Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
att adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet att
1 stedlig: attover, bakover, tilbake, bak (III,2)
att å bak gå baklengs, dette på ryggenatt å bak gå baklengs, dette på ryggen
: att å bak gå baklengs, dette på ryggenatt å bak gå baklengs, dette på ryggen
// i overført betydning:
vite verken att eller fram være rådvillvite verken att eller fram være rådvill
: vite verken att eller fram være rådvillvite verken att eller fram være rådvill
// i overført betydning:
vite verken att eller fram være rådvillvite verken att eller fram være rådvill
: vite verken att eller fram være rådvillvite verken att eller fram være rådvill
//
att fram bak fram bak fram
att fram bak fram bak fram //
att og fram fram og tilbake fram og tilbake
att og fram fram og tilbake fram og tilbake //
att å bak (å av norrønt á 'på') (gå, dette) bakover på ryggen (å av norrønt á 'på') (gå, dette) bakover på ryggen
att å bak (å av norrønt á 'på') (gå, dette) bakover på ryggen (å av norrønt á 'på') (gå, dette) bakover på ryggen
1 stedlig: attover, bakover, tilbake, bak (III,2)
att å bak gå baklengs, dette på ryggenatt å bak gå baklengs, dette på ryggen
: att å bak gå baklengs, dette på ryggenatt å bak gå baklengs, dette på ryggen
// i overført betydning:
vite verken att eller fram være rådvillvite verken att eller fram være rådvill
: vite verken att eller fram være rådvillvite verken att eller fram være rådvill
// i overført betydning:
vite verken att eller fram være rådvillvite verken att eller fram være rådvill
: vite verken att eller fram være rådvillvite verken att eller fram være rådvill
//
att fram bak fram bak fram
att fram bak fram bak fram //
att og fram fram og tilbake fram og tilbake
att og fram fram og tilbake fram og tilbake //
att å bak (å av norrønt á 'på') (gå, dette) bakover på ryggen (å av norrønt á 'på') (gå, dette) bakover på ryggen
att å bak (å av norrønt á 'på') (gå, dette) bakover på ryggen (å av norrønt á 'på') (gå, dette) bakover på ryggen
2 ikke-stedlig: tilbake, igjen
att pengeratt penger
: att pengeratt penger
2 ikke-stedlig: tilbake, igjen
att pengeratt penger
: att pengeratt penger
1 stedlig: attover, bakover, tilbake, bak (III,2)
att å bak gå baklengs, dette på ryggenatt å bak gå baklengs, dette på ryggen
: att å bak gå baklengs, dette på ryggenatt å bak gå baklengs, dette på ryggen
// i overført betydning:
vite verken att eller fram være rådvillvite verken att eller fram være rådvill
: vite verken att eller fram være rådvillvite verken att eller fram være rådvill
// i overført betydning:
vite verken att eller fram være rådvillvite verken att eller fram være rådvill
: vite verken att eller fram være rådvillvite verken att eller fram være rådvill
//
att fram bak fram bak fram
att fram bak fram bak fram //
att og fram fram og tilbake fram og tilbake
att og fram fram og tilbake fram og tilbake //
att å bak (å av norrønt á 'på') (gå, dette) bakover på ryggen (å av norrønt á 'på') (gå, dette) bakover på ryggen
att å bak (å av norrønt á 'på') (gå, dette) bakover på ryggen (å av norrønt á 'på') (gå, dette) bakover på ryggen
1 stedlig: attover, bakover, tilbake, bak (III,2)
att å bak gå baklengs, dette på ryggenatt å bak gå baklengs, dette på ryggen
: att å bak gå baklengs, dette på ryggenatt å bak gå baklengs, dette på ryggen
// i overført betydning:
vite verken att eller fram være rådvillvite verken att eller fram være rådvill
: vite verken att eller fram være rådvillvite verken att eller fram være rådvill
// i overført betydning:
vite verken att eller fram være rådvillvite verken att eller fram være rådvill
: vite verken att eller fram være rådvillvite verken att eller fram være rådvill
//
att fram bak fram bak fram
att fram bak fram bak fram //
att og fram fram og tilbake fram og tilbake
att og fram fram og tilbake fram og tilbake //
