Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
seier m3
I dette vinduet skal du finne tabell m3 for oppslagsordet seier
(norrønt sigr) det å vinne, overvinne motstand, en motstander (i strid, kamp, konkurranse)
vinne seier (over en)vinne seier (over en) / tilkjempe seg seierentilkjempe seg seieren / gå av med seierengå av med seieren / gå fra seier til seiergå fra seier til seier / kjempe en sak fram til seierkjempe en sak fram til seier / fornuftens seier over galskapenfornuftens seier over galskapen
: vinne seier (over en)vinne seier (over en) / tilkjempe seg seierentilkjempe seg seieren / gå av med seierengå av med seieren / gå fra seier til seiergå fra seier til seier / kjempe en sak fram til seierkjempe en sak fram til seier / fornuftens seier over galskapenfornuftens seier over galskapen
det å vinne, overvinne motstand, en motstander (i strid, kamp, konkurranse)
vinne seier (over en)vinne seier (over en) / tilkjempe seg seierentilkjempe seg seieren / gå av med seierengå av med seieren / gå fra seier til seiergå fra seier til seier / kjempe en sak fram til seierkjempe en sak fram til seier / fornuftens seier over galskapenfornuftens seier over galskapen
: vinne seier (over en)vinne seier (over en) / tilkjempe seg seierentilkjempe seg seieren / gå av med seierengå av med seieren / gå fra seier til seiergå fra seier til seier / kjempe en sak fram til seierkjempe en sak fram til seier / fornuftens seier over galskapenfornuftens seier over galskapen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'seier' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
seie  
(seier) 
     
     
seie verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet seie
(norrønt segja)
1 bere fram i ord; uttale (II), ytre (IV)
sa du noko?sa du noko? / seie god natt, takkseie god natt, takk / ho kan verkeleg få sagt det ho er flink til å finne dei rette ordaho kan verkeleg få sagt det ho er flink til å finne dei rette orda / du seier noko du er inne på nokodu seier noko du er inne på noko / om eg så må seie om eg kan ordleggje meg slikom eg så må seie om eg kan ordleggje meg slik / så å seieså å seie
: sa du noko?sa du noko? / seie god natt, takkseie god natt, takk / ho kan verkeleg få sagt det ho er flink til å finne dei rette ordaho kan verkeleg få sagt det ho er flink til å finne dei rette orda / du seier noko du er inne på nokodu seier noko du er inne på noko / om eg så må seie om eg kan ordleggje meg slikom eg så må seie om eg kan ordleggje meg slik / så å seieså å seie
// mest (4), nesten
// mest (4), nesten
// lyde
som ordtaket seiersom ordtaket seier
: som ordtaket seiersom ordtaket seier
// lyde
som ordtaket seiersom ordtaket seier
: som ordtaket seiersom ordtaket seier
//
seie ja vere samd, godkjenne, gje løyve til; love vere samd, godkjenne, gje løyve til; love
seie ja vere samd, godkjenne, gje løyve til; love vere samd, godkjenne, gje løyve til; love //
stutt sagt med få ord, i samandrag med få ord, i samandrag
stutt sagt med få ord, i samandrag med få ord, i samandrag //
lettare sagt enn gjort vanskelegare å gjere enn det ser ut til vanskelegare å gjere enn det ser ut til
lettare sagt enn gjort vanskelegare å gjere enn det ser ut til vanskelegare å gjere enn det ser ut til
1 bere fram i ord; uttale (II), ytre (IV)
sa du noko?sa du noko? / seie god natt, takkseie god natt, takk / ho kan verkeleg få sagt det ho er flink til å finne dei rette ordaho kan verkeleg få sagt det ho er flink til å finne dei rette orda / du seier noko du er inne på nokodu seier noko du er inne på noko / om eg så må seie om eg kan ordleggje meg slikom eg så må seie om eg kan ordleggje meg slik / så å seieså å seie
