Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
-heit f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet -heit
(mellomnorsk -heit, frå lågtysk -he(i)t)
1 brukt til å lage substantiv med abstrakt tyding av adjektiv (vanleg i i målføre, mindre nytta i skrift); til dømes dumheit
1 brukt til å lage substantiv med abstrakt tyding av adjektiv (vanleg i i målføre, mindre nytta i skrift); til dømes dumheit
2 sjeldan i konkrete substantiv; til dømes i leilegheit, jamfør etterledda -dom, -leik og I -skap
2 sjeldan i konkrete substantiv; til dømes i leilegheit, jamfør etterledda -dom, -leik og I -skap
1 brukt til å lage substantiv med abstrakt tyding av adjektiv (vanleg i i målføre, mindre nytta i skrift); til dømes dumheit
1 brukt til å lage substantiv med abstrakt tyding av adjektiv (vanleg i i målføre, mindre nytta i skrift); til dømes dumheit
2 sjeldan i konkrete substantiv; til dømes i leilegheit, jamfør etterledda -dom, -leik og I -skap
2 sjeldan i konkrete substantiv; til dømes i leilegheit, jamfør etterledda -dom, -leik og I -skap
heit a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet heit
(norrønt heitr)
1 særs varm
heitt vêr, vatnheitt vêr, vatn / bli, vere heit (i kroppen) (av feber, harme, røyning)bli, vere heit (i kroppen) (av feber, harme, røyning)
: heitt vêr, vatnheitt vêr, vatn / bli, vere heit (i kroppen) (av feber, harme, røyning)bli, vere heit (i kroppen) (av feber, harme, røyning)
// i eid:
kva i heitaste (helvete) er det du gjer?kva i heitaste (helvete) er det du gjer? / han kjem til å få det heitt særs vanskeleghan kjem til å få det heitt særs vanskeleg / eit heitt namn høgaktuelteit heitt namn høgaktuelt
: kva i heitaste (helvete) er det du gjer?kva i heitaste (helvete) er det du gjer? / han kjem til å få det heitt særs vanskeleghan kjem til å få det heitt særs vanskeleg / eit heitt namn høgaktuelteit heitt namn høgaktuelt
// i eid:
kva i heitaste (helvete) er det du gjer?kva i heitaste (helvete) er det du gjer? / han kjem til å få det heitt særs vanskeleghan kjem til å få det heitt særs vanskeleg / eit heitt namn høgaktuelteit heitt namn høgaktuelt
: kva i heitaste (helvete) er det du gjer?kva i heitaste (helvete) er det du gjer? / han kjem til å få det heitt særs vanskeleghan kjem til å få det heitt særs vanskeleg / eit heitt namn høgaktuelteit heitt namn høgaktuelt
//
heit i toppen harm, sint harm, sint
heit i toppen harm, sint harm, sint
1 særs varm
heitt vêr, vatnheitt vêr, vatn / bli, vere heit (i kroppen) (av feber, harme, røyning)bli, vere heit (i kroppen) (av feber, harme, røyning)
: heitt vêr, vatnheitt vêr, vatn / bli, vere heit (i kroppen) (av feber, harme, røyning)bli, vere heit (i kroppen) (av feber, harme, røyning)
// i eid:
kva i heitaste (helvete) er det du gjer?kva i heitaste (helvete) er det du gjer? / han kjem til å få det heitt særs vanskeleghan kjem til å få det heitt særs vanskeleg / eit heitt namn høgaktuelteit heitt namn høgaktuelt
: kva i heitaste (helvete) er det du gjer?kva i heitaste (helvete) er det du gjer? / han kjem til å få det heitt særs vanskeleghan kjem til å få det heitt særs vanskeleg / eit heitt namn høgaktuelteit heitt namn høgaktuelt
// i eid:
kva i heitaste (helvete) er det du gjer?kva i heitaste (helvete) er det du gjer? / han kjem til å få det heitt særs vanskeleghan kjem til å få det heitt særs vanskeleg / eit heitt namn høgaktuelteit heitt namn høgaktuelt
: kva i heitaste (helvete) er det du gjer?kva i heitaste (helvete) er det du gjer? / han kjem til å få det heitt særs vanskeleghan kjem til å få det heitt særs vanskeleg / eit heitt namn høgaktuelteit heitt namn høgaktuelt
//
heit i toppen harm, sint harm, sint
heit i toppen harm, sint harm, sint
2 intens, sterk, stri (II)
heit debatt, stridheit debatt, strid / heit kjærleikheit kjærleik / det er heitt mellom deidet er heitt mellom dei / gå heitt for seggå heitt for seg / gjere det heitt for eingjere det heitt for ein
: heit debatt, stridheit debatt, strid / heit kjærleikheit kjærleik / det er heitt mellom deidet er heitt mellom dei / gå heitt for seggå heitt for seg / gjere det heitt for eingjere det heitt for ein
// kjenslevarm, lidenskapeleg
heitt blodheitt blod / ei heit kvinneei heit kvinne
: heitt blodheitt blod / ei heit kvinneei heit kvinne
// kjenslevarm, lidenskapeleg
heitt blodheitt blod / ei heit kvinneei heit kvinne
: heitt blodheitt blod / ei heit kvinneei heit kvinne
2 intens, sterk, stri (II)
heit debatt, stridheit debatt, strid / heit kjærleikheit kjærleik / det er heitt mellom deidet er heitt mellom dei / gå heitt for seggå heitt for seg / gjere det heitt for eingjere det heitt for ein
