Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
lite verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet lite
(norrønt hlíta 'være fornøyd med, ha tiltro til') stole
du kan lite på at jeg kommerdu kan lite på at jeg kommer / henne kan du litehenne kan du lite / han er ikke å litehan er ikke å lite
: du kan lite på at jeg kommerdu kan lite på at jeg kommer / henne kan du litehenne kan du lite / han er ikke å litehan er ikke å lite
//
det kan du lite på det kan du være sikker på det kan du være sikker på
det kan du lite på det kan du være sikker på det kan du være sikker på
stole
du kan lite på at jeg kommerdu kan lite på at jeg kommer / henne kan du litehenne kan du lite / han er ikke å litehan er ikke å lite
: du kan lite på at jeg kommerdu kan lite på at jeg kommer / henne kan du litehenne kan du lite / han er ikke å litehan er ikke å lite
//
det kan du lite på det kan du være sikker på det kan du være sikker på
det kan du lite på det kan du være sikker på det kan du være sikker på

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I lite a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet lite
adjektiv n av liten sjå det adjektiv n av liten sjå det
II lite verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet lite
(norrønt hlíta; samanheng med I li; opphavleg 'stø, lene seg til')
1 tru fullt og fast (på), ha tiltru (til), stole (på)
lite på noko(n)lite på noko(n) / du kan lite på at det er santdu kan lite på at det er sant / ho er ikkje å lite påho er ikkje å lite på
: lite på noko(n)lite på noko(n) / du kan lite på at det er santdu kan lite på at det er sant / ho er ikkje å lite påho er ikkje å lite på
//
det kan du lite på vere viss på vere viss på
det kan du lite på vere viss på vere viss på
1 tru fullt og fast (på), ha tiltru (til), stole (på)
lite på noko(n)lite på noko(n) / du kan lite på at det er santdu kan lite på at det er sant / ho er ikkje å lite påho er ikkje å lite på
: lite på noko(n)lite på noko(n) / du kan lite på at det er santdu kan lite på at det er sant / ho er ikkje å lite påho er ikkje å lite på
//
det kan du lite på vere viss på vere viss på
det kan du lite på vere viss på vere viss på
2 nøye seg (med), ta til takke (med)
lite (seg) med det ein harlite (seg) med det ein har / la seg lite med nokola seg lite med noko
: lite (seg) med det ein harlite (seg) med det ein har / la seg lite med nokola seg lite med noko
//
lite med all ting finne seg i alt finne seg i alt
lite med all ting finne seg i alt finne seg i alt
2 nøye seg (med), ta til takke (med)
lite (seg) med det ein harlite (seg) med det ein har / la seg lite med nokola seg lite med noko
: lite (seg) med det ein harlite (seg) med det ein har / la seg lite med nokola seg lite med noko
//
lite med all ting finne seg i alt finne seg i alt
lite med all ting finne seg i alt finne seg i alt
3 rette seg etter, lyde
ungane leit meg ikkjeungane leit meg ikkje
: ungane leit meg ikkjeungane leit meg ikkje
3 rette seg etter, lyde
ungane leit meg ikkjeungane leit meg ikkje
: ungane leit meg ikkjeungane leit meg ikkje
1 tru fullt og fast (på), ha tiltru (til), stole (på)
lite på noko(n)lite på noko(n) / du kan lite på at det er santdu kan lite på at det er sant / ho er ikkje å lite påho er ikkje å lite på
: lite på noko(n)lite på noko(n) / du kan lite på at det er santdu kan lite på at det er sant / ho er ikkje å lite påho er ikkje å lite på
//
det kan du lite på vere viss på vere viss på
det kan du lite på vere viss på vere viss på
1 tru fullt og fast (på), ha tiltru (til), stole (på)
lite på noko(n)lite på noko(n) / du kan lite på at det er santdu kan lite på at det er sant / ho er ikkje å lite påho er ikkje å lite på
: lite på noko(n)lite på noko(n) / du kan lite på at det er santdu kan lite på at det er sant / ho er ikkje å lite påho er ikkje å lite på
//
det kan du lite på vere viss på vere viss på
det kan du lite på vere viss på vere viss på
2 nøye seg (med), ta til takke (med)
lite (seg) med det ein harlite (seg) med det ein har / la seg lite med nokola seg lite med noko
: lite (seg) med det ein harlite (seg) med det ein har / la seg lite med nokola seg lite med noko
//
lite med all ting finne seg i alt finne seg i alt
lite med all ting finne seg i alt finne seg i alt
2 nøye seg (med), ta til takke (med)
lite (seg) med det ein harlite (seg) med det ein har / la seg lite med nokola seg lite med noko
: lite (seg) med det ein harlite (seg) med det ein har / la seg lite med nokola seg lite med noko
//
lite med all ting finne seg i alt finne seg i alt
lite med all ting finne seg i alt finne seg i alt
3 rette seg etter, lyde
ungane leit meg ikkjeungane leit meg ikkje
: ungane leit meg ikkjeungane leit meg ikkje
3 rette seg etter, lyde
ungane leit meg ikkjeungane leit meg ikkje
: ungane leit meg ikkjeungane leit meg ikkje

 

Resultat pr. side