: sa du noko?sa du noko? / seie god natt, takkseie god natt, takk / ho kan verkeleg få sagt det ho er flink til å finne dei rette ordaho kan verkeleg få sagt det ho er flink til å finne dei rette orda / du seier noko du er inne på nokodu seier noko du er inne på noko / om eg så må seie om eg kan ordleggje meg slikom eg så må seie om eg kan ordleggje meg slik / så å seieså å seie
// mest (4), nesten
// mest (4), nesten
// lyde
som ordtaket seiersom ordtaket seier
: som ordtaket seiersom ordtaket seier
// lyde
som ordtaket seiersom ordtaket seier
: som ordtaket seiersom ordtaket seier
//
seie ja vere samd, godkjenne, gje løyve til; love vere samd, godkjenne, gje løyve til; love
seie ja vere samd, godkjenne, gje løyve til; love vere samd, godkjenne, gje løyve til; love //
stutt sagt med få ord, i samandrag med få ord, i samandrag
stutt sagt med få ord, i samandrag med få ord, i samandrag //
lettare sagt enn gjort vanskelegare å gjere enn det ser ut til vanskelegare å gjere enn det ser ut til
lettare sagt enn gjort vanskelegare å gjere enn det ser ut til vanskelegare å gjere enn det ser ut til
2 gje ei fråsegn om; hevde (I), meine
kva seier du til det?kva seier du til det? / seie det ein meinerseie det ein meiner / kva vil folk seie om degkva vil folk seie om deg / eg kan ikkje seie eg liker detteeg kan ikkje seie eg liker dette / ja, det kan du seie det har du rett ija, det kan du seie det har du rett i / du kan så seiedu kan så seie / seie seg samd iseie seg samd i / det seier seg sjølv det er berrsynt, innlysandedet seier seg sjølv det er berrsynt, innlysande / det er ikkje sagt det er ikkje sikkertdet er ikkje sagt det er ikkje sikkert / som sagt, så gjortsom sagt, så gjort
: kva seier du til det?kva seier du til det? / seie det ein meinerseie det ein meiner / kva vil folk seie om degkva vil folk seie om deg / eg kan ikkje seie eg liker detteeg kan ikkje seie eg liker dette / ja, det kan du seie det har du rett ija, det kan du seie det har du rett i / du kan så seiedu kan så seie / seie seg samd iseie seg samd i / det seier seg sjølv det er berrsynt, innlysandedet seier seg sjølv det er berrsynt, innlysande / det er ikkje sagt det er ikkje sikkertdet er ikkje sagt det er ikkje sikkert / som sagt, så gjortsom sagt, så gjort
// avtale (II), fastsetje
så seier vi 150 kr for arbeidetså seier vi 150 kr for arbeidet / så seier vi det slikså seier vi det slik / forfattaren seier i boka si at …forfattaren seier i boka si at … / seie (nokon) imotseie (nokon) imot / seie opp avisa gjere slutt på tingingaseie opp avisa gjere slutt på tinginga
: så seier vi 150 kr for arbeidetså seier vi 150 kr for arbeidet / så seier vi det slikså seier vi det slik / forfattaren seier i boka si at …forfattaren seier i boka si at … / seie (nokon) imotseie (nokon) imot / seie opp avisa gjere slutt på tingingaseie opp avisa gjere slutt på tinginga
// avtale (II), fastsetje
så seier vi 150 kr for arbeidetså seier vi 150 kr for arbeidet / så seier vi det slikså seier vi det slik / forfattaren seier i boka si at …forfattaren seier i boka si at … / seie (nokon) imotseie (nokon) imot / seie opp avisa gjere slutt på tingingaseie opp avisa gjere slutt på tinginga
: så seier vi 150 kr for arbeidetså seier vi 150 kr for arbeidet / så seier vi det slikså seier vi det slik / forfattaren seier i boka si at …forfattaren seier i boka si at … / seie (nokon) imotseie (nokon) imot / seie opp avisa gjere slutt på tingingaseie opp avisa gjere slutt på tinginga
//
seie frå seg gje (munnleg) avkall på gje (munnleg) avkall på
seie frå seg gje (munnleg) avkall på gje (munnleg) avkall på //
ha å seie på kritisere, utsetje på kritisere, utsetje på
ha å seie på kritisere, utsetje på kritisere, utsetje på
2 gje ei fråsegn om; hevde (I), meine
