Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I passiv m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet passiv
i grammatikk: passiv verbalform
finn alle passivene i teksten!finn alle passivene i teksten! / i setningen 'fisken fanges med garn' står verbalet i passivi setningen 'fisken fanges med garn' står verbalet i passiv / 'åpne' heter i passiv 'åpnes' (s-passiv) eller 'bli åpnet' (omskrevet passiv)'åpne' heter i passiv 'åpnes' (s-passiv) eller 'bli åpnet' (omskrevet passiv) / skrive en setning om fra aktiv til passivskrive en setning om fra aktiv til passiv
: finn alle passivene i teksten!finn alle passivene i teksten! / i setningen 'fisken fanges med garn' står verbalet i passivi setningen 'fisken fanges med garn' står verbalet i passiv / 'åpne' heter i passiv 'åpnes' (s-passiv) eller 'bli åpnet' (omskrevet passiv)'åpne' heter i passiv 'åpnes' (s-passiv) eller 'bli åpnet' (omskrevet passiv) / skrive en setning om fra aktiv til passivskrive en setning om fra aktiv til passiv
i grammatikk: passiv verbalform
finn alle passivene i teksten!finn alle passivene i teksten! / i setningen 'fisken fanges med garn' står verbalet i passivi setningen 'fisken fanges med garn' står verbalet i passiv / 'åpne' heter i passiv 'åpnes' (s-passiv) eller 'bli åpnet' (omskrevet passiv)'åpne' heter i passiv 'åpnes' (s-passiv) eller 'bli åpnet' (omskrevet passiv) / skrive en setning om fra aktiv til passivskrive en setning om fra aktiv til passiv
: finn alle passivene i teksten!finn alle passivene i teksten! / i setningen 'fisken fanges med garn' står verbalet i passivi setningen 'fisken fanges med garn' står verbalet i passiv / 'åpne' heter i passiv 'åpnes' (s-passiv) eller 'bli åpnet' (omskrevet passiv)'åpne' heter i passiv 'åpnes' (s-passiv) eller 'bli åpnet' (omskrevet passiv) / skrive en setning om fra aktiv til passivskrive en setning om fra aktiv til passiv
II passiv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet passiv
(gjennom fransk, fra latin av pati 'lide')
1 som selv ikke deltar eller griper inn, uvirksom
forholde seg passivforholde seg passiv / laget har ca. 200 aktive og passive medlemmerlaget har ca. 200 aktive og passive medlemmer
: forholde seg passivforholde seg passiv / laget har ca. 200 aktive og passive medlemmerlaget har ca. 200 aktive og passive medlemmer
//
passiv motstand motstand som består i å nekte å samarbeide motstand som består i å nekte å samarbeide
passiv motstand motstand som består i å nekte å samarbeide motstand som består i å nekte å samarbeide //
passiv røyking det å puste inn tobakksrøyk som er i lufta, uten at en røyker selv det å puste inn tobakksrøyk som er i lufta, uten at en røyker selv
passiv røyking det å puste inn tobakksrøyk som er i lufta, uten at en røyker selv det å puste inn tobakksrøyk som er i lufta, uten at en røyker selv
1 som selv ikke deltar eller griper inn, uvirksom
forholde seg passivforholde seg passiv / laget har ca. 200 aktive og passive medlemmerlaget har ca. 200 aktive og passive medlemmer
: forholde seg passivforholde seg passiv / laget har ca. 200 aktive og passive medlemmerlaget har ca. 200 aktive og passive medlemmer
//
passiv motstand motstand som består i å nekte å samarbeide motstand som består i å nekte å samarbeide
passiv motstand motstand som består i å nekte å samarbeide motstand som består i å nekte å samarbeide //
passiv røyking det å puste inn tobakksrøyk som er i lufta, uten at en røyker selv det å puste inn tobakksrøyk som er i lufta, uten at en røyker selv
