Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
miste v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet miste
(dannet av mist, perfektum partisipp av I misse, betydning 3 etter engelsk)
1 rote bort, tape
miste nøklene, hanskene sinemiste nøklene, hanskene sine / de mistet alt de eide i brannende mistet alt de eide i brannen / miste håretmiste håret / miste synet, hørselen, livetmiste synet, hørselen, livet / miste foreldrene sinemiste foreldrene sine / miste håpet, interessen, tålmodighetenmiste håpet, interessen, tålmodigheten / miste oversiktenmiste oversikten / miste motetmiste motet
: miste nøklene, hanskene sinemiste nøklene, hanskene sine / de mistet alt de eide i brannende mistet alt de eide i brannen / miste håretmiste håret / miste synet, hørselen, livetmiste synet, hørselen, livet / miste foreldrene sinemiste foreldrene sine / miste håpet, interessen, tålmodighetenmiste håpet, interessen, tålmodigheten / miste oversiktenmiste oversikten / miste motetmiste motet
1 rote bort, tape
miste nøklene, hanskene sinemiste nøklene, hanskene sine / de mistet alt de eide i brannende mistet alt de eide i brannen / miste håretmiste håret / miste synet, hørselen, livetmiste synet, hørselen, livet / miste foreldrene sinemiste foreldrene sine / miste håpet, interessen, tålmodighetenmiste håpet, interessen, tålmodigheten / miste oversiktenmiste oversikten / miste motetmiste motet
: miste nøklene, hanskene sinemiste nøklene, hanskene sine / de mistet alt de eide i brannende mistet alt de eide i brannen / miste håretmiste håret / miste synet, hørselen, livetmiste synet, hørselen, livet / miste foreldrene sinemiste foreldrene sine / miste håpet, interessen, tålmodighetenmiste håpet, interessen, tålmodigheten / miste oversiktenmiste oversikten / miste motetmiste motet
2 unnvære
vi har ingen tid å miste vi må skynde ossvi har ingen tid å miste vi må skynde oss
: vi har ingen tid å miste vi må skynde ossvi har ingen tid å miste vi må skynde oss
2 unnvære
vi har ingen tid å miste vi må skynde ossvi har ingen tid å miste vi må skynde oss
: vi har ingen tid å miste vi må skynde ossvi har ingen tid å miste vi må skynde oss
3 komme for sent til
miste bussenmiste bussen
: miste bussenmiste bussen
3 komme for sent til
miste bussenmiste bussen
: miste bussenmiste bussen
1 rote bort, tape
miste nøklene, hanskene sinemiste nøklene, hanskene sine / de mistet alt de eide i brannende mistet alt de eide i brannen / miste håretmiste håret / miste synet, hørselen, livetmiste synet, hørselen, livet / miste foreldrene sinemiste foreldrene sine / miste håpet, interessen, tålmodighetenmiste håpet, interessen, tålmodigheten / miste oversiktenmiste oversikten / miste motetmiste motet
: miste nøklene, hanskene sinemiste nøklene, hanskene sine / de mistet alt de eide i brannende mistet alt de eide i brannen / miste håretmiste håret / miste synet, hørselen, livetmiste synet, hørselen, livet / miste foreldrene sinemiste foreldrene sine / miste håpet, interessen, tålmodighetenmiste håpet, interessen, tålmodigheten / miste oversiktenmiste oversikten / miste motetmiste motet
1 rote bort, tape
miste nøklene, hanskene sinemiste nøklene, hanskene sine / de mistet alt de eide i brannende mistet alt de eide i brannen / miste håretmiste håret / miste synet, hørselen, livetmiste synet, hørselen, livet / miste foreldrene sinemiste foreldrene sine / miste håpet, interessen, tålmodighetenmiste håpet, interessen, tålmodigheten / miste oversiktenmiste oversikten / miste motetmiste motet