kva seier du til det?kva seier du til det? / seie det ein meinerseie det ein meiner / kva vil folk seie om degkva vil folk seie om deg / eg kan ikkje seie eg liker detteeg kan ikkje seie eg liker dette / ja, det kan du seie det har du rett ija, det kan du seie det har du rett i / du kan så seiedu kan så seie / seie seg samd iseie seg samd i / det seier seg sjølv det er berrsynt, innlysandedet seier seg sjølv det er berrsynt, innlysande / det er ikkje sagt det er ikkje sikkertdet er ikkje sagt det er ikkje sikkert / som sagt, så gjortsom sagt, så gjort
: kva seier du til det?kva seier du til det? / seie det ein meinerseie det ein meiner / kva vil folk seie om degkva vil folk seie om deg / eg kan ikkje seie eg liker detteeg kan ikkje seie eg liker dette / ja, det kan du seie det har du rett ija, det kan du seie det har du rett i / du kan så seiedu kan så seie / seie seg samd iseie seg samd i / det seier seg sjølv det er berrsynt, innlysandedet seier seg sjølv det er berrsynt, innlysande / det er ikkje sagt det er ikkje sikkertdet er ikkje sagt det er ikkje sikkert / som sagt, så gjortsom sagt, så gjort
// avtale (II), fastsetje
så seier vi 150 kr for arbeidetså seier vi 150 kr for arbeidet / så seier vi det slikså seier vi det slik / forfattaren seier i boka si at …forfattaren seier i boka si at … / seie (nokon) imotseie (nokon) imot / seie opp avisa gjere slutt på tingingaseie opp avisa gjere slutt på tinginga
: så seier vi 150 kr for arbeidetså seier vi 150 kr for arbeidet / så seier vi det slikså seier vi det slik / forfattaren seier i boka si at …forfattaren seier i boka si at … / seie (nokon) imotseie (nokon) imot / seie opp avisa gjere slutt på tingingaseie opp avisa gjere slutt på tinginga
// avtale (II), fastsetje
så seier vi 150 kr for arbeidetså seier vi 150 kr for arbeidet / så seier vi det slikså seier vi det slik / forfattaren seier i boka si at …forfattaren seier i boka si at … / seie (nokon) imotseie (nokon) imot / seie opp avisa gjere slutt på tingingaseie opp avisa gjere slutt på tinginga
: så seier vi 150 kr for arbeidetså seier vi 150 kr for arbeidet / så seier vi det slikså seier vi det slik / forfattaren seier i boka si at …forfattaren seier i boka si at … / seie (nokon) imotseie (nokon) imot / seie opp avisa gjere slutt på tingingaseie opp avisa gjere slutt på tinginga
//
seie frå seg gje (munnleg) avkall på gje (munnleg) avkall på
seie frå seg gje (munnleg) avkall på gje (munnleg) avkall på //
ha å seie på kritisere, utsetje på kritisere, utsetje på
ha å seie på kritisere, utsetje på kritisere, utsetje på
3 fortelje, melde (III), varsle
folk seier han drikkfolk seier han drikk / sei meg, kva synest du?sei meg, kva synest du? / ikkje seie det til nokonikkje seie det til nokon / eg skal seie han kom snøgt han kom verkeleg snøgteg skal seie han kom snøgt han kom verkeleg snøgt / den tala sa meg ingen ting gav meg ingentingden tala sa meg ingen ting gav meg ingenting / seie det med blomarseie det med blomar
: folk seier han drikkfolk seier han drikk / sei meg, kva synest du?sei meg, kva synest du? / ikkje seie det til nokonikkje seie det til nokon / eg skal seie han kom snøgt han kom verkeleg snøgteg skal seie han kom snøgt han kom verkeleg snøgt / den tala sa meg ingen ting gav meg ingentingden tala sa meg ingen ting gav meg ingenting / seie det med blomarseie det med blomar
// spå
det gjekk som ho sadet gjekk som ho sa / seie frå (om noko)seie frå (om noko)
: det gjekk som ho sadet gjekk som ho sa / seie frå (om noko)seie frå (om noko)
// spå
det gjekk som ho sadet gjekk som ho sa / seie frå (om noko)seie frå (om noko)
: det gjekk som ho sadet gjekk som ho sa / seie frå (om noko)seie frå (om noko)
// klage på
vi har ingenting å seie på hennevi har ingenting å seie på henne / seie til når ein skal komeseie til når ein skal kome
: vi har ingenting å seie på hennevi har ingenting å seie på henne / seie til når ein skal komeseie til når ein skal kome
// klage på
