Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I avtale m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avtale
1 gjensidig løfte, enighet om noe
gjøre en avtale med noengjøre en avtale med noen / holde en avtaleholde en avtale / en bindende avtaleen bindende avtale / lønn etter nærmere avtalelønn etter nærmere avtale
: gjøre en avtale med noengjøre en avtale med noen / holde en avtaleholde en avtale / en bindende avtaleen bindende avtale / lønn etter nærmere avtalelønn etter nærmere avtale
1 gjensidig løfte, enighet om noe
gjøre en avtale med noengjøre en avtale med noen / holde en avtaleholde en avtale / en bindende avtaleen bindende avtale / lønn etter nærmere avtalelønn etter nærmere avtale
: gjøre en avtale med noengjøre en avtale med noen / holde en avtaleholde en avtale / en bindende avtaleen bindende avtale / lønn etter nærmere avtalelønn etter nærmere avtale
2 i uttrykk for bekreftelse, godkjenning: OK (1)
avtale!avtale!
: avtale!avtale!
2 i uttrykk for bekreftelse, godkjenning: OK (1)
avtale!avtale!
: avtale!avtale!
1 gjensidig løfte, enighet om noe
gjøre en avtale med noengjøre en avtale med noen / holde en avtaleholde en avtale / en bindende avtaleen bindende avtale / lønn etter nærmere avtalelønn etter nærmere avtale
: gjøre en avtale med noengjøre en avtale med noen / holde en avtaleholde en avtale / en bindende avtaleen bindende avtale / lønn etter nærmere avtalelønn etter nærmere avtale
1 gjensidig løfte, enighet om noe
gjøre en avtale med noengjøre en avtale med noen / holde en avtaleholde en avtale / en bindende avtaleen bindende avtale / lønn etter nærmere avtalelønn etter nærmere avtale
: gjøre en avtale med noengjøre en avtale med noen / holde en avtaleholde en avtale / en bindende avtaleen bindende avtale / lønn etter nærmere avtalelønn etter nærmere avtale
2 i uttrykk for bekreftelse, godkjenning: OK (1)
avtale!avtale!
: avtale!avtale!
2 i uttrykk for bekreftelse, godkjenning: OK (1)
avtale!avtale!
: avtale!avtale!
II avtale verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet avtale
1 gjøre avtale (I) om; bli enige om (på forhånd)
avtale å møtesavtale å møtes / avtale tid og stedavtale tid og sted / avtale lønnavtale lønn
: avtale å møtesavtale å møtes / avtale tid og stedavtale tid og sted / avtale lønnavtale lønn
1 gjøre avtale (I) om; bli enige om (på forhånd)
avtale å møtesavtale å møtes / avtale tid og stedavtale tid og sted / avtale lønnavtale lønn
: avtale å møtesavtale å møtes / avtale tid og stedavtale tid og sted / avtale lønnavtale lønn
2 brukt som adjektiv: planlagt, bestemt
på avtalt stedpå avtalt sted / til avtalt tidtil avtalt tid / det var avtalt spilldet var avtalt spill
: på avtalt stedpå avtalt sted / til avtalt tidtil avtalt tid / det var avtalt spilldet var avtalt spill
2 brukt som adjektiv: planlagt, bestemt
på avtalt stedpå avtalt sted / til avtalt tidtil avtalt tid / det var avtalt spilldet var avtalt spill
: på avtalt stedpå avtalt sted / til avtalt tidtil avtalt tid / det var avtalt spilldet var avtalt spill
1 gjøre avtale (I) om; bli enige om (på forhånd)
avtale å møtesavtale å møtes / avtale tid og stedavtale tid og sted / avtale lønnavtale lønn
: avtale å møtesavtale å møtes / avtale tid og stedavtale tid og sted / avtale lønnavtale lønn
1 gjøre avtale (I) om; bli enige om (på forhånd)
avtale å møtesavtale å møtes / avtale tid og stedavtale tid og sted / avtale lønnavtale lønn
: avtale å møtesavtale å møtes / avtale tid og stedavtale tid og sted / avtale lønnavtale lønn
2 brukt som adjektiv: planlagt, bestemt
på avtalt stedpå avtalt sted / til avtalt tidtil avtalt tid / det var avtalt spilldet var avtalt spill
: på avtalt stedpå avtalt sted / til avtalt tidtil avtalt tid / det var avtalt spilldet var avtalt spill
2 brukt som adjektiv: planlagt, bestemt
på avtalt stedpå avtalt sted / til avtalt tidtil avtalt tid / det var avtalt spilldet var avtalt spill
: på avtalt stedpå avtalt sted / til avtalt tidtil avtalt tid / det var avtalt spilldet var avtalt spill

