Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I mine m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet mine
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet mine
(fransk av bretonsk min 'snute, munn, ansiktsuttrykk') ansiktsuttrykk
sette opp en spøkefull, uskyldig minesette opp en spøkefull, uskyldig mine / ingen sure miner! ingen surmulingingen sure miner! ingen surmuling / ta på seg en alvorlig, streng mineta på seg en alvorlig, streng mine / gjøre miner gi tegn ved grimasergjøre miner gi tegn ved grimaser / kjennermine, martyrminekjennermine, martyrmine
: sette opp en spøkefull, uskyldig minesette opp en spøkefull, uskyldig mine / ingen sure miner! ingen surmulingingen sure miner! ingen surmuling / ta på seg en alvorlig, streng mineta på seg en alvorlig, streng mine / gjøre miner gi tegn ved grimasergjøre miner gi tegn ved grimaser / kjennermine, martyrminekjennermine, martyrmine
//
gjøre gode miner til slett spill ikke vise misnøye, late som ingenting ikke vise misnøye, late som ingenting
gjøre gode miner til slett spill ikke vise misnøye, late som ingenting ikke vise misnøye, late som ingenting //
ikke fortrekke en mine ikke vise hva en føler, tenker ikke vise hva en føler, tenker
ikke fortrekke en mine ikke vise hva en føler, tenker ikke vise hva en føler, tenker //
gjøre mine til vise vilje, tegn til (hjelpe, gripe inn) vise vilje, tegn til (hjelpe, gripe inn)
gjøre mine til vise vilje, tegn til (hjelpe, gripe inn) vise vilje, tegn til (hjelpe, gripe inn)
ansiktsuttrykk
sette opp en spøkefull, uskyldig minesette opp en spøkefull, uskyldig mine / ingen sure miner! ingen surmulingingen sure miner! ingen surmuling / ta på seg en alvorlig, streng mineta på seg en alvorlig, streng mine / gjøre miner gi tegn ved grimasergjøre miner gi tegn ved grimaser / kjennermine, martyrminekjennermine, martyrmine
: sette opp en spøkefull, uskyldig minesette opp en spøkefull, uskyldig mine / ingen sure miner! ingen surmulingingen sure miner! ingen surmuling / ta på seg en alvorlig, streng mineta på seg en alvorlig, streng mine / gjøre miner gi tegn ved grimasergjøre miner gi tegn ved grimaser / kjennermine, martyrminekjennermine, martyrmine
//
gjøre gode miner til slett spill ikke vise misnøye, late som ingenting ikke vise misnøye, late som ingenting
gjøre gode miner til slett spill ikke vise misnøye, late som ingenting ikke vise misnøye, late som ingenting //
ikke fortrekke en mine ikke vise hva en føler, tenker ikke vise hva en føler, tenker
ikke fortrekke en mine ikke vise hva en føler, tenker ikke vise hva en føler, tenker //
gjøre mine til vise vilje, tegn til (hjelpe, gripe inn) vise vilje, tegn til (hjelpe, gripe inn)
gjøre mine til vise vilje, tegn til (hjelpe, gripe inn) vise vilje, tegn til (hjelpe, gripe inn)
II mine m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet mine
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet mine
(gjennom tysk og, fransk, fra keltisk 'malm')
1 sprengladning med tennmekanisme i en beholder, som eksploderer ved støt, trykk eller lignende
landmine, sjøminelandmine, sjømine / drivende miner er farlige for skipsfartendrivende miner er farlige for skipsfarten / skipet gikk på en mineskipet gikk på en mine / legge ut minerlegge ut miner
: landmine, sjøminelandmine, sjømine / drivende miner er farlige for skipsfartendrivende miner er farlige for skipsfarten / skipet gikk på en mineskipet gikk på en mine / legge ut minerlegge ut miner
1 sprengladning med tennmekanisme i en beholder, som eksploderer ved støt, trykk eller lignende
landmine, sjøminelandmine, sjømine / drivende miner er farlige for skipsfartendrivende miner er farlige for skipsfarten / skipet gikk på en mineskipet gikk på en mine / legge ut minerlegge ut miner
: landmine, sjøminelandmine, sjømine / drivende miner er farlige for skipsfartendrivende miner er farlige for skipsfarten / skipet gikk på en mineskipet gikk på en mine / legge ut minerlegge ut miner
2 gruve, gruvegang, sjakt
sølvminesølvmine
: sølvminesølvmine
2 gruve, gruvegang, sjakt
sølvminesølvmine
: sølvminesølvmine
1 sprengladning med tennmekanisme i en beholder, som eksploderer ved støt, trykk eller lignende
landmine, sjøminelandmine, sjømine / drivende miner er farlige for skipsfartendrivende miner er farlige for skipsfarten / skipet gikk på en mineskipet gikk på en mine / legge ut minerlegge ut miner
: landmine, sjøminelandmine, sjømine / drivende miner er farlige for skipsfartendrivende miner er farlige for skipsfarten / skipet gikk på en mineskipet gikk på en mine / legge ut minerlegge ut miner
1 sprengladning med tennmekanisme i en beholder, som eksploderer ved støt, trykk eller lignende
landmine, sjøminelandmine, sjømine / drivende miner er farlige for skipsfartendrivende miner er farlige for skipsfarten / skipet gikk på en mineskipet gikk på en mine / legge ut minerlegge ut miner
: landmine, sjøminelandmine, sjømine / drivende miner er farlige for skipsfartendrivende miner er farlige for skipsfarten / skipet gikk på en mineskipet gikk på en mine / legge ut minerlegge ut miner
2 gruve, gruvegang, sjakt
sølvminesølvmine
: sølvminesølvmine
2 gruve, gruvegang, sjakt
sølvminesølvmine
: sølvminesølvmine
III mine v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet mine
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet mine
minere minere

