Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
demonstrasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet demonstrasjon
(fra latin; av demonstrere)
1 presentasjon av hvordan noe fungerer eller skal gjøres
demonstrasjon av ny teknologidemonstrasjon av ny teknologi / demonstrasjon av hvordan instrumentene fungererdemonstrasjon av hvordan instrumentene fungerer
: demonstrasjon av ny teknologidemonstrasjon av ny teknologi / demonstrasjon av hvordan instrumentene fungererdemonstrasjon av hvordan instrumentene fungerer
1 presentasjon av hvordan noe fungerer eller skal gjøres
demonstrasjon av ny teknologidemonstrasjon av ny teknologi / demonstrasjon av hvordan instrumentene fungererdemonstrasjon av hvordan instrumentene fungerer
: demonstrasjon av ny teknologidemonstrasjon av ny teknologi / demonstrasjon av hvordan instrumentene fungererdemonstrasjon av hvordan instrumentene fungerer
2 atferd som uttrykker en mening, følelse eller egenskap; handling som tydelig uttrykker støtte eller avstand til en sak
demonstrasjon av maktdemonstrasjon av makt / markeringen var en demonstrasjon av politisk engasjementmarkeringen var en demonstrasjon av politisk engasjement / hun forlot rommet som en demonstrasjonhun forlot rommet som en demonstrasjon
: demonstrasjon av maktdemonstrasjon av makt / markeringen var en demonstrasjon av politisk engasjementmarkeringen var en demonstrasjon av politisk engasjement / hun forlot rommet som en demonstrasjonhun forlot rommet som en demonstrasjon
2 atferd som uttrykker en mening, følelse eller egenskap; handling som tydelig uttrykker støtte eller avstand til en sak
demonstrasjon av maktdemonstrasjon av makt / markeringen var en demonstrasjon av politisk engasjementmarkeringen var en demonstrasjon av politisk engasjement / hun forlot rommet som en demonstrasjonhun forlot rommet som en demonstrasjon
: demonstrasjon av maktdemonstrasjon av makt / markeringen var en demonstrasjon av politisk engasjementmarkeringen var en demonstrasjon av politisk engasjement / hun forlot rommet som en demonstrasjonhun forlot rommet som en demonstrasjon
3 opptog, møte eller lignende for å uttrykke støtte eller protest; kollektiv meningsytring om en bestemt sak
en ulovlig demonstrasjonen ulovlig demonstrasjon / flere tusen personer deltok i demonstrasjonenflere tusen personer deltok i demonstrasjonen / det ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslagetdet ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslaget
: en ulovlig demonstrasjonen ulovlig demonstrasjon / flere tusen personer deltok i demonstrasjonenflere tusen personer deltok i demonstrasjonen / det ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslagetdet ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslaget
3 opptog, møte eller lignende for å uttrykke støtte eller protest; kollektiv meningsytring om en bestemt sak
en ulovlig demonstrasjonen ulovlig demonstrasjon / flere tusen personer deltok i demonstrasjonenflere tusen personer deltok i demonstrasjonen / det ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslagetdet ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslaget
: en ulovlig demonstrasjonen ulovlig demonstrasjon / flere tusen personer deltok i demonstrasjonenflere tusen personer deltok i demonstrasjonen / det ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslagetdet ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslaget
1 presentasjon av hvordan noe fungerer eller skal gjøres
demonstrasjon av ny teknologidemonstrasjon av ny teknologi / demonstrasjon av hvordan instrumentene fungererdemonstrasjon av hvordan instrumentene fungerer
: demonstrasjon av ny teknologidemonstrasjon av ny teknologi / demonstrasjon av hvordan instrumentene fungererdemonstrasjon av hvordan instrumentene fungerer
1 presentasjon av hvordan noe fungerer eller skal gjøres
demonstrasjon av ny teknologidemonstrasjon av ny teknologi / demonstrasjon av hvordan instrumentene fungererdemonstrasjon av hvordan instrumentene fungerer
: demonstrasjon av ny teknologidemonstrasjon av ny teknologi / demonstrasjon av hvordan instrumentene fungererdemonstrasjon av hvordan instrumentene fungerer
2 atferd som uttrykker en mening, følelse eller egenskap; handling som tydelig uttrykker støtte eller avstand til en sak
demonstrasjon av maktdemonstrasjon av makt / markeringen var en demonstrasjon av politisk engasjementmarkeringen var en demonstrasjon av politisk engasjement / hun forlot rommet som en demonstrasjonhun forlot rommet som en demonstrasjon
