Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I med n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet med
(norrønt mið)
1 (fiskeplass i) skjæringspunktet mellom to siktelinjer; siktelinje; siktemerke, hvert av to landskapspunkter som en kan dra en siktelinje mellom til navigering
ta (seg) medta (seg) med / ta med i en holme og en fjelltoppta med i en holme og en fjelltopp / båten ligger i medetbåten ligger i medet
: ta (seg) medta (seg) med / ta med i en holme og en fjelltoppta med i en holme og en fjelltopp / båten ligger i medetbåten ligger i medet
1 (fiskeplass i) skjæringspunktet mellom to siktelinjer; siktelinje; siktemerke, hvert av to landskapspunkter som en kan dra en siktelinje mellom til navigering
ta (seg) medta (seg) med / ta med i en holme og en fjelltoppta med i en holme og en fjelltopp / båten ligger i medetbåten ligger i medet
: ta (seg) medta (seg) med / ta med i en holme og en fjelltoppta med i en holme og en fjelltopp / båten ligger i medetbåten ligger i medet
2 formål, mening
uten mål og meduten mål og med
: uten mål og meduten mål og med
2 formål, mening
uten mål og meduten mål og med
: uten mål og meduten mål og med
1 (fiskeplass i) skjæringspunktet mellom to siktelinjer; siktelinje; siktemerke, hvert av to landskapspunkter som en kan dra en siktelinje mellom til navigering
ta (seg) medta (seg) med / ta med i en holme og en fjelltoppta med i en holme og en fjelltopp / båten ligger i medetbåten ligger i medet
: ta (seg) medta (seg) med / ta med i en holme og en fjelltoppta med i en holme og en fjelltopp / båten ligger i medetbåten ligger i medet
1 (fiskeplass i) skjæringspunktet mellom to siktelinjer; siktelinje; siktemerke, hvert av to landskapspunkter som en kan dra en siktelinje mellom til navigering
ta (seg) medta (seg) med / ta med i en holme og en fjelltoppta med i en holme og en fjelltopp / båten ligger i medetbåten ligger i medet
: ta (seg) medta (seg) med / ta med i en holme og en fjelltoppta med i en holme og en fjelltopp / båten ligger i medetbåten ligger i medet
2 formål, mening
uten mål og meduten mål og med
: uten mål og meduten mål og med
2 formål, mening
uten mål og meduten mål og med
: uten mål og meduten mål og med
II med prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet med
(norrønt með)
1 hos, ved, i nærheten av; fulgt av
være sammen med noenvære sammen med noen / kjøre med Perkjøre med Per / følge med strømmenfølge med strømmen / gå tur med hundengå tur med hunden / biff med løkbiff med løk / med flere fork. mfl.med flere fork. mfl. / det ene med det andredet ene med det andre
: være sammen med noenvære sammen med noen / kjøre med Perkjøre med Per / følge med strømmenfølge med strømmen / gå tur med hundengå tur med hunden / biff med løkbiff med løk / med flere fork. mfl.med flere fork. mfl. / det ene med det andredet ene med det andre
//
med mer og mer (av samme slaget); forkorting m.m. og mer (av samme slaget); forkorting m.m.
med mer og mer (av samme slaget); forkorting m.m. og mer (av samme slaget); forkorting m.m.
1 hos, ved, i nærheten av; fulgt av
være sammen med noenvære sammen med noen / kjøre med Perkjøre med Per / følge med strømmenfølge med strømmen / gå tur med hundengå tur med hunden / biff med løkbiff med løk / med flere fork. mfl.med flere fork. mfl. / det ene med det andredet ene med det andre
: være sammen med noenvære sammen med noen / kjøre med Perkjøre med Per / følge med strømmenfølge med strømmen / gå tur med hundengå tur med hunden / biff med løkbiff med løk / med flere fork. mfl.med flere fork. mfl. / det ene med det andredet ene med det andre
//
med mer og mer (av samme slaget); forkorting m.m. og mer (av samme slaget); forkorting m.m.
med mer og mer (av samme slaget); forkorting m.m. og mer (av samme slaget); forkorting m.m.
2 iberegnet
fem personer med sjåførenfem personer med sjåføren / arbeidet kommer på 360 kr med momsarbeidet kommer på 360 kr med moms / fra og med 24. april til og med 8. maifra og med 24. april til og med 8. mai
: fem personer med sjåførenfem personer med sjåføren / arbeidet kommer på 360 kr med momsarbeidet kommer på 360 kr med moms / fra og med 24. april til og med 8. maifra og med 24. april til og med 8. mai
2 iberegnet
fem personer med sjåførenfem personer med sjåføren / arbeidet kommer på 360 kr med momsarbeidet kommer på 360 kr med moms / fra og med 24. april til og med 8. maifra og med 24. april til og med 8. mai
: fem personer med sjåførenfem personer med sjåføren / arbeidet kommer på 360 kr med momsarbeidet kommer på 360 kr med moms / fra og med 24. april til og med 8. maifra og med 24. april til og med 8. mai
3 samtidig som
trekkfuglene kommer med vårentrekkfuglene kommer med våren / bli større med tidenbli større med tiden / med det samme, med en gang straksmed det samme, med en gang straks
: trekkfuglene kommer med vårentrekkfuglene kommer med våren / bli større med tidenbli større med tiden / med det samme, med en gang straksmed det samme, med en gang straks
//
med ett plutselig plutselig
med ett plutselig plutselig
3 samtidig som
trekkfuglene kommer med vårentrekkfuglene kommer med våren / bli større med tidenbli større med tiden / med det samme, med en gang straksmed det samme, med en gang straks
: trekkfuglene kommer med vårentrekkfuglene kommer med våren / bli større med tidenbli større med tiden / med det samme, med en gang straksmed det samme, med en gang straks
//
med ett plutselig plutselig
med ett plutselig plutselig
4 i samme retning som
stryke (hunden) med hårene i overført betydning: jatte medstryke (hunden) med hårene i overført betydning: jatte med / ro med vindenro med vinden
: stryke (hunden) med hårene i overført betydning: jatte medstryke (hunden) med hårene i overført betydning: jatte med / ro med vindenro med vinden
// i uttrykk for enighet, støtte eller lignende:
holde med noenholde med noen
: holde med noenholde med noen
// i uttrykk for enighet, støtte eller lignende:
holde med noenholde med noen
: holde med noenholde med noen
4 i samme retning som
stryke (hunden) med hårene i overført betydning: jatte medstryke (hunden) med hårene i overført betydning: jatte med / ro med vindenro med vinden
: stryke (hunden) med hårene i overført betydning: jatte medstryke (hunden) med hårene i overført betydning: jatte med / ro med vindenro med vinden
// i uttrykk for enighet, støtte eller lignende:
holde med noenholde med noen
: holde med noenholde med noen
// i uttrykk for enighet, støtte eller lignende:
holde med noenholde med noen
: holde med noenholde med noen
5 som har, som bærer på, som er utstyrt med
et hus med mange romet hus med mange rom / med hattmed hatt / komme med mat til den sykekomme med mat til den syke / han er en mann med ideerhan er en mann med ideer / en jente med godt humøren jente med godt humør
: et hus med mange romet hus med mange rom / med hattmed hatt / komme med mat til den sykekomme med mat til den syke / han er en mann med ideerhan er en mann med ideer / en jente med godt humøren jente med godt humør
// som inneholder
en kurv med appelsineren kurv med appelsiner / et fat med oljeet fat med olje
: en kurv med appelsineren kurv med appelsiner / et fat med oljeet fat med olje
// som inneholder
en kurv med appelsineren kurv med appelsiner / et fat med oljeet fat med olje
: en kurv med appelsineren kurv med appelsiner / et fat med oljeet fat med olje
//
med barn gravid gravid
med barn gravid gravid
5 som har, som bærer på, som er utstyrt med
et hus med mange romet hus med mange rom / med hattmed hatt / komme med mat til den sykekomme med mat til den syke / han er en mann med ideerhan er en mann med ideer / en jente med godt humøren jente med godt humør
: et hus med mange romet hus med mange rom / med hattmed hatt / komme med mat til den sykekomme med mat til den syke / han er en mann med ideerhan er en mann med ideer / en jente med godt humøren jente med godt humør
// som inneholder
en kurv med appelsineren kurv med appelsiner / et fat med oljeet fat med olje
: en kurv med appelsineren kurv med appelsiner / et fat med oljeet fat med olje
// som inneholder
en kurv med appelsineren kurv med appelsiner / et fat med oljeet fat med olje
: en kurv med appelsineren kurv med appelsiner / et fat med oljeet fat med olje
//
med barn gravid gravid
med barn gravid gravid
6 om redskap, middel:
skrive med pennskrive med penn / slå med ljåslå med ljå / reise med bussreise med buss / kle veggen med platerkle veggen med plater
: skrive med pennskrive med penn / slå med ljåslå med ljå / reise med bussreise med buss / kle veggen med platerkle veggen med plater
// om kroppsdel:
blunke med øyneneblunke med øynene / vifte med hender og føttervifte med hender og føtter
: blunke med øyneneblunke med øynene / vifte med hender og føttervifte med hender og føtter
// om kroppsdel:
blunke med øyneneblunke med øynene / vifte med hender og føttervifte med hender og føtter
: blunke med øyneneblunke med øynene / vifte med hender og føttervifte med hender og føtter
6 om redskap, middel:
skrive med pennskrive med penn / slå med ljåslå med ljå / reise med bussreise med buss / kle veggen med platerkle veggen med plater
: skrive med pennskrive med penn / slå med ljåslå med ljå / reise med bussreise med buss / kle veggen med platerkle veggen med plater
