Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

Ordet 'generelt' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
generell  
(generelt) 
     
generell adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet generell
(utt sjenerel´l; gjennom tysk, fra latin generalis; se general-)
1 allmenn, alminnelig, allmenngyldig
gi en generell orientering, karakteristikkgi en generell orientering, karakteristikk
: gi en generell orientering, karakteristikkgi en generell orientering, karakteristikk
1 allmenn, alminnelig, allmenngyldig
gi en generell orientering, karakteristikkgi en generell orientering, karakteristikk
: gi en generell orientering, karakteristikkgi en generell orientering, karakteristikk
2 som adverb:
(rent) generelt kan en si at …(rent) generelt kan en si at … / det later til å være et generelt problemdet later til å være et generelt problem / generelle drøftingergenerelle drøftinger / det hersket generell forvirringdet hersket generell forvirring
: (rent) generelt kan en si at …(rent) generelt kan en si at … / det later til å være et generelt problemdet later til å være et generelt problem / generelle drøftingergenerelle drøftinger / det hersket generell forvirringdet hersket generell forvirring
2 som adverb:
(rent) generelt kan en si at …(rent) generelt kan en si at … / det later til å være et generelt problemdet later til å være et generelt problem / generelle drøftingergenerelle drøftinger / det hersket generell forvirringdet hersket generell forvirring
: (rent) generelt kan en si at …(rent) generelt kan en si at … / det later til å være et generelt problemdet later til å være et generelt problem / generelle drøftingergenerelle drøftinger / det hersket generell forvirringdet hersket generell forvirring
1 allmenn, alminnelig, allmenngyldig
gi en generell orientering, karakteristikkgi en generell orientering, karakteristikk
: gi en generell orientering, karakteristikkgi en generell orientering, karakteristikk
1 allmenn, alminnelig, allmenngyldig
gi en generell orientering, karakteristikkgi en generell orientering, karakteristikk
: gi en generell orientering, karakteristikkgi en generell orientering, karakteristikk
2 som adverb:
(rent) generelt kan en si at …(rent) generelt kan en si at … / det later til å være et generelt problemdet later til å være et generelt problem / generelle drøftingergenerelle drøftinger / det hersket generell forvirringdet hersket generell forvirring
: (rent) generelt kan en si at …(rent) generelt kan en si at … / det later til å være et generelt problemdet later til å være et generelt problem / generelle drøftingergenerelle drøftinger / det hersket generell forvirringdet hersket generell forvirring
2 som adverb:
(rent) generelt kan en si at …(rent) generelt kan en si at … / det later til å være et generelt problemdet later til å være et generelt problem / generelle drøftingergenerelle drøftinger / det hersket generell forvirringdet hersket generell forvirring
: (rent) generelt kan en si at …(rent) generelt kan en si at … / det later til å være et generelt problemdet later til å være et generelt problem / generelle drøftingergenerelle drøftinger / det hersket generell forvirringdet hersket generell forvirring

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

Ordet 'generelt' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
generell  
(generelt) 
     
generell adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet generell
(utt sje-; gjennom tysk, frå latin; same opphav som general-) allmenn(gjeldande), vanleg, gjengs
gje ein generell karakteristikk, kommentargje ein generell karakteristikk, kommentar / eit generelt problemeit generelt problem / gå frå det spesielle til det generellegå frå det spesielle til det generelle / (reint) generelt kan ein seie …(reint) generelt kan ein seie …
: gje ein generell karakteristikk, kommentargje ein generell karakteristikk, kommentar / eit generelt problemeit generelt problem / gå frå det spesielle til det generellegå frå det spesielle til det generelle / (reint) generelt kan ein seie …(reint) generelt kan ein seie …
allmenn(gjeldande), vanleg, gjengs
gje ein generell karakteristikk, kommentargje ein generell karakteristikk, kommentar / eit generelt problemeit generelt problem / gå frå det spesielle til det generellegå frå det spesielle til det generelle / (reint) generelt kan ein seie …(reint) generelt kan ein seie …
: gje ein generell karakteristikk, kommentargje ein generell karakteristikk, kommentar / eit generelt problemeit generelt problem / gå frå det spesielle til det generellegå frå det spesielle til det generelle / (reint) generelt kan ein seie …(reint) generelt kan ein seie …

 

Resultat pr. side