Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I eter m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet eter
noen som eter noe spesielt eller som eter på en spesiell måte; person som eter;
som etterledd i ord som alteter, kjøtteter, planteeter, storeter, åtseleter
noen som eter noe spesielt eller som eter på en spesiell måte; person som eter;
som etterledd i ord som alteter, kjøtteter, planteeter, storeter, åtseleter
II eter m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet eter
(av gresk aither 'øvre luftlag')
1 stoff som en før trodde fylte himmelrommet
en så for seg at lysbølgene beveget seg gjennom eterenen så for seg at lysbølgene beveget seg gjennom eteren
: en så for seg at lysbølgene beveget seg gjennom eterenen så for seg at lysbølgene beveget seg gjennom eteren
1 stoff som en før trodde fylte himmelrommet
en så for seg at lysbølgene beveget seg gjennom eterenen så for seg at lysbølgene beveget seg gjennom eteren
: en så for seg at lysbølgene beveget seg gjennom eterenen så for seg at lysbølgene beveget seg gjennom eteren
2 i bestemt form entall: luftrommet der signaler fra radio og fjernsyn beveger seg fra sender til mottaker; fellesbetegnelse for radio og fjernsyn; etermedium; jamfør kringkasting 1
uttale seg i eterenuttale seg i eteren / spille norsk musikk på eterenspille norsk musikk på eteren / krav om mangfold i eterenkrav om mangfold i eteren / sende direkte over eterensende direkte over eteren
: uttale seg i eterenuttale seg i eteren / spille norsk musikk på eterenspille norsk musikk på eteren / krav om mangfold i eterenkrav om mangfold i eteren / sende direkte over eterensende direkte over eteren
2 i bestemt form entall: luftrommet der signaler fra radio og fjernsyn beveger seg fra sender til mottaker; fellesbetegnelse for radio og fjernsyn; etermedium; jamfør kringkasting 1
uttale seg i eterenuttale seg i eteren / spille norsk musikk på eterenspille norsk musikk på eteren / krav om mangfold i eterenkrav om mangfold i eteren / sende direkte over eterensende direkte over eteren
: uttale seg i eterenuttale seg i eteren / spille norsk musikk på eterenspille norsk musikk på eteren / krav om mangfold i eterenkrav om mangfold i eteren / sende direkte over eterensende direkte over eteren
3 organisk forbindelse der et oksygenatom er forbundet med to karbonatomer
3 organisk forbindelse der et oksygenatom er forbundet med to karbonatomer
4 fargeløs, svært brennbar væske med karakteristisk lukt, som tidligere ble brukt til narkose; dietyleter
en ulempe med eter var at det tok lang tid før pasienten sovnet innen ulempe med eter var at det tok lang tid før pasienten sovnet inn
: en ulempe med eter var at det tok lang tid før pasienten sovnet innen ulempe med eter var at det tok lang tid før pasienten sovnet inn
4 fargeløs, svært brennbar væske med karakteristisk lukt, som tidligere ble brukt til narkose; dietyleter
en ulempe med eter var at det tok lang tid før pasienten sovnet innen ulempe med eter var at det tok lang tid før pasienten sovnet inn
: en ulempe med eter var at det tok lang tid før pasienten sovnet innen ulempe med eter var at det tok lang tid før pasienten sovnet inn
1 stoff som en før trodde fylte himmelrommet
en så for seg at lysbølgene beveget seg gjennom eterenen så for seg at lysbølgene beveget seg gjennom eteren
: en så for seg at lysbølgene beveget seg gjennom eterenen så for seg at lysbølgene beveget seg gjennom eteren
1 stoff som en før trodde fylte himmelrommet
en så for seg at lysbølgene beveget seg gjennom eterenen så for seg at lysbølgene beveget seg gjennom eteren
: en så for seg at lysbølgene beveget seg gjennom eterenen så for seg at lysbølgene beveget seg gjennom eteren
2 i bestemt form entall: luftrommet der signaler fra radio og fjernsyn beveger seg fra sender til mottaker; fellesbetegnelse for radio og fjernsyn; etermedium; jamfør kringkasting 1