: demonstrasjon av maktdemonstrasjon av makt / markeringen var en demonstrasjon av politisk engasjementmarkeringen var en demonstrasjon av politisk engasjement / hun forlot rommet som en demonstrasjonhun forlot rommet som en demonstrasjon
2 atferd som uttrykker en mening, følelse eller egenskap; handling som tydelig uttrykker støtte eller avstand til en sak
demonstrasjon av maktdemonstrasjon av makt / markeringen var en demonstrasjon av politisk engasjementmarkeringen var en demonstrasjon av politisk engasjement / hun forlot rommet som en demonstrasjonhun forlot rommet som en demonstrasjon
: demonstrasjon av maktdemonstrasjon av makt / markeringen var en demonstrasjon av politisk engasjementmarkeringen var en demonstrasjon av politisk engasjement / hun forlot rommet som en demonstrasjonhun forlot rommet som en demonstrasjon
3 opptog, møte eller lignende for å uttrykke støtte eller protest; kollektiv meningsytring om en bestemt sak
en ulovlig demonstrasjonen ulovlig demonstrasjon / flere tusen personer deltok i demonstrasjonenflere tusen personer deltok i demonstrasjonen / det ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslagetdet ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslaget
: en ulovlig demonstrasjonen ulovlig demonstrasjon / flere tusen personer deltok i demonstrasjonenflere tusen personer deltok i demonstrasjonen / det ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslagetdet ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslaget
3 opptog, møte eller lignende for å uttrykke støtte eller protest; kollektiv meningsytring om en bestemt sak
en ulovlig demonstrasjonen ulovlig demonstrasjon / flere tusen personer deltok i demonstrasjonenflere tusen personer deltok i demonstrasjonen / det ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslagetdet ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslaget
: en ulovlig demonstrasjonen ulovlig demonstrasjon / flere tusen personer deltok i demonstrasjonenflere tusen personer deltok i demonstrasjonen / det ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslagetdet ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslaget

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
demonstrasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet demonstrasjon
(frå latin; av demonstrere)
1 presentasjon av korleis noko fungerer eller skal gjerast
demonstrasjon av utstyrdemonstrasjon av utstyr / praktisk demonstrasjon av framgangsmåtenpraktisk demonstrasjon av framgangsmåten
: demonstrasjon av utstyrdemonstrasjon av utstyr / praktisk demonstrasjon av framgangsmåtenpraktisk demonstrasjon av framgangsmåten
1 presentasjon av korleis noko fungerer eller skal gjerast
demonstrasjon av utstyrdemonstrasjon av utstyr / praktisk demonstrasjon av framgangsmåtenpraktisk demonstrasjon av framgangsmåten
: demonstrasjon av utstyrdemonstrasjon av utstyr / praktisk demonstrasjon av framgangsmåtenpraktisk demonstrasjon av framgangsmåten
2 åtferd som uttrykkjer meining, kjensle eller eigenskap; handling som tydeleg uttrykkjer støtte eller avstand til ei sak
ein demonstrasjon av makt og styrkeein demonstrasjon av makt og styrke / konserten er ein demonstrasjon av den særeigne musikkstilen til artistenkonserten er ein demonstrasjon av den særeigne musikkstilen til artisten / utmeldinga var ein demonstrasjon mot styrevedtaketutmeldinga var ein demonstrasjon mot styrevedtaket
: ein demonstrasjon av makt og styrkeein demonstrasjon av makt og styrke / konserten er ein demonstrasjon av den særeigne musikkstilen til artistenkonserten er ein demonstrasjon av den særeigne musikkstilen til artisten / utmeldinga var ein demonstrasjon mot styrevedtaketutmeldinga var ein demonstrasjon mot styrevedtaket
2 åtferd som uttrykkjer meining, kjensle eller eigenskap; handling som tydeleg uttrykkjer støtte eller avstand til ei sak
ein demonstrasjon av makt og styrkeein demonstrasjon av makt og styrke / konserten er ein demonstrasjon av den særeigne musikkstilen til artistenkonserten er ein demonstrasjon av den særeigne musikkstilen til artisten / utmeldinga var ein demonstrasjon mot styrevedtaketutmeldinga var ein demonstrasjon mot styrevedtaket
: ein demonstrasjon av makt og styrkeein demonstrasjon av makt og styrke / konserten er ein demonstrasjon av den særeigne musikkstilen til artistenkonserten er ein demonstrasjon av den særeigne musikkstilen til artisten / utmeldinga var ein demonstrasjon mot styrevedtaketutmeldinga var ein demonstrasjon mot styrevedtaket
