Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'inga' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
ingen  
(inga) 
ingen det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet ingen
(av norrønt engi, enginn)
1 brukt som substantiv: ikke noen, noe, ikke en
intet mindre enn ikke noeintet mindre enn ikke noe / ingen ringere enningen ringere enn / alt eller intet eller ingentingalt eller intet eller ingenting / ingen nevnt, ingen glemtingen nevnt, ingen glemt / ingen som helstingen som helst / ingen anneningen annen / ingen av dem svarteingen av dem svarte / ingen hadde gjort det føringen hadde gjort det før / noe er bedre enn intetnoe er bedre enn intet
: intet mindre enn ikke noeintet mindre enn ikke noe / ingen ringere enningen ringere enn / alt eller intet eller ingentingalt eller intet eller ingenting / ingen nevnt, ingen glemtingen nevnt, ingen glemt / ingen som helstingen som helst / ingen anneningen annen / ingen av dem svarteingen av dem svarte / ingen hadde gjort det føringen hadde gjort det før / noe er bedre enn intetnoe er bedre enn intet
1 brukt som substantiv: ikke noen, noe, ikke en
intet mindre enn ikke noeintet mindre enn ikke noe / ingen ringere enningen ringere enn / alt eller intet eller ingentingalt eller intet eller ingenting / ingen nevnt, ingen glemtingen nevnt, ingen glemt / ingen som helstingen som helst / ingen anneningen annen / ingen av dem svarteingen av dem svarte / ingen hadde gjort det føringen hadde gjort det før / noe er bedre enn intetnoe er bedre enn intet
: intet mindre enn ikke noeintet mindre enn ikke noe / ingen ringere enningen ringere enn / alt eller intet eller ingentingalt eller intet eller ingenting / ingen nevnt, ingen glemtingen nevnt, ingen glemt / ingen som helstingen som helst / ingen anneningen annen / ingen av dem svarteingen av dem svarte / ingen hadde gjort det føringen hadde gjort det før / noe er bedre enn intetnoe er bedre enn intet
2 brukt som adjektiv: ikke noen, noe
intet nytt ikke noeintet nytt ikke noe / intet folk har lidd mer ikke noeintet folk har lidd mer ikke noe / det var ingen stemmer imotdet var ingen stemmer imot / ingen bileringen biler / det er ingen sakdet er ingen sak / de kom ingen veide kom ingen vei / jeg vet ingen verdens tingjeg vet ingen verdens ting / det har jeg ingen mening omdet har jeg ingen mening om / dette er bedre enn ingen tingdette er bedre enn ingen ting
: intet nytt ikke noeintet nytt ikke noe / intet folk har lidd mer ikke noeintet folk har lidd mer ikke noe / det var ingen stemmer imotdet var ingen stemmer imot / ingen bileringen biler / det er ingen sakdet er ingen sak / de kom ingen veide kom ingen vei / jeg vet ingen verdens tingjeg vet ingen verdens ting / det har jeg ingen mening omdet har jeg ingen mening om / dette er bedre enn ingen tingdette er bedre enn ingen ting
2 brukt som adjektiv: ikke noen, noe
intet nytt ikke noeintet nytt ikke noe / intet folk har lidd mer ikke noeintet folk har lidd mer ikke noe / det var ingen stemmer imotdet var ingen stemmer imot / ingen bileringen biler / det er ingen sakdet er ingen sak / de kom ingen veide kom ingen vei / jeg vet ingen verdens tingjeg vet ingen verdens ting / det har jeg ingen mening omdet har jeg ingen mening om / dette er bedre enn ingen tingdette er bedre enn ingen ting
: intet nytt ikke noeintet nytt ikke noe / intet folk har lidd mer ikke noeintet folk har lidd mer ikke noe / det var ingen stemmer imotdet var ingen stemmer imot / ingen bileringen biler / det er ingen sakdet er ingen sak / de kom ingen veide kom ingen vei / jeg vet ingen verdens tingjeg vet ingen verdens ting / det har jeg ingen mening omdet har jeg ingen mening om / dette er bedre enn ingen tingdette er bedre enn ingen ting
1 brukt som substantiv: ikke noen, noe, ikke en
intet mindre enn ikke noeintet mindre enn ikke noe / ingen ringere enningen ringere enn / alt eller intet eller ingentingalt eller intet eller ingenting / ingen nevnt, ingen glemtingen nevnt, ingen glemt / ingen som helstingen som helst / ingen anneningen annen / ingen av dem svarteingen av dem svarte / ingen hadde gjort det føringen hadde gjort det før / noe er bedre enn intetnoe er bedre enn intet
: intet mindre enn ikke noeintet mindre enn ikke noe / ingen ringere enningen ringere enn / alt eller intet eller ingentingalt eller intet eller ingenting / ingen nevnt, ingen glemtingen nevnt, ingen glemt / ingen som helstingen som helst / ingen anneningen annen / ingen av dem svarteingen av dem svarte / ingen hadde gjort det føringen hadde gjort det før / noe er bedre enn intetnoe er bedre enn intet
1 brukt som substantiv: ikke noen, noe, ikke en
intet mindre enn ikke noeintet mindre enn ikke noe / ingen ringere enningen ringere enn / alt eller intet eller ingentingalt eller intet eller ingenting / ingen nevnt, ingen glemtingen nevnt, ingen glemt / ingen som helstingen som helst / ingen anneningen annen / ingen av dem svarteingen av dem svarte / ingen hadde gjort det føringen hadde gjort det før / noe er bedre enn intetnoe er bedre enn intet
: intet mindre enn ikke noeintet mindre enn ikke noe / ingen ringere enningen ringere enn / alt eller intet eller ingentingalt eller intet eller ingenting / ingen nevnt, ingen glemtingen nevnt, ingen glemt / ingen som helstingen som helst / ingen anneningen annen / ingen av dem svarteingen av dem svarte / ingen hadde gjort det føringen hadde gjort det før / noe er bedre enn intetnoe er bedre enn intet