att å bak (å av norrønt á 'på') (gå, dette) bakover på ryggen (å av norrønt á 'på') (gå, dette) bakover på ryggen
att å bak (å av norrønt á 'på') (gå, dette) bakover på ryggen (å av norrønt á 'på') (gå, dette) bakover på ryggen
2 ikke-stedlig: tilbake, igjen
att pengeratt penger
: att pengeratt penger
2 ikke-stedlig: tilbake, igjen
att pengeratt penger
: att pengeratt penger

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
att adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet att
(norrønt aptr)
1 attover, bakover, tilbake, bak (IV)
// akter
gå att i båtengå att i båten
: gå att i båtengå att i båten
// akter
gå att i båtengå att i båten
: gå att i båtengå att i båten
// i overført tyding:
vite korkje att eller fram vere rådvillvite korkje att eller fram vere rådvill
: vite korkje att eller fram vere rådvillvite korkje att eller fram vere rådvill
// i overført tyding:
vite korkje att eller fram vere rådvillvite korkje att eller fram vere rådvill
: vite korkje att eller fram vere rådvillvite korkje att eller fram vere rådvill
1 attover, bakover, tilbake, bak (IV)
// akter
gå att i båtengå att i båten
: gå att i båtengå att i båten
// akter
gå att i båtengå att i båten
: gå att i båtengå att i båten
// i overført tyding:
vite korkje att eller fram vere rådvillvite korkje att eller fram vere rådvill
: vite korkje att eller fram vere rådvillvite korkje att eller fram vere rådvill
// i overført tyding:
vite korkje att eller fram vere rådvillvite korkje att eller fram vere rådvill
: vite korkje att eller fram vere rådvillvite korkje att eller fram vere rådvill
2 tilbake til same staden
kome heim attkome heim att
: kome heim attkome heim att
2 tilbake til same staden
kome heim attkome heim att
: kome heim attkome heim att
3 tilbake, igjen (på same staden)
stå attstå att / gå att òg: spøkjegå att òg: spøkje / sitje att (på skulen)sitje att (på skulen) / halde att hindre ei rørsle framover; òg overf: bremse ei utviklinghalde att hindre ei rørsle framover; òg overf: bremse ei utvikling
: stå attstå att / gå att òg: spøkjegå att òg: spøkje / sitje att (på skulen)sitje att (på skulen) / halde att hindre ei rørsle framover; òg overf: bremse ei utviklinghalde att hindre ei rørsle framover; òg overf: bremse ei utvikling
// om rest, leivning:
gøyme, etle att nokogøyme, etle att noko / gje att på ein tiargje att på ein tiar / er det langt att før vi er framme?er det langt att før vi er framme?
: gøyme, etle att nokogøyme, etle att noko / gje att på ein tiargje att på ein tiar / er det langt att før vi er framme?er det langt att før vi er framme?
// om rest, leivning:
gøyme, etle att nokogøyme, etle att noko / gje att på ein tiargje att på ein tiar / er det langt att før vi er framme?er det langt att før vi er framme?
: gøyme, etle att nokogøyme, etle att noko / gje att på ein tiargje att på ein tiar / er det langt att før vi er framme?er det langt att før vi er framme?
3 tilbake, igjen (på same staden)
stå attstå att / gå att òg: spøkjegå att òg: spøkje / sitje att (på skulen)sitje att (på skulen) / halde att hindre ei rørsle framover; òg overf: bremse ei utviklinghalde att hindre ei rørsle framover; òg overf: bremse ei utvikling
: stå attstå att / gå att òg: spøkjegå att òg: spøkje / sitje att (på skulen)sitje att (på skulen) / halde att hindre ei rørsle framover; òg overf: bremse ei utviklinghalde att hindre ei rørsle framover; òg overf: bremse ei utvikling
// om rest, leivning:
gøyme, etle att nokogøyme, etle att noko / gje att på ein tiargje att på ein tiar / er det langt att før vi er framme?er det langt att før vi er framme?
: gøyme, etle att nokogøyme, etle att noko / gje att på ein tiargje att på ein tiar / er det langt att før vi er framme?er det langt att før vi er framme?
// om rest, leivning:
gøyme, etle att nokogøyme, etle att noko / gje att på ein tiargje att på ein tiar / er det langt att før vi er framme?er det langt att før vi er framme?
