Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
inn|trykk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet inntrykk
(etter tysk Eindruck, etter latin impressio) påvirkning, følelse, forestilling, fornemmelse
nye inntrykk strømmet på under reisennye inntrykk strømmet på under reisen / være var for alle inntrykkvære var for alle inntrykk / naturinntrykknaturinntrykk / gi inntrykk av å være flinkgi inntrykk av å være flink / få, ha et visst inntrykk av noefå, ha et visst inntrykk av noe / gjøre et dypt inntrykk på engjøre et dypt inntrykk på en / prøve å gjøre inntrykk gjøre seg bemerketprøve å gjøre inntrykk gjøre seg bemerket
: nye inntrykk strømmet på under reisennye inntrykk strømmet på under reisen / være var for alle inntrykkvære var for alle inntrykk / naturinntrykknaturinntrykk / gi inntrykk av å være flinkgi inntrykk av å være flink / få, ha et visst inntrykk av noefå, ha et visst inntrykk av noe / gjøre et dypt inntrykk på engjøre et dypt inntrykk på en / prøve å gjøre inntrykk gjøre seg bemerketprøve å gjøre inntrykk gjøre seg bemerket
påvirkning, følelse, forestilling, fornemmelse
nye inntrykk strømmet på under reisennye inntrykk strømmet på under reisen / være var for alle inntrykkvære var for alle inntrykk / naturinntrykknaturinntrykk / gi inntrykk av å være flinkgi inntrykk av å være flink / få, ha et visst inntrykk av noefå, ha et visst inntrykk av noe / gjøre et dypt inntrykk på engjøre et dypt inntrykk på en / prøve å gjøre inntrykk gjøre seg bemerketprøve å gjøre inntrykk gjøre seg bemerket
: nye inntrykk strømmet på under reisennye inntrykk strømmet på under reisen / være var for alle inntrykkvære var for alle inntrykk / naturinntrykknaturinntrykk / gi inntrykk av å være flinkgi inntrykk av å være flink / få, ha et visst inntrykk av noefå, ha et visst inntrykk av noe / gjøre et dypt inntrykk på engjøre et dypt inntrykk på en / prøve å gjøre inntrykk gjøre seg bemerketprøve å gjøre inntrykk gjøre seg bemerket

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
inn|trykk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet inntrykk
(etter tysk Eindruck, latin impressio) påverknad, innverknad; tokke (I), kjensle; førestilling
ho er var for alle slags inntrykkho er var for alle slags inntrykk / han gav inntrykk av å vere yngre enn han varhan gav inntrykk av å vere yngre enn han var / få, ha eit visst inntrykk av noko(n)få, ha eit visst inntrykk av noko(n) / gjere eit godt (dårleg) inntrykk på nokongjere eit godt (dårleg) inntrykk på nokon / prøve å gjere inntrykk prøve å bli lagd merke tilprøve å gjere inntrykk prøve å bli lagd merke til
: ho er var for alle slags inntrykkho er var for alle slags inntrykk / han gav inntrykk av å vere yngre enn han varhan gav inntrykk av å vere yngre enn han var / få, ha eit visst inntrykk av noko(n)få, ha eit visst inntrykk av noko(n) / gjere eit godt (dårleg) inntrykk på nokongjere eit godt (dårleg) inntrykk på nokon / prøve å gjere inntrykk prøve å bli lagd merke tilprøve å gjere inntrykk prøve å bli lagd merke til
påverknad, innverknad; tokke (I), kjensle; førestilling
ho er var for alle slags inntrykkho er var for alle slags inntrykk / han gav inntrykk av å vere yngre enn han varhan gav inntrykk av å vere yngre enn han var / få, ha eit visst inntrykk av noko(n)få, ha eit visst inntrykk av noko(n) / gjere eit godt (dårleg) inntrykk på nokongjere eit godt (dårleg) inntrykk på nokon / prøve å gjere inntrykk prøve å bli lagd merke tilprøve å gjere inntrykk prøve å bli lagd merke til
: ho er var for alle slags inntrykkho er var for alle slags inntrykk / han gav inntrykk av å vere yngre enn han varhan gav inntrykk av å vere yngre enn han var / få, ha eit visst inntrykk av noko(n)få, ha eit visst inntrykk av noko(n) / gjere eit godt (dårleg) inntrykk på nokongjere eit godt (dårleg) inntrykk på nokon / prøve å gjere inntrykk prøve å bli lagd merke tilprøve å gjere inntrykk prøve å bli lagd merke til

 

Resultat pr. side