Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
i motsetning til til forskjell fra til forskjell fra

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
intellektualisme m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet intellektualisme
(frå fransk, tysk av, seinlatin intellectualis av, latin intellectus; sjå intellekt) i filosofi: retning som legg vekt på forstand, tanke, det teoretiske (i motsetning til viljen og kjenslelivet) i filosofi: retning som legg vekt på forstand, tanke, det teoretiske (i motsetning til viljen og kjenslelivet)
mot|setning f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet motsetning
noko som står i strid med noko anna; kontrast; motsett forhold; motstykke
personlege motsetningarpersonlege motsetningar / motsetningar mellom to land, mellom syskenmotsetningar mellom to land, mellom sysken / stå i motsetning til noko(n)stå i motsetning til noko(n) / i motsetning til meg er han fagorganisert til skilnad frå megi motsetning til meg er han fagorganisert til skilnad frå meg / dei to veninnene er diametrale motsetningardei to veninnene er diametrale motsetningar
: personlege motsetningarpersonlege motsetningar / motsetningar mellom to land, mellom syskenmotsetningar mellom to land, mellom sysken / stå i motsetning til noko(n)stå i motsetning til noko(n) / i motsetning til meg er han fagorganisert til skilnad frå megi motsetning til meg er han fagorganisert til skilnad frå meg / dei to veninnene er diametrale motsetningardei to veninnene er diametrale motsetningar
noko som står i strid med noko anna; kontrast; motsett forhold; motstykke
personlege motsetningarpersonlege motsetningar / motsetningar mellom to land, mellom syskenmotsetningar mellom to land, mellom sysken / stå i motsetning til noko(n)stå i motsetning til noko(n) / i motsetning til meg er han fagorganisert til skilnad frå megi motsetning til meg er han fagorganisert til skilnad frå meg / dei to veninnene er diametrale motsetningardei to veninnene er diametrale motsetningar
: personlege motsetningarpersonlege motsetningar / motsetningar mellom to land, mellom syskenmotsetningar mellom to land, mellom sysken / stå i motsetning til noko(n)stå i motsetning til noko(n) / i motsetning til meg er han fagorganisert til skilnad frå megi motsetning til meg er han fagorganisert til skilnad frå meg / dei to veninnene er diametrale motsetningardei to veninnene er diametrale motsetningar
II namne v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet namne
1 merkje med namn; kalle
kleda må namnastkleda må namnast
: kleda må namnastkleda må namnast
1 merkje med namn; kalle
kleda må namnastkleda må namnast
: kleda må namnastkleda må namnast
2 i matematikk, fysikk, som adjektiv i perfektum partisipp:
//
namna tal tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3 tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3
namna tal tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3 tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3
2 i matematikk, fysikk, som adjektiv i perfektum partisipp:
//
namna tal tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3 tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3
namna tal tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3 tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3
1 merkje med namn; kalle
kleda må namnastkleda må namnast
: kleda må namnastkleda må namnast
1 merkje med namn; kalle
kleda må namnastkleda må namnast
: kleda må namnastkleda må namnast
2 i matematikk, fysikk, som adjektiv i perfektum partisipp:
//
namna tal tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3 tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3
namna tal tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3 tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3
2 i matematikk, fysikk, som adjektiv i perfektum partisipp:
//
namna tal tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3 tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3
namna tal tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3 tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3
namna tal tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3 tal med opplysning om kva slag det er som blir talt el. målt, til dømes "5 kr" i motsetning til berre "5"; jamfør nemning 3
versus prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet versus
(latin) mot, kontra, i motsetning til; forkorting vs.
individuelt versus kollektivt ansvarindividuelt versus kollektivt ansvar
: individuelt versus kollektivt ansvarindividuelt versus kollektivt ansvar
mot, kontra, i motsetning til; forkorting vs.
individuelt versus kollektivt ansvarindividuelt versus kollektivt ansvar
: individuelt versus kollektivt ansvarindividuelt versus kollektivt ansvar

 

Resultat pr. side