: gøyme, etle att nokogøyme, etle att noko / gje att på ein tiargje att på ein tiar / er det langt att før vi er framme?er det langt att før vi er framme?
4 som hender ein gong til; på nytt
dei har spurt etter deg attdei har spurt etter deg att / gjere det opp att og opp attgjere det opp att og opp att / friskne til attfriskne til att
: dei har spurt etter deg attdei har spurt etter deg att / gjere det opp att og opp attgjere det opp att og opp att / friskne til attfriskne til att
4 som hender ein gong til; på nytt
dei har spurt etter deg attdei har spurt etter deg att / gjere det opp att og opp attgjere det opp att og opp att / friskne til attfriskne til att
: dei har spurt etter deg attdei har spurt etter deg att / gjere det opp att og opp attgjere det opp att og opp att / friskne til attfriskne til att
5 om tilhøve, tilstand som er slutt eller blir oppretta på nytt:
finne, få attfinne, få att / kjenne attkjenne att / nå, ta nokon attnå, ta nokon att / rive ned attrive ned att
: finne, få attfinne, få att / kjenne attkjenne att / nå, ta nokon attnå, ta nokon att / rive ned attrive ned att
5 om tilhøve, tilstand som er slutt eller blir oppretta på nytt:
finne, få attfinne, få att / kjenne attkjenne att / nå, ta nokon attnå, ta nokon att / rive ned attrive ned att
: finne, få attfinne, få att / kjenne attkjenne att / nå, ta nokon attnå, ta nokon att / rive ned attrive ned att
6 om stenging, fylling, dekking av ei opning o.l.:
late att døralate att døra / kneppe att frakkenkneppe att frakken
: late att døralate att døra / kneppe att frakkenkneppe att frakken
6 om stenging, fylling, dekking av ei opning o.l.:
late att døralate att døra / kneppe att frakkenkneppe att frakken
: late att døralate att døra / kneppe att frakkenkneppe att frakken
7 (til) vederlag for
ha noko att for bryetha noko att for bryet
: ha noko att for bryetha noko att for bryet
7 (til) vederlag for
ha noko att for bryetha noko att for bryet
: ha noko att for bryetha noko att for bryet
8 i faste uttrykk
//
att og fram fram og tilbake fram og tilbake
att og fram fram og tilbake fram og tilbake
8 i faste uttrykk
//
att og fram fram og tilbake fram og tilbake
att og fram fram og tilbake fram og tilbake
1 attover, bakover, tilbake, bak (IV)
// akter
gå att i båtengå att i båten
: gå att i båtengå att i båten
// akter
gå att i båtengå att i båten
: gå att i båtengå att i båten
// i overført tyding:
vite korkje att eller fram vere rådvillvite korkje att eller fram vere rådvill
: vite korkje att eller fram vere rådvillvite korkje att eller fram vere rådvill
// i overført tyding:
vite korkje att eller fram vere rådvillvite korkje att eller fram vere rådvill
: vite korkje att eller fram vere rådvillvite korkje att eller fram vere rådvill
1 attover, bakover, tilbake, bak (IV)
// akter
gå att i båtengå att i båten
: gå att i båtengå att i båten
// akter
gå att i båtengå att i båten
: gå att i båtengå att i båten
// i overført tyding:
vite korkje att eller fram vere rådvillvite korkje att eller fram vere rådvill
: vite korkje att eller fram vere rådvillvite korkje att eller fram vere rådvill
// i overført tyding:
vite korkje att eller fram vere rådvillvite korkje att eller fram vere rådvill
: vite korkje att eller fram vere rådvillvite korkje att eller fram vere rådvill
2 tilbake til same staden
kome heim attkome heim att
: kome heim attkome heim att
2 tilbake til same staden
kome heim attkome heim att
: kome heim attkome heim att
3 tilbake, igjen (på same staden)
stå attstå att / gå att òg: spøkjegå att òg: spøkje / sitje att (på skulen)sitje att (på skulen) / halde att hindre ei rørsle framover; òg overf: bremse ei utviklinghalde att hindre ei rørsle framover; òg overf: bremse ei utvikling
: stå attstå att / gå att òg: spøkjegå att òg: spøkje / sitje att (på skulen)sitje att (på skulen) / halde att hindre ei rørsle framover; òg overf: bremse ei utviklinghalde att hindre ei rørsle framover; òg overf: bremse ei utvikling
// om rest, leivning:
gøyme, etle att nokogøyme, etle att noko / gje att på ein tiargje att på ein tiar / er det langt att før vi er framme?er det langt att før vi er framme?