2 brukt som adjektiv: ikke noen, noe
intet nytt ikke noeintet nytt ikke noe / intet folk har lidd mer ikke noeintet folk har lidd mer ikke noe / det var ingen stemmer imotdet var ingen stemmer imot / ingen bileringen biler / det er ingen sakdet er ingen sak / de kom ingen veide kom ingen vei / jeg vet ingen verdens tingjeg vet ingen verdens ting / det har jeg ingen mening omdet har jeg ingen mening om / dette er bedre enn ingen tingdette er bedre enn ingen ting
: intet nytt ikke noeintet nytt ikke noe / intet folk har lidd mer ikke noeintet folk har lidd mer ikke noe / det var ingen stemmer imotdet var ingen stemmer imot / ingen bileringen biler / det er ingen sakdet er ingen sak / de kom ingen veide kom ingen vei / jeg vet ingen verdens tingjeg vet ingen verdens ting / det har jeg ingen mening omdet har jeg ingen mening om / dette er bedre enn ingen tingdette er bedre enn ingen ting
2 brukt som adjektiv: ikke noen, noe
intet nytt ikke noeintet nytt ikke noe / intet folk har lidd mer ikke noeintet folk har lidd mer ikke noe / det var ingen stemmer imotdet var ingen stemmer imot / ingen bileringen biler / det er ingen sakdet er ingen sak / de kom ingen veide kom ingen vei / jeg vet ingen verdens tingjeg vet ingen verdens ting / det har jeg ingen mening omdet har jeg ingen mening om / dette er bedre enn ingen tingdette er bedre enn ingen ting
: intet nytt ikke noeintet nytt ikke noe / intet folk har lidd mer ikke noeintet folk har lidd mer ikke noe / det var ingen stemmer imotdet var ingen stemmer imot / ingen bileringen biler / det er ingen sakdet er ingen sak / de kom ingen veide kom ingen vei / jeg vet ingen verdens tingjeg vet ingen verdens ting / det har jeg ingen mening omdet har jeg ingen mening om / dette er bedre enn ingen tingdette er bedre enn ingen ting

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'inga' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
ingen  
(inga) 
ingen det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet ingen
(norrønt engi, enginn) ikkje noko(n), ikkje ein
1 brukt som substantiv:
ingen hadde gjort det føringen hadde gjort det før / ingen av dei komingen av dei kom / noko er betre enn inkje, enn ingen tingnoko er betre enn inkje, enn ingen ting
: ingen hadde gjort det føringen hadde gjort det før / ingen av dei komingen av dei kom / noko er betre enn inkje, enn ingen tingnoko er betre enn inkje, enn ingen ting
//
ikkje for inkje med god grunn (t.d. at noko blir gjort) med god grunn (t.d. at noko blir gjort)
ikkje for inkje med god grunn (t.d. at noko blir gjort) med god grunn (t.d. at noko blir gjort) //
gjere om inkje oppheve; nullstille
vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
: vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
oppheve; nullstille
vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
: vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
gjere om inkje oppheve; nullstille
vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
: vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
oppheve; nullstille
vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
: vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
//
gjere til inkjes øydeleggje, oppheve øydeleggje, oppheve
gjere til inkjes øydeleggje, oppheve øydeleggje, oppheve //
om inkje over styr
det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
: det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
over styr
det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
: det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
om inkje over styr
det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
: det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
over styr
det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
: det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
1 brukt som substantiv:
ingen hadde gjort det føringen hadde gjort det før / ingen av dei komingen av dei kom / noko er betre enn inkje, enn ingen tingnoko er betre enn inkje, enn ingen ting
: ingen hadde gjort det føringen hadde gjort det før / ingen av dei komingen av dei kom / noko er betre enn inkje, enn ingen tingnoko er betre enn inkje, enn ingen ting
//
ikkje for inkje med god grunn (t.d. at noko blir gjort) med god grunn (t.d. at noko blir gjort)
ikkje for inkje med god grunn (t.d. at noko blir gjort) med god grunn (t.d. at noko blir gjort) //
gjere om inkje oppheve; nullstille
vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
: vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
oppheve; nullstille
vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
: vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
gjere om inkje oppheve; nullstille
vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
: vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
oppheve; nullstille
vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
: vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
//
gjere til inkjes øydeleggje, oppheve øydeleggje, oppheve
gjere til inkjes øydeleggje, oppheve øydeleggje, oppheve //
om inkje over styr
det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
: det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
over styr
det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
: det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
om inkje over styr
det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