passiv røyking det å puste inn tobakksrøyk som er i lufta, uten at en røyker selv det å puste inn tobakksrøyk som er i lufta, uten at en røyker selv
2 i grammatikk:
//
passiv verbalform form som uttrykker at (det grammatiske) subjektet er gjenstand for verbalhandlingen; jamfør I passiv form som uttrykker at (det grammatiske) subjektet er gjenstand for verbalhandlingen; jamfør I passiv
passiv verbalform form som uttrykker at (det grammatiske) subjektet er gjenstand for verbalhandlingen; jamfør I passiv form som uttrykker at (det grammatiske) subjektet er gjenstand for verbalhandlingen; jamfør I passiv
2 i grammatikk:
//
passiv verbalform form som uttrykker at (det grammatiske) subjektet er gjenstand for verbalhandlingen; jamfør I passiv form som uttrykker at (det grammatiske) subjektet er gjenstand for verbalhandlingen; jamfør I passiv
passiv verbalform form som uttrykker at (det grammatiske) subjektet er gjenstand for verbalhandlingen; jamfør I passiv form som uttrykker at (det grammatiske) subjektet er gjenstand for verbalhandlingen; jamfør I passiv
1 som selv ikke deltar eller griper inn, uvirksom
forholde seg passivforholde seg passiv / laget har ca. 200 aktive og passive medlemmerlaget har ca. 200 aktive og passive medlemmer
: forholde seg passivforholde seg passiv / laget har ca. 200 aktive og passive medlemmerlaget har ca. 200 aktive og passive medlemmer
//
passiv motstand motstand som består i å nekte å samarbeide motstand som består i å nekte å samarbeide
passiv motstand motstand som består i å nekte å samarbeide motstand som består i å nekte å samarbeide //
passiv røyking det å puste inn tobakksrøyk som er i lufta, uten at en røyker selv det å puste inn tobakksrøyk som er i lufta, uten at en røyker selv
passiv røyking det å puste inn tobakksrøyk som er i lufta, uten at en røyker selv det å puste inn tobakksrøyk som er i lufta, uten at en røyker selv
1 som selv ikke deltar eller griper inn, uvirksom
forholde seg passivforholde seg passiv / laget har ca. 200 aktive og passive medlemmerlaget har ca. 200 aktive og passive medlemmer
: forholde seg passivforholde seg passiv / laget har ca. 200 aktive og passive medlemmerlaget har ca. 200 aktive og passive medlemmer
//
passiv motstand motstand som består i å nekte å samarbeide motstand som består i å nekte å samarbeide
passiv motstand motstand som består i å nekte å samarbeide motstand som består i å nekte å samarbeide //
passiv røyking det å puste inn tobakksrøyk som er i lufta, uten at en røyker selv det å puste inn tobakksrøyk som er i lufta, uten at en røyker selv
passiv røyking det å puste inn tobakksrøyk som er i lufta, uten at en røyker selv det å puste inn tobakksrøyk som er i lufta, uten at en røyker selv
2 i grammatikk:
//
passiv verbalform form som uttrykker at (det grammatiske) subjektet er gjenstand for verbalhandlingen; jamfør I passiv form som uttrykker at (det grammatiske) subjektet er gjenstand for verbalhandlingen; jamfør I passiv
passiv verbalform form som uttrykker at (det grammatiske) subjektet er gjenstand for verbalhandlingen; jamfør I passiv form som uttrykker at (det grammatiske) subjektet er gjenstand for verbalhandlingen; jamfør I passiv
2 i grammatikk:
//
passiv verbalform form som uttrykker at (det grammatiske) subjektet er gjenstand for verbalhandlingen; jamfør I passiv form som uttrykker at (det grammatiske) subjektet er gjenstand for verbalhandlingen; jamfør I passiv
