Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
vilje m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet vilje
(norrønt vili; beslektet med II ville)
1 evne til bevisst handling eller atferd
ha sterk, svak viljeha sterk, svak vilje / har mennesket en fri vilje?har mennesket en fri vilje? / viljen til å overleveviljen til å overleve / løperen var tom for krefter, og de siste rundene gikk bare på viljenløperen var tom for krefter, og de siste rundene gikk bare på viljen
: ha sterk, svak viljeha sterk, svak vilje / har mennesket en fri vilje?har mennesket en fri vilje? / viljen til å overleveviljen til å overleve / løperen var tom for krefter, og de siste rundene gikk bare på viljenløperen var tom for krefter, og de siste rundene gikk bare på viljen
1 evne til bevisst handling eller atferd
ha sterk, svak viljeha sterk, svak vilje / har mennesket en fri vilje?har mennesket en fri vilje? / viljen til å overleveviljen til å overleve / løperen var tom for krefter, og de siste rundene gikk bare på viljenløperen var tom for krefter, og de siste rundene gikk bare på viljen
: ha sterk, svak viljeha sterk, svak vilje / har mennesket en fri vilje?har mennesket en fri vilje? / viljen til å overleveviljen til å overleve / løperen var tom for krefter, og de siste rundene gikk bare på viljenløperen var tom for krefter, og de siste rundene gikk bare på viljen
2 ønske (I); befaling
gjøre mot Guds viljegjøre mot Guds vilje / viljen sinviljen sin / trumfe viljen sin igjennomtrumfe viljen sin igjennom / arvingene var spent på hennes siste vilje testamentetarvingene var spent på hennes siste vilje testamentet
: gjøre mot Guds viljegjøre mot Guds vilje / viljen sinviljen sin / trumfe viljen sin igjennomtrumfe viljen sin igjennom / arvingene var spent på hennes siste vilje testamentetarvingene var spent på hennes siste vilje testamentet
2 ønske (I); befaling
gjøre mot Guds viljegjøre mot Guds vilje / viljen sinviljen sin / trumfe viljen sin igjennomtrumfe viljen sin igjennom / arvingene var spent på hennes siste vilje testamentetarvingene var spent på hennes siste vilje testamentet
: gjøre mot Guds viljegjøre mot Guds vilje / viljen sinviljen sin / trumfe viljen sin igjennomtrumfe viljen sin igjennom / arvingene var spent på hennes siste vilje testamentetarvingene var spent på hennes siste vilje testamentet
3 hensikt, forsett
gjøre noe med (vitende og) viljegjøre noe med (vitende og) vilje / jeg gjorde det ikke med viljejeg gjorde det ikke med vilje / det kan jeg ikke med min beste vilje forstådet kan jeg ikke med min beste vilje forstå
: gjøre noe med (vitende og) viljegjøre noe med (vitende og) vilje / jeg gjorde det ikke med viljejeg gjorde det ikke med vilje / det kan jeg ikke med min beste vilje forstådet kan jeg ikke med min beste vilje forstå
3 hensikt, forsett
gjøre noe med (vitende og) viljegjøre noe med (vitende og) vilje / jeg gjorde det ikke med viljejeg gjorde det ikke med vilje / det kan jeg ikke med min beste vilje forstådet kan jeg ikke med min beste vilje forstå
: gjøre noe med (vitende og) viljegjøre noe med (vitende og) vilje / jeg gjorde det ikke med viljejeg gjorde det ikke med vilje / det kan jeg ikke med min beste vilje forstådet kan jeg ikke med min beste vilje forstå
4 det å være villig
innsatsvilje, offervilje, samarbeidsviljeinnsatsvilje, offervilje, samarbeidsvilje / vise vilje til samarbeidvise vilje til samarbeid / det er ikke evnene, men viljen det skorter pådet er ikke evnene, men viljen det skorter på
: innsatsvilje, offervilje, samarbeidsviljeinnsatsvilje, offervilje, samarbeidsvilje / vise vilje til samarbeidvise vilje til samarbeid / det er ikke evnene, men viljen det skorter pådet er ikke evnene, men viljen det skorter på
4 det å være villig
innsatsvilje, offervilje, samarbeidsviljeinnsatsvilje, offervilje, samarbeidsvilje / vise vilje til samarbeidvise vilje til samarbeid / det er ikke evnene, men viljen det skorter pådet er ikke evnene, men viljen det skorter på
