Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

Ordet 'simpelt' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
simpel  
(simpelt) 
simpel a5
I dette vinduet skal du finne tabell a5 for oppslagsordet simpel
(tysk eller fransk, av latin simplex 'enkel, oppriktig')
1 tarvelig, dårlig, sjofel
en simpel dressen simpel dress / han er en simpel fyrhan er en simpel fyr / det var simpelt gjortdet var simpelt gjort
: en simpel dressen simpel dress / han er en simpel fyrhan er en simpel fyr / det var simpelt gjortdet var simpelt gjort
1 tarvelig, dårlig, sjofel
en simpel dressen simpel dress / han er en simpel fyrhan er en simpel fyr / det var simpelt gjortdet var simpelt gjort
: en simpel dressen simpel dress / han er en simpel fyrhan er en simpel fyr / det var simpelt gjortdet var simpelt gjort
2 mest foreldet, unntatt i en del faste forbindelser: enkel, alminnelig
være ens simple pliktvære ens simple plikt
: være ens simple pliktvære ens simple plikt
//
simpelt tyveri jus: tyveri uten skjerpende omstendigheter, til forskjell fra kvalifisert forbrytelse jus: tyveri uten skjerpende omstendigheter, til forskjell fra kvalifisert forbrytelse
simpelt tyveri jus: tyveri uten skjerpende omstendigheter, til forskjell fra kvalifisert forbrytelse jus: tyveri uten skjerpende omstendigheter, til forskjell fra kvalifisert forbrytelse //
simpelt flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall
simpelt flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall
2 mest foreldet, unntatt i en del faste forbindelser: enkel, alminnelig
være ens simple pliktvære ens simple plikt
: være ens simple pliktvære ens simple plikt
//
simpelt tyveri jus: tyveri uten skjerpende omstendigheter, til forskjell fra kvalifisert forbrytelse jus: tyveri uten skjerpende omstendigheter, til forskjell fra kvalifisert forbrytelse
simpelt tyveri jus: tyveri uten skjerpende omstendigheter, til forskjell fra kvalifisert forbrytelse jus: tyveri uten skjerpende omstendigheter, til forskjell fra kvalifisert forbrytelse //
simpelt flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall
simpelt flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall
1 tarvelig, dårlig, sjofel
en simpel dressen simpel dress / han er en simpel fyrhan er en simpel fyr / det var simpelt gjortdet var simpelt gjort
: en simpel dressen simpel dress / han er en simpel fyrhan er en simpel fyr / det var simpelt gjortdet var simpelt gjort
1 tarvelig, dårlig, sjofel
en simpel dressen simpel dress / han er en simpel fyrhan er en simpel fyr / det var simpelt gjortdet var simpelt gjort
: en simpel dressen simpel dress / han er en simpel fyrhan er en simpel fyr / det var simpelt gjortdet var simpelt gjort
2 mest foreldet, unntatt i en del faste forbindelser: enkel, alminnelig
være ens simple pliktvære ens simple plikt
: være ens simple pliktvære ens simple plikt
//
simpelt tyveri jus: tyveri uten skjerpende omstendigheter, til forskjell fra kvalifisert forbrytelse jus: tyveri uten skjerpende omstendigheter, til forskjell fra kvalifisert forbrytelse
simpelt tyveri jus: tyveri uten skjerpende omstendigheter, til forskjell fra kvalifisert forbrytelse jus: tyveri uten skjerpende omstendigheter, til forskjell fra kvalifisert forbrytelse //
simpelt flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall
simpelt flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall
2 mest foreldet, unntatt i en del faste forbindelser: enkel, alminnelig
være ens simple pliktvære ens simple plikt
: være ens simple pliktvære ens simple plikt
//
simpelt tyveri jus: tyveri uten skjerpende omstendigheter, til forskjell fra kvalifisert forbrytelse jus: tyveri uten skjerpende omstendigheter, til forskjell fra kvalifisert forbrytelse
simpelt tyveri jus: tyveri uten skjerpende omstendigheter, til forskjell fra kvalifisert forbrytelse jus: tyveri uten skjerpende omstendigheter, til forskjell fra kvalifisert forbrytelse //
simpelt flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall
simpelt flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

Ordet 'simpelt' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
simpel  
(simpelt) 
simpel adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet simpel
(latin simplex 'einfelt')
1 dårleg, låk, tarveleg; sjofel, ufin
ein simpel fyrein simpel fyr / det var simpelt gjortdet var simpelt gjort
: ein simpel fyrein simpel fyr / det var simpelt gjortdet var simpelt gjort
1 dårleg, låk, tarveleg; sjofel, ufin
ein simpel fyrein simpel fyr / det var simpelt gjortdet var simpelt gjort
: ein simpel fyrein simpel fyr / det var simpelt gjortdet var simpelt gjort
2 særleg i visse faste uttrykk: einfelt, enkel, kvardagsleg, vanleg
simple og vanlege folksimple og vanlege folk / det er mi simple pliktdet er mi simple plikt
: simple og vanlege folksimple og vanlege folk / det er mi simple pliktdet er mi simple plikt
//
simpelt fleirtal vanleg fleirtal; sjå vanleg 2 vanleg fleirtal; sjå vanleg 2
simpelt fleirtal vanleg fleirtal; sjå vanleg 2 vanleg fleirtal; sjå vanleg 2
2 særleg i visse faste uttrykk: einfelt, enkel, kvardagsleg, vanleg
simple og vanlege folksimple og vanlege folk / det er mi simple pliktdet er mi simple plikt
: simple og vanlege folksimple og vanlege folk / det er mi simple pliktdet er mi simple plikt
//
simpelt fleirtal vanleg fleirtal; sjå vanleg 2 vanleg fleirtal; sjå vanleg 2
simpelt fleirtal vanleg fleirtal; sjå vanleg 2 vanleg fleirtal; sjå vanleg 2
1 dårleg, låk, tarveleg; sjofel, ufin
ein simpel fyrein simpel fyr / det var simpelt gjortdet var simpelt gjort
: ein simpel fyrein simpel fyr / det var simpelt gjortdet var simpelt gjort
1 dårleg, låk, tarveleg; sjofel, ufin
ein simpel fyrein simpel fyr / det var simpelt gjortdet var simpelt gjort
: ein simpel fyrein simpel fyr / det var simpelt gjortdet var simpelt gjort
2 særleg i visse faste uttrykk: einfelt, enkel, kvardagsleg, vanleg
simple og vanlege folksimple og vanlege folk / det er mi simple pliktdet er mi simple plikt
: simple og vanlege folksimple og vanlege folk / det er mi simple pliktdet er mi simple plikt
//
simpelt fleirtal vanleg fleirtal; sjå vanleg 2 vanleg fleirtal; sjå vanleg 2
simpelt fleirtal vanleg fleirtal; sjå vanleg 2 vanleg fleirtal; sjå vanleg 2
2 særleg i visse faste uttrykk: einfelt, enkel, kvardagsleg, vanleg
simple og vanlege folksimple og vanlege folk / det er mi simple pliktdet er mi simple plikt
: simple og vanlege folksimple og vanlege folk / det er mi simple pliktdet er mi simple plikt
//
simpelt fleirtal vanleg fleirtal; sjå vanleg 2 vanleg fleirtal; sjå vanleg 2
simpelt fleirtal vanleg fleirtal; sjå vanleg 2 vanleg fleirtal; sjå vanleg 2

 

Resultat pr. side