Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
arbeider m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet arbeider
1 person som arbeider
feltarbeider, medarbeider, miljøarbeiderfeltarbeider, medarbeider, miljøarbeider / en dyktig arbeideren dyktig arbeider
: feltarbeider, medarbeider, miljøarbeiderfeltarbeider, medarbeider, miljøarbeider / en dyktig arbeideren dyktig arbeider
1 person som arbeider
feltarbeider, medarbeider, miljøarbeiderfeltarbeider, medarbeider, miljøarbeider / en dyktig arbeideren dyktig arbeider
: feltarbeider, medarbeider, miljøarbeiderfeltarbeider, medarbeider, miljøarbeider / en dyktig arbeideren dyktig arbeider
2 kroppsarbeider; fagarbeider
arbeidere og funksjonærerarbeidere og funksjonærer / faglærte, ufaglærte arbeiderefaglærte, ufaglærte arbeidere
: arbeidere og funksjonærerarbeidere og funksjonærer / faglærte, ufaglærte arbeiderefaglærte, ufaglærte arbeidere
2 kroppsarbeider; fagarbeider
arbeidere og funksjonærerarbeidere og funksjonærer / faglærte, ufaglærte arbeiderefaglærte, ufaglærte arbeidere
: arbeidere og funksjonærerarbeidere og funksjonærer / faglærte, ufaglærte arbeiderefaglærte, ufaglærte arbeidere
3 i insektsamfunn: bie eller maur som gjør arbeidet; til forskjell fra drone (1), dronning (2)
3 i insektsamfunn: bie eller maur som gjør arbeidet; til forskjell fra drone (1), dronning (2)
1 person som arbeider
feltarbeider, medarbeider, miljøarbeiderfeltarbeider, medarbeider, miljøarbeider / en dyktig arbeideren dyktig arbeider
: feltarbeider, medarbeider, miljøarbeiderfeltarbeider, medarbeider, miljøarbeider / en dyktig arbeideren dyktig arbeider
1 person som arbeider
feltarbeider, medarbeider, miljøarbeiderfeltarbeider, medarbeider, miljøarbeider / en dyktig arbeideren dyktig arbeider
: feltarbeider, medarbeider, miljøarbeiderfeltarbeider, medarbeider, miljøarbeider / en dyktig arbeideren dyktig arbeider
2 kroppsarbeider; fagarbeider
arbeidere og funksjonærerarbeidere og funksjonærer / faglærte, ufaglærte arbeiderefaglærte, ufaglærte arbeidere
: arbeidere og funksjonærerarbeidere og funksjonærer / faglærte, ufaglærte arbeiderefaglærte, ufaglærte arbeidere
2 kroppsarbeider; fagarbeider
arbeidere og funksjonærerarbeidere og funksjonærer / faglærte, ufaglærte arbeiderefaglærte, ufaglærte arbeidere
: arbeidere og funksjonærerarbeidere og funksjonærer / faglærte, ufaglærte arbeiderefaglærte, ufaglærte arbeidere
3 i insektsamfunn: bie eller maur som gjør arbeidet; til forskjell fra drone (1), dronning (2)
3 i insektsamfunn: bie eller maur som gjør arbeidet; til forskjell fra drone (1), dronning (2)

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'arbeider' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
arbeide  
(arbeider) 
     
     
arbeide verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet arbeide
(lågtysk arbeiden; av arbeid)
1 utføre arbeid (1)
arbeide frå morgon til kveldarbeide frå morgon til kveld / arbeide ute på åkerenarbeide ute på åkeren / arbeide med sakaarbeide med saka / arbeide med nokon særl: prøve å påverke nokonarbeide med nokon særl: prøve å påverke nokon / arbeide for ei sak stri, kjempearbeide for ei sak stri, kjempe / arbeide vidare med nokoarbeide vidare med noko / arbeide ut ein planarbeide ut ein plan / arbeide seg opp frå små kårarbeide seg opp frå små kår / arbeide seg igjennom papirbunkenarbeide seg igjennom papirbunken
: arbeide frå morgon til kveldarbeide frå morgon til kveld / arbeide ute på åkerenarbeide ute på åkeren / arbeide med sakaarbeide med saka / arbeide med nokon særl: prøve å påverke nokonarbeide med nokon særl: prøve å påverke nokon / arbeide for ei sak stri, kjempearbeide for ei sak stri, kjempe / arbeide vidare med nokoarbeide vidare med noko / arbeide ut ein planarbeide ut ein plan / arbeide seg opp frå små kårarbeide seg opp frå små kår / arbeide seg igjennom papirbunkenarbeide seg igjennom papirbunken