// om kroppsdel:
blunke med øyneneblunke med øynene / vifte med hender og føttervifte med hender og føtter
: blunke med øyneneblunke med øynene / vifte med hender og føttervifte med hender og føtter
// om kroppsdel:
blunke med øyneneblunke med øynene / vifte med hender og føttervifte med hender og føtter
: blunke med øyneneblunke med øynene / vifte med hender og føttervifte med hender og føtter
7 om måte:
gjøre noe med glede, sorggjøre noe med glede, sorg / ta det med rota det med ro / ta en med det godeta en med det gode / alt med måtealt med måte / med andre ord fork. m.a.o. ; se ord (2)med andre ord fork. m.a.o. ; se ord (2)
: gjøre noe med glede, sorggjøre noe med glede, sorg / ta det med rota det med ro / ta en med det godeta en med det gode / alt med måtealt med måte / med andre ord fork. m.a.o. ; se ord (2)med andre ord fork. m.a.o. ; se ord (2)
7 om måte:
gjøre noe med glede, sorggjøre noe med glede, sorg / ta det med rota det med ro / ta en med det godeta en med det gode / alt med måtealt med måte / med andre ord fork. m.a.o. ; se ord (2)med andre ord fork. m.a.o. ; se ord (2)
: gjøre noe med glede, sorggjøre noe med glede, sorg / ta det med rota det med ro / ta en med det godeta en med det gode / alt med måtealt med måte / med andre ord fork. m.a.o. ; se ord (2)med andre ord fork. m.a.o. ; se ord (2)
8 med hensyn til, når det gjelder
hvordan går det med deg?hvordan går det med deg? / vente med å svarevente med å svare / det er så rart med detdet er så rart med det / være forsiktig med noevære forsiktig med noe / med sine administrative evner vil han kunne nå langtmed sine administrative evner vil han kunne nå langt
: hvordan går det med deg?hvordan går det med deg? / vente med å svarevente med å svare / det er så rart med detdet er så rart med det / være forsiktig med noevære forsiktig med noe / med sine administrative evner vil han kunne nå langtmed sine administrative evner vil han kunne nå langt
// til tross for
med alle sine feil er hun et sjarmerende menneskemed alle sine feil er hun et sjarmerende menneske
: med alle sine feil er hun et sjarmerende menneskemed alle sine feil er hun et sjarmerende menneske
// til tross for
med alle sine feil er hun et sjarmerende menneskemed alle sine feil er hun et sjarmerende menneske
: med alle sine feil er hun et sjarmerende menneskemed alle sine feil er hun et sjarmerende menneske
8 med hensyn til, når det gjelder
hvordan går det med deg?hvordan går det med deg? / vente med å svarevente med å svare / det er så rart med detdet er så rart med det / være forsiktig med noevære forsiktig med noe / med sine administrative evner vil han kunne nå langtmed sine administrative evner vil han kunne nå langt
: hvordan går det med deg?hvordan går det med deg? / vente med å svarevente med å svare / det er så rart med detdet er så rart med det / være forsiktig med noevære forsiktig med noe / med sine administrative evner vil han kunne nå langtmed sine administrative evner vil han kunne nå langt
// til tross for
med alle sine feil er hun et sjarmerende menneskemed alle sine feil er hun et sjarmerende menneske
: med alle sine feil er hun et sjarmerende menneskemed alle sine feil er hun et sjarmerende menneske
// til tross for
med alle sine feil er hun et sjarmerende menneskemed alle sine feil er hun et sjarmerende menneske
: med alle sine feil er hun et sjarmerende menneskemed alle sine feil er hun et sjarmerende menneske
9 om gjensidig forhold, virksomhet eller lignende:
være gift med noenvære gift med noen / prate, leke, konkurrere med noenprate, leke, konkurrere med noen / sammenligne noe med noesammenligne noe med noe
: være gift med noenvære gift med noen / prate, leke, konkurrere med noenprate, leke, konkurrere med noen / sammenligne noe med noesammenligne noe med noe
9 om gjensidig forhold, virksomhet eller lignende:
være gift med noenvære gift med noen / prate, leke, konkurrere med noenprate, leke, konkurrere med noen / sammenligne noe med noesammenligne noe med noe
: være gift med noenvære gift med noen / prate, leke, konkurrere med noenprate, leke, konkurrere med noen / sammenligne noe med noesammenligne noe med noe
10 om rentesats:
lånet forrentes med 12 %lånet forrentes med 12 %
: lånet forrentes med 12 %lånet forrentes med 12 %
10 om rentesats:
lånet forrentes med 12 %lånet forrentes med 12 %
: lånet forrentes med 12 %lånet forrentes med 12 %
11 som adverb, i uttrykket for følge, deltaking:
være med i, på noevære med i, på noe / følge, gå, høre, stryke medfølge, gå, høre, stryke med
: være med i, på noevære med i, på noe / følge, gå, høre, stryke medfølge, gå, høre, stryke med
//
være med på være enig i være enig i
være med på være enig i være enig i //
komme godt med komme til nytte komme til nytte
komme godt med komme til nytte komme til nytte
11 som adverb, i uttrykket for følge, deltaking:
være med i, på noevære med i, på noe / følge, gå, høre, stryke medfølge, gå, høre, stryke med
: være med i, på noevære med i, på noe / følge, gå, høre, stryke medfølge, gå, høre, stryke med
//
være med på være enig i være enig i
være med på være enig i være enig i //
komme godt med komme til nytte komme til nytte
komme godt med komme til nytte komme til nytte
1 hos, ved, i nærheten av; fulgt av
være sammen med noenvære sammen med noen / kjøre med Perkjøre med Per / følge med strømmenfølge med strømmen / gå tur med hundengå tur med hunden / biff med løkbiff med løk / med flere fork. mfl.med flere fork. mfl. / det ene med det andredet ene med det andre
: være sammen med noenvære sammen med noen / kjøre med Perkjøre med Per / følge med strømmenfølge med strømmen / gå tur med hundengå tur med hunden / biff med løkbiff med løk / med flere fork. mfl.med flere fork. mfl. / det ene med det andredet ene med det andre
//
med mer og mer (av samme slaget); forkorting m.m. og mer (av samme slaget); forkorting m.m.
med mer og mer (av samme slaget); forkorting m.m. og mer (av samme slaget); forkorting m.m.
1 hos, ved, i nærheten av; fulgt av
være sammen med noenvære sammen med noen / kjøre med Perkjøre med Per / følge med strømmenfølge med strømmen / gå tur med hundengå tur med hunden / biff med løkbiff med løk / med flere fork. mfl.med flere fork. mfl. / det ene med det andredet ene med det andre
: være sammen med noenvære sammen med noen / kjøre med Perkjøre med Per / følge med strømmenfølge med strømmen / gå tur med hundengå tur med hunden / biff med løkbiff med løk / med flere fork. mfl.med flere fork. mfl. / det ene med det andredet ene med det andre
//
med mer og mer (av samme slaget); forkorting m.m. og mer (av samme slaget); forkorting m.m.
med mer og mer (av samme slaget); forkorting m.m. og mer (av samme slaget); forkorting m.m.
2 iberegnet
fem personer med sjåførenfem personer med sjåføren / arbeidet kommer på 360 kr med momsarbeidet kommer på 360 kr med moms / fra og med 24. april til og med 8. maifra og med 24. april til og med 8. mai
: fem personer med sjåførenfem personer med sjåføren / arbeidet kommer på 360 kr med momsarbeidet kommer på 360 kr med moms / fra og med 24. april til og med 8. maifra og med 24. april til og med 8. mai
2 iberegnet
fem personer med sjåførenfem personer med sjåføren / arbeidet kommer på 360 kr med momsarbeidet kommer på 360 kr med moms / fra og med 24. april til og med 8. maifra og med 24. april til og med 8. mai
: fem personer med sjåførenfem personer med sjåføren / arbeidet kommer på 360 kr med momsarbeidet kommer på 360 kr med moms / fra og med 24. april til og med 8. maifra og med 24. april til og med 8. mai
3 samtidig som
trekkfuglene kommer med vårentrekkfuglene kommer med våren / bli større med tidenbli større med tiden / med det samme, med en gang straksmed det samme, med en gang straks
: trekkfuglene kommer med vårentrekkfuglene kommer med våren / bli større med tidenbli større med tiden / med det samme, med en gang straksmed det samme, med en gang straks
//
med ett plutselig plutselig
med ett plutselig plutselig
3 samtidig som
trekkfuglene kommer med vårentrekkfuglene kommer med våren / bli større med tidenbli større med tiden / med det samme, med en gang straksmed det samme, med en gang straks
: trekkfuglene kommer med vårentrekkfuglene kommer med våren / bli større med tidenbli større med tiden / med det samme, med en gang straksmed det samme, med en gang straks
//
med ett plutselig plutselig
med ett plutselig plutselig
4 i samme retning som
stryke (hunden) med hårene i overført betydning: jatte medstryke (hunden) med hårene i overført betydning: jatte med / ro med vindenro med vinden
: stryke (hunden) med hårene i overført betydning: jatte medstryke (hunden) med hårene i overført betydning: jatte med / ro med vindenro med vinden
// i uttrykk for enighet, støtte eller lignende:
holde med noenholde med noen
: holde med noenholde med noen
// i uttrykk for enighet, støtte eller lignende:
holde med noenholde med noen
: holde med noenholde med noen
4 i samme retning som
stryke (hunden) med hårene i overført betydning: jatte medstryke (hunden) med hårene i overført betydning: jatte med / ro med vindenro med vinden
: stryke (hunden) med hårene i overført betydning: jatte medstryke (hunden) med hårene i overført betydning: jatte med / ro med vindenro med vinden