uttale seg i eterenuttale seg i eteren / spille norsk musikk på eterenspille norsk musikk på eteren / krav om mangfold i eterenkrav om mangfold i eteren / sende direkte over eterensende direkte over eteren
: uttale seg i eterenuttale seg i eteren / spille norsk musikk på eterenspille norsk musikk på eteren / krav om mangfold i eterenkrav om mangfold i eteren / sende direkte over eterensende direkte over eteren
2 i bestemt form entall: luftrommet der signaler fra radio og fjernsyn beveger seg fra sender til mottaker; fellesbetegnelse for radio og fjernsyn; etermedium; jamfør kringkasting 1
uttale seg i eterenuttale seg i eteren / spille norsk musikk på eterenspille norsk musikk på eteren / krav om mangfold i eterenkrav om mangfold i eteren / sende direkte over eterensende direkte over eteren
: uttale seg i eterenuttale seg i eteren / spille norsk musikk på eterenspille norsk musikk på eteren / krav om mangfold i eterenkrav om mangfold i eteren / sende direkte over eterensende direkte over eteren
3 organisk forbindelse der et oksygenatom er forbundet med to karbonatomer
3 organisk forbindelse der et oksygenatom er forbundet med to karbonatomer
4 fargeløs, svært brennbar væske med karakteristisk lukt, som tidligere ble brukt til narkose; dietyleter
en ulempe med eter var at det tok lang tid før pasienten sovnet innen ulempe med eter var at det tok lang tid før pasienten sovnet inn
: en ulempe med eter var at det tok lang tid før pasienten sovnet innen ulempe med eter var at det tok lang tid før pasienten sovnet inn
4 fargeløs, svært brennbar væske med karakteristisk lukt, som tidligere ble brukt til narkose; dietyleter
en ulempe med eter var at det tok lang tid før pasienten sovnet innen ulempe med eter var at det tok lang tid før pasienten sovnet inn
: en ulempe med eter var at det tok lang tid før pasienten sovnet innen ulempe med eter var at det tok lang tid før pasienten sovnet inn

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
eter m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eter
(av gresk aither 'øvre luftlag')
1 stoff som ein før tenkte seg fylte himmelrommet
teoriar om rørsla til jorda gjennom eterenteoriar om rørsla til jorda gjennom eteren
: teoriar om rørsla til jorda gjennom eterenteoriar om rørsla til jorda gjennom eteren
1 stoff som ein før tenkte seg fylte himmelrommet
teoriar om rørsla til jorda gjennom eterenteoriar om rørsla til jorda gjennom eteren
: teoriar om rørsla til jorda gjennom eterenteoriar om rørsla til jorda gjennom eteren
2 i bunden form eintal: luftrommet der signal frå radio og fjernsyn flyttar seg frå sendar til mottakar; samnemning for radio og fjernsyn; etermedium; jamfør kringkasting 1
sende reklame over eterensende reklame over eteren / ein artist som blei mykje spela på eterenein artist som blei mykje spela på eteren / få med seg nyheitene på eterenfå med seg nyheitene på eteren / på eteren fortel ei gammal dame frå tida då ho var ungpå eteren fortel ei gammal dame frå tida då ho var ung
: sende reklame over eterensende reklame over eteren / ein artist som blei mykje spela på eterenein artist som blei mykje spela på eteren / få med seg nyheitene på eterenfå med seg nyheitene på eteren / på eteren fortel ei gammal dame frå tida då ho var ungpå eteren fortel ei gammal dame frå tida då ho var ung
2 i bunden form eintal: luftrommet der signal frå radio og fjernsyn flyttar seg frå sendar til mottakar; samnemning for radio og fjernsyn; etermedium; jamfør kringkasting 1
sende reklame over eterensende reklame over eteren / ein artist som blei mykje spela på eterenein artist som blei mykje spela på eteren / få med seg nyheitene på eterenfå med seg nyheitene på eteren / på eteren fortel ei gammal dame frå tida då ho var ungpå eteren fortel ei gammal dame frå tida då ho var ung
: sende reklame over eterensende reklame over eteren / ein artist som blei mykje spela på eterenein artist som blei mykje spela på eteren / få med seg nyheitene på eterenfå med seg nyheitene på eteren / på eteren fortel ei gammal dame frå tida då ho var ungpå eteren fortel ei gammal dame frå tida då ho var ung
