Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
konto m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet konto
(fra italiensk, av latin computare 'telle sammen')
1 kunderegnskap i for eksempel bank eller forretning
opprette konto i en bankopprette konto i en bank / beløpet skal godskrives min kontobeløpet skal godskrives min konto / konto på sparevilkårkonto på sparevilkår / foliokonto, lønnskonto, sparekontofoliokonto, lønnskonto, sparekonto / skrive noe på ens konto også: gi en skylden forskrive noe på ens konto også: gi en skylden for
: opprette konto i en bankopprette konto i en bank / beløpet skal godskrives min kontobeløpet skal godskrives min konto / konto på sparevilkårkonto på sparevilkår / foliokonto, lønnskonto, sparekontofoliokonto, lønnskonto, sparekonto / skrive noe på ens konto også: gi en skylden forskrive noe på ens konto også: gi en skylden for
1 kunderegnskap i for eksempel bank eller forretning
opprette konto i en bankopprette konto i en bank / beløpet skal godskrives min kontobeløpet skal godskrives min konto / konto på sparevilkårkonto på sparevilkår / foliokonto, lønnskonto, sparekontofoliokonto, lønnskonto, sparekonto / skrive noe på ens konto også: gi en skylden forskrive noe på ens konto også: gi en skylden for
: opprette konto i en bankopprette konto i en bank / beløpet skal godskrives min kontobeløpet skal godskrives min konto / konto på sparevilkårkonto på sparevilkår / foliokonto, lønnskonto, sparekontofoliokonto, lønnskonto, sparekonto / skrive noe på ens konto også: gi en skylden forskrive noe på ens konto også: gi en skylden for
2 debet- og kreditside i (spesial)regnskap
innkjøpskonto, taps- og vinningskontoinnkjøpskonto, taps- og vinningskonto
: innkjøpskonto, taps- og vinningskontoinnkjøpskonto, taps- og vinningskonto
2 debet- og kreditside i (spesial)regnskap
innkjøpskonto, taps- og vinningskontoinnkjøpskonto, taps- og vinningskonto
: innkjøpskonto, taps- og vinningskontoinnkjøpskonto, taps- og vinningskonto
1 kunderegnskap i for eksempel bank eller forretning
opprette konto i en bankopprette konto i en bank / beløpet skal godskrives min kontobeløpet skal godskrives min konto / konto på sparevilkårkonto på sparevilkår / foliokonto, lønnskonto, sparekontofoliokonto, lønnskonto, sparekonto / skrive noe på ens konto også: gi en skylden forskrive noe på ens konto også: gi en skylden for
: opprette konto i en bankopprette konto i en bank / beløpet skal godskrives min kontobeløpet skal godskrives min konto / konto på sparevilkårkonto på sparevilkår / foliokonto, lønnskonto, sparekontofoliokonto, lønnskonto, sparekonto / skrive noe på ens konto også: gi en skylden forskrive noe på ens konto også: gi en skylden for
1 kunderegnskap i for eksempel bank eller forretning
opprette konto i en bankopprette konto i en bank / beløpet skal godskrives min kontobeløpet skal godskrives min konto / konto på sparevilkårkonto på sparevilkår / foliokonto, lønnskonto, sparekontofoliokonto, lønnskonto, sparekonto / skrive noe på ens konto også: gi en skylden forskrive noe på ens konto også: gi en skylden for
: opprette konto i en bankopprette konto i en bank / beløpet skal godskrives min kontobeløpet skal godskrives min konto / konto på sparevilkårkonto på sparevilkår / foliokonto, lønnskonto, sparekontofoliokonto, lønnskonto, sparekonto / skrive noe på ens konto også: gi en skylden forskrive noe på ens konto også: gi en skylden for
2 debet- og kreditside i (spesial)regnskap
innkjøpskonto, taps- og vinningskontoinnkjøpskonto, taps- og vinningskonto
: innkjøpskonto, taps- og vinningskontoinnkjøpskonto, taps- og vinningskonto
2 debet- og kreditside i (spesial)regnskap
innkjøpskonto, taps- og vinningskontoinnkjøpskonto, taps- og vinningskonto
: innkjøpskonto, taps- og vinningskontoinnkjøpskonto, taps- og vinningskonto

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
konto m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet konto
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet konto
(frå italiensk av, latin computare; sjå II kontant)
1 kunderekneskap i bank, forretning
bankkontobankkonto / lønskontolønskonto / postgirokontopostgirokonto / sparekontosparekonto
: bankkontobankkonto / lønskontolønskonto / postgirokontopostgirokonto / sparekontosparekonto
1 kunderekneskap i bank, forretning
bankkontobankkonto / lønskontolønskonto / postgirokontopostgirokonto / sparekontosparekonto
: bankkontobankkonto / lønskontolønskonto / postgirokontopostgirokonto / sparekontosparekonto
2 debet- og kreditside i (spesial)rekneskap
taps- og vinningskontotaps- og vinningskonto / varekontovarekonto
: taps- og vinningskontotaps- og vinningskonto / varekontovarekonto
2 debet- og kreditside i (spesial)rekneskap
taps- og vinningskontotaps- og vinningskonto / varekontovarekonto
: taps- og vinningskontotaps- og vinningskonto / varekontovarekonto
1 kunderekneskap i bank, forretning
bankkontobankkonto / lønskontolønskonto / postgirokontopostgirokonto / sparekontosparekonto
: bankkontobankkonto / lønskontolønskonto / postgirokontopostgirokonto / sparekontosparekonto
1 kunderekneskap i bank, forretning
bankkontobankkonto / lønskontolønskonto / postgirokontopostgirokonto / sparekontosparekonto
: bankkontobankkonto / lønskontolønskonto / postgirokontopostgirokonto / sparekontosparekonto
2 debet- og kreditside i (spesial)rekneskap
taps- og vinningskontotaps- og vinningskonto / varekontovarekonto
: taps- og vinningskontotaps- og vinningskonto / varekontovarekonto
2 debet- og kreditside i (spesial)rekneskap
taps- og vinningskontotaps- og vinningskonto / varekontovarekonto
: taps- og vinningskontotaps- og vinningskonto / varekontovarekonto

 

Resultat pr. side