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I avtale m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avtale
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet avtale
1 gjensidig lovnad, semje om noko
gjere ei avtale med nokongjere ei avtale med nokon / bryte avtalabryte avtala / ha ei skriftleg avtaleha ei skriftleg avtale / løn etter nærmare avtaleløn etter nærmare avtale
: gjere ei avtale med nokongjere ei avtale med nokon / bryte avtalabryte avtala / ha ei skriftleg avtaleha ei skriftleg avtale / løn etter nærmare avtaleløn etter nærmare avtale
1 gjensidig lovnad, semje om noko
gjere ei avtale med nokongjere ei avtale med nokon / bryte avtalabryte avtala / ha ei skriftleg avtaleha ei skriftleg avtale / løn etter nærmare avtaleløn etter nærmare avtale
: gjere ei avtale med nokongjere ei avtale med nokon / bryte avtalabryte avtala / ha ei skriftleg avtaleha ei skriftleg avtale / løn etter nærmare avtaleløn etter nærmare avtale
2 i uttrykk for stadfesting, godkjenning: OK
avtale!avtale!
: avtale!avtale!
2 i uttrykk for stadfesting, godkjenning: OK
avtale!avtale!
: avtale!avtale!
1 gjensidig lovnad, semje om noko
gjere ei avtale med nokongjere ei avtale med nokon / bryte avtalabryte avtala / ha ei skriftleg avtaleha ei skriftleg avtale / løn etter nærmare avtaleløn etter nærmare avtale
: gjere ei avtale med nokongjere ei avtale med nokon / bryte avtalabryte avtala / ha ei skriftleg avtaleha ei skriftleg avtale / løn etter nærmare avtaleløn etter nærmare avtale
1 gjensidig lovnad, semje om noko
gjere ei avtale med nokongjere ei avtale med nokon / bryte avtalabryte avtala / ha ei skriftleg avtaleha ei skriftleg avtale / løn etter nærmare avtaleløn etter nærmare avtale
: gjere ei avtale med nokongjere ei avtale med nokon / bryte avtalabryte avtala / ha ei skriftleg avtaleha ei skriftleg avtale / løn etter nærmare avtaleløn etter nærmare avtale
2 i uttrykk for stadfesting, godkjenning: OK
avtale!avtale!
: avtale!avtale!
2 i uttrykk for stadfesting, godkjenning: OK
avtale!avtale!
: avtale!avtale!
II av|tale v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet avtale
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet avtale
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet avtale
1 gjere avtale (I) om; bli samde om (på førehand)
avtale å møtastavtale å møtast / avtale tid og stadavtale tid og stad / avtale time hos frisørenavtale time hos frisøren
: avtale å møtastavtale å møtast / avtale tid og stadavtale tid og stad / avtale time hos frisørenavtale time hos frisøren
1 gjere avtale (I) om; bli samde om (på førehand)
avtale å møtastavtale å møtast / avtale tid og stadavtale tid og stad / avtale time hos frisørenavtale time hos frisøren
: avtale å møtastavtale å møtast / avtale tid og stadavtale tid og stad / avtale time hos frisørenavtale time hos frisøren
2 brukt som adjektiv: planlagd, bestemd
på avtalt stadpå avtalt stad / til avtalt tidtil avtalt tid / det var avtalt speldet var avtalt spel
: på avtalt stadpå avtalt stad / til avtalt tidtil avtalt tid / det var avtalt speldet var avtalt spel
2 brukt som adjektiv: planlagd, bestemd
på avtalt stadpå avtalt stad / til avtalt tidtil avtalt tid / det var avtalt speldet var avtalt spel
: på avtalt stadpå avtalt stad / til avtalt tidtil avtalt tid / det var avtalt speldet var avtalt spel
1 gjere avtale (I) om; bli samde om (på førehand)
avtale å møtastavtale å møtast / avtale tid og stadavtale tid og stad / avtale time hos frisørenavtale time hos frisøren
: avtale å møtastavtale å møtast / avtale tid og stadavtale tid og stad / avtale time hos frisørenavtale time hos frisøren
1 gjere avtale (I) om; bli samde om (på førehand)
avtale å møtastavtale å møtast / avtale tid og stadavtale tid og stad / avtale time hos frisørenavtale time hos frisøren
: avtale å møtastavtale å møtast / avtale tid og stadavtale tid og stad / avtale time hos frisørenavtale time hos frisøren
2 brukt som adjektiv: planlagd, bestemd
på avtalt stadpå avtalt stad / til avtalt tidtil avtalt tid / det var avtalt speldet var avtalt spel
: på avtalt stadpå avtalt stad / til avtalt tidtil avtalt tid / det var avtalt speldet var avtalt spel
2 brukt som adjektiv: planlagd, bestemd
på avtalt stadpå avtalt stad / til avtalt tidtil avtalt tid / det var avtalt speldet var avtalt spel
: på avtalt stadpå avtalt stad / til avtalt tidtil avtalt tid / det var avtalt speldet var avtalt spel

 

Resultat pr. side