: det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
over styr
det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
: det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
2 brukt som adjektiv
ho visste ingen tingho visste ingen ting / han kom ingen veghan kom ingen veg / det er inga sakdet er inga sak / ho har ingen stad å vere; jamfør ingenstadho har ingen stad å vere; jamfør ingenstad
: ho visste ingen tingho visste ingen ting / han kom ingen veghan kom ingen veg / det er inga sakdet er inga sak / ho har ingen stad å vere; jamfør ingenstadho har ingen stad å vere; jamfør ingenstad
2 brukt som adjektiv
ho visste ingen tingho visste ingen ting / han kom ingen veghan kom ingen veg / det er inga sakdet er inga sak / ho har ingen stad å vere; jamfør ingenstadho har ingen stad å vere; jamfør ingenstad
: ho visste ingen tingho visste ingen ting / han kom ingen veghan kom ingen veg / det er inga sakdet er inga sak / ho har ingen stad å vere; jamfør ingenstadho har ingen stad å vere; jamfør ingenstad
ikkje noko(n), ikkje ein
1 brukt som substantiv:
ingen hadde gjort det føringen hadde gjort det før / ingen av dei komingen av dei kom / noko er betre enn inkje, enn ingen tingnoko er betre enn inkje, enn ingen ting
: ingen hadde gjort det føringen hadde gjort det før / ingen av dei komingen av dei kom / noko er betre enn inkje, enn ingen tingnoko er betre enn inkje, enn ingen ting
//
ikkje for inkje med god grunn (t.d. at noko blir gjort) med god grunn (t.d. at noko blir gjort)
ikkje for inkje med god grunn (t.d. at noko blir gjort) med god grunn (t.d. at noko blir gjort) //
gjere om inkje oppheve; nullstille
vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
: vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
oppheve; nullstille
vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
: vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
gjere om inkje oppheve; nullstille
vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
: vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
oppheve; nullstille
vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
: vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
//
gjere til inkjes øydeleggje, oppheve øydeleggje, oppheve
gjere til inkjes øydeleggje, oppheve øydeleggje, oppheve //
om inkje over styr
det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
: det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
over styr
det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
: det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
om inkje over styr
det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
: det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
over styr
det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
: det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
1 brukt som substantiv:
ingen hadde gjort det føringen hadde gjort det før / ingen av dei komingen av dei kom / noko er betre enn inkje, enn ingen tingnoko er betre enn inkje, enn ingen ting
: ingen hadde gjort det føringen hadde gjort det før / ingen av dei komingen av dei kom / noko er betre enn inkje, enn ingen tingnoko er betre enn inkje, enn ingen ting
//
ikkje for inkje med god grunn (t.d. at noko blir gjort) med god grunn (t.d. at noko blir gjort)
ikkje for inkje med god grunn (t.d. at noko blir gjort) med god grunn (t.d. at noko blir gjort) //
gjere om inkje oppheve; nullstille
vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
: vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
oppheve; nullstille
vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
: vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
gjere om inkje oppheve; nullstille
vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
: vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
oppheve; nullstille
vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
: vedtaket vart gjort om inkjevedtaket vart gjort om inkje
//
gjere til inkjes øydeleggje, oppheve øydeleggje, oppheve
gjere til inkjes øydeleggje, oppheve øydeleggje, oppheve //
om inkje over styr
det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
: det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
over styr
det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
: det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
om inkje over styr
det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
: det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
over styr
det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
: det gjekk om inkjedet gjekk om inkje
2 brukt som adjektiv
ho visste ingen tingho visste ingen ting / han kom ingen veghan kom ingen veg / det er inga sakdet er inga sak / ho har ingen stad å vere; jamfør ingenstadho har ingen stad å vere; jamfør ingenstad
: ho visste ingen tingho visste ingen ting / han kom ingen veghan kom ingen veg / det er inga sakdet er inga sak / ho har ingen stad å vere; jamfør ingenstadho har ingen stad å vere; jamfør ingenstad
2 brukt som adjektiv
ho visste ingen tingho visste ingen ting / han kom ingen veghan kom ingen veg / det er inga sakdet er inga sak / ho har ingen stad å vere; jamfør ingenstadho har ingen stad å vere; jamfør ingenstad
: ho visste ingen tingho visste ingen ting / han kom ingen veghan kom ingen veg / det er inga sakdet er inga sak / ho har ingen stad å vere; jamfør ingenstadho har ingen stad å vere; jamfør ingenstad

 

Resultat pr. side