerding / tohjulingtohjuling
2 av adjektiv, til dømes i karakteriserande personnemning; til dømes i kloking, raring, II riking og II stygging
// òg i nemne for ting; til dømes klovning og åttring
// òg i nemne for ting; til dømes klovning og åttring
2 av adjektiv, til dømes i karakteriserande personnemning; til dømes i kloking, raring, II riking og II stygging
// òg i nemne for ting; til dømes klovning og åttring
// òg i nemne for ting; til dømes klovning og åttring
3 av verb; i ord med konkret tyding; til dømes i II byting og II klining; jamfør III -ning
3 av verb; i ord med konkret tyding; til dømes i II byting og II klining; jamfør III -ning
brukt til å lage substantiv
1 av substantiv, til dømes i personnemning:; til dømes i niding, hovding og III viking
// i innbyggjarnamn; telemarking og vossing
// i innbyggjarnamn; telemarking og vossing
// i nemne for dyr; til dømes einhyrning og II åring
// i nemne for dyr; til dømes einhyrning og II åring
// i ord for ting:
skjerdingskjerding / tohjulingtohjuling
: skjerdingskjerding / tohjulingtohjuling
// i ord for ting:
skjerdingskjerding / tohjulingtohjuling
: skjerdingskjerding / tohjulingtohjuling
1 av substantiv, til dømes i personnemning:; til dømes i niding, hovding og III viking
// i innbyggjarnamn; telemarking og vossing
// i innbyggjarnamn; telemarking og vossing
// i nemne for dyr; til dømes einhyrning og II åring
// i nemne for dyr; til dømes einhyrning og II åring
// i ord for ting:
skjerdingskjerding / tohjulingtohjuling
: skjerdingskjerding / tohjulingtohjuling
// i ord for ting:
skjerdingskjerding / tohjulingtohjuling
: skjerdingskjerding / tohjulingtohjuling
2 av adjektiv, til dømes i karakteriserande personnemning; til dømes i kloking, raring, II riking og II stygging
// òg i nemne for ting; til dømes klovning og åttring
// òg i nemne for ting; til dømes klovning og åttring
2 av adjektiv, til dømes i karakteriserande personnemning; til dømes i kloking, raring, II riking og II stygging
// òg i nemne for ting; til dømes klovning og åttring
// òg i nemne for ting; til dømes klovning og åttring
3 av verb; i ord med konkret tyding; til dømes i II byting og II klining; jamfør III -ning
3 av verb; i ord med konkret tyding; til dømes i II byting og II klining; jamfør III -ning

 

Resultat pr. side