// i uttrykk for enighet, støtte eller lignende:
holde med noenholde med noen
: holde med noenholde med noen
// i uttrykk for enighet, støtte eller lignende:
holde med noenholde med noen
: holde med noenholde med noen
5 som har, som bærer på, som er utstyrt med
et hus med mange romet hus med mange rom / med hattmed hatt / komme med mat til den sykekomme med mat til den syke / han er en mann med ideerhan er en mann med ideer / en jente med godt humøren jente med godt humør
: et hus med mange romet hus med mange rom / med hattmed hatt / komme med mat til den sykekomme med mat til den syke / han er en mann med ideerhan er en mann med ideer / en jente med godt humøren jente med godt humør
// som inneholder
en kurv med appelsineren kurv med appelsiner / et fat med oljeet fat med olje
: en kurv med appelsineren kurv med appelsiner / et fat med oljeet fat med olje
// som inneholder
en kurv med appelsineren kurv med appelsiner / et fat med oljeet fat med olje
: en kurv med appelsineren kurv med appelsiner / et fat med oljeet fat med olje
//
med barn gravid gravid
med barn gravid gravid
5 som har, som bærer på, som er utstyrt med
et hus med mange romet hus med mange rom / med hattmed hatt / komme med mat til den sykekomme med mat til den syke / han er en mann med ideerhan er en mann med ideer / en jente med godt humøren jente med godt humør
: et hus med mange romet hus med mange rom / med hattmed hatt / komme med mat til den sykekomme med mat til den syke / han er en mann med ideerhan er en mann med ideer / en jente med godt humøren jente med godt humør
// som inneholder
en kurv med appelsineren kurv med appelsiner / et fat med oljeet fat med olje
: en kurv med appelsineren kurv med appelsiner / et fat med oljeet fat med olje
// som inneholder
en kurv med appelsineren kurv med appelsiner / et fat med oljeet fat med olje
: en kurv med appelsineren kurv med appelsiner / et fat med oljeet fat med olje
//
med barn gravid gravid
med barn gravid gravid
6 om redskap, middel:
skrive med pennskrive med penn / slå med ljåslå med ljå / reise med bussreise med buss / kle veggen med platerkle veggen med plater
: skrive med pennskrive med penn / slå med ljåslå med ljå / reise med bussreise med buss / kle veggen med platerkle veggen med plater
// om kroppsdel:
blunke med øyneneblunke med øynene / vifte med hender og føttervifte med hender og føtter
: blunke med øyneneblunke med øynene / vifte med hender og føttervifte med hender og føtter
// om kroppsdel:
blunke med øyneneblunke med øynene / vifte med hender og føttervifte med hender og føtter
: blunke med øyneneblunke med øynene / vifte med hender og føttervifte med hender og føtter
6 om redskap, middel:
skrive med pennskrive med penn / slå med ljåslå med ljå / reise med bussreise med buss / kle veggen med platerkle veggen med plater
: skrive med pennskrive med penn / slå med ljåslå med ljå / reise med bussreise med buss / kle veggen med platerkle veggen med plater
// om kroppsdel:
blunke med øyneneblunke med øynene / vifte med hender og føttervifte med hender og føtter
: blunke med øyneneblunke med øynene / vifte med hender og føttervifte med hender og føtter
// om kroppsdel:
blunke med øyneneblunke med øynene / vifte med hender og føttervifte med hender og føtter
: blunke med øyneneblunke med øynene / vifte med hender og føttervifte med hender og føtter
7 om måte:
gjøre noe med glede, sorggjøre noe med glede, sorg / ta det med rota det med ro / ta en med det godeta en med det gode / alt med måtealt med måte / med andre ord fork. m.a.o. ; se ord (2)med andre ord fork. m.a.o. ; se ord (2)
: gjøre noe med glede, sorggjøre noe med glede, sorg / ta det med rota det med ro / ta en med det godeta en med det gode / alt med måtealt med måte / med andre ord fork. m.a.o. ; se ord (2)med andre ord fork. m.a.o. ; se ord (2)
7 om måte:
gjøre noe med glede, sorggjøre noe med glede, sorg / ta det med rota det med ro / ta en med det godeta en med det gode / alt med måtealt med måte / med andre ord fork. m.a.o. ; se ord (2)med andre ord fork. m.a.o. ; se ord (2)
: gjøre noe med glede, sorggjøre noe med glede, sorg / ta det med rota det med ro / ta en med det godeta en med det gode / alt med måtealt med måte / med andre ord fork. m.a.o. ; se ord (2)med andre ord fork. m.a.o. ; se ord (2)
8 med hensyn til, når det gjelder
hvordan går det med deg?hvordan går det med deg? / vente med å svarevente med å svare / det er så rart med detdet er så rart med det / være forsiktig med noevære forsiktig med noe / med sine administrative evner vil han kunne nå langtmed sine administrative evner vil han kunne nå langt
: hvordan går det med deg?hvordan går det med deg? / vente med å svarevente med å svare / det er så rart med detdet er så rart med det / være forsiktig med noevære forsiktig med noe / med sine administrative evner vil han kunne nå langtmed sine administrative evner vil han kunne nå langt
// til tross for
med alle sine feil er hun et sjarmerende menneskemed alle sine feil er hun et sjarmerende menneske
: med alle sine feil er hun et sjarmerende menneskemed alle sine feil er hun et sjarmerende menneske
// til tross for
med alle sine feil er hun et sjarmerende menneskemed alle sine feil er hun et sjarmerende menneske
: med alle sine feil er hun et sjarmerende menneskemed alle sine feil er hun et sjarmerende menneske
8 med hensyn til, når det gjelder
hvordan går det med deg?hvordan går det med deg? / vente med å svarevente med å svare / det er så rart med detdet er så rart med det / være forsiktig med noevære forsiktig med noe / med sine administrative evner vil han kunne nå langtmed sine administrative evner vil han kunne nå langt
: hvordan går det med deg?hvordan går det med deg? / vente med å svarevente med å svare / det er så rart med detdet er så rart med det / være forsiktig med noevære forsiktig med noe / med sine administrative evner vil han kunne nå langtmed sine administrative evner vil han kunne nå langt
// til tross for
med alle sine feil er hun et sjarmerende menneskemed alle sine feil er hun et sjarmerende menneske
: med alle sine feil er hun et sjarmerende menneskemed alle sine feil er hun et sjarmerende menneske
// til tross for
med alle sine feil er hun et sjarmerende menneskemed alle sine feil er hun et sjarmerende menneske
: med alle sine feil er hun et sjarmerende menneskemed alle sine feil er hun et sjarmerende menneske
9 om gjensidig forhold, virksomhet eller lignende:
være gift med noenvære gift med noen / prate, leke, konkurrere med noenprate, leke, konkurrere med noen / sammenligne noe med noesammenligne noe med noe
: være gift med noenvære gift med noen / prate, leke, konkurrere med noenprate, leke, konkurrere med noen / sammenligne noe med noesammenligne noe med noe
9 om gjensidig forhold, virksomhet eller lignende:
være gift med noenvære gift med noen / prate, leke, konkurrere med noenprate, leke, konkurrere med noen / sammenligne noe med noesammenligne noe med noe
: være gift med noenvære gift med noen / prate, leke, konkurrere med noenprate, leke, konkurrere med noen / sammenligne noe med noesammenligne noe med noe
10 om rentesats:
lånet forrentes med 12 %lånet forrentes med 12 %
: lånet forrentes med 12 %lånet forrentes med 12 %
10 om rentesats:
lånet forrentes med 12 %lånet forrentes med 12 %
: lånet forrentes med 12 %lånet forrentes med 12 %
11 som adverb, i uttrykket for følge, deltaking:
være med i, på noevære med i, på noe / følge, gå, høre, stryke medfølge, gå, høre, stryke med
: være med i, på noevære med i, på noe / følge, gå, høre, stryke medfølge, gå, høre, stryke med
//
være med på være enig i være enig i
være med på være enig i være enig i //
komme godt med komme til nytte komme til nytte
komme godt med komme til nytte komme til nytte
11 som adverb, i uttrykket for følge, deltaking:
være med i, på noevære med i, på noe / følge, gå, høre, stryke medfølge, gå, høre, stryke med
: være med i, på noevære med i, på noe / følge, gå, høre, stryke medfølge, gå, høre, stryke med
//
være med på være enig i være enig i
være med på være enig i være enig i //
komme godt med komme til nytte komme til nytte
komme godt med komme til nytte komme til nytte

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I med n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet med
; el. I méd n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet méd
(norrønt mið, av norrønt miðr; sjå I mid-)
1 kvart av to landskapspunkt, landemerke som ein kan dra ei siktelinje mellom til navigering; sikteline; (fiskeplass i) skjeringspunkt mellom to siktelinjer
ta (seg) médta (seg) méd / ta méd i ein holme og ein fjelltoppta méd i ein holme og ein fjelltopp / båten ligg i médetbåten ligg i médet / vere komen i médetvere komen i médet
: ta (seg) médta (seg) méd / ta méd i ein holme og ein fjelltoppta méd i ein holme og ein fjelltopp / båten ligg i médetbåten ligg i médet / vere komen i médetvere komen i médet
// òg i overført tyding:
ha noko til méd og merkeha noko til méd og merke / vite korkje méd eller leivite korkje méd eller lei
: ha noko til méd og merkeha noko til méd og merke / vite korkje méd eller leivite korkje méd eller lei
// òg i overført tyding:
ha noko til méd og merkeha noko til méd og merke / vite korkje méd eller leivite korkje méd eller lei