passiv verbalform form som uttrykker at (det grammatiske) subjektet er gjenstand for verbalhandlingen; jamfør I passiv form som uttrykker at (det grammatiske) subjektet er gjenstand for verbalhandlingen; jamfør I passiv

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I passiv m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet passiv
(sjå II passiv)
1 i språkvitskap: verbalkategori som uttrykkjer at subjektet står for den eller det som handlinga er retta mot eller går ut over; motsett I aktiv; patiens og jamfør diatese 2
infinitivsform med -st uttrykkjer ofte passivinfinitivsform med -st uttrykkjer ofte passiv
: infinitivsform med -st uttrykkjer ofte passivinfinitivsform med -st uttrykkjer ofte passiv
1 i språkvitskap: verbalkategori som uttrykkjer at subjektet står for den eller det som handlinga er retta mot eller går ut over; motsett I aktiv; patiens og jamfør diatese 2
infinitivsform med -st uttrykkjer ofte passivinfinitivsform med -st uttrykkjer ofte passiv
: infinitivsform med -st uttrykkjer ofte passivinfinitivsform med -st uttrykkjer ofte passiv
2 i grammatikk: måte å uttrykkje passiv diatese på i ulike språk
setninga "vegen blir bygd av staten" står i passivsetninga "vegen blir bygd av staten" står i passiv
: setninga "vegen blir bygd av staten" står i passivsetninga "vegen blir bygd av staten" står i passiv
2 i grammatikk: måte å uttrykkje passiv diatese på i ulike språk
setninga "vegen blir bygd av staten" står i passivsetninga "vegen blir bygd av staten" står i passiv
: setninga "vegen blir bygd av staten" står i passivsetninga "vegen blir bygd av staten" står i passiv
1 i språkvitskap: verbalkategori som uttrykkjer at subjektet står for den eller det som handlinga er retta mot eller går ut over; motsett I aktiv; patiens og jamfør diatese 2
infinitivsform med -st uttrykkjer ofte passivinfinitivsform med -st uttrykkjer ofte passiv
: infinitivsform med -st uttrykkjer ofte passivinfinitivsform med -st uttrykkjer ofte passiv
1 i språkvitskap: verbalkategori som uttrykkjer at subjektet står for den eller det som handlinga er retta mot eller går ut over; motsett I aktiv; patiens og jamfør diatese 2
infinitivsform med -st uttrykkjer ofte passivinfinitivsform med -st uttrykkjer ofte passiv
: infinitivsform med -st uttrykkjer ofte passivinfinitivsform med -st uttrykkjer ofte passiv
2 i grammatikk: måte å uttrykkje passiv diatese på i ulike språk
setninga "vegen blir bygd av staten" står i passivsetninga "vegen blir bygd av staten" står i passiv
: setninga "vegen blir bygd av staten" står i passivsetninga "vegen blir bygd av staten" står i passiv
2 i grammatikk: måte å uttrykkje passiv diatese på i ulike språk
setninga "vegen blir bygd av staten" står i passivsetninga "vegen blir bygd av staten" står i passiv
: setninga "vegen blir bygd av staten" står i passivsetninga "vegen blir bygd av staten" står i passiv
II passiv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet passiv
(latin av pati 'lide')
1 i grammatikk:
passiv formpassiv form
: passiv formpassiv form
1 i grammatikk:
passiv formpassiv form
: passiv formpassiv form
2 som ikkje er med på eller grip inn i noko; uverksam, uinteressert, likesæl, nøytral
vere passiv sitje med hendene i fanget; ikkje lyfte ein fingervere passiv sitje med hendene i fanget; ikkje lyfte ein finger
: vere passiv sitje med hendene i fanget; ikkje lyfte ein fingervere passiv sitje med hendene i fanget; ikkje lyfte ein finger
//