: innsatsvilje, offervilje, samarbeidsviljeinnsatsvilje, offervilje, samarbeidsvilje / vise vilje til samarbeidvise vilje til samarbeid / det er ikke evnene, men viljen det skorter pådet er ikke evnene, men viljen det skorter på
1 evne til bevisst handling eller atferd
ha sterk, svak viljeha sterk, svak vilje / har mennesket en fri vilje?har mennesket en fri vilje? / viljen til å overleveviljen til å overleve / løperen var tom for krefter, og de siste rundene gikk bare på viljenløperen var tom for krefter, og de siste rundene gikk bare på viljen
: ha sterk, svak viljeha sterk, svak vilje / har mennesket en fri vilje?har mennesket en fri vilje? / viljen til å overleveviljen til å overleve / løperen var tom for krefter, og de siste rundene gikk bare på viljenløperen var tom for krefter, og de siste rundene gikk bare på viljen
1 evne til bevisst handling eller atferd
ha sterk, svak viljeha sterk, svak vilje / har mennesket en fri vilje?har mennesket en fri vilje? / viljen til å overleveviljen til å overleve / løperen var tom for krefter, og de siste rundene gikk bare på viljenløperen var tom for krefter, og de siste rundene gikk bare på viljen
: ha sterk, svak viljeha sterk, svak vilje / har mennesket en fri vilje?har mennesket en fri vilje? / viljen til å overleveviljen til å overleve / løperen var tom for krefter, og de siste rundene gikk bare på viljenløperen var tom for krefter, og de siste rundene gikk bare på viljen
2 ønske (I); befaling
gjøre mot Guds viljegjøre mot Guds vilje / viljen sinviljen sin / trumfe viljen sin igjennomtrumfe viljen sin igjennom / arvingene var spent på hennes siste vilje testamentetarvingene var spent på hennes siste vilje testamentet
: gjøre mot Guds viljegjøre mot Guds vilje / viljen sinviljen sin / trumfe viljen sin igjennomtrumfe viljen sin igjennom / arvingene var spent på hennes siste vilje testamentetarvingene var spent på hennes siste vilje testamentet
2 ønske (I); befaling
gjøre mot Guds viljegjøre mot Guds vilje / viljen sinviljen sin / trumfe viljen sin igjennomtrumfe viljen sin igjennom / arvingene var spent på hennes siste vilje testamentetarvingene var spent på hennes siste vilje testamentet
: gjøre mot Guds viljegjøre mot Guds vilje / viljen sinviljen sin / trumfe viljen sin igjennomtrumfe viljen sin igjennom / arvingene var spent på hennes siste vilje testamentetarvingene var spent på hennes siste vilje testamentet
3 hensikt, forsett
gjøre noe med (vitende og) viljegjøre noe med (vitende og) vilje / jeg gjorde det ikke med viljejeg gjorde det ikke med vilje / det kan jeg ikke med min beste vilje forstådet kan jeg ikke med min beste vilje forstå
: gjøre noe med (vitende og) viljegjøre noe med (vitende og) vilje / jeg gjorde det ikke med viljejeg gjorde det ikke med vilje / det kan jeg ikke med min beste vilje forstådet kan jeg ikke med min beste vilje forstå
3 hensikt, forsett
gjøre noe med (vitende og) viljegjøre noe med (vitende og) vilje / jeg gjorde det ikke med viljejeg gjorde det ikke med vilje / det kan jeg ikke med min beste vilje forstådet kan jeg ikke med min beste vilje forstå
: gjøre noe med (vitende og) viljegjøre noe med (vitende og) vilje / jeg gjorde det ikke med viljejeg gjorde det ikke med vilje / det kan jeg ikke med min beste vilje forstådet kan jeg ikke med min beste vilje forstå
4 det å være villig
innsatsvilje, offervilje, samarbeidsviljeinnsatsvilje, offervilje, samarbeidsvilje / vise vilje til samarbeidvise vilje til samarbeid / det er ikke evnene, men viljen det skorter pådet er ikke evnene, men viljen det skorter på
: innsatsvilje, offervilje, samarbeidsviljeinnsatsvilje, offervilje, samarbeidsvilje / vise vilje til samarbeidvise vilje til samarbeid / det er ikke evnene, men viljen det skorter pådet er ikke evnene, men viljen det skorter på