3 opptog, møte eller liknande for å uttrykkje støtte eller protest; kollektiv meiningsytring om ei bestemd sak
meir enn 8000 personar var med i demonstrasjonenmeir enn 8000 personar var med i demonstrasjonen / ein fredeleg demonstrasjonein fredeleg demonstrasjon / demonstrasjonar mot regjeringademonstrasjonar mot regjeringa
: meir enn 8000 personar var med i demonstrasjonenmeir enn 8000 personar var med i demonstrasjonen / ein fredeleg demonstrasjonein fredeleg demonstrasjon / demonstrasjonar mot regjeringademonstrasjonar mot regjeringa
3 opptog, møte eller liknande for å uttrykkje støtte eller protest; kollektiv meiningsytring om ei bestemd sak
meir enn 8000 personar var med i demonstrasjonenmeir enn 8000 personar var med i demonstrasjonen / ein fredeleg demonstrasjonein fredeleg demonstrasjon / demonstrasjonar mot regjeringademonstrasjonar mot regjeringa
: meir enn 8000 personar var med i demonstrasjonenmeir enn 8000 personar var med i demonstrasjonen / ein fredeleg demonstrasjonein fredeleg demonstrasjon / demonstrasjonar mot regjeringademonstrasjonar mot regjeringa
1 presentasjon av korleis noko fungerer eller skal gjerast
demonstrasjon av utstyrdemonstrasjon av utstyr / praktisk demonstrasjon av framgangsmåtenpraktisk demonstrasjon av framgangsmåten
: demonstrasjon av utstyrdemonstrasjon av utstyr / praktisk demonstrasjon av framgangsmåtenpraktisk demonstrasjon av framgangsmåten
1 presentasjon av korleis noko fungerer eller skal gjerast
demonstrasjon av utstyrdemonstrasjon av utstyr / praktisk demonstrasjon av framgangsmåtenpraktisk demonstrasjon av framgangsmåten
: demonstrasjon av utstyrdemonstrasjon av utstyr / praktisk demonstrasjon av framgangsmåtenpraktisk demonstrasjon av framgangsmåten
2 åtferd som uttrykkjer meining, kjensle eller eigenskap; handling som tydeleg uttrykkjer støtte eller avstand til ei sak
ein demonstrasjon av makt og styrkeein demonstrasjon av makt og styrke / konserten er ein demonstrasjon av den særeigne musikkstilen til artistenkonserten er ein demonstrasjon av den særeigne musikkstilen til artisten / utmeldinga var ein demonstrasjon mot styrevedtaketutmeldinga var ein demonstrasjon mot styrevedtaket
: ein demonstrasjon av makt og styrkeein demonstrasjon av makt og styrke / konserten er ein demonstrasjon av den særeigne musikkstilen til artistenkonserten er ein demonstrasjon av den særeigne musikkstilen til artisten / utmeldinga var ein demonstrasjon mot styrevedtaketutmeldinga var ein demonstrasjon mot styrevedtaket
2 åtferd som uttrykkjer meining, kjensle eller eigenskap; handling som tydeleg uttrykkjer støtte eller avstand til ei sak
ein demonstrasjon av makt og styrkeein demonstrasjon av makt og styrke / konserten er ein demonstrasjon av den særeigne musikkstilen til artistenkonserten er ein demonstrasjon av den særeigne musikkstilen til artisten / utmeldinga var ein demonstrasjon mot styrevedtaketutmeldinga var ein demonstrasjon mot styrevedtaket
: ein demonstrasjon av makt og styrkeein demonstrasjon av makt og styrke / konserten er ein demonstrasjon av den særeigne musikkstilen til artistenkonserten er ein demonstrasjon av den særeigne musikkstilen til artisten / utmeldinga var ein demonstrasjon mot styrevedtaketutmeldinga var ein demonstrasjon mot styrevedtaket
3 opptog, møte eller liknande for å uttrykkje støtte eller protest; kollektiv meiningsytring om ei bestemd sak
meir enn 8000 personar var med i demonstrasjonenmeir enn 8000 personar var med i demonstrasjonen / ein fredeleg demonstrasjonein fredeleg demonstrasjon / demonstrasjonar mot regjeringademonstrasjonar mot regjeringa
: meir enn 8000 personar var med i demonstrasjonenmeir enn 8000 personar var med i demonstrasjonen / ein fredeleg demonstrasjonein fredeleg demonstrasjon / demonstrasjonar mot regjeringademonstrasjonar mot regjeringa
3 opptog, møte eller liknande for å uttrykkje støtte eller protest; kollektiv meiningsytring om ei bestemd sak
meir enn 8000 personar var med i demonstrasjonenmeir enn 8000 personar var med i demonstrasjonen / ein fredeleg demonstrasjonein fredeleg demonstrasjon / demonstrasjonar mot regjeringademonstrasjonar mot regjeringa
: meir enn 8000 personar var med i demonstrasjonenmeir enn 8000 personar var med i demonstrasjonen / ein fredeleg demonstrasjonein fredeleg demonstrasjon / demonstrasjonar mot regjeringademonstrasjonar mot regjeringa

 

Resultat pr. side