Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
studium n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet studium
(norrønt studium, latin egentlig 'iver, flid') det å studere
drive studier i marken se mark (I)drive studier i marken se mark (I) / være et studium verdt være verdt å studere, undersøke nærmerevære et studium verdt være verdt å studere, undersøke nærmere / underkaste noe et grundig studiumunderkaste noe et grundig studium / være ferdig med studiene ved universitetetvære ferdig med studiene ved universitetet / drive filologiske studierdrive filologiske studier / et vitenskapelig studiumet vitenskapelig studium
: drive studier i marken se mark (I)drive studier i marken se mark (I) / være et studium verdt være verdt å studere, undersøke nærmerevære et studium verdt være verdt å studere, undersøke nærmere / underkaste noe et grundig studiumunderkaste noe et grundig studium / være ferdig med studiene ved universitetetvære ferdig med studiene ved universitetet / drive filologiske studierdrive filologiske studier / et vitenskapelig studiumet vitenskapelig studium
//
lukket studium studium der en må oppfylle spesielle krav for å bli opptatt studium der en må oppfylle spesielle krav for å bli opptatt
lukket studium studium der en må oppfylle spesielle krav for å bli opptatt studium der en må oppfylle spesielle krav for å bli opptatt //
åpent studium studium uten særskilte krav til forkunnskaper eller karakterer studium uten særskilte krav til forkunnskaper eller karakterer
åpent studium studium uten særskilte krav til forkunnskaper eller karakterer studium uten særskilte krav til forkunnskaper eller karakterer
det å studere
drive studier i marken se mark (I)drive studier i marken se mark (I) / være et studium verdt være verdt å studere, undersøke nærmerevære et studium verdt være verdt å studere, undersøke nærmere / underkaste noe et grundig studiumunderkaste noe et grundig studium / være ferdig med studiene ved universitetetvære ferdig med studiene ved universitetet / drive filologiske studierdrive filologiske studier / et vitenskapelig studiumet vitenskapelig studium
: drive studier i marken se mark (I)drive studier i marken se mark (I) / være et studium verdt være verdt å studere, undersøke nærmerevære et studium verdt være verdt å studere, undersøke nærmere / underkaste noe et grundig studiumunderkaste noe et grundig studium / være ferdig med studiene ved universitetetvære ferdig med studiene ved universitetet / drive filologiske studierdrive filologiske studier / et vitenskapelig studiumet vitenskapelig studium
//
lukket studium studium der en må oppfylle spesielle krav for å bli opptatt studium der en må oppfylle spesielle krav for å bli opptatt
lukket studium studium der en må oppfylle spesielle krav for å bli opptatt studium der en må oppfylle spesielle krav for å bli opptatt //
åpent studium studium uten særskilte krav til forkunnskaper eller karakterer studium uten særskilte krav til forkunnskaper eller karakterer
åpent studium studium uten særskilte krav til forkunnskaper eller karakterer studium uten særskilte krav til forkunnskaper eller karakterer

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
studium n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet studium
(norrønt studium, latin eigenleg 'flid, ihuge') det å studere
eit vitskapleg studiumeit vitskapleg studium / vere ferdig med studia ved universitetetvere ferdig med studia ved universitetet / eit lukka el. stengt studium studium der ein må fylle særlege krav for å bli oppteken som studenteit lukka el. stengt studium studium der ein må fylle særlege krav for å bli oppteken som student / det gamle kartet er eit studium verdtdet gamle kartet er eit studium verdt / gjere studium i marka; sjå I mark 2gjere studium i marka; sjå I mark 2
: eit vitskapleg studiumeit vitskapleg studium / vere ferdig med studia ved universitetetvere ferdig med studia ved universitetet / eit lukka el. stengt studium studium der ein må fylle særlege krav for å bli oppteken som studenteit lukka el. stengt studium studium der ein må fylle særlege krav for å bli oppteken som student / det gamle kartet er eit studium verdtdet gamle kartet er eit studium verdt / gjere studium i marka; sjå I mark 2gjere studium i marka; sjå I mark 2
det å studere
eit vitskapleg studiumeit vitskapleg studium / vere ferdig med studia ved universitetetvere ferdig med studia ved universitetet / eit lukka el. stengt studium studium der ein må fylle særlege krav for å bli oppteken som studenteit lukka el. stengt studium studium der ein må fylle særlege krav for å bli oppteken som student / det gamle kartet er eit studium verdtdet gamle kartet er eit studium verdt / gjere studium i marka; sjå I mark 2gjere studium i marka; sjå I mark 2
: eit vitskapleg studiumeit vitskapleg studium / vere ferdig med studia ved universitetetvere ferdig med studia ved universitetet / eit lukka el. stengt studium studium der ein må fylle særlege krav for å bli oppteken som studenteit lukka el. stengt studium studium der ein må fylle særlege krav for å bli oppteken som student / det gamle kartet er eit studium verdtdet gamle kartet er eit studium verdt / gjere studium i marka; sjå I mark 2gjere studium i marka; sjå I mark 2

 

Resultat pr. side