4 det å være villig
innsatsvilje, offervilje, samarbeidsviljeinnsatsvilje, offervilje, samarbeidsvilje / vise vilje til samarbeidvise vilje til samarbeid / det er ikke evnene, men viljen det skorter pådet er ikke evnene, men viljen det skorter på
: innsatsvilje, offervilje, samarbeidsviljeinnsatsvilje, offervilje, samarbeidsvilje / vise vilje til samarbeidvise vilje til samarbeid / det er ikke evnene, men viljen det skorter pådet er ikke evnene, men viljen det skorter på

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I vilje m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet vilje
(norrønt vili; samanheng med II vilje)
1 evne til medviten gjerning og/eller åtferd
ha sterk, veik viljeha sterk, veik vilje / viljen til å overleveviljen til å overleve
: ha sterk, veik viljeha sterk, veik vilje / viljen til å overleveviljen til å overleve
// i idrett:
siste runden gjekk berre på viljensiste runden gjekk berre på viljen
: siste runden gjekk berre på viljensiste runden gjekk berre på viljen
// i idrett:
siste runden gjekk berre på viljensiste runden gjekk berre på viljen
: siste runden gjekk berre på viljensiste runden gjekk berre på viljen
1 evne til medviten gjerning og/eller åtferd
ha sterk, veik viljeha sterk, veik vilje / viljen til å overleveviljen til å overleve
: ha sterk, veik viljeha sterk, veik vilje / viljen til å overleveviljen til å overleve
// i idrett:
siste runden gjekk berre på viljensiste runden gjekk berre på viljen
: siste runden gjekk berre på viljensiste runden gjekk berre på viljen
// i idrett:
siste runden gjekk berre på viljensiste runden gjekk berre på viljen
: siste runden gjekk berre på viljensiste runden gjekk berre på viljen
2 påbod, krav (I); ynske, lyst, hug (I)
gjere mot Guds viljegjere mot Guds vilje / få viljen sin få det som ein vilfå viljen sin få det som ein vil / gjere til viljes føye (nokon)gjere til viljes føye (nokon) / setje viljen sin igjennomsetje viljen sin igjennom / arvingane var spente på siste viljen hans dvs testamentetarvingane var spente på siste viljen hans dvs testamentet
: gjere mot Guds viljegjere mot Guds vilje / få viljen sin få det som ein vilfå viljen sin få det som ein vil / gjere til viljes føye (nokon)gjere til viljes føye (nokon) / setje viljen sin igjennomsetje viljen sin igjennom / arvingane var spente på siste viljen hans dvs testamentetarvingane var spente på siste viljen hans dvs testamentet
2 påbod, krav (I); ynske, lyst, hug (I)
gjere mot Guds viljegjere mot Guds vilje / få viljen sin få det som ein vilfå viljen sin få det som ein vil / gjere til viljes føye (nokon)gjere til viljes føye (nokon) / setje viljen sin igjennomsetje viljen sin igjennom / arvingane var spente på siste viljen hans dvs testamentetarvingane var spente på siste viljen hans dvs testamentet
: gjere mot Guds viljegjere mot Guds vilje / få viljen sin få det som ein vilfå viljen sin få det som ein vil / gjere til viljes føye (nokon)gjere til viljes føye (nokon) / setje viljen sin igjennomsetje viljen sin igjennom / arvingane var spente på siste viljen hans dvs testamentetarvingane var spente på siste viljen hans dvs testamentet
3 forsett (I), formål; overlegg
gjere noko med (vitende og) viljegjere noko med (vitende og) vilje
: gjere noko med (vitende og) viljegjere noko med (vitende og) vilje
3 forsett (I), formål; overlegg
gjere noko med (vitende og) viljegjere noko med (vitende og) vilje
: gjere noko med (vitende og) viljegjere noko med (vitende og) vilje
4 det å vere villig
innsatsviljeinnsatsvilje / offerviljeoffervilje / ha vilje til samarbeidha vilje til samarbeid / det er ikkje evna, men viljen det skortar pådet er ikkje evna, men viljen det skortar på
: innsatsviljeinnsatsvilje / offerviljeoffervilje / ha vilje til samarbeidha vilje til samarbeid / det er ikkje evna, men viljen det skortar pådet er ikkje evna, men viljen det skortar på
4 det å vere villig
