Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
-at n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet -at
(latin -atus) suffiks som betegner at hele ordet står for
1 et produkt; i ord som aggregat og konsentrat
1 et produkt; i ord som aggregat og konsentrat
2 salt av enkelte syrer; [nitrat]; i ord som fosfat
2 salt av enkelte syrer; [nitrat]; i ord som fosfat
suffiks som betegner at hele ordet står for
1 et produkt; i ord som aggregat og konsentrat
1 et produkt; i ord som aggregat og konsentrat
2 salt av enkelte syrer; [nitrat]; i ord som fosfat
2 salt av enkelte syrer; [nitrat]; i ord som fosfat
I at adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet at
(norrønt at, latin ad 'ved, til, mot')
1
skille atskille at / følges atfølges at / bære seg atbære seg at
: skille atskille at / følges atfølges at / bære seg atbære seg at
1
skille atskille at / følges atfølges at / bære seg atbære seg at
: skille atskille at / følges atfølges at / bære seg atbære seg at
2
innenat, utenatinnenat, utenat
: innenat, utenatinnenat, utenat
2
innenat, utenatinnenat, utenat
: innenat, utenatinnenat, utenat
1
skille atskille at / følges atfølges at / bære seg atbære seg at
: skille atskille at / følges atfølges at / bære seg atbære seg at
1
skille atskille at / følges atfølges at / bære seg atbære seg at
: skille atskille at / følges atfølges at / bære seg atbære seg at
2
innenat, utenatinnenat, utenat
: innenat, utenatinnenat, utenat
2
innenat, utenatinnenat, utenat
: innenat, utenatinnenat, utenat
II at sub.
I dette vinduet skal du finne tabell sub. for oppslagsordet at
(norrøntat, trolig av þat 'det')
1 innledningsord i (substantiviske) leddsetninger, ofte utelatt etter ytringsverb:
han trodde ikke annet enn at det skulle gåhan trodde ikke annet enn at det skulle gå / hun sa (at) hun ville kommehun sa (at) hun ville komme / at jorden er rund, er kjent for de flesteat jorden er rund, er kjent for de fleste
: han trodde ikke annet enn at det skulle gåhan trodde ikke annet enn at det skulle gå / hun sa (at) hun ville kommehun sa (at) hun ville komme / at jorden er rund, er kjent for de flesteat jorden er rund, er kjent for de fleste
1 innledningsord i (substantiviske) leddsetninger, ofte utelatt etter ytringsverb:
han trodde ikke annet enn at det skulle gåhan trodde ikke annet enn at det skulle gå / hun sa (at) hun ville kommehun sa (at) hun ville komme / at jorden er rund, er kjent for de flesteat jorden er rund, er kjent for de fleste
: han trodde ikke annet enn at det skulle gåhan trodde ikke annet enn at det skulle gå / hun sa (at) hun ville kommehun sa (at) hun ville komme / at jorden er rund, er kjent for de flesteat jorden er rund, er kjent for de fleste
2 i utrop som uttrykk for forbauselse, ergrelse, sorg:
at du tør!at du tør! / at du kunne være så dum!at du kunne være så dum! / at han kunne si noe slikt!at han kunne si noe slikt!
: at du tør!at du tør! / at du kunne være så dum!at du kunne være så dum! / at han kunne si noe slikt!at han kunne si noe slikt!
2 i utrop som uttrykk for forbauselse, ergrelse, sorg:
at du tør!at du tør! / at du kunne være så dum!at du kunne være så dum! / at han kunne si noe slikt!at han kunne si noe slikt!
: at du tør!at du tør! / at du kunne være så dum!at du kunne være så dum! / at han kunne si noe slikt!at han kunne si noe slikt!
1 innledningsord i (substantiviske) leddsetninger, ofte utelatt etter ytringsverb:
han trodde ikke annet enn at det skulle gåhan trodde ikke annet enn at det skulle gå / hun sa (at) hun ville kommehun sa (at) hun ville komme / at jorden er rund, er kjent for de flesteat jorden er rund, er kjent for de fleste
: han trodde ikke annet enn at det skulle gåhan trodde ikke annet enn at det skulle gå / hun sa (at) hun ville kommehun sa (at) hun ville komme / at jorden er rund, er kjent for de flesteat jorden er rund, er kjent for de fleste
1 innledningsord i (substantiviske) leddsetninger, ofte utelatt etter ytringsverb:
han trodde ikke annet enn at det skulle gåhan trodde ikke annet enn at det skulle gå / hun sa (at) hun ville kommehun sa (at) hun ville komme / at jorden er rund, er kjent for de flesteat jorden er rund, er kjent for de fleste
: han trodde ikke annet enn at det skulle gåhan trodde ikke annet enn at det skulle gå / hun sa (at) hun ville kommehun sa (at) hun ville komme / at jorden er rund, er kjent for de flesteat jorden er rund, er kjent for de fleste
2 i utrop som uttrykk for forbauselse, ergrelse, sorg:
at du tør!at du tør! / at du kunne være så dum!at du kunne være så dum! / at han kunne si noe slikt!at han kunne si noe slikt!
: at du tør!at du tør! / at du kunne være så dum!at du kunne være så dum! / at han kunne si noe slikt!at han kunne si noe slikt!
2 i utrop som uttrykk for forbauselse, ergrelse, sorg:
at du tør!at du tør! / at du kunne være så dum!at du kunne være så dum! / at han kunne si noe slikt!at han kunne si noe slikt!
: at du tør!at du tør! / at du kunne være så dum!at du kunne være så dum! / at han kunne si noe slikt!at han kunne si noe slikt!

 

Resultat pr. side