vi har ingenting å seie på hennevi har ingenting å seie på henne / seie til når ein skal komeseie til når ein skal kome
: vi har ingenting å seie på hennevi har ingenting å seie på henne / seie til når ein skal komeseie til når ein skal kome
//
seie av fortelje, melde, varsle (noko) fortelje, melde, varsle (noko)
seie av fortelje, melde, varsle (noko) fortelje, melde, varsle (noko)
3 fortelje, melde (III), varsle
folk seier han drikkfolk seier han drikk / sei meg, kva synest du?sei meg, kva synest du? / ikkje seie det til nokonikkje seie det til nokon / eg skal seie han kom snøgt han kom verkeleg snøgteg skal seie han kom snøgt han kom verkeleg snøgt / den tala sa meg ingen ting gav meg ingentingden tala sa meg ingen ting gav meg ingenting / seie det med blomarseie det med blomar
: folk seier han drikkfolk seier han drikk / sei meg, kva synest du?sei meg, kva synest du? / ikkje seie det til nokonikkje seie det til nokon / eg skal seie han kom snøgt han kom verkeleg snøgteg skal seie han kom snøgt han kom verkeleg snøgt / den tala sa meg ingen ting gav meg ingentingden tala sa meg ingen ting gav meg ingenting / seie det med blomarseie det med blomar
// spå
det gjekk som ho sadet gjekk som ho sa / seie frå (om noko)seie frå (om noko)
: det gjekk som ho sadet gjekk som ho sa / seie frå (om noko)seie frå (om noko)
// spå
det gjekk som ho sadet gjekk som ho sa / seie frå (om noko)seie frå (om noko)
: det gjekk som ho sadet gjekk som ho sa / seie frå (om noko)seie frå (om noko)
// klage på
vi har ingenting å seie på hennevi har ingenting å seie på henne / seie til når ein skal komeseie til når ein skal kome
: vi har ingenting å seie på hennevi har ingenting å seie på henne / seie til når ein skal komeseie til når ein skal kome
// klage på
vi har ingenting å seie på hennevi har ingenting å seie på henne / seie til når ein skal komeseie til når ein skal kome
: vi har ingenting å seie på hennevi har ingenting å seie på henne / seie til når ein skal komeseie til når ein skal kome
//
seie av fortelje, melde, varsle (noko) fortelje, melde, varsle (noko)
seie av fortelje, melde, varsle (noko) fortelje, melde, varsle (noko)
4 by (II,1), påby
gjer som eg seier!gjer som eg seier!
: gjer som eg seier!gjer som eg seier!
//
ha noko å seie ha innverknad, vere viktig ha innverknad, vere viktig
ha noko å seie ha innverknad, vere viktig ha innverknad, vere viktig //
seie føre rettleie, lære rettleie, lære
seie føre rettleie, lære rettleie, lære
4 by (II,1), påby
gjer som eg seier!gjer som eg seier!
: gjer som eg seier!gjer som eg seier!
//
ha noko å seie ha innverknad, vere viktig ha innverknad, vere viktig
ha noko å seie ha innverknad, vere viktig ha innverknad, vere viktig //
seie føre rettleie, lære rettleie, lære
seie føre rettleie, lære rettleie, lære
5 gjelde (I), tyde (II)
kva skal dette seiekva skal dette seie
: kva skal dette seiekva skal dette seie
//
det vil seie det inneber; òg som uttrykk for følgje av føregåande ytring; forkorta dvs.
eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
: eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
det inneber; òg som uttrykk for følgje av føregåande ytring; forkorta dvs.
eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
: eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
det vil seie det inneber; òg som uttrykk for følgje av føregåande ytring; forkorta dvs.
eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
: eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
det inneber; òg som uttrykk for følgje av føregåande ytring; forkorta dvs.
eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
: eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
5 gjelde (I), tyde (II)
kva skal dette seiekva skal dette seie
: kva skal dette seiekva skal dette seie
//
det vil seie det inneber; òg som uttrykk for følgje av føregåande ytring; forkorta dvs.
eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
: eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
det inneber; òg som uttrykk for følgje av føregåande ytring; forkorta dvs.
eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
: eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
det vil seie det inneber; òg som uttrykk for følgje av føregåande ytring; forkorta dvs.
eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
: eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
det inneber; òg som uttrykk for følgje av føregåande ytring; forkorta dvs.
eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
: eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
6 gje ein lyd som liknar eit ord
kua seier møkua seier mø / pang! sa detpang! sa det
: kua seier møkua seier mø / pang! sa detpang! sa det
6 gje ein lyd som liknar eit ord
kua seier møkua seier mø / pang! sa detpang! sa det
: kua seier møkua seier mø / pang! sa detpang! sa det
1 bere fram i ord; uttale (II), ytre (IV)
sa du noko?sa du noko? / seie god natt, takkseie god natt, takk / ho kan verkeleg få sagt det ho er flink til å finne dei rette ordaho kan verkeleg få sagt det ho er flink til å finne dei rette orda / du seier noko du er inne på nokodu seier noko du er inne på noko / om eg så må seie om eg kan ordleggje meg slikom eg så må seie om eg kan ordleggje meg slik / så å seieså å seie
: sa du noko?sa du noko? / seie god natt, takkseie god natt, takk / ho kan verkeleg få sagt det ho er flink til å finne dei rette ordaho kan verkeleg få sagt det ho er flink til å finne dei rette orda / du seier noko du er inne på nokodu seier noko du er inne på noko / om eg så må seie om eg kan ordleggje meg slikom eg så må seie om eg kan ordleggje meg slik / så å seieså å seie
// mest (4), nesten
// mest (4), nesten
// lyde
som ordtaket seiersom ordtaket seier
: som ordtaket seiersom ordtaket seier
// lyde
som ordtaket seiersom ordtaket seier
: som ordtaket seiersom ordtaket seier
//
seie ja vere samd, godkjenne, gje løyve til; love vere samd, godkjenne, gje løyve til; love
seie ja vere samd, godkjenne, gje løyve til; love vere samd, godkjenne, gje løyve til; love //
stutt sagt med få ord, i samandrag med få ord, i samandrag
stutt sagt med få ord, i samandrag med få ord, i samandrag //
lettare sagt enn gjort vanskelegare å gjere enn det ser ut til vanskelegare å gjere enn det ser ut til
lettare sagt enn gjort vanskelegare å gjere enn det ser ut til vanskelegare å gjere enn det ser ut til
1 bere fram i ord; uttale (II), ytre (IV)
sa du noko?sa du noko? / seie god natt, takkseie god natt, takk / ho kan verkeleg få sagt det ho er flink til å finne dei rette ordaho kan verkeleg få sagt det ho er flink til å finne dei rette orda / du seier noko du er inne på nokodu seier noko du er inne på noko / om eg så må seie om eg kan ordleggje meg slikom eg så må seie om eg kan ordleggje meg slik / så å seieså å seie
: sa du noko?sa du noko? / seie god natt, takkseie god natt, takk / ho kan verkeleg få sagt det ho er flink til å finne dei rette ordaho kan verkeleg få sagt det ho er flink til å finne dei rette orda / du seier noko du er inne på nokodu seier noko du er inne på noko / om eg så må seie om eg kan ordleggje meg slikom eg så må seie om eg kan ordleggje meg slik / så å seieså å seie
// mest (4), nesten
// mest (4), nesten
// lyde
som ordtaket seiersom ordtaket seier
: som ordtaket seiersom ordtaket seier
// lyde
som ordtaket seiersom ordtaket seier
: som ordtaket seiersom ordtaket seier
//
seie ja vere samd, godkjenne, gje løyve til; love vere samd, godkjenne, gje løyve til; love
seie ja vere samd, godkjenne, gje løyve til; love vere samd, godkjenne, gje løyve til; love //
stutt sagt med få ord, i samandrag med få ord, i samandrag
stutt sagt med få ord, i samandrag med få ord, i samandrag //
lettare sagt enn gjort vanskelegare å gjere enn det ser ut til vanskelegare å gjere enn det ser ut til