innsatsviljeinnsatsvilje / offerviljeoffervilje / ha vilje til samarbeidha vilje til samarbeid / det er ikkje evna, men viljen det skortar pådet er ikkje evna, men viljen det skortar på
: innsatsviljeinnsatsvilje / offerviljeoffervilje / ha vilje til samarbeidha vilje til samarbeid / det er ikkje evna, men viljen det skortar pådet er ikkje evna, men viljen det skortar på
1 evne til medviten gjerning og/eller åtferd
ha sterk, veik viljeha sterk, veik vilje / viljen til å overleveviljen til å overleve
: ha sterk, veik viljeha sterk, veik vilje / viljen til å overleveviljen til å overleve
// i idrett:
siste runden gjekk berre på viljensiste runden gjekk berre på viljen
: siste runden gjekk berre på viljensiste runden gjekk berre på viljen
// i idrett:
siste runden gjekk berre på viljensiste runden gjekk berre på viljen
: siste runden gjekk berre på viljensiste runden gjekk berre på viljen
1 evne til medviten gjerning og/eller åtferd
ha sterk, veik viljeha sterk, veik vilje / viljen til å overleveviljen til å overleve
: ha sterk, veik viljeha sterk, veik vilje / viljen til å overleveviljen til å overleve
// i idrett:
siste runden gjekk berre på viljensiste runden gjekk berre på viljen
: siste runden gjekk berre på viljensiste runden gjekk berre på viljen
// i idrett:
siste runden gjekk berre på viljensiste runden gjekk berre på viljen
: siste runden gjekk berre på viljensiste runden gjekk berre på viljen
2 påbod, krav (I); ynske, lyst, hug (I)
gjere mot Guds viljegjere mot Guds vilje / få viljen sin få det som ein vilfå viljen sin få det som ein vil / gjere til viljes føye (nokon)gjere til viljes føye (nokon) / setje viljen sin igjennomsetje viljen sin igjennom / arvingane var spente på siste viljen hans dvs testamentetarvingane var spente på siste viljen hans dvs testamentet
: gjere mot Guds viljegjere mot Guds vilje / få viljen sin få det som ein vilfå viljen sin få det som ein vil / gjere til viljes føye (nokon)gjere til viljes føye (nokon) / setje viljen sin igjennomsetje viljen sin igjennom / arvingane var spente på siste viljen hans dvs testamentetarvingane var spente på siste viljen hans dvs testamentet
2 påbod, krav (I); ynske, lyst, hug (I)
gjere mot Guds viljegjere mot Guds vilje / få viljen sin få det som ein vilfå viljen sin få det som ein vil / gjere til viljes føye (nokon)gjere til viljes føye (nokon) / setje viljen sin igjennomsetje viljen sin igjennom / arvingane var spente på siste viljen hans dvs testamentetarvingane var spente på siste viljen hans dvs testamentet
: gjere mot Guds viljegjere mot Guds vilje / få viljen sin få det som ein vilfå viljen sin få det som ein vil / gjere til viljes føye (nokon)gjere til viljes føye (nokon) / setje viljen sin igjennomsetje viljen sin igjennom / arvingane var spente på siste viljen hans dvs testamentetarvingane var spente på siste viljen hans dvs testamentet
3 forsett (I), formål; overlegg
gjere noko med (vitende og) viljegjere noko med (vitende og) vilje
: gjere noko med (vitende og) viljegjere noko med (vitende og) vilje
3 forsett (I), formål; overlegg
gjere noko med (vitende og) viljegjere noko med (vitende og) vilje
: gjere noko med (vitende og) viljegjere noko med (vitende og) vilje
4 det å vere villig
innsatsviljeinnsatsvilje / offerviljeoffervilje / ha vilje til samarbeidha vilje til samarbeid / det er ikkje evna, men viljen det skortar pådet er ikkje evna, men viljen det skortar på
: innsatsviljeinnsatsvilje / offerviljeoffervilje / ha vilje til samarbeidha vilje til samarbeid / det er ikkje evna, men viljen det skortar pådet er ikkje evna, men viljen det skortar på
4 det å vere villig
innsatsviljeinnsatsvilje / offerviljeoffervilje / ha vilje til samarbeidha vilje til samarbeid / det er ikkje evna, men viljen det skortar pådet er ikkje evna, men viljen det skortar på
