Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
nøytral a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet nøytral
(fra latin av neuter 'ingen av de to'; jamfør nøytrum)
1 som ikke tar parti, upartisk
holde, stille seg nøytralholde, stille seg nøytral / Sverige var nøytralt under siste verdenskrigSverige var nøytralt under siste verdenskrig
: holde, stille seg nøytralholde, stille seg nøytral / Sverige var nøytralt under siste verdenskrigSverige var nøytralt under siste verdenskrig
// som holdes utenfor en strid eller motstridende interesser
nøytralt områdenøytralt område / nøytralt farvannnøytralt farvann
: nøytralt områdenøytralt område / nøytralt farvannnøytralt farvann
// som holdes utenfor en strid eller motstridende interesser
nøytralt områdenøytralt område / nøytralt farvannnøytralt farvann
: nøytralt områdenøytralt område / nøytralt farvannnøytralt farvann
1 som ikke tar parti, upartisk
holde, stille seg nøytralholde, stille seg nøytral / Sverige var nøytralt under siste verdenskrigSverige var nøytralt under siste verdenskrig
: holde, stille seg nøytralholde, stille seg nøytral / Sverige var nøytralt under siste verdenskrigSverige var nøytralt under siste verdenskrig
// som holdes utenfor en strid eller motstridende interesser
nøytralt områdenøytralt område / nøytralt farvannnøytralt farvann
: nøytralt områdenøytralt område / nøytralt farvannnøytralt farvann
// som holdes utenfor en strid eller motstridende interesser
nøytralt områdenøytralt område / nøytralt farvannnøytralt farvann
: nøytralt områdenøytralt område / nøytralt farvannnøytralt farvann
2 som det ikke er strid eller uenighet om
snakke om nøytrale emnersnakke om nøytrale emner
: snakke om nøytrale emnersnakke om nøytrale emner
2 som det ikke er strid eller uenighet om
snakke om nøytrale emnersnakke om nøytrale emner
: snakke om nøytrale emnersnakke om nøytrale emner
3 som ligger midt mellom to ytterpunkter
en nøytral betegnelseen nøytral betegnelse / en nøytral fargeen nøytral farge
: en nøytral betegnelseen nøytral betegnelse / en nøytral fargeen nøytral farge
// i kjemi: uten syre- eller baseegenskaper
nøytrale løsningernøytrale løsninger
: nøytrale løsningernøytrale løsninger
// i kjemi: uten syre- eller baseegenskaper
nøytrale løsningernøytrale løsninger
: nøytrale løsningernøytrale løsninger
3 som ligger midt mellom to ytterpunkter
en nøytral betegnelseen nøytral betegnelse / en nøytral fargeen nøytral farge
: en nøytral betegnelseen nøytral betegnelse / en nøytral fargeen nøytral farge
// i kjemi: uten syre- eller baseegenskaper
nøytrale løsningernøytrale løsninger
: nøytrale løsningernøytrale løsninger
// i kjemi: uten syre- eller baseegenskaper
nøytrale løsningernøytrale løsninger
: nøytrale løsningernøytrale løsninger
4 i grammatikk: som er eller hører til nøytrum
4 i grammatikk: som er eller hører til nøytrum
1 som ikke tar parti, upartisk
holde, stille seg nøytralholde, stille seg nøytral / Sverige var nøytralt under siste verdenskrigSverige var nøytralt under siste verdenskrig
: holde, stille seg nøytralholde, stille seg nøytral / Sverige var nøytralt under siste verdenskrigSverige var nøytralt under siste verdenskrig
// som holdes utenfor en strid eller motstridende interesser
nøytralt områdenøytralt område / nøytralt farvannnøytralt farvann
: nøytralt områdenøytralt område / nøytralt farvannnøytralt farvann
// som holdes utenfor en strid eller motstridende interesser
nøytralt områdenøytralt område / nøytralt farvannnøytralt farvann
: nøytralt områdenøytralt område / nøytralt farvannnøytralt farvann
1 som ikke tar parti, upartisk
holde, stille seg nøytralholde, stille seg nøytral / Sverige var nøytralt under siste verdenskrigSverige var nøytralt under siste verdenskrig
: holde, stille seg nøytralholde, stille seg nøytral / Sverige var nøytralt under siste verdenskrigSverige var nøytralt under siste verdenskrig
// som holdes utenfor en strid eller motstridende interesser
nøytralt områdenøytralt område / nøytralt farvannnøytralt farvann
: nøytralt områdenøytralt område / nøytralt farvannnøytralt farvann
// som holdes utenfor en strid eller motstridende interesser
nøytralt områdenøytralt område / nøytralt farvannnøytralt farvann
: nøytralt områdenøytralt område / nøytralt farvannnøytralt farvann
2 som det ikke er strid eller uenighet om
snakke om nøytrale emnersnakke om nøytrale emner
: snakke om nøytrale emnersnakke om nøytrale emner
2 som det ikke er strid eller uenighet om
snakke om nøytrale emnersnakke om nøytrale emner
: snakke om nøytrale emnersnakke om nøytrale emner
3 som ligger midt mellom to ytterpunkter
en nøytral betegnelseen nøytral betegnelse / en nøytral fargeen nøytral farge
: en nøytral betegnelseen nøytral betegnelse / en nøytral fargeen nøytral farge
// i kjemi: uten syre- eller baseegenskaper
nøytrale løsningernøytrale løsninger
: nøytrale løsningernøytrale løsninger
// i kjemi: uten syre- eller baseegenskaper
nøytrale løsningernøytrale løsninger
: nøytrale løsningernøytrale løsninger
3 som ligger midt mellom to ytterpunkter
en nøytral betegnelseen nøytral betegnelse / en nøytral fargeen nøytral farge
: en nøytral betegnelseen nøytral betegnelse / en nøytral fargeen nøytral farge
// i kjemi: uten syre- eller baseegenskaper
nøytrale løsningernøytrale løsninger
: nøytrale løsningernøytrale løsninger
// i kjemi: uten syre- eller baseegenskaper
nøytrale løsningernøytrale løsninger
: nøytrale løsningernøytrale løsninger
4 i grammatikk: som er eller hører til nøytrum
4 i grammatikk: som er eller hører til nøytrum