: ha noko til méd og merkeha noko til méd og merke / vite korkje méd eller leivite korkje méd eller lei
// formål, meining
ha korkje mål eller médha korkje mål eller méd
: ha korkje mål eller médha korkje mål eller méd
// formål, meining
ha korkje mål eller médha korkje mål eller méd
: ha korkje mål eller médha korkje mål eller méd
1 kvart av to landskapspunkt, landemerke som ein kan dra ei siktelinje mellom til navigering; sikteline; (fiskeplass i) skjeringspunkt mellom to siktelinjer
ta (seg) médta (seg) méd / ta méd i ein holme og ein fjelltoppta méd i ein holme og ein fjelltopp / båten ligg i médetbåten ligg i médet / vere komen i médetvere komen i médet
: ta (seg) médta (seg) méd / ta méd i ein holme og ein fjelltoppta méd i ein holme og ein fjelltopp / båten ligg i médetbåten ligg i médet / vere komen i médetvere komen i médet
// òg i overført tyding:
ha noko til méd og merkeha noko til méd og merke / vite korkje méd eller leivite korkje méd eller lei
: ha noko til méd og merkeha noko til méd og merke / vite korkje méd eller leivite korkje méd eller lei
// òg i overført tyding:
ha noko til méd og merkeha noko til méd og merke / vite korkje méd eller leivite korkje méd eller lei
: ha noko til méd og merkeha noko til méd og merke / vite korkje méd eller leivite korkje méd eller lei
// formål, meining
ha korkje mål eller médha korkje mål eller méd
: ha korkje mål eller médha korkje mål eller méd
// formål, meining
ha korkje mål eller médha korkje mål eller méd
: ha korkje mål eller médha korkje mål eller méd
2 måte (I), kunst; knep
det er eit méd med detdet er eit méd med det
: det er eit méd med detdet er eit méd med det
2 måte (I), kunst; knep
det er eit méd med detdet er eit méd med det
: det er eit méd med detdet er eit méd med det
1 kvart av to landskapspunkt, landemerke som ein kan dra ei siktelinje mellom til navigering; sikteline; (fiskeplass i) skjeringspunkt mellom to siktelinjer
ta (seg) médta (seg) méd / ta méd i ein holme og ein fjelltoppta méd i ein holme og ein fjelltopp / båten ligg i médetbåten ligg i médet / vere komen i médetvere komen i médet
: ta (seg) médta (seg) méd / ta méd i ein holme og ein fjelltoppta méd i ein holme og ein fjelltopp / båten ligg i médetbåten ligg i médet / vere komen i médetvere komen i médet
// òg i overført tyding:
ha noko til méd og merkeha noko til méd og merke / vite korkje méd eller leivite korkje méd eller lei
: ha noko til méd og merkeha noko til méd og merke / vite korkje méd eller leivite korkje méd eller lei
// òg i overført tyding:
ha noko til méd og merkeha noko til méd og merke / vite korkje méd eller leivite korkje méd eller lei
: ha noko til méd og merkeha noko til méd og merke / vite korkje méd eller leivite korkje méd eller lei
// formål, meining
ha korkje mål eller médha korkje mål eller méd
: ha korkje mål eller médha korkje mål eller méd
// formål, meining
ha korkje mål eller médha korkje mål eller méd
: ha korkje mål eller médha korkje mål eller méd
1 kvart av to landskapspunkt, landemerke som ein kan dra ei siktelinje mellom til navigering; sikteline; (fiskeplass i) skjeringspunkt mellom to siktelinjer
ta (seg) médta (seg) méd / ta méd i ein holme og ein fjelltoppta méd i ein holme og ein fjelltopp / båten ligg i médetbåten ligg i médet / vere komen i médetvere komen i médet
: ta (seg) médta (seg) méd / ta méd i ein holme og ein fjelltoppta méd i ein holme og ein fjelltopp / båten ligg i médetbåten ligg i médet / vere komen i médetvere komen i médet
// òg i overført tyding:
ha noko til méd og merkeha noko til méd og merke / vite korkje méd eller leivite korkje méd eller lei
: ha noko til méd og merkeha noko til méd og merke / vite korkje méd eller leivite korkje méd eller lei
// òg i overført tyding:
ha noko til méd og merkeha noko til méd og merke / vite korkje méd eller leivite korkje méd eller lei
: ha noko til méd og merkeha noko til méd og merke / vite korkje méd eller leivite korkje méd eller lei
// formål, meining
ha korkje mål eller médha korkje mål eller méd
: ha korkje mål eller médha korkje mål eller méd
// formål, meining
ha korkje mål eller médha korkje mål eller méd
: ha korkje mål eller médha korkje mål eller méd
2 måte (I), kunst; knep
det er eit méd med detdet er eit méd med det
: det er eit méd med detdet er eit méd med det
2 måte (I), kunst; knep
det er eit méd med detdet er eit méd med det
: det er eit méd med detdet er eit méd med det
II med prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet med
(norrønt með)
1 følgd av; hos, ved, i nærleiken av, attmed
vere i lag, i hop, saman med nokonvere i lag, i hop, saman med nokon / gå tur med hundengå tur med hunden / vere ute med kameratanevere ute med kameratane / bu med ein slektningbu med ein slektning / sitje med (el. ved) bordetsitje med (el. ved) bordet / ha med seg nokoha med seg noko
: vere i lag, i hop, saman med nokonvere i lag, i hop, saman med nokon / gå tur med hundengå tur med hunden / vere ute med kameratanevere ute med kameratane / bu med ein slektningbu med ein slektning / sitje med (el. ved) bordetsitje med (el. ved) bordet / ha med seg nokoha med seg noko
// medrekna
arbeidet kjem på 360 kr med momsarbeidet kjem på 360 kr med moms / frå og med 24. februar til og med 8. aprilfrå og med 24. februar til og med 8. april
: arbeidet kjem på 360 kr med momsarbeidet kjem på 360 kr med moms / frå og med 24. februar til og med 8. aprilfrå og med 24. februar til og med 8. april
// medrekna
arbeidet kjem på 360 kr med momsarbeidet kjem på 360 kr med moms / frå og med 24. februar til og med 8. aprilfrå og med 24. februar til og med 8. april
: arbeidet kjem på 360 kr med momsarbeidet kjem på 360 kr med moms / frå og med 24. februar til og med 8. aprilfrå og med 24. februar til og med 8. april
// og (dessutan)
biff med laukbiff med lauk / med fleire og fleire; fork. mfl.med fleire og fleire; fork. mfl. / det eine med det andredet eine med det andre
: biff med laukbiff med lauk / med fleire og fleire; fork. mfl.med fleire og fleire; fork. mfl. / det eine med det andredet eine med det andre
// og (dessutan)
biff med laukbiff med lauk / med fleire og fleire; fork. mfl.med fleire og fleire; fork. mfl. / det eine med det andredet eine med det andre
: biff med laukbiff med lauk / med fleire og fleire; fork. mfl.med fleire og fleire; fork. mfl. / det eine med det andredet eine med det andre
//
vere med seg sjølv vere ved sans og samling; vere aleine, vere heime vere ved sans og samling; vere aleine, vere heime
vere med seg sjølv vere ved sans og samling; vere aleine, vere heime vere ved sans og samling; vere aleine, vere heime //
med meir og meir (av same slaget); forkorta m.m.; heller o.a. og o.l. og meir (av same slaget); forkorta m.m.; heller o.a. og o.l.
med meir og meir (av same slaget); forkorta m.m.; heller o.a. og o.l. og meir (av same slaget); forkorta m.m.; heller o.a. og o.l.
1 følgd av; hos, ved, i nærleiken av, attmed
vere i lag, i hop, saman med nokonvere i lag, i hop, saman med nokon / gå tur med hundengå tur med hunden / vere ute med kameratanevere ute med kameratane / bu med ein slektningbu med ein slektning / sitje med (el. ved) bordetsitje med (el. ved) bordet / ha med seg nokoha med seg noko
: vere i lag, i hop, saman med nokonvere i lag, i hop, saman med nokon / gå tur med hundengå tur med hunden / vere ute med kameratanevere ute med kameratane / bu med ein slektningbu med ein slektning / sitje med (el. ved) bordetsitje med (el. ved) bordet / ha med seg nokoha med seg noko
// medrekna
arbeidet kjem på 360 kr med momsarbeidet kjem på 360 kr med moms / frå og med 24. februar til og med 8. aprilfrå og med 24. februar til og med 8. april
: arbeidet kjem på 360 kr med momsarbeidet kjem på 360 kr med moms / frå og med 24. februar til og med 8. aprilfrå og med 24. februar til og med 8. april
// medrekna
arbeidet kjem på 360 kr med momsarbeidet kjem på 360 kr med moms / frå og med 24. februar til og med 8. aprilfrå og med 24. februar til og med 8. april
: arbeidet kjem på 360 kr med momsarbeidet kjem på 360 kr med moms / frå og med 24. februar til og med 8. aprilfrå og med 24. februar til og med 8. april
// og (dessutan)
biff med laukbiff med lauk / med fleire og fleire; fork. mfl.med fleire og fleire; fork. mfl. / det eine med det andredet eine med det andre
: biff med laukbiff med lauk / med fleire og fleire; fork. mfl.med fleire og fleire; fork. mfl. / det eine med det andredet eine med det andre
// og (dessutan)
biff med laukbiff med lauk / med fleire og fleire; fork. mfl.med fleire og fleire; fork. mfl. / det eine med det andredet eine med det andre
: biff med laukbiff med lauk / med fleire og fleire; fork. mfl.med fleire og fleire; fork. mfl. / det eine med det andredet eine med det andre
//
vere med seg sjølv vere ved sans og samling; vere aleine, vere heime vere ved sans og samling; vere aleine, vere heime
vere med seg sjølv vere ved sans og samling; vere aleine, vere heime vere ved sans og samling; vere aleine, vere heime //
med meir og meir (av same slaget); forkorta m.m.; heller o.a. og o.l. og meir (av same slaget); forkorta m.m.; heller o.a. og o.l.
med meir og meir (av same slaget); forkorta m.m.; heller o.a. og o.l. og meir (av same slaget); forkorta m.m.; heller o.a. og o.l.