: innsatsviljeinnsatsvilje / offerviljeoffervilje / ha vilje til samarbeidha vilje til samarbeid / det er ikkje evna, men viljen det skortar pådet er ikkje evna, men viljen det skortar på
II vilje verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet vilje
(norrønt vilja) i tyding 1 sjølvstendig v, i tyding 2–5 hjelpev:
1 ynskje, ha hug til; krevje (med underforstått infinitiv)
korkje kunne eller viljekorkje kunne eller vilje
: korkje kunne eller viljekorkje kunne eller vilje
// ordtøke:
korleis du vil, vil eg tvert imotkorleis du vil, vil eg tvert imot / folket vil fridomfolket vil fridom / ho ville at du skulle komeho ville at du skulle kome / at nokon vil seg så vondt!at nokon vil seg så vondt! / kva vil du her?kva vil du her? / vilje nokon til livsvilje nokon til livs / vilje av garde, heim, utvilje av garde, heim, ut / vilje forbivilje forbi / vilje fram i verdavilje fram i verda
: korleis du vil, vil eg tvert imotkorleis du vil, vil eg tvert imot / folket vil fridomfolket vil fridom / ho ville at du skulle komeho ville at du skulle kome / at nokon vil seg så vondt!at nokon vil seg så vondt! / kva vil du her?kva vil du her? / vilje nokon til livsvilje nokon til livs / vilje av garde, heim, utvilje av garde, heim, ut / vilje forbivilje forbi / vilje fram i verdavilje fram i verda
// ordtøke:
korleis du vil, vil eg tvert imotkorleis du vil, vil eg tvert imot / folket vil fridomfolket vil fridom / ho ville at du skulle komeho ville at du skulle kome / at nokon vil seg så vondt!at nokon vil seg så vondt! / kva vil du her?kva vil du her? / vilje nokon til livsvilje nokon til livs / vilje av garde, heim, utvilje av garde, heim, ut / vilje forbivilje forbi / vilje fram i verdavilje fram i verda
: korleis du vil, vil eg tvert imotkorleis du vil, vil eg tvert imot / folket vil fridomfolket vil fridom / ho ville at du skulle komeho ville at du skulle kome / at nokon vil seg så vondt!at nokon vil seg så vondt! / kva vil du her?kva vil du her? / vilje nokon til livsvilje nokon til livs / vilje av garde, heim, utvilje av garde, heim, ut / vilje forbivilje forbi / vilje fram i verdavilje fram i verda
// perfektum partisipp:
det var vilja verkdet var vilja verk / vilja drap viljedrapvilja drap viljedrap
: det var vilja verkdet var vilja verk / vilja drap viljedrapvilja drap viljedrap
// perfektum partisipp:
det var vilja verkdet var vilja verk / vilja drap viljedrapvilja drap viljedrap
: det var vilja verkdet var vilja verk / vilja drap viljedrapvilja drap viljedrap
1 ynskje, ha hug til; krevje (med underforstått infinitiv)
korkje kunne eller viljekorkje kunne eller vilje
: korkje kunne eller viljekorkje kunne eller vilje
// ordtøke:
korleis du vil, vil eg tvert imotkorleis du vil, vil eg tvert imot / folket vil fridomfolket vil fridom / ho ville at du skulle komeho ville at du skulle kome / at nokon vil seg så vondt!at nokon vil seg så vondt! / kva vil du her?kva vil du her? / vilje nokon til livsvilje nokon til livs / vilje av garde, heim, utvilje av garde, heim, ut / vilje forbivilje forbi / vilje fram i verdavilje fram i verda
: korleis du vil, vil eg tvert imotkorleis du vil, vil eg tvert imot / folket vil fridomfolket vil fridom / ho ville at du skulle komeho ville at du skulle kome / at nokon vil seg så vondt!at nokon vil seg så vondt! / kva vil du her?kva vil du her? / vilje nokon til livsvilje nokon til livs / vilje av garde, heim, utvilje av garde, heim, ut / vilje forbivilje forbi / vilje fram i verdavilje fram i verda
// ordtøke:
korleis du vil, vil eg tvert imotkorleis du vil, vil eg tvert imot / folket vil fridomfolket vil fridom / ho ville at du skulle komeho ville at du skulle kome / at nokon vil seg så vondt!at nokon vil seg så vondt! / kva vil du her?kva vil du her? / vilje nokon til livsvilje nokon til livs / vilje av garde, heim, utvilje av garde, heim, ut / vilje forbivilje forbi / vilje fram i verdavilje fram i verda
