Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I bygg m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bygg
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bygg
(norrøntbygg, opprinnelig 'det som en dyrker')
1 gress- og kornplante i gressfamilien; Hordeum
1 gress- og kornplante i gressfamilien; Hordeum
2 byggkorn; byggmel
2 byggkorn; byggmel
1 gress- og kornplante i gressfamilien; Hordeum
1 gress- og kornplante i gressfamilien; Hordeum
2 byggkorn; byggmel
2 byggkorn; byggmel
II bygg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bygg
(av bygge)
1 bygning, bru eller annen type konstruksjon som er under oppføring
arbeide på et byggarbeide på et bygg
: arbeide på et byggarbeide på et bygg
//
bygg og anlegg virksomhet som omfatter oppføring, vedlikehold og ombygging av blant annet bygninger, veier og industrianlegg virksomhet som omfatter oppføring, vedlikehold og ombygging av blant annet bygninger, veier og industrianlegg
bygg og anlegg virksomhet som omfatter oppføring, vedlikehold og ombygging av blant annet bygninger, veier og industrianlegg virksomhet som omfatter oppføring, vedlikehold og ombygging av blant annet bygninger, veier og industrianlegg
; som etterledd i ord som nybygg, råbygg
1 bygning, bru eller annen type konstruksjon som er under oppføring
arbeide på et byggarbeide på et bygg
: arbeide på et byggarbeide på et bygg
//
bygg og anlegg virksomhet som omfatter oppføring, vedlikehold og ombygging av blant annet bygninger, veier og industrianlegg virksomhet som omfatter oppføring, vedlikehold og ombygging av blant annet bygninger, veier og industrianlegg
bygg og anlegg virksomhet som omfatter oppføring, vedlikehold og ombygging av blant annet bygninger, veier og industrianlegg virksomhet som omfatter oppføring, vedlikehold og ombygging av blant annet bygninger, veier og industrianlegg
; som etterledd i ord som nybygg, råbygg
2 mindre hus, bu
bygget på tunet ble brukt til uthusbygget på tunet ble brukt til uthus
: bygget på tunet ble brukt til uthusbygget på tunet ble brukt til uthus
2 mindre hus, bu
bygget på tunet ble brukt til uthusbygget på tunet ble brukt til uthus
: bygget på tunet ble brukt til uthusbygget på tunet ble brukt til uthus
3 større bygning
et kommunalt bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoneret kommunalt bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoner
: et kommunalt bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoneret kommunalt bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoner; som etterledd i ord som administrasjonsbygg, boligbygg, industribygg
3 større bygning
et kommunalt bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoneret kommunalt bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoner
: et kommunalt bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoneret kommunalt bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoner; som etterledd i ord som administrasjonsbygg, boligbygg, industribygg
4 brukt som etterledd om del av bygning;
for eksempel i påbygg, tilbygg
4 brukt som etterledd om del av bygning;
for eksempel i påbygg, tilbygg
1 bygning, bru eller annen type konstruksjon som er under oppføring
arbeide på et byggarbeide på et bygg
: arbeide på et byggarbeide på et bygg
//
bygg og anlegg virksomhet som omfatter oppføring, vedlikehold og ombygging av blant annet bygninger, veier og industrianlegg virksomhet som omfatter oppføring, vedlikehold og ombygging av blant annet bygninger, veier og industrianlegg
bygg og anlegg virksomhet som omfatter oppføring, vedlikehold og ombygging av blant annet bygninger, veier og industrianlegg virksomhet som omfatter oppføring, vedlikehold og ombygging av blant annet bygninger, veier og industrianlegg
; som etterledd i ord som nybygg, råbygg
1 bygning, bru eller annen type konstruksjon som er under oppføring
arbeide på et byggarbeide på et bygg
: arbeide på et byggarbeide på et bygg
//
bygg og anlegg virksomhet som omfatter oppføring, vedlikehold og ombygging av blant annet bygninger, veier og industrianlegg virksomhet som omfatter oppføring, vedlikehold og ombygging av blant annet bygninger, veier og industrianlegg
bygg og anlegg virksomhet som omfatter oppføring, vedlikehold og ombygging av blant annet bygninger, veier og industrianlegg virksomhet som omfatter oppføring, vedlikehold og ombygging av blant annet bygninger, veier og industrianlegg
; som etterledd i ord som nybygg, råbygg
2 mindre hus, bu
bygget på tunet ble brukt til uthusbygget på tunet ble brukt til uthus
: bygget på tunet ble brukt til uthusbygget på tunet ble brukt til uthus
2 mindre hus, bu
bygget på tunet ble brukt til uthusbygget på tunet ble brukt til uthus
: bygget på tunet ble brukt til uthusbygget på tunet ble brukt til uthus
3 større bygning
et kommunalt bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoneret kommunalt bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoner
: et kommunalt bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoneret kommunalt bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoner; som etterledd i ord som administrasjonsbygg, boligbygg, industribygg
3 større bygning
et kommunalt bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoneret kommunalt bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoner
: et kommunalt bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoneret kommunalt bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoner; som etterledd i ord som administrasjonsbygg, boligbygg, industribygg
4 brukt som etterledd om del av bygning;
for eksempel i påbygg, tilbygg
4 brukt som etterledd om del av bygning;
for eksempel i påbygg, tilbygg