2 om tid: samstundes som
trekkfuglane kjem med vårentrekkfuglane kjem med våren / bli større med tida, åra etter som tida, åra gårbli større med tida, åra etter som tida, åra går
: trekkfuglane kjem med vårentrekkfuglane kjem med våren / bli større med tida, åra etter som tida, åra gårbli større med tida, åra etter som tida, åra går
// om (II), i (III)
vere sjuk med helgavere sjuk med helga / med det same, med ein gong straksmed det same, med ein gong straks / med kvart sjå detmed kvart sjå det
: vere sjuk med helgavere sjuk med helga / med det same, med ein gong straksmed det same, med ein gong straks / med kvart sjå detmed kvart sjå det
// om (II), i (III)
vere sjuk med helgavere sjuk med helga / med det same, med ein gong straksmed det same, med ein gong straks / med kvart sjå detmed kvart sjå det
: vere sjuk med helgavere sjuk med helga / med det same, med ein gong straksmed det same, med ein gong straks / med kvart sjå detmed kvart sjå det
//
med eitt brått brått
med eitt brått brått
2 om tid: samstundes som
trekkfuglane kjem med vårentrekkfuglane kjem med våren / bli større med tida, åra etter som tida, åra gårbli større med tida, åra etter som tida, åra går
: trekkfuglane kjem med vårentrekkfuglane kjem med våren / bli større med tida, åra etter som tida, åra gårbli større med tida, åra etter som tida, åra går
// om (II), i (III)
vere sjuk med helgavere sjuk med helga / med det same, med ein gong straksmed det same, med ein gong straks / med kvart sjå detmed kvart sjå det
: vere sjuk med helgavere sjuk med helga / med det same, med ein gong straksmed det same, med ein gong straks / med kvart sjå detmed kvart sjå det
// om (II), i (III)
vere sjuk med helgavere sjuk med helga / med det same, med ein gong straksmed det same, med ein gong straks / med kvart sjå detmed kvart sjå det
: vere sjuk med helgavere sjuk med helga / med det same, med ein gong straksmed det same, med ein gong straks / med kvart sjå detmed kvart sjå det
//
med eitt brått brått
med eitt brått brått
3 i same retning som; motsett mot (III)
stryke (hunden) med håra ofte overf: jatte medstryke (hunden) med håra ofte overf: jatte med / leikarringen dansa med sola, urvisarenleikarringen dansa med sola, urvisaren / ha vinden med segha vinden med seg
: stryke (hunden) med håra ofte overf: jatte medstryke (hunden) med håra ofte overf: jatte med / leikarringen dansa med sola, urvisarenleikarringen dansa med sola, urvisaren / ha vinden med segha vinden med seg
// i uttrykk for semje, støtte eller liknande:
halde med nokonhalde med nokon
: halde med nokonhalde med nokon
// i uttrykk for semje, støtte eller liknande:
halde med nokonhalde med nokon
: halde med nokonhalde med nokon
3 i same retning som; motsett mot (III)
stryke (hunden) med håra ofte overf: jatte medstryke (hunden) med håra ofte overf: jatte med / leikarringen dansa med sola, urvisarenleikarringen dansa med sola, urvisaren / ha vinden med segha vinden med seg
: stryke (hunden) med håra ofte overf: jatte medstryke (hunden) med håra ofte overf: jatte med / leikarringen dansa med sola, urvisarenleikarringen dansa med sola, urvisaren / ha vinden med segha vinden med seg
// i uttrykk for semje, støtte eller liknande:
halde med nokonhalde med nokon
: halde med nokonhalde med nokon
// i uttrykk for semje, støtte eller liknande:
halde med nokonhalde med nokon
: halde med nokonhalde med nokon
4 som har; som ber (på), som er utstyrt med
eit hus med tre dørereit hus med tre dører / gå med hattgå med hatt / vere med barnvere med barn / kome med mat til den sjukekome med mat til den sjuke / kome med eit svarkome med eit svar / han er ein mann med idearhan er ein mann med idear / du med dei vitsane dine!du med dei vitsane dine!
: eit hus med tre dørereit hus med tre dører / gå med hattgå med hatt / vere med barnvere med barn / kome med mat til den sjukekome med mat til den sjuke / kome med eit svarkome med eit svar / han er ein mann med idearhan er ein mann med idear / du med dei vitsane dine!du med dei vitsane dine!
// som inneheld
eit fat med oljeeit fat med olje / ein dunge med sandein dunge med sand / med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2 / det var fullt med (el. av) folkdet var fullt med (el. av) folk
: eit fat med oljeeit fat med olje / ein dunge med sandein dunge med sand / med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2 / det var fullt med (el. av) folkdet var fullt med (el. av) folk
// som inneheld
eit fat med oljeeit fat med olje / ein dunge med sandein dunge med sand / med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2 / det var fullt med (el. av) folkdet var fullt med (el. av) folk
: eit fat med oljeeit fat med olje / ein dunge med sandein dunge med sand / med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2 / det var fullt med (el. av) folkdet var fullt med (el. av) folk
// framfor uttrykk for auke eller minking:
auke prisane med 12 %auke prisane med 12 %
: auke prisane med 12 %auke prisane med 12 %
// framfor uttrykk for auke eller minking:
auke prisane med 12 %auke prisane med 12 %
: auke prisane med 12 %auke prisane med 12 %
4 som har; som ber (på), som er utstyrt med
eit hus med tre dørereit hus med tre dører / gå med hattgå med hatt / vere med barnvere med barn / kome med mat til den sjukekome med mat til den sjuke / kome med eit svarkome med eit svar / han er ein mann med idearhan er ein mann med idear / du med dei vitsane dine!du med dei vitsane dine!
: eit hus med tre dørereit hus med tre dører / gå med hattgå med hatt / vere med barnvere med barn / kome med mat til den sjukekome med mat til den sjuke / kome med eit svarkome med eit svar / han er ein mann med idearhan er ein mann med idear / du med dei vitsane dine!du med dei vitsane dine!
// som inneheld
eit fat med oljeeit fat med olje / ein dunge med sandein dunge med sand / med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2 / det var fullt med (el. av) folkdet var fullt med (el. av) folk
: eit fat med oljeeit fat med olje / ein dunge med sandein dunge med sand / med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2 / det var fullt med (el. av) folkdet var fullt med (el. av) folk
// som inneheld
eit fat med oljeeit fat med olje / ein dunge med sandein dunge med sand / med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2 / det var fullt med (el. av) folkdet var fullt med (el. av) folk
: eit fat med oljeeit fat med olje / ein dunge med sandein dunge med sand / med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2 / det var fullt med (el. av) folkdet var fullt med (el. av) folk
// framfor uttrykk for auke eller minking:
auke prisane med 12 %auke prisane med 12 %
: auke prisane med 12 %auke prisane med 12 %
// framfor uttrykk for auke eller minking:
auke prisane med 12 %auke prisane med 12 %
: auke prisane med 12 %auke prisane med 12 %
5 om reiskap, middel: ved hjelp av
hogge med økshogge med øks / klare seg med (el. ved) eiga hjelpklare seg med (el. ved) eiga hjelp / nå fram i tide med (el. ved) å ta ein snarvegnå fram i tide med (el. ved) å ta ein snarveg / reise med togetreise med toget / kle vêrveggen med platerkle vêrveggen med plater
: hogge med økshogge med øks / klare seg med (el. ved) eiga hjelpklare seg med (el. ved) eiga hjelp / nå fram i tide med (el. ved) å ta ein snarvegnå fram i tide med (el. ved) å ta ein snarveg / reise med togetreise med toget / kle vêrveggen med platerkle vêrveggen med plater
// om kroppsdel:
blunke med augablunke med auga / eg gjer ikkje med det eg treng det ikkjeeg gjer ikkje med det eg treng det ikkje
: blunke med augablunke med auga / eg gjer ikkje med det eg treng det ikkjeeg gjer ikkje med det eg treng det ikkje
// om kroppsdel:
blunke med augablunke med auga / eg gjer ikkje med det eg treng det ikkjeeg gjer ikkje med det eg treng det ikkje
: blunke med augablunke med auga / eg gjer ikkje med det eg treng det ikkjeeg gjer ikkje med det eg treng det ikkje
5 om reiskap, middel: ved hjelp av
hogge med økshogge med øks / klare seg med (el. ved) eiga hjelpklare seg med (el. ved) eiga hjelp / nå fram i tide med (el. ved) å ta ein snarvegnå fram i tide med (el. ved) å ta ein snarveg / reise med togetreise med toget / kle vêrveggen med platerkle vêrveggen med plater
: hogge med økshogge med øks / klare seg med (el. ved) eiga hjelpklare seg med (el. ved) eiga hjelp / nå fram i tide med (el. ved) å ta ein snarvegnå fram i tide med (el. ved) å ta ein snarveg / reise med togetreise med toget / kle vêrveggen med platerkle vêrveggen med plater
// om kroppsdel:
blunke med augablunke med auga / eg gjer ikkje med det eg treng det ikkjeeg gjer ikkje med det eg treng det ikkje
: blunke med augablunke med auga / eg gjer ikkje med det eg treng det ikkjeeg gjer ikkje med det eg treng det ikkje
// om kroppsdel:
blunke med augablunke med auga / eg gjer ikkje med det eg treng det ikkjeeg gjer ikkje med det eg treng det ikkje
: blunke med augablunke med auga / eg gjer ikkje med det eg treng det ikkjeeg gjer ikkje med det eg treng det ikkje
6 om måte:
gjere noko med glede, sorggjere noko med glede, sorg / ete med måteete med måte / ta ein med det godeta ein med det gode / ta det med rota det med ro
: gjere noko med glede, sorggjere noko med glede, sorg / ete med måteete med måte / ta ein med det godeta ein med det gode / ta det med rota det med ro
6 om måte:
gjere noko med glede, sorggjere noko med glede, sorg / ete med måteete med måte / ta ein med det godeta ein med det gode / ta det med rota det med ro