: korleis du vil, vil eg tvert imotkorleis du vil, vil eg tvert imot / folket vil fridomfolket vil fridom / ho ville at du skulle komeho ville at du skulle kome / at nokon vil seg så vondt!at nokon vil seg så vondt! / kva vil du her?kva vil du her? / vilje nokon til livsvilje nokon til livs / vilje av garde, heim, utvilje av garde, heim, ut / vilje forbivilje forbi / vilje fram i verdavilje fram i verda
// perfektum partisipp:
det var vilja verkdet var vilja verk / vilja drap viljedrapvilja drap viljedrap
: det var vilja verkdet var vilja verk / vilja drap viljedrapvilja drap viljedrap
// perfektum partisipp:
det var vilja verkdet var vilja verk / vilja drap viljedrapvilja drap viljedrap
: det var vilja verkdet var vilja verk / vilja drap viljedrapvilja drap viljedrap
2 med infinitiv etter: ynskje, ha hug til, krevje
eg vil ha mateg vil ha mat / alltid vilje vere bestalltid vilje vere best / kva vil du gjere no?kva vil du gjere no? / eg vil i det lengste tru deteg vil i det lengste tru det
: eg vil ha mateg vil ha mat / alltid vilje vere bestalltid vilje vere best / kva vil du gjere no?kva vil du gjere no? / eg vil i det lengste tru deteg vil i det lengste tru det
// om ting:
klokka vil ikkje gåklokka vil ikkje gå
: klokka vil ikkje gåklokka vil ikkje gå
// om ting:
klokka vil ikkje gåklokka vil ikkje gå
: klokka vil ikkje gåklokka vil ikkje gå
2 med infinitiv etter: ynskje, ha hug til, krevje
eg vil ha mateg vil ha mat / alltid vilje vere bestalltid vilje vere best / kva vil du gjere no?kva vil du gjere no? / eg vil i det lengste tru deteg vil i det lengste tru det
: eg vil ha mateg vil ha mat / alltid vilje vere bestalltid vilje vere best / kva vil du gjere no?kva vil du gjere no? / eg vil i det lengste tru deteg vil i det lengste tru det
// om ting:
klokka vil ikkje gåklokka vil ikkje gå
: klokka vil ikkje gåklokka vil ikkje gå
// om ting:
klokka vil ikkje gåklokka vil ikkje gå
: klokka vil ikkje gåklokka vil ikkje gå
3 om (fram)tid: kome til å (bli eller gjere noko)
det vil snart syne segdet vil snart syne seg / dei gamle utgåvene vil ikkje kunne brukast i lag med den nyedei gamle utgåvene vil ikkje kunne brukast i lag med den nye / dei vil eingong angre detdei vil eingong angre det
: det vil snart syne segdet vil snart syne seg / dei gamle utgåvene vil ikkje kunne brukast i lag med den nyedei gamle utgåvene vil ikkje kunne brukast i lag med den nye / dei vil eingong angre detdei vil eingong angre det
3 om (fram)tid: kome til å (bli eller gjere noko)
det vil snart syne segdet vil snart syne seg / dei gamle utgåvene vil ikkje kunne brukast i lag med den nyedei gamle utgåvene vil ikkje kunne brukast i lag med den nye / dei vil eingong angre detdei vil eingong angre det
: det vil snart syne segdet vil snart syne seg / dei gamle utgåvene vil ikkje kunne brukast i lag med den nyedei gamle utgåvene vil ikkje kunne brukast i lag med den nye / dei vil eingong angre detdei vil eingong angre det
4 i preteritum om tenkte tilfelle:
det ville vere godt om han komdet ville vere godt om han kom / kva ville du (ha) gjort?kva ville du (ha) gjort?
: det ville vere godt om han komdet ville vere godt om han kom / kva ville du (ha) gjort?kva ville du (ha) gjort?
// i ynskjande utrop:
gjev dei ville reise!gjev dei ville reise!
: gjev dei ville reise!gjev dei ville reise!
// i ynskjande utrop:
gjev dei ville reise!gjev dei ville reise!
: gjev dei ville reise!gjev dei ville reise!
4 i preteritum om tenkte tilfelle:
det ville vere godt om han komdet ville vere godt om han kom / kva ville du (ha) gjort?kva ville du (ha) gjort?
: det ville vere godt om han komdet ville vere godt om han kom / kva ville du (ha) gjort?kva ville du (ha) gjort?
// i ynskjande utrop:
gjev dei ville reise!gjev dei ville reise!
: gjev dei ville reise!gjev dei ville reise!
// i ynskjande utrop:
gjev dei ville reise!gjev dei ville reise!
: gjev dei ville reise!gjev dei ville reise!