lettare sagt enn gjort vanskelegare å gjere enn det ser ut til vanskelegare å gjere enn det ser ut til
2 gje ei fråsegn om; hevde (I), meine
kva seier du til det?kva seier du til det? / seie det ein meinerseie det ein meiner / kva vil folk seie om degkva vil folk seie om deg / eg kan ikkje seie eg liker detteeg kan ikkje seie eg liker dette / ja, det kan du seie det har du rett ija, det kan du seie det har du rett i / du kan så seiedu kan så seie / seie seg samd iseie seg samd i / det seier seg sjølv det er berrsynt, innlysandedet seier seg sjølv det er berrsynt, innlysande / det er ikkje sagt det er ikkje sikkertdet er ikkje sagt det er ikkje sikkert / som sagt, så gjortsom sagt, så gjort
: kva seier du til det?kva seier du til det? / seie det ein meinerseie det ein meiner / kva vil folk seie om degkva vil folk seie om deg / eg kan ikkje seie eg liker detteeg kan ikkje seie eg liker dette / ja, det kan du seie det har du rett ija, det kan du seie det har du rett i / du kan så seiedu kan så seie / seie seg samd iseie seg samd i / det seier seg sjølv det er berrsynt, innlysandedet seier seg sjølv det er berrsynt, innlysande / det er ikkje sagt det er ikkje sikkertdet er ikkje sagt det er ikkje sikkert / som sagt, så gjortsom sagt, så gjort
// avtale (II), fastsetje
så seier vi 150 kr for arbeidetså seier vi 150 kr for arbeidet / så seier vi det slikså seier vi det slik / forfattaren seier i boka si at …forfattaren seier i boka si at … / seie (nokon) imotseie (nokon) imot / seie opp avisa gjere slutt på tingingaseie opp avisa gjere slutt på tinginga
: så seier vi 150 kr for arbeidetså seier vi 150 kr for arbeidet / så seier vi det slikså seier vi det slik / forfattaren seier i boka si at …forfattaren seier i boka si at … / seie (nokon) imotseie (nokon) imot / seie opp avisa gjere slutt på tingingaseie opp avisa gjere slutt på tinginga
// avtale (II), fastsetje
så seier vi 150 kr for arbeidetså seier vi 150 kr for arbeidet / så seier vi det slikså seier vi det slik / forfattaren seier i boka si at …forfattaren seier i boka si at … / seie (nokon) imotseie (nokon) imot / seie opp avisa gjere slutt på tingingaseie opp avisa gjere slutt på tinginga
: så seier vi 150 kr for arbeidetså seier vi 150 kr for arbeidet / så seier vi det slikså seier vi det slik / forfattaren seier i boka si at …forfattaren seier i boka si at … / seie (nokon) imotseie (nokon) imot / seie opp avisa gjere slutt på tingingaseie opp avisa gjere slutt på tinginga
//
seie frå seg gje (munnleg) avkall på gje (munnleg) avkall på
seie frå seg gje (munnleg) avkall på gje (munnleg) avkall på //
ha å seie på kritisere, utsetje på kritisere, utsetje på
ha å seie på kritisere, utsetje på kritisere, utsetje på
2 gje ei fråsegn om; hevde (I), meine
kva seier du til det?kva seier du til det? / seie det ein meinerseie det ein meiner / kva vil folk seie om degkva vil folk seie om deg / eg kan ikkje seie eg liker detteeg kan ikkje seie eg liker dette / ja, det kan du seie det har du rett ija, det kan du seie det har du rett i / du kan så seiedu kan så seie / seie seg samd iseie seg samd i / det seier seg sjølv det er berrsynt, innlysandedet seier seg sjølv det er berrsynt, innlysande / det er ikkje sagt det er ikkje sikkertdet er ikkje sagt det er ikkje sikkert / som sagt, så gjortsom sagt, så gjort
: kva seier du til det?kva seier du til det? / seie det ein meinerseie det ein meiner / kva vil folk seie om degkva vil folk seie om deg / eg kan ikkje seie eg liker detteeg kan ikkje seie eg liker dette / ja, det kan du seie det har du rett ija, det kan du seie det har du rett i / du kan så seiedu kan så seie / seie seg samd iseie seg samd i / det seier seg sjølv det er berrsynt, innlysandedet seier seg sjølv det er berrsynt, innlysande / det er ikkje sagt det er ikkje sikkertdet er ikkje sagt det er ikkje sikkert / som sagt, så gjortsom sagt, så gjort