passiv motstand motstand som går ut på å nekte samarbeid; sivil ulydnad motstand som går ut på å nekte samarbeid; sivil ulydnad
passiv motstand motstand som går ut på å nekte samarbeid; sivil ulydnad motstand som går ut på å nekte samarbeid; sivil ulydnad //
passiv røyking det å ande inn tobakksrøyk utan å røykje sjølv i rom der andre røykjer det å ande inn tobakksrøyk utan å røykje sjølv i rom der andre røykjer
passiv røyking det å ande inn tobakksrøyk utan å røykje sjølv i rom der andre røykjer det å ande inn tobakksrøyk utan å røykje sjølv i rom der andre røykjer
2 som ikkje er med på eller grip inn i noko; uverksam, uinteressert, likesæl, nøytral
vere passiv sitje med hendene i fanget; ikkje lyfte ein fingervere passiv sitje med hendene i fanget; ikkje lyfte ein finger
: vere passiv sitje med hendene i fanget; ikkje lyfte ein fingervere passiv sitje med hendene i fanget; ikkje lyfte ein finger
//
passiv motstand motstand som går ut på å nekte samarbeid; sivil ulydnad motstand som går ut på å nekte samarbeid; sivil ulydnad
passiv motstand motstand som går ut på å nekte samarbeid; sivil ulydnad motstand som går ut på å nekte samarbeid; sivil ulydnad //
passiv røyking det å ande inn tobakksrøyk utan å røykje sjølv i rom der andre røykjer det å ande inn tobakksrøyk utan å røykje sjølv i rom der andre røykjer
passiv røyking det å ande inn tobakksrøyk utan å røykje sjølv i rom der andre røykjer det å ande inn tobakksrøyk utan å røykje sjølv i rom der andre røykjer
1 i grammatikk:
passiv formpassiv form
: passiv formpassiv form
1 i grammatikk:
passiv formpassiv form
: passiv formpassiv form
2 som ikkje er med på eller grip inn i noko; uverksam, uinteressert, likesæl, nøytral
vere passiv sitje med hendene i fanget; ikkje lyfte ein fingervere passiv sitje med hendene i fanget; ikkje lyfte ein finger
: vere passiv sitje med hendene i fanget; ikkje lyfte ein fingervere passiv sitje med hendene i fanget; ikkje lyfte ein finger
//
passiv motstand motstand som går ut på å nekte samarbeid; sivil ulydnad motstand som går ut på å nekte samarbeid; sivil ulydnad
passiv motstand motstand som går ut på å nekte samarbeid; sivil ulydnad motstand som går ut på å nekte samarbeid; sivil ulydnad //
passiv røyking det å ande inn tobakksrøyk utan å røykje sjølv i rom der andre røykjer det å ande inn tobakksrøyk utan å røykje sjølv i rom der andre røykjer
passiv røyking det å ande inn tobakksrøyk utan å røykje sjølv i rom der andre røykjer det å ande inn tobakksrøyk utan å røykje sjølv i rom der andre røykjer
2 som ikkje er med på eller grip inn i noko; uverksam, uinteressert, likesæl, nøytral
vere passiv sitje med hendene i fanget; ikkje lyfte ein fingervere passiv sitje med hendene i fanget; ikkje lyfte ein finger
: vere passiv sitje med hendene i fanget; ikkje lyfte ein fingervere passiv sitje med hendene i fanget; ikkje lyfte ein finger
//
passiv motstand motstand som går ut på å nekte samarbeid; sivil ulydnad motstand som går ut på å nekte samarbeid; sivil ulydnad
passiv motstand motstand som går ut på å nekte samarbeid; sivil ulydnad motstand som går ut på å nekte samarbeid; sivil ulydnad //
passiv røyking det å ande inn tobakksrøyk utan å røykje sjølv i rom der andre røykjer det å ande inn tobakksrøyk utan å røykje sjølv i rom der andre røykjer
passiv røyking det å ande inn tobakksrøyk utan å røykje sjølv i rom der andre røykjer det å ande inn tobakksrøyk utan å røykje sjølv i rom der andre røykjer

 

Resultat pr. side