: gjere noko med glede, sorggjere noko med glede, sorg / ete med måteete med måte / ta ein med det godeta ein med det gode / ta det med rota det med ro
7 med omsyn til; når det gjeld
korleis går det med deg?korleis går det med deg? / vente med matenvente med maten / det er så rart med detdet er så rart med det / vere varsam med nokovere varsam med noko / det er godt med matdet er godt med mat / kunne med nokokunne med noko
: korleis går det med deg?korleis går det med deg? / vente med matenvente med maten / det er så rart med detdet er så rart med det / vere varsam med nokovere varsam med noko / det er godt med matdet er godt med mat / kunne med nokokunne med noko
//
ikkje kunne med mislike (nokon), ikkje fordra; ikkje kunne samarbeide med mislike (nokon), ikkje fordra; ikkje kunne samarbeide med
ikkje kunne med mislike (nokon), ikkje fordra; ikkje kunne samarbeide med mislike (nokon), ikkje fordra; ikkje kunne samarbeide med
7 med omsyn til; når det gjeld
korleis går det med deg?korleis går det med deg? / vente med matenvente med maten / det er så rart med detdet er så rart med det / vere varsam med nokovere varsam med noko / det er godt med matdet er godt med mat / kunne med nokokunne med noko
: korleis går det med deg?korleis går det med deg? / vente med matenvente med maten / det er så rart med detdet er så rart med det / vere varsam med nokovere varsam med noko / det er godt med matdet er godt med mat / kunne med nokokunne med noko
//
ikkje kunne med mislike (nokon), ikkje fordra; ikkje kunne samarbeide med mislike (nokon), ikkje fordra; ikkje kunne samarbeide med
ikkje kunne med mislike (nokon), ikkje fordra; ikkje kunne samarbeide med mislike (nokon), ikkje fordra; ikkje kunne samarbeide med
8 om gjensidig forhold, verksemd eller liknande:
vere i slekt, gift med nokonvere i slekt, gift med nokon / snakke, leike, tevle med nokonsnakke, leike, tevle med nokon / vere samd med nokonvere samd med nokon / han er jamgammal med meghan er jamgammal med meg / vere god med, mot nokonvere god med, mot nokon / jamføre noko med nokojamføre noko med noko
: vere i slekt, gift med nokonvere i slekt, gift med nokon / snakke, leike, tevle med nokonsnakke, leike, tevle med nokon / vere samd med nokonvere samd med nokon / han er jamgammal med meghan er jamgammal med meg / vere god med, mot nokonvere god med, mot nokon / jamføre noko med nokojamføre noko med noko
8 om gjensidig forhold, verksemd eller liknande:
vere i slekt, gift med nokonvere i slekt, gift med nokon / snakke, leike, tevle med nokonsnakke, leike, tevle med nokon / vere samd med nokonvere samd med nokon / han er jamgammal med meghan er jamgammal med meg / vere god med, mot nokonvere god med, mot nokon / jamføre noko med nokojamføre noko med noko
: vere i slekt, gift med nokonvere i slekt, gift med nokon / snakke, leike, tevle med nokonsnakke, leike, tevle med nokon / vere samd med nokonvere samd med nokon / han er jamgammal med meghan er jamgammal med meg / vere god med, mot nokonvere god med, mot nokon / jamføre noko med nokojamføre noko med noko
9 adverb: òg, ogso
han lo, han Ole medhan lo, han Ole med / no veit eg dette medno veit eg dette med / dei har vore her meddei har vore her med
: han lo, han Ole medhan lo, han Ole med / no veit eg dette medno veit eg dette med / dei har vore her meddei har vore her med
9 adverb: òg, ogso
han lo, han Ole medhan lo, han Ole med / no veit eg dette medno veit eg dette med / dei har vore her meddei har vore her med
: han lo, han Ole medhan lo, han Ole med / no veit eg dette medno veit eg dette med / dei har vore her meddei har vore her med
10 adverb: i uttrykk for følgje, deltaking:
vere med i, på nokovere med i, på noko / det er eg med på òg: det er eg samd idet er eg med på òg: det er eg samd i / følgje, gå, høyre, stryke medfølgje, gå, høyre, stryke med
: vere med i, på nokovere med i, på noko / det er eg med på òg: det er eg samd idet er eg med på òg: det er eg samd i / følgje, gå, høyre, stryke medfølgje, gå, høyre, stryke med
//
kome vel med kome til nytte kome til nytte
kome vel med kome til nytte kome til nytte
10 adverb: i uttrykk for følgje, deltaking:
vere med i, på nokovere med i, på noko / det er eg med på òg: det er eg samd idet er eg med på òg: det er eg samd i / følgje, gå, høyre, stryke medfølgje, gå, høyre, stryke med
: vere med i, på nokovere med i, på noko / det er eg med på òg: det er eg samd idet er eg med på òg: det er eg samd i / følgje, gå, høyre, stryke medfølgje, gå, høyre, stryke med
//
kome vel med kome til nytte kome til nytte
kome vel med kome til nytte kome til nytte
1 følgd av; hos, ved, i nærleiken av, attmed
vere i lag, i hop, saman med nokonvere i lag, i hop, saman med nokon / gå tur med hundengå tur med hunden / vere ute med kameratanevere ute med kameratane / bu med ein slektningbu med ein slektning / sitje med (el. ved) bordetsitje med (el. ved) bordet / ha med seg nokoha med seg noko
: vere i lag, i hop, saman med nokonvere i lag, i hop, saman med nokon / gå tur med hundengå tur med hunden / vere ute med kameratanevere ute med kameratane / bu med ein slektningbu med ein slektning / sitje med (el. ved) bordetsitje med (el. ved) bordet / ha med seg nokoha med seg noko
// medrekna
arbeidet kjem på 360 kr med momsarbeidet kjem på 360 kr med moms / frå og med 24. februar til og med 8. aprilfrå og med 24. februar til og med 8. april
: arbeidet kjem på 360 kr med momsarbeidet kjem på 360 kr med moms / frå og med 24. februar til og med 8. aprilfrå og med 24. februar til og med 8. april
// medrekna
arbeidet kjem på 360 kr med momsarbeidet kjem på 360 kr med moms / frå og med 24. februar til og med 8. aprilfrå og med 24. februar til og med 8. april
: arbeidet kjem på 360 kr med momsarbeidet kjem på 360 kr med moms / frå og med 24. februar til og med 8. aprilfrå og med 24. februar til og med 8. april
// og (dessutan)
biff med laukbiff med lauk / med fleire og fleire; fork. mfl.med fleire og fleire; fork. mfl. / det eine med det andredet eine med det andre
: biff med laukbiff med lauk / med fleire og fleire; fork. mfl.med fleire og fleire; fork. mfl. / det eine med det andredet eine med det andre
// og (dessutan)
biff med laukbiff med lauk / med fleire og fleire; fork. mfl.med fleire og fleire; fork. mfl. / det eine med det andredet eine med det andre
: biff med laukbiff med lauk / med fleire og fleire; fork. mfl.med fleire og fleire; fork. mfl. / det eine med det andredet eine med det andre
//
vere med seg sjølv vere ved sans og samling; vere aleine, vere heime vere ved sans og samling; vere aleine, vere heime
vere med seg sjølv vere ved sans og samling; vere aleine, vere heime vere ved sans og samling; vere aleine, vere heime //
med meir og meir (av same slaget); forkorta m.m.; heller o.a. og o.l. og meir (av same slaget); forkorta m.m.; heller o.a. og o.l.
med meir og meir (av same slaget); forkorta m.m.; heller o.a. og o.l. og meir (av same slaget); forkorta m.m.; heller o.a. og o.l.
1 følgd av; hos, ved, i nærleiken av, attmed
vere i lag, i hop, saman med nokonvere i lag, i hop, saman med nokon / gå tur med hundengå tur med hunden / vere ute med kameratanevere ute med kameratane / bu med ein slektningbu med ein slektning / sitje med (el. ved) bordetsitje med (el. ved) bordet / ha med seg nokoha med seg noko
: vere i lag, i hop, saman med nokonvere i lag, i hop, saman med nokon / gå tur med hundengå tur med hunden / vere ute med kameratanevere ute med kameratane / bu med ein slektningbu med ein slektning / sitje med (el. ved) bordetsitje med (el. ved) bordet / ha med seg nokoha med seg noko
// medrekna
arbeidet kjem på 360 kr med momsarbeidet kjem på 360 kr med moms / frå og med 24. februar til og med 8. aprilfrå og med 24. februar til og med 8. april
: arbeidet kjem på 360 kr med momsarbeidet kjem på 360 kr med moms / frå og med 24. februar til og med 8. aprilfrå og med 24. februar til og med 8. april
// medrekna
arbeidet kjem på 360 kr med momsarbeidet kjem på 360 kr med moms / frå og med 24. februar til og med 8. aprilfrå og med 24. februar til og med 8. april
: arbeidet kjem på 360 kr med momsarbeidet kjem på 360 kr med moms / frå og med 24. februar til og med 8. aprilfrå og med 24. februar til og med 8. april
// og (dessutan)
biff med laukbiff med lauk / med fleire og fleire; fork. mfl.med fleire og fleire; fork. mfl. / det eine med det andredet eine med det andre
: biff med laukbiff med lauk / med fleire og fleire; fork. mfl.med fleire og fleire; fork. mfl. / det eine med det andredet eine med det andre
// og (dessutan)
biff med laukbiff med lauk / med fleire og fleire; fork. mfl.med fleire og fleire; fork. mfl. / det eine med det andredet eine med det andre
: biff med laukbiff med lauk / med fleire og fleire; fork. mfl.med fleire og fleire; fork. mfl. / det eine med det andredet eine med det andre
//
vere med seg sjølv vere ved sans og samling; vere aleine, vere heime vere ved sans og samling; vere aleine, vere heime
vere med seg sjølv vere ved sans og samling; vere aleine, vere heime vere ved sans og samling; vere aleine, vere heime //
med meir og meir (av same slaget); forkorta m.m.; heller o.a. og o.l. og meir (av same slaget); forkorta m.m.; heller o.a. og o.l.
med meir og meir (av same slaget); forkorta m.m.; heller o.a. og o.l. og meir (av same slaget); forkorta m.m.; heller o.a. og o.l.