: miste nøklene, hanskene sinemiste nøklene, hanskene sine / de mistet alt de eide i brannende mistet alt de eide i brannen / miste håretmiste håret / miste synet, hørselen, livetmiste synet, hørselen, livet / miste foreldrene sinemiste foreldrene sine / miste håpet, interessen, tålmodighetenmiste håpet, interessen, tålmodigheten / miste oversiktenmiste oversikten / miste motetmiste motet
2 unnvære
vi har ingen tid å miste vi må skynde ossvi har ingen tid å miste vi må skynde oss
: vi har ingen tid å miste vi må skynde ossvi har ingen tid å miste vi må skynde oss
2 unnvære
vi har ingen tid å miste vi må skynde ossvi har ingen tid å miste vi må skynde oss
: vi har ingen tid å miste vi må skynde ossvi har ingen tid å miste vi må skynde oss
3 komme for sent til
miste bussenmiste bussen
: miste bussenmiste bussen
3 komme for sent til
miste bussenmiste bussen
: miste bussenmiste bussen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I misse verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet misse
; el. miste verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet miste
, v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet miste
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet miste
(norrønt missa, tyding 3 frå engelsk; samanheng med II miss og mis-; infinitiv miste har t frå perfektum partisipp av I misse)
1 tape, spille, kaste bort, rote bort
misse paraplyen sinmisse paraplyen sin / dei mista alt dei åtte i brannendei mista alt dei åtte i brannen / misse håretmisse håret / misse synet, høyrsla, livetmisse synet, høyrsla, livet / misse foreldra sinemisse foreldra sine / misse pustenmisse pusten / dei mista kvarandre i skodda kom bort frå kvarandredei mista kvarandre i skodda kom bort frå kvarandre / misse andlet gj eng. frå kinesisk: miste vørdnad, bli avslørtmisse andlet gj eng. frå kinesisk: miste vørdnad, bli avslørt / misse interessa, motet, tolmodetmisse interessa, motet, tolmodet
: misse paraplyen sinmisse paraplyen sin / dei mista alt dei åtte i brannendei mista alt dei åtte i brannen / misse håretmisse håret / misse synet, høyrsla, livetmisse synet, høyrsla, livet / misse foreldra sinemisse foreldra sine / misse pustenmisse pusten / dei mista kvarandre i skodda kom bort frå kvarandredei mista kvarandre i skodda kom bort frå kvarandre / misse andlet gj eng. frå kinesisk: miste vørdnad, bli avslørtmisse andlet gj eng. frå kinesisk: miste vørdnad, bli avslørt / misse interessa, motet, tolmodetmisse interessa, motet, tolmodet
1 tape, spille, kaste bort, rote bort
misse paraplyen sinmisse paraplyen sin / dei mista alt dei åtte i brannendei mista alt dei åtte i brannen / misse håretmisse håret / misse synet, høyrsla, livetmisse synet, høyrsla, livet / misse foreldra sinemisse foreldra sine / misse pustenmisse pusten / dei mista kvarandre i skodda kom bort frå kvarandredei mista kvarandre i skodda kom bort frå kvarandre / misse andlet gj eng. frå kinesisk: miste vørdnad, bli avslørtmisse andlet gj eng. frå kinesisk: miste vørdnad, bli avslørt / misse interessa, motet, tolmodetmisse interessa, motet, tolmodet
: misse paraplyen sinmisse paraplyen sin / dei mista alt dei åtte i brannendei mista alt dei åtte i brannen / misse håretmisse håret / misse synet, høyrsla, livetmisse synet, høyrsla, livet / misse foreldra sinemisse foreldra sine / misse pustenmisse pusten / dei mista kvarandre i skodda kom bort frå kvarandredei mista kvarandre i skodda kom bort frå kvarandre / misse andlet gj eng. frå kinesisk: miste vørdnad, bli avslørtmisse andlet gj eng. frå kinesisk: miste vørdnad, bli avslørt / misse interessa, motet, tolmodetmisse interessa, motet, tolmodet