1 utføre arbeid (1)
arbeide frå morgon til kveldarbeide frå morgon til kveld / arbeide ute på åkerenarbeide ute på åkeren / arbeide med sakaarbeide med saka / arbeide med nokon særl: prøve å påverke nokonarbeide med nokon særl: prøve å påverke nokon / arbeide for ei sak stri, kjempearbeide for ei sak stri, kjempe / arbeide vidare med nokoarbeide vidare med noko / arbeide ut ein planarbeide ut ein plan / arbeide seg opp frå små kårarbeide seg opp frå små kår / arbeide seg igjennom papirbunkenarbeide seg igjennom papirbunken
: arbeide frå morgon til kveldarbeide frå morgon til kveld / arbeide ute på åkerenarbeide ute på åkeren / arbeide med sakaarbeide med saka / arbeide med nokon særl: prøve å påverke nokonarbeide med nokon særl: prøve å påverke nokon / arbeide for ei sak stri, kjempearbeide for ei sak stri, kjempe / arbeide vidare med nokoarbeide vidare med noko / arbeide ut ein planarbeide ut ein plan / arbeide seg opp frå små kårarbeide seg opp frå små kår / arbeide seg igjennom papirbunkenarbeide seg igjennom papirbunken
2 vere sysselsett med noko (i fast, lønt verksemd)
arbeide på fabrikk, i skuleverketarbeide på fabrikk, i skuleverket / arbeide inn to fridagararbeide inn to fridagar / arbeide overtidarbeide overtid
: arbeide på fabrikk, i skuleverketarbeide på fabrikk, i skuleverket / arbeide inn to fridagararbeide inn to fridagar / arbeide overtidarbeide overtid
2 vere sysselsett med noko (i fast, lønt verksemd)
arbeide på fabrikk, i skuleverketarbeide på fabrikk, i skuleverket / arbeide inn to fridagararbeide inn to fridagar / arbeide overtidarbeide overtid
: arbeide på fabrikk, i skuleverketarbeide på fabrikk, i skuleverket / arbeide inn to fridagararbeide inn to fridagar / arbeide overtidarbeide overtid
3 fungere, verke (I), gå (I)
hjartet arbeider jamthjartet arbeider jamt / motoren arbeider lettmotoren arbeider lett
: hjartet arbeider jamthjartet arbeider jamt / motoren arbeider lettmotoren arbeider lett
3 fungere, verke (I), gå (I)
hjartet arbeider jamthjartet arbeider jamt / motoren arbeider lettmotoren arbeider lett
: hjartet arbeider jamthjartet arbeider jamt / motoren arbeider lettmotoren arbeider lett
4 lage (til), tilverke; gjere
arbeide ein ny stol, brukstingarbeide ein ny stol, bruksting / arbeide på eit økseskaft, ei bokarbeide på eit økseskaft, ei bok
: arbeide ein ny stol, brukstingarbeide ein ny stol, bruksting / arbeide på eit økseskaft, ei bokarbeide på eit økseskaft, ei bok
// stelle, setje i stand, foredle
arbeide (opp) jordaarbeide (opp) jorda
: arbeide (opp) jordaarbeide (opp) jorda
// stelle, setje i stand, foredle
arbeide (opp) jordaarbeide (opp) jorda
: arbeide (opp) jordaarbeide (opp) jorda
4 lage (til), tilverke; gjere
arbeide ein ny stol, brukstingarbeide ein ny stol, bruksting / arbeide på eit økseskaft, ei bokarbeide på eit økseskaft, ei bok
: arbeide ein ny stol, brukstingarbeide ein ny stol, bruksting / arbeide på eit økseskaft, ei bokarbeide på eit økseskaft, ei bok
// stelle, setje i stand, foredle
arbeide (opp) jordaarbeide (opp) jorda
: arbeide (opp) jordaarbeide (opp) jorda
// stelle, setje i stand, foredle
arbeide (opp) jordaarbeide (opp) jorda
: arbeide (opp) jordaarbeide (opp) jorda
1 utføre arbeid (1)
arbeide frå morgon til kveldarbeide frå morgon til kveld / arbeide ute på åkerenarbeide ute på åkeren / arbeide med sakaarbeide med saka / arbeide med nokon særl: prøve å påverke nokonarbeide med nokon særl: prøve å påverke nokon / arbeide for ei sak stri, kjempearbeide for ei sak stri, kjempe / arbeide vidare med nokoarbeide vidare med noko / arbeide ut ein planarbeide ut ein plan / arbeide seg opp frå små kårarbeide seg opp frå små kår / arbeide seg igjennom papirbunkenarbeide seg igjennom papirbunken