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
nøytral a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet nøytral
(frå latin av neuter 'ingen av to'; jamfør nøytrum)
1 som ikkje tek parti, upartisk
halde, stille seg nøytralhalde, stille seg nøytral / Sverige var nøytralt under siste verdskrigenSverige var nøytralt under siste verdskrigen
: halde, stille seg nøytralhalde, stille seg nøytral / Sverige var nøytralt under siste verdskrigenSverige var nøytralt under siste verdskrigen
// som blir halden utanfor ein strid
nøytralt områdenøytralt område
: nøytralt områdenøytralt område
// som blir halden utanfor ein strid
nøytralt områdenøytralt område
: nøytralt områdenøytralt område
1 som ikkje tek parti, upartisk
halde, stille seg nøytralhalde, stille seg nøytral / Sverige var nøytralt under siste verdskrigenSverige var nøytralt under siste verdskrigen
: halde, stille seg nøytralhalde, stille seg nøytral / Sverige var nøytralt under siste verdskrigenSverige var nøytralt under siste verdskrigen
// som blir halden utanfor ein strid
nøytralt områdenøytralt område
: nøytralt områdenøytralt område
// som blir halden utanfor ein strid
nøytralt områdenøytralt område
: nøytralt områdenøytralt område
2 som det ikkje er strid eller usemje om
snakke om nøytrale emnesnakke om nøytrale emne
: snakke om nøytrale emnesnakke om nøytrale emne
2 som det ikkje er strid eller usemje om
snakke om nøytrale emnesnakke om nøytrale emne
: snakke om nøytrale emnesnakke om nøytrale emne
3 som ligg midt mellom (to) ytterpunkt
ein nøytral fargeein nøytral farge
: ein nøytral fargeein nøytral farge
// i kjemi: som korkje reagerer surt eller basisk
nøytrale løysningarnøytrale løysningar
: nøytrale løysningarnøytrale løysningar
// i kjemi: som korkje reagerer surt eller basisk
nøytrale løysningarnøytrale løysningar
: nøytrale løysningarnøytrale løysningar
3 som ligg midt mellom (to) ytterpunkt
ein nøytral fargeein nøytral farge
: ein nøytral fargeein nøytral farge
// i kjemi: som korkje reagerer surt eller basisk
nøytrale løysningarnøytrale løysningar
: nøytrale løysningarnøytrale løysningar
// i kjemi: som korkje reagerer surt eller basisk
nøytrale løysningarnøytrale løysningar
: nøytrale løysningarnøytrale løysningar
4 i grammatikk: som er eller høyrer til nøytrum
4 i grammatikk: som er eller høyrer til nøytrum
1 som ikkje tek parti, upartisk
halde, stille seg nøytralhalde, stille seg nøytral / Sverige var nøytralt under siste verdskrigenSverige var nøytralt under siste verdskrigen
: halde, stille seg nøytralhalde, stille seg nøytral / Sverige var nøytralt under siste verdskrigenSverige var nøytralt under siste verdskrigen
// som blir halden utanfor ein strid
nøytralt områdenøytralt område
: nøytralt områdenøytralt område
// som blir halden utanfor ein strid
nøytralt områdenøytralt område
: nøytralt områdenøytralt område
1 som ikkje tek parti, upartisk
halde, stille seg nøytralhalde, stille seg nøytral / Sverige var nøytralt under siste verdskrigenSverige var nøytralt under siste verdskrigen
: halde, stille seg nøytralhalde, stille seg nøytral / Sverige var nøytralt under siste verdskrigenSverige var nøytralt under siste verdskrigen
// som blir halden utanfor ein strid
nøytralt områdenøytralt område
: nøytralt områdenøytralt område
// som blir halden utanfor ein strid
nøytralt områdenøytralt område
: nøytralt områdenøytralt område
2 som det ikkje er strid eller usemje om
snakke om nøytrale emnesnakke om nøytrale emne
: snakke om nøytrale emnesnakke om nøytrale emne
2 som det ikkje er strid eller usemje om
snakke om nøytrale emnesnakke om nøytrale emne
: snakke om nøytrale emnesnakke om nøytrale emne
3 som ligg midt mellom (to) ytterpunkt
ein nøytral fargeein nøytral farge
: ein nøytral fargeein nøytral farge
// i kjemi: som korkje reagerer surt eller basisk
nøytrale løysningarnøytrale løysningar
: nøytrale løysningarnøytrale løysningar
// i kjemi: som korkje reagerer surt eller basisk
nøytrale løysningarnøytrale løysningar
: nøytrale løysningarnøytrale løysningar
3 som ligg midt mellom (to) ytterpunkt
ein nøytral fargeein nøytral farge
: ein nøytral fargeein nøytral farge
// i kjemi: som korkje reagerer surt eller basisk
nøytrale løysningarnøytrale løysningar
: nøytrale løysningarnøytrale løysningar
// i kjemi: som korkje reagerer surt eller basisk
nøytrale løysningarnøytrale løysningar
: nøytrale løysningarnøytrale løysningar
4 i grammatikk: som er eller høyrer til nøytrum
4 i grammatikk: som er eller høyrer til nøytrum

 

Resultat pr. side