2 vere forutan, unnvere
vi har inga tid å misse vi må skunde ossvi har inga tid å misse vi må skunde oss
: vi har inga tid å misse vi må skunde ossvi har inga tid å misse vi må skunde oss
2 vere forutan, unnvere
vi har inga tid å misse vi må skunde ossvi har inga tid å misse vi må skunde oss
: vi har inga tid å misse vi må skunde ossvi har inga tid å misse vi må skunde oss
3 kome for seint til
misse bussenmisse bussen
: misse bussenmisse bussen
3 kome for seint til
misse bussenmisse bussen
: misse bussenmisse bussen
1 tape, spille, kaste bort, rote bort
misse paraplyen sinmisse paraplyen sin / dei mista alt dei åtte i brannendei mista alt dei åtte i brannen / misse håretmisse håret / misse synet, høyrsla, livetmisse synet, høyrsla, livet / misse foreldra sinemisse foreldra sine / misse pustenmisse pusten / dei mista kvarandre i skodda kom bort frå kvarandredei mista kvarandre i skodda kom bort frå kvarandre / misse andlet gj eng. frå kinesisk: miste vørdnad, bli avslørtmisse andlet gj eng. frå kinesisk: miste vørdnad, bli avslørt / misse interessa, motet, tolmodetmisse interessa, motet, tolmodet
: misse paraplyen sinmisse paraplyen sin / dei mista alt dei åtte i brannendei mista alt dei åtte i brannen / misse håretmisse håret / misse synet, høyrsla, livetmisse synet, høyrsla, livet / misse foreldra sinemisse foreldra sine / misse pustenmisse pusten / dei mista kvarandre i skodda kom bort frå kvarandredei mista kvarandre i skodda kom bort frå kvarandre / misse andlet gj eng. frå kinesisk: miste vørdnad, bli avslørtmisse andlet gj eng. frå kinesisk: miste vørdnad, bli avslørt / misse interessa, motet, tolmodetmisse interessa, motet, tolmodet
1 tape, spille, kaste bort, rote bort
misse paraplyen sinmisse paraplyen sin / dei mista alt dei åtte i brannendei mista alt dei åtte i brannen / misse håretmisse håret / misse synet, høyrsla, livetmisse synet, høyrsla, livet / misse foreldra sinemisse foreldra sine / misse pustenmisse pusten / dei mista kvarandre i skodda kom bort frå kvarandredei mista kvarandre i skodda kom bort frå kvarandre / misse andlet gj eng. frå kinesisk: miste vørdnad, bli avslørtmisse andlet gj eng. frå kinesisk: miste vørdnad, bli avslørt / misse interessa, motet, tolmodetmisse interessa, motet, tolmodet
: misse paraplyen sinmisse paraplyen sin / dei mista alt dei åtte i brannendei mista alt dei åtte i brannen / misse håretmisse håret / misse synet, høyrsla, livetmisse synet, høyrsla, livet / misse foreldra sinemisse foreldra sine / misse pustenmisse pusten / dei mista kvarandre i skodda kom bort frå kvarandredei mista kvarandre i skodda kom bort frå kvarandre / misse andlet gj eng. frå kinesisk: miste vørdnad, bli avslørtmisse andlet gj eng. frå kinesisk: miste vørdnad, bli avslørt / misse interessa, motet, tolmodetmisse interessa, motet, tolmodet
2 vere forutan, unnvere
vi har inga tid å misse vi må skunde ossvi har inga tid å misse vi må skunde oss
: vi har inga tid å misse vi må skunde ossvi har inga tid å misse vi må skunde oss
2 vere forutan, unnvere
vi har inga tid å misse vi må skunde ossvi har inga tid å misse vi må skunde oss
: vi har inga tid å misse vi må skunde ossvi har inga tid å misse vi må skunde oss
3 kome for seint til
misse bussenmisse bussen
: misse bussenmisse bussen
3 kome for seint til
misse bussenmisse bussen
: misse bussenmisse bussen

 

Resultat pr. side