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I mine f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet mine
(fransk av bretonsk min 'snute, munn, andletsuttrykk') andletsuttrykk
martyrminemartyrmine / skjønarmineskjønarmine / (ta på seg) ei alvorleg, streng mine(ta på seg) ei alvorleg, streng mine / ingen sure miner! inga surmuling!ingen sure miner! inga surmuling! / gjere miner gje teikn med andletsrørslergjere miner gje teikn med andletsrørsler
: martyrminemartyrmine / skjønarmineskjønarmine / (ta på seg) ei alvorleg, streng mine(ta på seg) ei alvorleg, streng mine / ingen sure miner! inga surmuling!ingen sure miner! inga surmuling! / gjere miner gje teikn med andletsrørslergjere miner gje teikn med andletsrørsler
//
gjere mine til syne vilje, teikn teikn til å (hjelpe, gripe inn) syne vilje, teikn teikn til å (hjelpe, gripe inn)
gjere mine til syne vilje, teikn teikn til å (hjelpe, gripe inn) syne vilje, teikn teikn til å (hjelpe, gripe inn) //
gjere gode miner til slett spel ikkje vise misnøye, låst som ingenting ikkje vise misnøye, låst som ingenting
gjere gode miner til slett spel ikkje vise misnøye, låst som ingenting ikkje vise misnøye, låst som ingenting
andletsuttrykk
martyrminemartyrmine / skjønarmineskjønarmine / (ta på seg) ei alvorleg, streng mine(ta på seg) ei alvorleg, streng mine / ingen sure miner! inga surmuling!ingen sure miner! inga surmuling! / gjere miner gje teikn med andletsrørslergjere miner gje teikn med andletsrørsler
: martyrminemartyrmine / skjønarmineskjønarmine / (ta på seg) ei alvorleg, streng mine(ta på seg) ei alvorleg, streng mine / ingen sure miner! inga surmuling!ingen sure miner! inga surmuling! / gjere miner gje teikn med andletsrørslergjere miner gje teikn med andletsrørsler
//
gjere mine til syne vilje, teikn teikn til å (hjelpe, gripe inn) syne vilje, teikn teikn til å (hjelpe, gripe inn)
gjere mine til syne vilje, teikn teikn til å (hjelpe, gripe inn) syne vilje, teikn teikn til å (hjelpe, gripe inn) //
gjere gode miner til slett spel ikkje vise misnøye, låst som ingenting ikkje vise misnøye, låst som ingenting
gjere gode miner til slett spel ikkje vise misnøye, låst som ingenting ikkje vise misnøye, låst som ingenting
II mine f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet mine
(gjennom tysk og, fransk, frå keltisk 'malm')
1 sprengladning med tennmekanisme i ein behaldar som eksploderer ved støyt, trykk eller annan påverknad
landminelandmine / sjøminesjømine / skipet gjekk på ei mineskipet gjekk på ei mine / leggje ut minerleggje ut miner / drivande miner er farlege for skipsfartendrivande miner er farlege for skipsfarten
: landminelandmine / sjøminesjømine / skipet gjekk på ei mineskipet gjekk på ei mine / leggje ut minerleggje ut miner / drivande miner er farlege for skipsfartendrivande miner er farlege for skipsfarten
1 sprengladning med tennmekanisme i ein behaldar som eksploderer ved støyt, trykk eller annan påverknad
landminelandmine / sjøminesjømine / skipet gjekk på ei mineskipet gjekk på ei mine / leggje ut minerleggje ut miner / drivande miner er farlege for skipsfartendrivande miner er farlege for skipsfarten
: landminelandmine / sjøminesjømine / skipet gjekk på ei mineskipet gjekk på ei mine / leggje ut minerleggje ut miner / drivande miner er farlege for skipsfartendrivande miner er farlege for skipsfarten
2 gruve(gang), sjakt
2 gruve(gang), sjakt
3 insektgang i blad eller tre
3 insektgang i blad eller tre
1 sprengladning med tennmekanisme i ein behaldar som eksploderer ved støyt, trykk eller annan påverknad
landminelandmine / sjøminesjømine / skipet gjekk på ei mineskipet gjekk på ei mine / leggje ut minerleggje ut miner / drivande miner er farlege for skipsfartendrivande miner er farlege for skipsfarten
: landminelandmine / sjøminesjømine / skipet gjekk på ei mineskipet gjekk på ei mine / leggje ut minerleggje ut miner / drivande miner er farlege for skipsfartendrivande miner er farlege for skipsfarten
1 sprengladning med tennmekanisme i ein behaldar som eksploderer ved støyt, trykk eller annan påverknad
landminelandmine / sjøminesjømine / skipet gjekk på ei mineskipet gjekk på ei mine / leggje ut minerleggje ut miner / drivande miner er farlege for skipsfartendrivande miner er farlege for skipsfarten
: landminelandmine / sjøminesjømine / skipet gjekk på ei mineskipet gjekk på ei mine / leggje ut minerleggje ut miner / drivande miner er farlege for skipsfartendrivande miner er farlege for skipsfarten
2 gruve(gang), sjakt
2 gruve(gang), sjakt
3 insektgang i blad eller tre
3 insektgang i blad eller tre
III mine v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet mine
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet mine
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet mine
(sjå II mine) minere minere

 

Resultat pr. side