5 med avbleikt tyding
det vil helst gå godtdet vil helst gå godt / eg vil tru at du kjemeg vil tru at du kjem / det vil seie; sjå seie 5det vil seie; sjå seie 5
: det vil helst gå godtdet vil helst gå godt / eg vil tru at du kjemeg vil tru at du kjem / det vil seie; sjå seie 5det vil seie; sjå seie 5
5 med avbleikt tyding
det vil helst gå godtdet vil helst gå godt / eg vil tru at du kjemeg vil tru at du kjem / det vil seie; sjå seie 5det vil seie; sjå seie 5
: det vil helst gå godtdet vil helst gå godt / eg vil tru at du kjemeg vil tru at du kjem / det vil seie; sjå seie 5det vil seie; sjå seie 5
i tyding 1 sjølvstendig v, i tyding 2–5 hjelpev:
1 ynskje, ha hug til; krevje (med underforstått infinitiv)
korkje kunne eller viljekorkje kunne eller vilje
: korkje kunne eller viljekorkje kunne eller vilje
// ordtøke:
korleis du vil, vil eg tvert imotkorleis du vil, vil eg tvert imot / folket vil fridomfolket vil fridom / ho ville at du skulle komeho ville at du skulle kome / at nokon vil seg så vondt!at nokon vil seg så vondt! / kva vil du her?kva vil du her? / vilje nokon til livsvilje nokon til livs / vilje av garde, heim, utvilje av garde, heim, ut / vilje forbivilje forbi / vilje fram i verdavilje fram i verda
: korleis du vil, vil eg tvert imotkorleis du vil, vil eg tvert imot / folket vil fridomfolket vil fridom / ho ville at du skulle komeho ville at du skulle kome / at nokon vil seg så vondt!at nokon vil seg så vondt! / kva vil du her?kva vil du her? / vilje nokon til livsvilje nokon til livs / vilje av garde, heim, utvilje av garde, heim, ut / vilje forbivilje forbi / vilje fram i verdavilje fram i verda
// ordtøke:
korleis du vil, vil eg tvert imotkorleis du vil, vil eg tvert imot / folket vil fridomfolket vil fridom / ho ville at du skulle komeho ville at du skulle kome / at nokon vil seg så vondt!at nokon vil seg så vondt! / kva vil du her?kva vil du her? / vilje nokon til livsvilje nokon til livs / vilje av garde, heim, utvilje av garde, heim, ut / vilje forbivilje forbi / vilje fram i verdavilje fram i verda
: korleis du vil, vil eg tvert imotkorleis du vil, vil eg tvert imot / folket vil fridomfolket vil fridom / ho ville at du skulle komeho ville at du skulle kome / at nokon vil seg så vondt!at nokon vil seg så vondt! / kva vil du her?kva vil du her? / vilje nokon til livsvilje nokon til livs / vilje av garde, heim, utvilje av garde, heim, ut / vilje forbivilje forbi / vilje fram i verdavilje fram i verda
// perfektum partisipp:
det var vilja verkdet var vilja verk / vilja drap viljedrapvilja drap viljedrap
: det var vilja verkdet var vilja verk / vilja drap viljedrapvilja drap viljedrap
// perfektum partisipp:
det var vilja verkdet var vilja verk / vilja drap viljedrapvilja drap viljedrap
: det var vilja verkdet var vilja verk / vilja drap viljedrapvilja drap viljedrap
1 ynskje, ha hug til; krevje (med underforstått infinitiv)
korkje kunne eller viljekorkje kunne eller vilje
: korkje kunne eller viljekorkje kunne eller vilje
// ordtøke:
korleis du vil, vil eg tvert imotkorleis du vil, vil eg tvert imot / folket vil fridomfolket vil fridom / ho ville at du skulle komeho ville at du skulle kome / at nokon vil seg så vondt!at nokon vil seg så vondt! / kva vil du her?kva vil du her? / vilje nokon til livsvilje nokon til livs / vilje av garde, heim, utvilje av garde, heim, ut / vilje forbivilje forbi / vilje fram i verdavilje fram i verda
: korleis du vil, vil eg tvert imotkorleis du vil, vil eg tvert imot / folket vil fridomfolket vil fridom / ho ville at du skulle komeho ville at du skulle kome / at nokon vil seg så vondt!at nokon vil seg så vondt! / kva vil du her?kva vil du her? / vilje nokon til livsvilje nokon til livs / vilje av garde, heim, utvilje av garde, heim, ut / vilje forbivilje forbi / vilje fram i verdavilje fram i verda
// ordtøke:
korleis du vil, vil eg tvert imotkorleis du vil, vil eg tvert imot / folket vil fridomfolket vil fridom / ho ville at du skulle komeho ville at du skulle kome / at nokon vil seg så vondt!at nokon vil seg så vondt! / kva vil du her?kva vil du her? / vilje nokon til livsvilje nokon til livs / vilje av garde, heim, utvilje av garde, heim, ut / vilje forbivilje forbi / vilje fram i verdavilje fram i verda