3 organisk sambinding der eit oksygenatom er bunde saman med to karbonatom
3 organisk sambinding der eit oksygenatom er bunde saman med to karbonatom
4 fargelaus, svært brennbar væske med karakteristisk lukt som tidlegare vart brukt til narkose; dietyleter
eteren vart introdusert som narkosemiddel på midten av 1800-taleteteren vart introdusert som narkosemiddel på midten av 1800-talet
: eteren vart introdusert som narkosemiddel på midten av 1800-taleteteren vart introdusert som narkosemiddel på midten av 1800-talet
4 fargelaus, svært brennbar væske med karakteristisk lukt som tidlegare vart brukt til narkose; dietyleter
eteren vart introdusert som narkosemiddel på midten av 1800-taleteteren vart introdusert som narkosemiddel på midten av 1800-talet
: eteren vart introdusert som narkosemiddel på midten av 1800-taleteteren vart introdusert som narkosemiddel på midten av 1800-talet
1 stoff som ein før tenkte seg fylte himmelrommet
teoriar om rørsla til jorda gjennom eterenteoriar om rørsla til jorda gjennom eteren
: teoriar om rørsla til jorda gjennom eterenteoriar om rørsla til jorda gjennom eteren
1 stoff som ein før tenkte seg fylte himmelrommet
teoriar om rørsla til jorda gjennom eterenteoriar om rørsla til jorda gjennom eteren
: teoriar om rørsla til jorda gjennom eterenteoriar om rørsla til jorda gjennom eteren
2 i bunden form eintal: luftrommet der signal frå radio og fjernsyn flyttar seg frå sendar til mottakar; samnemning for radio og fjernsyn; etermedium; jamfør kringkasting 1
sende reklame over eterensende reklame over eteren / ein artist som blei mykje spela på eterenein artist som blei mykje spela på eteren / få med seg nyheitene på eterenfå med seg nyheitene på eteren / på eteren fortel ei gammal dame frå tida då ho var ungpå eteren fortel ei gammal dame frå tida då ho var ung
: sende reklame over eterensende reklame over eteren / ein artist som blei mykje spela på eterenein artist som blei mykje spela på eteren / få med seg nyheitene på eterenfå med seg nyheitene på eteren / på eteren fortel ei gammal dame frå tida då ho var ungpå eteren fortel ei gammal dame frå tida då ho var ung
2 i bunden form eintal: luftrommet der signal frå radio og fjernsyn flyttar seg frå sendar til mottakar; samnemning for radio og fjernsyn; etermedium; jamfør kringkasting 1
sende reklame over eterensende reklame over eteren / ein artist som blei mykje spela på eterenein artist som blei mykje spela på eteren / få med seg nyheitene på eterenfå med seg nyheitene på eteren / på eteren fortel ei gammal dame frå tida då ho var ungpå eteren fortel ei gammal dame frå tida då ho var ung
: sende reklame over eterensende reklame over eteren / ein artist som blei mykje spela på eterenein artist som blei mykje spela på eteren / få med seg nyheitene på eterenfå med seg nyheitene på eteren / på eteren fortel ei gammal dame frå tida då ho var ungpå eteren fortel ei gammal dame frå tida då ho var ung
3 organisk sambinding der eit oksygenatom er bunde saman med to karbonatom
3 organisk sambinding der eit oksygenatom er bunde saman med to karbonatom
4 fargelaus, svært brennbar væske med karakteristisk lukt som tidlegare vart brukt til narkose; dietyleter
eteren vart introdusert som narkosemiddel på midten av 1800-taleteteren vart introdusert som narkosemiddel på midten av 1800-talet
: eteren vart introdusert som narkosemiddel på midten av 1800-taleteteren vart introdusert som narkosemiddel på midten av 1800-talet
4 fargelaus, svært brennbar væske med karakteristisk lukt som tidlegare vart brukt til narkose; dietyleter
eteren vart introdusert som narkosemiddel på midten av 1800-taleteteren vart introdusert som narkosemiddel på midten av 1800-talet
: eteren vart introdusert som narkosemiddel på midten av 1800-taleteteren vart introdusert som narkosemiddel på midten av 1800-talet

 

Resultat pr. side