2 om tid: samstundes som
trekkfuglane kjem med vårentrekkfuglane kjem med våren / bli større med tida, åra etter som tida, åra gårbli større med tida, åra etter som tida, åra går
: trekkfuglane kjem med vårentrekkfuglane kjem med våren / bli større med tida, åra etter som tida, åra gårbli større med tida, åra etter som tida, åra går
// om (II), i (III)
vere sjuk med helgavere sjuk med helga / med det same, med ein gong straksmed det same, med ein gong straks / med kvart sjå detmed kvart sjå det
: vere sjuk med helgavere sjuk med helga / med det same, med ein gong straksmed det same, med ein gong straks / med kvart sjå detmed kvart sjå det
// om (II), i (III)
vere sjuk med helgavere sjuk med helga / med det same, med ein gong straksmed det same, med ein gong straks / med kvart sjå detmed kvart sjå det
: vere sjuk med helgavere sjuk med helga / med det same, med ein gong straksmed det same, med ein gong straks / med kvart sjå detmed kvart sjå det
//
med eitt brått brått
med eitt brått brått
2 om tid: samstundes som
trekkfuglane kjem med vårentrekkfuglane kjem med våren / bli større med tida, åra etter som tida, åra gårbli større med tida, åra etter som tida, åra går
: trekkfuglane kjem med vårentrekkfuglane kjem med våren / bli større med tida, åra etter som tida, åra gårbli større med tida, åra etter som tida, åra går
// om (II), i (III)
vere sjuk med helgavere sjuk med helga / med det same, med ein gong straksmed det same, med ein gong straks / med kvart sjå detmed kvart sjå det
: vere sjuk med helgavere sjuk med helga / med det same, med ein gong straksmed det same, med ein gong straks / med kvart sjå detmed kvart sjå det
// om (II), i (III)
vere sjuk med helgavere sjuk med helga / med det same, med ein gong straksmed det same, med ein gong straks / med kvart sjå detmed kvart sjå det
: vere sjuk med helgavere sjuk med helga / med det same, med ein gong straksmed det same, med ein gong straks / med kvart sjå detmed kvart sjå det
//
med eitt brått brått
med eitt brått brått
3 i same retning som; motsett mot (III)
stryke (hunden) med håra ofte overf: jatte medstryke (hunden) med håra ofte overf: jatte med / leikarringen dansa med sola, urvisarenleikarringen dansa med sola, urvisaren / ha vinden med segha vinden med seg
: stryke (hunden) med håra ofte overf: jatte medstryke (hunden) med håra ofte overf: jatte med / leikarringen dansa med sola, urvisarenleikarringen dansa med sola, urvisaren / ha vinden med segha vinden med seg
// i uttrykk for semje, støtte eller liknande:
halde med nokonhalde med nokon
: halde med nokonhalde med nokon
// i uttrykk for semje, støtte eller liknande:
halde med nokonhalde med nokon
: halde med nokonhalde med nokon
3 i same retning som; motsett mot (III)
stryke (hunden) med håra ofte overf: jatte medstryke (hunden) med håra ofte overf: jatte med / leikarringen dansa med sola, urvisarenleikarringen dansa med sola, urvisaren / ha vinden med segha vinden med seg
: stryke (hunden) med håra ofte overf: jatte medstryke (hunden) med håra ofte overf: jatte med / leikarringen dansa med sola, urvisarenleikarringen dansa med sola, urvisaren / ha vinden med segha vinden med seg
// i uttrykk for semje, støtte eller liknande:
halde med nokonhalde med nokon
: halde med nokonhalde med nokon
// i uttrykk for semje, støtte eller liknande:
halde med nokonhalde med nokon
: halde med nokonhalde med nokon
4 som har; som ber (på), som er utstyrt med
eit hus med tre dørereit hus med tre dører / gå med hattgå med hatt / vere med barnvere med barn / kome med mat til den sjukekome med mat til den sjuke / kome med eit svarkome med eit svar / han er ein mann med idearhan er ein mann med idear / du med dei vitsane dine!du med dei vitsane dine!
: eit hus med tre dørereit hus med tre dører / gå med hattgå med hatt / vere med barnvere med barn / kome med mat til den sjukekome med mat til den sjuke / kome med eit svarkome med eit svar / han er ein mann med idearhan er ein mann med idear / du med dei vitsane dine!du med dei vitsane dine!
// som inneheld
eit fat med oljeeit fat med olje / ein dunge med sandein dunge med sand / med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2 / det var fullt med (el. av) folkdet var fullt med (el. av) folk
: eit fat med oljeeit fat med olje / ein dunge med sandein dunge med sand / med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2 / det var fullt med (el. av) folkdet var fullt med (el. av) folk
// som inneheld
eit fat med oljeeit fat med olje / ein dunge med sandein dunge med sand / med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2 / det var fullt med (el. av) folkdet var fullt med (el. av) folk
: eit fat med oljeeit fat med olje / ein dunge med sandein dunge med sand / med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2 / det var fullt med (el. av) folkdet var fullt med (el. av) folk
// framfor uttrykk for auke eller minking:
auke prisane med 12 %auke prisane med 12 %
: auke prisane med 12 %auke prisane med 12 %
// framfor uttrykk for auke eller minking:
auke prisane med 12 %auke prisane med 12 %
: auke prisane med 12 %auke prisane med 12 %
4 som har; som ber (på), som er utstyrt med
eit hus med tre dørereit hus med tre dører / gå med hattgå med hatt / vere med barnvere med barn / kome med mat til den sjukekome med mat til den sjuke / kome med eit svarkome med eit svar / han er ein mann med idearhan er ein mann med idear / du med dei vitsane dine!du med dei vitsane dine!
: eit hus med tre dørereit hus med tre dører / gå med hattgå med hatt / vere med barnvere med barn / kome med mat til den sjukekome med mat til den sjuke / kome med eit svarkome med eit svar / han er ein mann med idearhan er ein mann med idear / du med dei vitsane dine!du med dei vitsane dine!
// som inneheld
eit fat med oljeeit fat med olje / ein dunge med sandein dunge med sand / med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2 / det var fullt med (el. av) folkdet var fullt med (el. av) folk
: eit fat med oljeeit fat med olje / ein dunge med sandein dunge med sand / med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2 / det var fullt med (el. av) folkdet var fullt med (el. av) folk
// som inneheld
eit fat med oljeeit fat med olje / ein dunge med sandein dunge med sand / med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2 / det var fullt med (el. av) folkdet var fullt med (el. av) folk
: eit fat med oljeeit fat med olje / ein dunge med sandein dunge med sand / med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2med andre ord (fork. m.a.o.) ; sjå ord 2 / det var fullt med (el. av) folkdet var fullt med (el. av) folk
// framfor uttrykk for auke eller minking:
auke prisane med 12 %auke prisane med 12 %
: auke prisane med 12 %auke prisane med 12 %
// framfor uttrykk for auke eller minking:
auke prisane med 12 %auke prisane med 12 %
: auke prisane med 12 %auke prisane med 12 %
5 om reiskap, middel: ved hjelp av
hogge med økshogge med øks / klare seg med (el. ved) eiga hjelpklare seg med (el. ved) eiga hjelp / nå fram i tide med (el. ved) å ta ein snarvegnå fram i tide med (el. ved) å ta ein snarveg / reise med togetreise med toget / kle vêrveggen med platerkle vêrveggen med plater
: hogge med økshogge med øks / klare seg med (el. ved) eiga hjelpklare seg med (el. ved) eiga hjelp / nå fram i tide med (el. ved) å ta ein snarvegnå fram i tide med (el. ved) å ta ein snarveg / reise med togetreise med toget / kle vêrveggen med platerkle vêrveggen med plater
// om kroppsdel:
blunke med augablunke med auga / eg gjer ikkje med det eg treng det ikkjeeg gjer ikkje med det eg treng det ikkje
: blunke med augablunke med auga / eg gjer ikkje med det eg treng det ikkjeeg gjer ikkje med det eg treng det ikkje
// om kroppsdel:
blunke med augablunke med auga / eg gjer ikkje med det eg treng det ikkjeeg gjer ikkje med det eg treng det ikkje
: blunke med augablunke med auga / eg gjer ikkje med det eg treng det ikkjeeg gjer ikkje med det eg treng det ikkje
5 om reiskap, middel: ved hjelp av
hogge med økshogge med øks / klare seg med (el. ved) eiga hjelpklare seg med (el. ved) eiga hjelp / nå fram i tide med (el. ved) å ta ein snarvegnå fram i tide med (el. ved) å ta ein snarveg / reise med togetreise med toget / kle vêrveggen med platerkle vêrveggen med plater
: hogge med økshogge med øks / klare seg med (el. ved) eiga hjelpklare seg med (el. ved) eiga hjelp / nå fram i tide med (el. ved) å ta ein snarvegnå fram i tide med (el. ved) å ta ein snarveg / reise med togetreise med toget / kle vêrveggen med platerkle vêrveggen med plater
// om kroppsdel:
blunke med augablunke med auga / eg gjer ikkje med det eg treng det ikkjeeg gjer ikkje med det eg treng det ikkje
: blunke med augablunke med auga / eg gjer ikkje med det eg treng det ikkjeeg gjer ikkje med det eg treng det ikkje
// om kroppsdel:
blunke med augablunke med auga / eg gjer ikkje med det eg treng det ikkjeeg gjer ikkje med det eg treng det ikkje
: blunke med augablunke med auga / eg gjer ikkje med det eg treng det ikkjeeg gjer ikkje med det eg treng det ikkje
6 om måte:
gjere noko med glede, sorggjere noko med glede, sorg / ete med måteete med måte / ta ein med det godeta ein med det gode / ta det med rota det med ro
: gjere noko med glede, sorggjere noko med glede, sorg / ete med måteete med måte / ta ein med det godeta ein med det gode / ta det med rota det med ro
6 om måte:
gjere noko med glede, sorggjere noko med glede, sorg / ete med måteete med måte / ta ein med det godeta ein med det gode / ta det med rota det med ro