// avtale (II), fastsetje
så seier vi 150 kr for arbeidetså seier vi 150 kr for arbeidet / så seier vi det slikså seier vi det slik / forfattaren seier i boka si at …forfattaren seier i boka si at … / seie (nokon) imotseie (nokon) imot / seie opp avisa gjere slutt på tingingaseie opp avisa gjere slutt på tinginga
: så seier vi 150 kr for arbeidetså seier vi 150 kr for arbeidet / så seier vi det slikså seier vi det slik / forfattaren seier i boka si at …forfattaren seier i boka si at … / seie (nokon) imotseie (nokon) imot / seie opp avisa gjere slutt på tingingaseie opp avisa gjere slutt på tinginga
// avtale (II), fastsetje
så seier vi 150 kr for arbeidetså seier vi 150 kr for arbeidet / så seier vi det slikså seier vi det slik / forfattaren seier i boka si at …forfattaren seier i boka si at … / seie (nokon) imotseie (nokon) imot / seie opp avisa gjere slutt på tingingaseie opp avisa gjere slutt på tinginga
: så seier vi 150 kr for arbeidetså seier vi 150 kr for arbeidet / så seier vi det slikså seier vi det slik / forfattaren seier i boka si at …forfattaren seier i boka si at … / seie (nokon) imotseie (nokon) imot / seie opp avisa gjere slutt på tingingaseie opp avisa gjere slutt på tinginga
//
seie frå seg gje (munnleg) avkall på gje (munnleg) avkall på
seie frå seg gje (munnleg) avkall på gje (munnleg) avkall på //
ha å seie på kritisere, utsetje på kritisere, utsetje på
ha å seie på kritisere, utsetje på kritisere, utsetje på
3 fortelje, melde (III), varsle
folk seier han drikkfolk seier han drikk / sei meg, kva synest du?sei meg, kva synest du? / ikkje seie det til nokonikkje seie det til nokon / eg skal seie han kom snøgt han kom verkeleg snøgteg skal seie han kom snøgt han kom verkeleg snøgt / den tala sa meg ingen ting gav meg ingentingden tala sa meg ingen ting gav meg ingenting / seie det med blomarseie det med blomar
: folk seier han drikkfolk seier han drikk / sei meg, kva synest du?sei meg, kva synest du? / ikkje seie det til nokonikkje seie det til nokon / eg skal seie han kom snøgt han kom verkeleg snøgteg skal seie han kom snøgt han kom verkeleg snøgt / den tala sa meg ingen ting gav meg ingentingden tala sa meg ingen ting gav meg ingenting / seie det med blomarseie det med blomar
// spå
det gjekk som ho sadet gjekk som ho sa / seie frå (om noko)seie frå (om noko)
: det gjekk som ho sadet gjekk som ho sa / seie frå (om noko)seie frå (om noko)
// spå
det gjekk som ho sadet gjekk som ho sa / seie frå (om noko)seie frå (om noko)
: det gjekk som ho sadet gjekk som ho sa / seie frå (om noko)seie frå (om noko)
// klage på
vi har ingenting å seie på hennevi har ingenting å seie på henne / seie til når ein skal komeseie til når ein skal kome
: vi har ingenting å seie på hennevi har ingenting å seie på henne / seie til når ein skal komeseie til når ein skal kome
// klage på
vi har ingenting å seie på hennevi har ingenting å seie på henne / seie til når ein skal komeseie til når ein skal kome
: vi har ingenting å seie på hennevi har ingenting å seie på henne / seie til når ein skal komeseie til når ein skal kome
//
seie av fortelje, melde, varsle (noko) fortelje, melde, varsle (noko)
seie av fortelje, melde, varsle (noko) fortelje, melde, varsle (noko)
3 fortelje, melde (III), varsle
folk seier han drikkfolk seier han drikk / sei meg, kva synest du?sei meg, kva synest du? / ikkje seie det til nokonikkje seie det til nokon / eg skal seie han kom snøgt han kom verkeleg snøgteg skal seie han kom snøgt han kom verkeleg snøgt / den tala sa meg ingen ting gav meg ingentingden tala sa meg ingen ting gav meg ingenting / seie det med blomarseie det med blomar
: folk seier han drikkfolk seier han drikk / sei meg, kva synest du?sei meg, kva synest du? / ikkje seie det til nokonikkje seie det til nokon / eg skal seie han kom snøgt han kom verkeleg snøgteg skal seie han kom snøgt han kom verkeleg snøgt / den tala sa meg ingen ting gav meg ingentingden tala sa meg ingen ting gav meg ingenting / seie det med blomarseie det med blomar