: arbeide frå morgon til kveldarbeide frå morgon til kveld / arbeide ute på åkerenarbeide ute på åkeren / arbeide med sakaarbeide med saka / arbeide med nokon særl: prøve å påverke nokonarbeide med nokon særl: prøve å påverke nokon / arbeide for ei sak stri, kjempearbeide for ei sak stri, kjempe / arbeide vidare med nokoarbeide vidare med noko / arbeide ut ein planarbeide ut ein plan / arbeide seg opp frå små kårarbeide seg opp frå små kår / arbeide seg igjennom papirbunkenarbeide seg igjennom papirbunken
1 utføre arbeid (1)
arbeide frå morgon til kveldarbeide frå morgon til kveld / arbeide ute på åkerenarbeide ute på åkeren / arbeide med sakaarbeide med saka / arbeide med nokon særl: prøve å påverke nokonarbeide med nokon særl: prøve å påverke nokon / arbeide for ei sak stri, kjempearbeide for ei sak stri, kjempe / arbeide vidare med nokoarbeide vidare med noko / arbeide ut ein planarbeide ut ein plan / arbeide seg opp frå små kårarbeide seg opp frå små kår / arbeide seg igjennom papirbunkenarbeide seg igjennom papirbunken
: arbeide frå morgon til kveldarbeide frå morgon til kveld / arbeide ute på åkerenarbeide ute på åkeren / arbeide med sakaarbeide med saka / arbeide med nokon særl: prøve å påverke nokonarbeide med nokon særl: prøve å påverke nokon / arbeide for ei sak stri, kjempearbeide for ei sak stri, kjempe / arbeide vidare med nokoarbeide vidare med noko / arbeide ut ein planarbeide ut ein plan / arbeide seg opp frå små kårarbeide seg opp frå små kår / arbeide seg igjennom papirbunkenarbeide seg igjennom papirbunken
2 vere sysselsett med noko (i fast, lønt verksemd)
arbeide på fabrikk, i skuleverketarbeide på fabrikk, i skuleverket / arbeide inn to fridagararbeide inn to fridagar / arbeide overtidarbeide overtid
: arbeide på fabrikk, i skuleverketarbeide på fabrikk, i skuleverket / arbeide inn to fridagararbeide inn to fridagar / arbeide overtidarbeide overtid
2 vere sysselsett med noko (i fast, lønt verksemd)
arbeide på fabrikk, i skuleverketarbeide på fabrikk, i skuleverket / arbeide inn to fridagararbeide inn to fridagar / arbeide overtidarbeide overtid
: arbeide på fabrikk, i skuleverketarbeide på fabrikk, i skuleverket / arbeide inn to fridagararbeide inn to fridagar / arbeide overtidarbeide overtid
3 fungere, verke (I), gå (I)
hjartet arbeider jamthjartet arbeider jamt / motoren arbeider lettmotoren arbeider lett
: hjartet arbeider jamthjartet arbeider jamt / motoren arbeider lettmotoren arbeider lett
3 fungere, verke (I), gå (I)
hjartet arbeider jamthjartet arbeider jamt / motoren arbeider lettmotoren arbeider lett
: hjartet arbeider jamthjartet arbeider jamt / motoren arbeider lettmotoren arbeider lett
4 lage (til), tilverke; gjere
arbeide ein ny stol, brukstingarbeide ein ny stol, bruksting / arbeide på eit økseskaft, ei bokarbeide på eit økseskaft, ei bok
: arbeide ein ny stol, brukstingarbeide ein ny stol, bruksting / arbeide på eit økseskaft, ei bokarbeide på eit økseskaft, ei bok
// stelle, setje i stand, foredle
arbeide (opp) jordaarbeide (opp) jorda
: arbeide (opp) jordaarbeide (opp) jorda
// stelle, setje i stand, foredle
arbeide (opp) jordaarbeide (opp) jorda
: arbeide (opp) jordaarbeide (opp) jorda
4 lage (til), tilverke; gjere
arbeide ein ny stol, brukstingarbeide ein ny stol, bruksting / arbeide på eit økseskaft, ei bokarbeide på eit økseskaft, ei bok
: arbeide ein ny stol, brukstingarbeide ein ny stol, bruksting / arbeide på eit økseskaft, ei bokarbeide på eit økseskaft, ei bok
// stelle, setje i stand, foredle
arbeide (opp) jordaarbeide (opp) jorda
: arbeide (opp) jordaarbeide (opp) jorda
// stelle, setje i stand, foredle
arbeide (opp) jordaarbeide (opp) jorda
: arbeide (opp) jordaarbeide (opp) jorda

 

Resultat pr. side