: korleis du vil, vil eg tvert imotkorleis du vil, vil eg tvert imot / folket vil fridomfolket vil fridom / ho ville at du skulle komeho ville at du skulle kome / at nokon vil seg så vondt!at nokon vil seg så vondt! / kva vil du her?kva vil du her? / vilje nokon til livsvilje nokon til livs / vilje av garde, heim, utvilje av garde, heim, ut / vilje forbivilje forbi / vilje fram i verdavilje fram i verda
// perfektum partisipp:
det var vilja verkdet var vilja verk / vilja drap viljedrapvilja drap viljedrap
: det var vilja verkdet var vilja verk / vilja drap viljedrapvilja drap viljedrap
// perfektum partisipp:
det var vilja verkdet var vilja verk / vilja drap viljedrapvilja drap viljedrap
: det var vilja verkdet var vilja verk / vilja drap viljedrapvilja drap viljedrap
2 med infinitiv etter: ynskje, ha hug til, krevje
eg vil ha mateg vil ha mat / alltid vilje vere bestalltid vilje vere best / kva vil du gjere no?kva vil du gjere no? / eg vil i det lengste tru deteg vil i det lengste tru det
: eg vil ha mateg vil ha mat / alltid vilje vere bestalltid vilje vere best / kva vil du gjere no?kva vil du gjere no? / eg vil i det lengste tru deteg vil i det lengste tru det
// om ting:
klokka vil ikkje gåklokka vil ikkje gå
: klokka vil ikkje gåklokka vil ikkje gå
// om ting:
klokka vil ikkje gåklokka vil ikkje gå
: klokka vil ikkje gåklokka vil ikkje gå
2 med infinitiv etter: ynskje, ha hug til, krevje
eg vil ha mateg vil ha mat / alltid vilje vere bestalltid vilje vere best / kva vil du gjere no?kva vil du gjere no? / eg vil i det lengste tru deteg vil i det lengste tru det
: eg vil ha mateg vil ha mat / alltid vilje vere bestalltid vilje vere best / kva vil du gjere no?kva vil du gjere no? / eg vil i det lengste tru deteg vil i det lengste tru det
// om ting:
klokka vil ikkje gåklokka vil ikkje gå
: klokka vil ikkje gåklokka vil ikkje gå
// om ting:
klokka vil ikkje gåklokka vil ikkje gå
: klokka vil ikkje gåklokka vil ikkje gå
3 om (fram)tid: kome til å (bli eller gjere noko)
det vil snart syne segdet vil snart syne seg / dei gamle utgåvene vil ikkje kunne brukast i lag med den nyedei gamle utgåvene vil ikkje kunne brukast i lag med den nye / dei vil eingong angre detdei vil eingong angre det
: det vil snart syne segdet vil snart syne seg / dei gamle utgåvene vil ikkje kunne brukast i lag med den nyedei gamle utgåvene vil ikkje kunne brukast i lag med den nye / dei vil eingong angre detdei vil eingong angre det
3 om (fram)tid: kome til å (bli eller gjere noko)
det vil snart syne segdet vil snart syne seg / dei gamle utgåvene vil ikkje kunne brukast i lag med den nyedei gamle utgåvene vil ikkje kunne brukast i lag med den nye / dei vil eingong angre detdei vil eingong angre det
: det vil snart syne segdet vil snart syne seg / dei gamle utgåvene vil ikkje kunne brukast i lag med den nyedei gamle utgåvene vil ikkje kunne brukast i lag med den nye / dei vil eingong angre detdei vil eingong angre det
4 i preteritum om tenkte tilfelle:
det ville vere godt om han komdet ville vere godt om han kom / kva ville du (ha) gjort?kva ville du (ha) gjort?
: det ville vere godt om han komdet ville vere godt om han kom / kva ville du (ha) gjort?kva ville du (ha) gjort?
// i ynskjande utrop:
gjev dei ville reise!gjev dei ville reise!
: gjev dei ville reise!gjev dei ville reise!
// i ynskjande utrop:
gjev dei ville reise!gjev dei ville reise!
: gjev dei ville reise!gjev dei ville reise!
4 i preteritum om tenkte tilfelle:
det ville vere godt om han komdet ville vere godt om han kom / kva ville du (ha) gjort?kva ville du (ha) gjort?
: det ville vere godt om han komdet ville vere godt om han kom / kva ville du (ha) gjort?kva ville du (ha) gjort?
// i ynskjande utrop:
gjev dei ville reise!gjev dei ville reise!
: gjev dei ville reise!gjev dei ville reise!
// i ynskjande utrop:
gjev dei ville reise!gjev dei ville reise!
: gjev dei ville reise!gjev dei ville reise!
5 med avbleikt tyding
det vil helst gå godtdet vil helst gå godt / eg vil tru at du kjemeg vil tru at du kjem / det vil seie; sjå seie 5det vil seie; sjå seie 5
: det vil helst gå godtdet vil helst gå godt / eg vil tru at du kjemeg vil tru at du kjem / det vil seie; sjå seie 5det vil seie; sjå seie 5
5 med avbleikt tyding
det vil helst gå godtdet vil helst gå godt / eg vil tru at du kjemeg vil tru at du kjem / det vil seie; sjå seie 5det vil seie; sjå seie 5
: det vil helst gå godtdet vil helst gå godt / eg vil tru at du kjemeg vil tru at du kjem / det vil seie; sjå seie 5det vil seie; sjå seie 5

 

Resultat pr. side