: gjere noko med glede, sorggjere noko med glede, sorg / ete med måteete med måte / ta ein med det godeta ein med det gode / ta det med rota det med ro
7 med omsyn til; når det gjeld
korleis går det med deg?korleis går det med deg? / vente med matenvente med maten / det er så rart med detdet er så rart med det / vere varsam med nokovere varsam med noko / det er godt med matdet er godt med mat / kunne med nokokunne med noko
: korleis går det med deg?korleis går det med deg? / vente med matenvente med maten / det er så rart med detdet er så rart med det / vere varsam med nokovere varsam med noko / det er godt med matdet er godt med mat / kunne med nokokunne med noko
//
ikkje kunne med mislike (nokon), ikkje fordra; ikkje kunne samarbeide med mislike (nokon), ikkje fordra; ikkje kunne samarbeide med
ikkje kunne med mislike (nokon), ikkje fordra; ikkje kunne samarbeide med mislike (nokon), ikkje fordra; ikkje kunne samarbeide med
7 med omsyn til; når det gjeld
korleis går det med deg?korleis går det med deg? / vente med matenvente med maten / det er så rart med detdet er så rart med det / vere varsam med nokovere varsam med noko / det er godt med matdet er godt med mat / kunne med nokokunne med noko
: korleis går det med deg?korleis går det med deg? / vente med matenvente med maten / det er så rart med detdet er så rart med det / vere varsam med nokovere varsam med noko / det er godt med matdet er godt med mat / kunne med nokokunne med noko
//
ikkje kunne med mislike (nokon), ikkje fordra; ikkje kunne samarbeide med mislike (nokon), ikkje fordra; ikkje kunne samarbeide med
ikkje kunne med mislike (nokon), ikkje fordra; ikkje kunne samarbeide med mislike (nokon), ikkje fordra; ikkje kunne samarbeide med
8 om gjensidig forhold, verksemd eller liknande:
vere i slekt, gift med nokonvere i slekt, gift med nokon / snakke, leike, tevle med nokonsnakke, leike, tevle med nokon / vere samd med nokonvere samd med nokon / han er jamgammal med meghan er jamgammal med meg / vere god med, mot nokonvere god med, mot nokon / jamføre noko med nokojamføre noko med noko
: vere i slekt, gift med nokonvere i slekt, gift med nokon / snakke, leike, tevle med nokonsnakke, leike, tevle med nokon / vere samd med nokonvere samd med nokon / han er jamgammal med meghan er jamgammal med meg / vere god med, mot nokonvere god med, mot nokon / jamføre noko med nokojamføre noko med noko
8 om gjensidig forhold, verksemd eller liknande:
vere i slekt, gift med nokonvere i slekt, gift med nokon / snakke, leike, tevle med nokonsnakke, leike, tevle med nokon / vere samd med nokonvere samd med nokon / han er jamgammal med meghan er jamgammal med meg / vere god med, mot nokonvere god med, mot nokon / jamføre noko med nokojamføre noko med noko
: vere i slekt, gift med nokonvere i slekt, gift med nokon / snakke, leike, tevle med nokonsnakke, leike, tevle med nokon / vere samd med nokonvere samd med nokon / han er jamgammal med meghan er jamgammal med meg / vere god med, mot nokonvere god med, mot nokon / jamføre noko med nokojamføre noko med noko
9 adverb: òg, ogso
han lo, han Ole medhan lo, han Ole med / no veit eg dette medno veit eg dette med / dei har vore her meddei har vore her med
: han lo, han Ole medhan lo, han Ole med / no veit eg dette medno veit eg dette med / dei har vore her meddei har vore her med
9 adverb: òg, ogso
han lo, han Ole medhan lo, han Ole med / no veit eg dette medno veit eg dette med / dei har vore her meddei har vore her med
: han lo, han Ole medhan lo, han Ole med / no veit eg dette medno veit eg dette med / dei har vore her meddei har vore her med
10 adverb: i uttrykk for følgje, deltaking:
vere med i, på nokovere med i, på noko / det er eg med på òg: det er eg samd idet er eg med på òg: det er eg samd i / følgje, gå, høyre, stryke medfølgje, gå, høyre, stryke med
: vere med i, på nokovere med i, på noko / det er eg med på òg: det er eg samd idet er eg med på òg: det er eg samd i / følgje, gå, høyre, stryke medfølgje, gå, høyre, stryke med
//
kome vel med kome til nytte kome til nytte
kome vel med kome til nytte kome til nytte
10 adverb: i uttrykk for følgje, deltaking:
vere med i, på nokovere med i, på noko / det er eg med på òg: det er eg samd idet er eg med på òg: det er eg samd i / følgje, gå, høyre, stryke medfølgje, gå, høyre, stryke med
: vere med i, på nokovere med i, på noko / det er eg med på òg: det er eg samd idet er eg med på òg: det er eg samd i / følgje, gå, høyre, stryke medfølgje, gå, høyre, stryke med
//
kome vel med kome til nytte kome til nytte
kome vel med kome til nytte kome til nytte
III med sub.
I dette vinduet skal du finne tabell sub. for oppslagsordet med
; el. medan sub.
I dette vinduet skal du finne tabell sub. for oppslagsordet medan
(norrøntmeðan, eigenleg 'med det at'; av II med og I den, samanheng med II mens)
1 på den tid da, samstundes som, når; mens (II)
ho les med ho etho les med ho et / med graset gror, døyr kuamed graset gror, døyr kua / kome seg heim med det er lystkome seg heim med det er lyst / du må teie med du tyggdu må teie med du tygg
: ho les med ho etho les med ho et / med graset gror, døyr kuamed graset gror, døyr kua / kome seg heim med det er lystkome seg heim med det er lyst / du må teie med du tyggdu må teie med du tygg
1 på den tid da, samstundes som, når; mens (II)
ho les med ho etho les med ho et / med graset gror, døyr kuamed graset gror, døyr kua / kome seg heim med det er lystkome seg heim med det er lyst / du må teie med du tyggdu må teie med du tygg
: ho les med ho etho les med ho et / med graset gror, døyr kuamed graset gror, døyr kua / kome seg heim med det er lystkome seg heim med det er lyst / du må teie med du tyggdu må teie med du tygg
2 så lenge som, heile tida mens
eg fekk vere der med eg villeeg fekk vere der med eg ville
: eg fekk vere der med eg villeeg fekk vere der med eg ville
2 så lenge som, heile tida mens
eg fekk vere der med eg villeeg fekk vere der med eg ville
: eg fekk vere der med eg villeeg fekk vere der med eg ville
3 så mykje som
ungane fekk is med dei ville haungane fekk is med dei ville ha
: ungane fekk is med dei ville haungane fekk is med dei ville ha
3 så mykje som
ungane fekk is med dei ville haungane fekk is med dei ville ha
: ungane fekk is med dei ville haungane fekk is med dei ville ha
4 i uttrykk for ei (meir eller mindre skarp) motsetning:
han er lys, med ho er mørkhan er lys, med ho er mørk / Åse vart nest best i skirennet, med systera kom inn som nummer sjuÅse vart nest best i skirennet, med systera kom inn som nummer sju
: han er lys, med ho er mørkhan er lys, med ho er mørk / Åse vart nest best i skirennet, med systera kom inn som nummer sjuÅse vart nest best i skirennet, med systera kom inn som nummer sju
4 i uttrykk for ei (meir eller mindre skarp) motsetning:
han er lys, med ho er mørkhan er lys, med ho er mørk / Åse vart nest best i skirennet, med systera kom inn som nummer sjuÅse vart nest best i skirennet, med systera kom inn som nummer sju
: han er lys, med ho er mørkhan er lys, med ho er mørk / Åse vart nest best i skirennet, med systera kom inn som nummer sjuÅse vart nest best i skirennet, med systera kom inn som nummer sju
5 adverb: imedan (1)
5 adverb: imedan (1)
1 på den tid da, samstundes som, når; mens (II)
ho les med ho etho les med ho et / med graset gror, døyr kuamed graset gror, døyr kua / kome seg heim med det er lystkome seg heim med det er lyst / du må teie med du tyggdu må teie med du tygg
: ho les med ho etho les med ho et / med graset gror, døyr kuamed graset gror, døyr kua / kome seg heim med det er lystkome seg heim med det er lyst / du må teie med du tyggdu må teie med du tygg
1 på den tid da, samstundes som, når; mens (II)
ho les med ho etho les med ho et / med graset gror, døyr kuamed graset gror, døyr kua / kome seg heim med det er lystkome seg heim med det er lyst / du må teie med du tyggdu må teie med du tygg
: ho les med ho etho les med ho et / med graset gror, døyr kuamed graset gror, døyr kua / kome seg heim med det er lystkome seg heim med det er lyst / du må teie med du tyggdu må teie med du tygg
2 så lenge som, heile tida mens
eg fekk vere der med eg villeeg fekk vere der med eg ville
: eg fekk vere der med eg villeeg fekk vere der med eg ville
2 så lenge som, heile tida mens
eg fekk vere der med eg villeeg fekk vere der med eg ville
: eg fekk vere der med eg villeeg fekk vere der med eg ville
3 så mykje som
ungane fekk is med dei ville haungane fekk is med dei ville ha
: ungane fekk is med dei ville haungane fekk is med dei ville ha
3 så mykje som
ungane fekk is med dei ville haungane fekk is med dei ville ha
: ungane fekk is med dei ville haungane fekk is med dei ville ha
4 i uttrykk for ei (meir eller mindre skarp) motsetning:
han er lys, med ho er mørkhan er lys, med ho er mørk / Åse vart nest best i skirennet, med systera kom inn som nummer sjuÅse vart nest best i skirennet, med systera kom inn som nummer sju
: han er lys, med ho er mørkhan er lys, med ho er mørk / Åse vart nest best i skirennet, med systera kom inn som nummer sjuÅse vart nest best i skirennet, med systera kom inn som nummer sju
4 i uttrykk for ei (meir eller mindre skarp) motsetning:
han er lys, med ho er mørkhan er lys, med ho er mørk / Åse vart nest best i skirennet, med systera kom inn som nummer sjuÅse vart nest best i skirennet, med systera kom inn som nummer sju
: han er lys, med ho er mørkhan er lys, med ho er mørk / Åse vart nest best i skirennet, med systera kom inn som nummer sjuÅse vart nest best i skirennet, med systera kom inn som nummer sju
5 adverb: imedan (1)
5 adverb: imedan (1)

 

Resultat pr. side