: heit debatt, stridheit debatt, strid / heit kjærleikheit kjærleik / det er heitt mellom deidet er heitt mellom dei / gå heitt for seggå heitt for seg / gjere det heitt for eingjere det heitt for ein
// kjenslevarm, lidenskapeleg
heitt blodheitt blod / ei heit kvinneei heit kvinne
: heitt blodheitt blod / ei heit kvinneei heit kvinne
// kjenslevarm, lidenskapeleg
heitt blodheitt blod / ei heit kvinneei heit kvinne
: heitt blodheitt blod / ei heit kvinneei heit kvinne
1 særs varm
heitt vêr, vatnheitt vêr, vatn / bli, vere heit (i kroppen) (av feber, harme, røyning)bli, vere heit (i kroppen) (av feber, harme, røyning)
: heitt vêr, vatnheitt vêr, vatn / bli, vere heit (i kroppen) (av feber, harme, røyning)bli, vere heit (i kroppen) (av feber, harme, røyning)
// i eid:
kva i heitaste (helvete) er det du gjer?kva i heitaste (helvete) er det du gjer? / han kjem til å få det heitt særs vanskeleghan kjem til å få det heitt særs vanskeleg / eit heitt namn høgaktuelteit heitt namn høgaktuelt
: kva i heitaste (helvete) er det du gjer?kva i heitaste (helvete) er det du gjer? / han kjem til å få det heitt særs vanskeleghan kjem til å få det heitt særs vanskeleg / eit heitt namn høgaktuelteit heitt namn høgaktuelt
// i eid:
kva i heitaste (helvete) er det du gjer?kva i heitaste (helvete) er det du gjer? / han kjem til å få det heitt særs vanskeleghan kjem til å få det heitt særs vanskeleg / eit heitt namn høgaktuelteit heitt namn høgaktuelt
: kva i heitaste (helvete) er det du gjer?kva i heitaste (helvete) er det du gjer? / han kjem til å få det heitt særs vanskeleghan kjem til å få det heitt særs vanskeleg / eit heitt namn høgaktuelteit heitt namn høgaktuelt
//
heit i toppen harm, sint harm, sint
heit i toppen harm, sint harm, sint
1 særs varm
heitt vêr, vatnheitt vêr, vatn / bli, vere heit (i kroppen) (av feber, harme, røyning)bli, vere heit (i kroppen) (av feber, harme, røyning)
: heitt vêr, vatnheitt vêr, vatn / bli, vere heit (i kroppen) (av feber, harme, røyning)bli, vere heit (i kroppen) (av feber, harme, røyning)
// i eid:
kva i heitaste (helvete) er det du gjer?kva i heitaste (helvete) er det du gjer? / han kjem til å få det heitt særs vanskeleghan kjem til å få det heitt særs vanskeleg / eit heitt namn høgaktuelteit heitt namn høgaktuelt
: kva i heitaste (helvete) er det du gjer?kva i heitaste (helvete) er det du gjer? / han kjem til å få det heitt særs vanskeleghan kjem til å få det heitt særs vanskeleg / eit heitt namn høgaktuelteit heitt namn høgaktuelt
// i eid:
kva i heitaste (helvete) er det du gjer?kva i heitaste (helvete) er det du gjer? / han kjem til å få det heitt særs vanskeleghan kjem til å få det heitt særs vanskeleg / eit heitt namn høgaktuelteit heitt namn høgaktuelt
: kva i heitaste (helvete) er det du gjer?kva i heitaste (helvete) er det du gjer? / han kjem til å få det heitt særs vanskeleghan kjem til å få det heitt særs vanskeleg / eit heitt namn høgaktuelteit heitt namn høgaktuelt
//
heit i toppen harm, sint harm, sint
heit i toppen harm, sint harm, sint
2 intens, sterk, stri (II)
heit debatt, stridheit debatt, strid / heit kjærleikheit kjærleik / det er heitt mellom deidet er heitt mellom dei / gå heitt for seggå heitt for seg / gjere det heitt for eingjere det heitt for ein
: heit debatt, stridheit debatt, strid / heit kjærleikheit kjærleik / det er heitt mellom deidet er heitt mellom dei / gå heitt for seggå heitt for seg / gjere det heitt for eingjere det heitt for ein
// kjenslevarm, lidenskapeleg
heitt blodheitt blod / ei heit kvinneei heit kvinne
: heitt blodheitt blod / ei heit kvinneei heit kvinne
// kjenslevarm, lidenskapeleg
heitt blodheitt blod / ei heit kvinneei heit kvinne
: heitt blodheitt blod / ei heit kvinneei heit kvinne
2 intens, sterk, stri (II)
heit debatt, stridheit debatt, strid / heit kjærleikheit kjærleik / det er heitt mellom deidet er heitt mellom dei / gå heitt for seggå heitt for seg / gjere det heitt for eingjere det heitt for ein
: heit debatt, stridheit debatt, strid / heit kjærleikheit kjærleik / det er heitt mellom deidet er heitt mellom dei / gå heitt for seggå heitt for seg / gjere det heitt for eingjere det heitt for ein
// kjenslevarm, lidenskapeleg
heitt blodheitt blod / ei heit kvinneei heit kvinne
: heitt blodheitt blod / ei heit kvinneei heit kvinne
// kjenslevarm, lidenskapeleg
heitt blodheitt blod / ei heit kvinneei heit kvinne
: heitt blodheitt blod / ei heit kvinneei heit kvinne

 

Resultat pr. side