Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I kule f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kule
(tysk Kugel)
1 geometrisk lekam der kvart punkt på overflata har same avstanden til midtpunktet i lekamen
1 geometrisk lekam der kvart punkt på overflata har same avstanden til midtpunktet i lekamen
2 stor eller liten, hol eller massiv lekam som liknar ei kule (I,1)
biljardkulebiljardkule / geværkulegeværkule / lêrkulelêrkule
: biljardkulebiljardkule / geværkulegeværkule / lêrkulelêrkule
// prosjektil
bli råka av ei kulebli råka av ei kule
: bli råka av ei kulebli råka av ei kule
// prosjektil
bli råka av ei kulebli råka av ei kule
: bli råka av ei kulebli råka av ei kule
// i idrett:
støyte kule; jamfør kulestøytstøyte kule; jamfør kulestøyt
: støyte kule; jamfør kulestøytstøyte kule; jamfør kulestøyt
// i idrett:
støyte kule; jamfør kulestøytstøyte kule; jamfør kulestøyt
: støyte kule; jamfør kulestøytstøyte kule; jamfør kulestøyt
2 stor eller liten, hol eller massiv lekam som liknar ei kule (I,1)
biljardkulebiljardkule / geværkulegeværkule / lêrkulelêrkule
: biljardkulebiljardkule / geværkulegeværkule / lêrkulelêrkule
// prosjektil
bli råka av ei kulebli råka av ei kule
: bli råka av ei kulebli råka av ei kule
// prosjektil
bli råka av ei kulebli råka av ei kule
: bli råka av ei kulebli råka av ei kule
// i idrett:
støyte kule; jamfør kulestøytstøyte kule; jamfør kulestøyt
: støyte kule; jamfør kulestøytstøyte kule; jamfør kulestøyt
// i idrett:
støyte kule; jamfør kulestøytstøyte kule; jamfør kulestøyt
: støyte kule; jamfør kulestøytstøyte kule; jamfør kulestøyt
1 geometrisk lekam der kvart punkt på overflata har same avstanden til midtpunktet i lekamen
1 geometrisk lekam der kvart punkt på overflata har same avstanden til midtpunktet i lekamen
2 stor eller liten, hol eller massiv lekam som liknar ei kule (I,1)
biljardkulebiljardkule / geværkulegeværkule / lêrkulelêrkule
: biljardkulebiljardkule / geværkulegeværkule / lêrkulelêrkule
// prosjektil
bli råka av ei kulebli råka av ei kule
: bli råka av ei kulebli råka av ei kule
// prosjektil
bli råka av ei kulebli råka av ei kule
: bli råka av ei kulebli råka av ei kule
// i idrett:
støyte kule; jamfør kulestøytstøyte kule; jamfør kulestøyt
: støyte kule; jamfør kulestøytstøyte kule; jamfør kulestøyt
// i idrett:
støyte kule; jamfør kulestøytstøyte kule; jamfør kulestøyt
: støyte kule; jamfør kulestøytstøyte kule; jamfør kulestøyt
2 stor eller liten, hol eller massiv lekam som liknar ei kule (I,1)
biljardkulebiljardkule / geværkulegeværkule / lêrkulelêrkule
: biljardkulebiljardkule / geværkulegeværkule / lêrkulelêrkule
// prosjektil
bli råka av ei kulebli råka av ei kule
: bli råka av ei kulebli råka av ei kule
// prosjektil
bli råka av ei kulebli råka av ei kule
: bli råka av ei kulebli råka av ei kule
// i idrett:
støyte kule; jamfør kulestøytstøyte kule; jamfør kulestøyt
: støyte kule; jamfør kulestøytstøyte kule; jamfør kulestøyt
// i idrett:
støyte kule; jamfør kulestøytstøyte kule; jamfør kulestøyt
: støyte kule; jamfør kulestøytstøyte kule; jamfør kulestøyt
II kule f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kule
(norrønt kúla)
1 rund utvekst på tre
1 rund utvekst på tre
2 lita skål (hola ut av ei kule (II,1))
2 lita skål (hola ut av ei kule (II,1))
3 lag, flokk
heile kula alleheile kula alle
: heile kula alleheile kula alle
3 lag, flokk
heile kula alleheile kula alle
: heile kula alleheile kula alle
4 rykk, ri (I), kast
fyllekulefyllekule / slåstarkuleslåstarkule / vindkulevindkule
: fyllekulefyllekule / slåstarkuleslåstarkule / vindkulevindkule
4 rykk, ri (I), kast
fyllekulefyllekule / slåstarkuleslåstarkule / vindkulevindkule
: fyllekulefyllekule / slåstarkuleslåstarkule / vindkulevindkule
5 omgang kortspel
kortkulekortkule
: kortkulekortkule
5 omgang kortspel
kortkulekortkule
: kortkulekortkule
6 varp, storfangst
ei heil kuleei heil kule
: ei heil kuleei heil kule
6 varp, storfangst
ei heil kuleei heil kule
: ei heil kuleei heil kule
1 rund utvekst på tre
1 rund utvekst på tre
2 lita skål (hola ut av ei kule (II,1))
2 lita skål (hola ut av ei kule (II,1))
3 lag, flokk
heile kula alleheile kula alle
: heile kula alleheile kula alle
3 lag, flokk
heile kula alleheile kula alle
: heile kula alleheile kula alle
4 rykk, ri (I), kast
fyllekulefyllekule / slåstarkuleslåstarkule / vindkulevindkule
: fyllekulefyllekule / slåstarkuleslåstarkule / vindkulevindkule
4 rykk, ri (I), kast
fyllekulefyllekule / slåstarkuleslåstarkule / vindkulevindkule
: fyllekulefyllekule / slåstarkuleslåstarkule / vindkulevindkule
5 omgang kortspel
kortkulekortkule
: kortkulekortkule
5 omgang kortspel
kortkulekortkule
: kortkulekortkule
6 varp, storfangst
ei heil kuleei heil kule
: ei heil kuleei heil kule
6 varp, storfangst
ei heil kuleei heil kule
: ei heil kuleei heil kule
III kule f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kule
(frå lågtysk; same opphav som II kule)
1 søkk i jorda til å lagre rotvekstar i; hole (I,3), grop (I)
1 søkk i jorda til å lagre rotvekstar i; hole (I,3), grop (I)
2 dunge, haug av rotvekstar på friland
2 dunge, haug av rotvekstar på friland
1 søkk i jorda til å lagre rotvekstar i; hole (I,3), grop (I)
1 søkk i jorda til å lagre rotvekstar i; hole (I,3), grop (I)
2 dunge, haug av rotvekstar på friland
2 dunge, haug av rotvekstar på friland
IV kule v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet kule
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet kule
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet kule
(samanheng med kald) blåse friskt, særleg om kald vind blåse friskt, særleg om kald vind

 

Resultat pr. side