// spå
det gjekk som ho sadet gjekk som ho sa / seie frå (om noko)seie frå (om noko)
: det gjekk som ho sadet gjekk som ho sa / seie frå (om noko)seie frå (om noko)
// spå
det gjekk som ho sadet gjekk som ho sa / seie frå (om noko)seie frå (om noko)
: det gjekk som ho sadet gjekk som ho sa / seie frå (om noko)seie frå (om noko)
// klage på
vi har ingenting å seie på hennevi har ingenting å seie på henne / seie til når ein skal komeseie til når ein skal kome
: vi har ingenting å seie på hennevi har ingenting å seie på henne / seie til når ein skal komeseie til når ein skal kome
// klage på
vi har ingenting å seie på hennevi har ingenting å seie på henne / seie til når ein skal komeseie til når ein skal kome
: vi har ingenting å seie på hennevi har ingenting å seie på henne / seie til når ein skal komeseie til når ein skal kome
//
seie av fortelje, melde, varsle (noko) fortelje, melde, varsle (noko)
seie av fortelje, melde, varsle (noko) fortelje, melde, varsle (noko)
4 by (II,1), påby
gjer som eg seier!gjer som eg seier!
: gjer som eg seier!gjer som eg seier!
//
ha noko å seie ha innverknad, vere viktig ha innverknad, vere viktig
ha noko å seie ha innverknad, vere viktig ha innverknad, vere viktig //
seie føre rettleie, lære rettleie, lære
seie føre rettleie, lære rettleie, lære
4 by (II,1), påby
gjer som eg seier!gjer som eg seier!
: gjer som eg seier!gjer som eg seier!
//
ha noko å seie ha innverknad, vere viktig ha innverknad, vere viktig
ha noko å seie ha innverknad, vere viktig ha innverknad, vere viktig //
seie føre rettleie, lære rettleie, lære
seie føre rettleie, lære rettleie, lære
5 gjelde (I), tyde (II)
kva skal dette seiekva skal dette seie
: kva skal dette seiekva skal dette seie
//
det vil seie det inneber; òg som uttrykk for følgje av føregåande ytring; forkorta dvs.
eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
: eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
det inneber; òg som uttrykk for følgje av føregåande ytring; forkorta dvs.
eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
: eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
det vil seie det inneber; òg som uttrykk for følgje av føregåande ytring; forkorta dvs.
eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
: eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
det inneber; òg som uttrykk for følgje av føregåande ytring; forkorta dvs.
eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
: eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
5 gjelde (I), tyde (II)
kva skal dette seiekva skal dette seie
: kva skal dette seiekva skal dette seie
//
det vil seie det inneber; òg som uttrykk for følgje av føregåande ytring; forkorta dvs.
eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
: eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
det inneber; òg som uttrykk for følgje av føregåande ytring; forkorta dvs.
eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
: eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
det vil seie det inneber; òg som uttrykk for følgje av føregåande ytring; forkorta dvs.
eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
: eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
det inneber; òg som uttrykk for følgje av føregåande ytring; forkorta dvs.
eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
: eg kan ikkje, det vil seie at du må draeg kan ikkje, det vil seie at du må dra / vil det seie at du er usamdvil det seie at du er usamd
6 gje ein lyd som liknar eit ord
kua seier møkua seier mø / pang! sa detpang! sa det
: kua seier møkua seier mø / pang! sa detpang! sa det
6 gje ein lyd som liknar eit ord
kua seier møkua seier mø / pang! sa detpang! sa det
: kua seier møkua seier mø / pang! sa detpang! sa det

 

Resultat pr. side