Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
paradigma n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet paradigma
; el. paradigme n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet paradigme
(fra gresk 'mønster, eksempel')
1 forbilde, mønster; vedtatt maksime, grunnsetning i en vitenskap
1 forbilde, mønster; vedtatt maksime, grunnsetning i en vitenskap
2 i grammatikk: bøyningsmønster
2 i grammatikk: bøyningsmønster
1 forbilde, mønster; vedtatt maksime, grunnsetning i en vitenskap
1 forbilde, mønster; vedtatt maksime, grunnsetning i en vitenskap
2 i grammatikk: bøyningsmønster
2 i grammatikk: bøyningsmønster

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
paradigma n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet paradigma
; el. paradigme n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet paradigme
(frå gresk 'mønster', av gresk para- og deigma 'bilete, vising'; jamfør para-)
1 i grammatikk: bøyingsmønster
1 i grammatikk: bøyingsmønster
2 i språkvitskap: sett eller liste av uttrykksmiddel som alle inneheld eit sams element, til dømes mann i mannen, manngard, mangment, sjømann
2 i språkvitskap: sett eller liste av uttrykksmiddel som alle inneheld eit sams element, til dømes mann i mannen, manngard, mangment, sjømann
3 i filosofi og vitskap: tenkjemåte, problemløysing nytta som føredøme for løysing av liknande problem i same vitskap, og som dermed skaper ein vitskapstradisjon
3 i filosofi og vitskap: tenkjemåte, problemløysing nytta som føredøme for løysing av liknande problem i same vitskap, og som dermed skaper ein vitskapstradisjon
1 i grammatikk: bøyingsmønster
1 i grammatikk: bøyingsmønster
2 i språkvitskap: sett eller liste av uttrykksmiddel som alle inneheld eit sams element, til dømes mann i mannen, manngard, mangment, sjømann
2 i språkvitskap: sett eller liste av uttrykksmiddel som alle inneheld eit sams element, til dømes mann i mannen, manngard, mangment, sjømann
3 i filosofi og vitskap: tenkjemåte, problemløysing nytta som føredøme for løysing av liknande problem i same vitskap, og som dermed skaper ein vitskapstradisjon
3 i filosofi og vitskap: tenkjemåte, problemløysing nytta som føredøme for løysing av liknande problem i same vitskap, og som dermed skaper ein vitskapstradisjon

 

Resultat pr. side