: gøyme, etle att nokogøyme, etle att noko / gje att på ein tiargje att på ein tiar / er det langt att før vi er framme?er det langt att før vi er framme?
// om rest, leivning:
gøyme, etle att nokogøyme, etle att noko / gje att på ein tiargje att på ein tiar / er det langt att før vi er framme?er det langt att før vi er framme?
: gøyme, etle att nokogøyme, etle att noko / gje att på ein tiargje att på ein tiar / er det langt att før vi er framme?er det langt att før vi er framme?
3 tilbake, igjen (på same staden)
stå attstå att / gå att òg: spøkjegå att òg: spøkje / sitje att (på skulen)sitje att (på skulen) / halde att hindre ei rørsle framover; òg overf: bremse ei utviklinghalde att hindre ei rørsle framover; òg overf: bremse ei utvikling
: stå attstå att / gå att òg: spøkjegå att òg: spøkje / sitje att (på skulen)sitje att (på skulen) / halde att hindre ei rørsle framover; òg overf: bremse ei utviklinghalde att hindre ei rørsle framover; òg overf: bremse ei utvikling
// om rest, leivning:
gøyme, etle att nokogøyme, etle att noko / gje att på ein tiargje att på ein tiar / er det langt att før vi er framme?er det langt att før vi er framme?
: gøyme, etle att nokogøyme, etle att noko / gje att på ein tiargje att på ein tiar / er det langt att før vi er framme?er det langt att før vi er framme?
// om rest, leivning:
gøyme, etle att nokogøyme, etle att noko / gje att på ein tiargje att på ein tiar / er det langt att før vi er framme?er det langt att før vi er framme?
: gøyme, etle att nokogøyme, etle att noko / gje att på ein tiargje att på ein tiar / er det langt att før vi er framme?er det langt att før vi er framme?
4 som hender ein gong til; på nytt
dei har spurt etter deg attdei har spurt etter deg att / gjere det opp att og opp attgjere det opp att og opp att / friskne til attfriskne til att
: dei har spurt etter deg attdei har spurt etter deg att / gjere det opp att og opp attgjere det opp att og opp att / friskne til attfriskne til att
4 som hender ein gong til; på nytt
dei har spurt etter deg attdei har spurt etter deg att / gjere det opp att og opp attgjere det opp att og opp att / friskne til attfriskne til att
: dei har spurt etter deg attdei har spurt etter deg att / gjere det opp att og opp attgjere det opp att og opp att / friskne til attfriskne til att
5 om tilhøve, tilstand som er slutt eller blir oppretta på nytt:
finne, få attfinne, få att / kjenne attkjenne att / nå, ta nokon attnå, ta nokon att / rive ned attrive ned att
: finne, få attfinne, få att / kjenne attkjenne att / nå, ta nokon attnå, ta nokon att / rive ned attrive ned att
5 om tilhøve, tilstand som er slutt eller blir oppretta på nytt:
finne, få attfinne, få att / kjenne attkjenne att / nå, ta nokon attnå, ta nokon att / rive ned attrive ned att
: finne, få attfinne, få att / kjenne attkjenne att / nå, ta nokon attnå, ta nokon att / rive ned attrive ned att
6 om stenging, fylling, dekking av ei opning o.l.:
late att døralate att døra / kneppe att frakkenkneppe att frakken
: late att døralate att døra / kneppe att frakkenkneppe att frakken
6 om stenging, fylling, dekking av ei opning o.l.:
late att døralate att døra / kneppe att frakkenkneppe att frakken
: late att døralate att døra / kneppe att frakkenkneppe att frakken
7 (til) vederlag for
ha noko att for bryetha noko att for bryet
: ha noko att for bryetha noko att for bryet
7 (til) vederlag for
ha noko att for bryetha noko att for bryet
: ha noko att for bryetha noko att for bryet
8 i faste uttrykk
//
att og fram fram og tilbake fram og tilbake
att og fram fram og tilbake fram og tilbake
8 i faste uttrykk
//
att og fram fram og tilbake fram og tilbake
att og fram fram og tilbake fram og tilbake

 

Resultat pr. side