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I bygg m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bygg
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bygg
(norrøntbygg, opphavleg 'det som ein dyrkar')
1 gras- og kornplante i grasfamilien; Hordeum
1 gras- og kornplante i grasfamilien; Hordeum
2 byggkorn; byggmjøl
2 byggkorn; byggmjøl
1 gras- og kornplante i grasfamilien; Hordeum
1 gras- og kornplante i grasfamilien; Hordeum
2 byggkorn; byggmjøl
2 byggkorn; byggmjøl
II bygg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bygg
(av I byggje)
1 bygning, bru eller annan type konstruksjon som er under oppføring
arbeide på eit byggarbeide på eit bygg
: arbeide på eit byggarbeide på eit bygg
//
bygg og anlegg verksemd som omfattar oppføring, vedlikehald og ombygging av blant anna bygningar, vegar og industrianlegg verksemd som omfattar oppføring, vedlikehald og ombygging av blant anna bygningar, vegar og industrianlegg
bygg og anlegg verksemd som omfattar oppføring, vedlikehald og ombygging av blant anna bygningar, vegar og industrianlegg verksemd som omfattar oppføring, vedlikehald og ombygging av blant anna bygningar, vegar og industrianlegg
; som etterledd i ord som nybygg, råbygg
1 bygning, bru eller annan type konstruksjon som er under oppføring
arbeide på eit byggarbeide på eit bygg
: arbeide på eit byggarbeide på eit bygg
//
bygg og anlegg verksemd som omfattar oppføring, vedlikehald og ombygging av blant anna bygningar, vegar og industrianlegg verksemd som omfattar oppføring, vedlikehald og ombygging av blant anna bygningar, vegar og industrianlegg
bygg og anlegg verksemd som omfattar oppføring, vedlikehald og ombygging av blant anna bygningar, vegar og industrianlegg verksemd som omfattar oppføring, vedlikehald og ombygging av blant anna bygningar, vegar og industrianlegg
; som etterledd i ord som nybygg, råbygg
2 mindre hus, bu
bygget er lafta etter gammal byggjeskikkbygget er lafta etter gammal byggjeskikk
: bygget er lafta etter gammal byggjeskikkbygget er lafta etter gammal byggjeskikk
2 mindre hus, bu
bygget er lafta etter gammal byggjeskikkbygget er lafta etter gammal byggjeskikk
: bygget er lafta etter gammal byggjeskikkbygget er lafta etter gammal byggjeskikk
3 større bygning
bygget rommar ei rekkje funksjonarbygget rommar ei rekkje funksjonar
: bygget rommar ei rekkje funksjonarbygget rommar ei rekkje funksjonar; som etterledd i ord som administrasjonsbygg, bustadbygg, industribygg
3 større bygning
bygget rommar ei rekkje funksjonarbygget rommar ei rekkje funksjonar
: bygget rommar ei rekkje funksjonarbygget rommar ei rekkje funksjonar; som etterledd i ord som administrasjonsbygg, bustadbygg, industribygg
4 brukt som etterledd om del av bygning;
til dømes i påbygg, tilbygg
4 brukt som etterledd om del av bygning;
til dømes i påbygg, tilbygg
1 bygning, bru eller annan type konstruksjon som er under oppføring
arbeide på eit byggarbeide på eit bygg
: arbeide på eit byggarbeide på eit bygg
//
bygg og anlegg verksemd som omfattar oppføring, vedlikehald og ombygging av blant anna bygningar, vegar og industrianlegg verksemd som omfattar oppføring, vedlikehald og ombygging av blant anna bygningar, vegar og industrianlegg
bygg og anlegg verksemd som omfattar oppføring, vedlikehald og ombygging av blant anna bygningar, vegar og industrianlegg verksemd som omfattar oppføring, vedlikehald og ombygging av blant anna bygningar, vegar og industrianlegg
; som etterledd i ord som nybygg, råbygg
1 bygning, bru eller annan type konstruksjon som er under oppføring
arbeide på eit byggarbeide på eit bygg
: arbeide på eit byggarbeide på eit bygg
//
bygg og anlegg verksemd som omfattar oppføring, vedlikehald og ombygging av blant anna bygningar, vegar og industrianlegg verksemd som omfattar oppføring, vedlikehald og ombygging av blant anna bygningar, vegar og industrianlegg
bygg og anlegg verksemd som omfattar oppføring, vedlikehald og ombygging av blant anna bygningar, vegar og industrianlegg verksemd som omfattar oppføring, vedlikehald og ombygging av blant anna bygningar, vegar og industrianlegg
; som etterledd i ord som nybygg, råbygg
2 mindre hus, bu
bygget er lafta etter gammal byggjeskikkbygget er lafta etter gammal byggjeskikk
: bygget er lafta etter gammal byggjeskikkbygget er lafta etter gammal byggjeskikk
2 mindre hus, bu
bygget er lafta etter gammal byggjeskikkbygget er lafta etter gammal byggjeskikk
: bygget er lafta etter gammal byggjeskikkbygget er lafta etter gammal byggjeskikk
3 større bygning
bygget rommar ei rekkje funksjonarbygget rommar ei rekkje funksjonar
: bygget rommar ei rekkje funksjonarbygget rommar ei rekkje funksjonar; som etterledd i ord som administrasjonsbygg, bustadbygg, industribygg
3 større bygning
bygget rommar ei rekkje funksjonarbygget rommar ei rekkje funksjonar
: bygget rommar ei rekkje funksjonarbygget rommar ei rekkje funksjonar; som etterledd i ord som administrasjonsbygg, bustadbygg, industribygg
4 brukt som etterledd om del av bygning;
til dømes i påbygg, tilbygg
4 brukt som etterledd om del av bygning;
til dømes i påbygg, tilbygg

 

Resultat pr. side