Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

Ordet 'Illuminert' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
illuminere  
(illuminert) 
illuminere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet illuminere
(fra latin; av in-, (1) og lumen 'lys')
1 lyse opp på en festlig måte
slottet var illuminertslottet var illuminert
: slottet var illuminertslottet var illuminert
1 lyse opp på en festlig måte
slottet var illuminertslottet var illuminert
: slottet var illuminertslottet var illuminert
2 særlig om eldre forhold: fargelegge eller forgylle bilder og forbokstaver i et håndskrift
2 særlig om eldre forhold: fargelegge eller forgylle bilder og forbokstaver i et håndskrift
1 lyse opp på en festlig måte
slottet var illuminertslottet var illuminert
: slottet var illuminertslottet var illuminert
1 lyse opp på en festlig måte
slottet var illuminertslottet var illuminert
: slottet var illuminertslottet var illuminert
2 særlig om eldre forhold: fargelegge eller forgylle bilder og forbokstaver i et håndskrift
2 særlig om eldre forhold: fargelegge eller forgylle bilder og forbokstaver i et håndskrift

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

Ordet 'Illuminert' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
illuminere  
(illuminert) 
     
     
illuminere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet illuminere
(latin illuminare 'lyse opp', av latin il- og lumen 'lys'; sjå in-)
1 lyse opp på ein festleg måte
slottet var illuminertslottet var illuminert
: slottet var illuminertslottet var illuminert
1 lyse opp på ein festleg måte
slottet var illuminertslottet var illuminert
: slottet var illuminertslottet var illuminert
2 fargeleggje eller forgylle bilete og førebokstavar i eit handskrift
2 fargeleggje eller forgylle bilete og førebokstavar i eit handskrift
1 lyse opp på ein festleg måte
slottet var illuminertslottet var illuminert
: slottet var illuminertslottet var illuminert
1 lyse opp på ein festleg måte
slottet var illuminertslottet var illuminert
: slottet var illuminertslottet var illuminert
2 fargeleggje eller forgylle bilete og førebokstavar i eit handskrift
2 fargeleggje eller forgylle bilete og førebokstavar i eit handskrift

 

Resultat pr. side