Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I øye n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet øye
(av dansk øje, norrønt auga)
1 sanseorgan for syn, særlig brukt om den fremre, synlige delen
ha vondt i øyetha vondt i øyet / åpne øyneneåpne øynene / ha rødsprengte øyneha rødsprengte øyne / få tårer i øynenefå tårer i øynene / være blind på det ene øyetvære blind på det ene øyet / hun hadde store, brune øynehun hadde store, brune øyne
: ha vondt i øyetha vondt i øyet / åpne øyneneåpne øynene / ha rødsprengte øyneha rødsprengte øyne / få tårer i øynenefå tårer i øynene / være blind på det ene øyetvære blind på det ene øyet / hun hadde store, brune øynehun hadde store, brune øyne
1 sanseorgan for syn, særlig brukt om den fremre, synlige delen
ha vondt i øyetha vondt i øyet / åpne øyneneåpne øynene / ha rødsprengte øyneha rødsprengte øyne / få tårer i øynenefå tårer i øynene / være blind på det ene øyetvære blind på det ene øyet / hun hadde store, brune øynehun hadde store, brune øyne
: ha vondt i øyetha vondt i øyet / åpne øyneneåpne øynene / ha rødsprengte øyneha rødsprengte øyne / få tårer i øynenefå tårer i øynene / være blind på det ene øyetvære blind på det ene øyet / hun hadde store, brune øynehun hadde store, brune øyne
2 synsevne, synssans
ha gode, dårlige øyneha gode, dårlige øyne
: ha gode, dårlige øyneha gode, dårlige øyne
2 synsevne, synssans
ha gode, dårlige øyneha gode, dårlige øyne
: ha gode, dårlige øyneha gode, dårlige øyne
3 uttrykk i øynene
melankolske øynemelankolske øyne / livlige øynelivlige øyne / en artist med glimt i øyeten artist med glimt i øyet / han har så snille øynehan har så snille øyne
: melankolske øynemelankolske øyne / livlige øynelivlige øyne / en artist med glimt i øyeten artist med glimt i øyet / han har så snille øynehan har så snille øyne
3 uttrykk i øynene
melankolske øynemelankolske øyne / livlige øynelivlige øyne / en artist med glimt i øyeten artist med glimt i øyet / han har så snille øynehan har så snille øyne
: melankolske øynemelankolske øyne / livlige øynelivlige øyne / en artist med glimt i øyeten artist med glimt i øyet / han har så snille øynehan har så snille øyne
4 blikk (I)
så langt øyet kan nåså langt øyet kan nå / ikke få øynene fraikke få øynene fra / deres øyne møttesderes øyne møttes
: så langt øyet kan nåså langt øyet kan nå / ikke få øynene fraikke få øynene fra / deres øyne møttesderes øyne møttes
4 blikk (I)
så langt øyet kan nåså langt øyet kan nå / ikke få øynene fraikke få øynene fra / deres øyne møttesderes øyne møttes
: så langt øyet kan nåså langt øyet kan nå / ikke få øynene fraikke få øynene fra / deres øyne møttesderes øyne møttes
5 oppfatning, synsmåte
være viktig i egne øynevære viktig i egne øyne / en viktig sak i noens øyneen viktig sak i noens øyne / et positivt resultat sett med norske øyneet positivt resultat sett med norske øyne / se en sak med nye øynese en sak med nye øyne
: være viktig i egne øynevære viktig i egne øyne / en viktig sak i noens øyneen viktig sak i noens øyne / et positivt resultat sett med norske øyneet positivt resultat sett med norske øyne / se en sak med nye øynese en sak med nye øyne
5 oppfatning, synsmåte
være viktig i egne øynevære viktig i egne øyne / en viktig sak i noens øyneen viktig sak i noens øyne / et positivt resultat sett med norske øyneet positivt resultat sett med norske øyne / se en sak med nye øynese en sak med nye øyne
: være viktig i egne øynevære viktig i egne øyne / en viktig sak i noens øyneen viktig sak i noens øyne / et positivt resultat sett med norske øyneet positivt resultat sett med norske øyne / se en sak med nye øynese en sak med nye øyne
6 merke eller flekk som ligner et øye (I,1); jamfør smørøye
øynene på en potetøynene på en potet / terningen viste fem øyneterningen viste fem øyne
: øynene på en potetøynene på en potet / terningen viste fem øyneterningen viste fem øyne
6 merke eller flekk som ligner et øye (I,1); jamfør smørøye
øynene på en potetøynene på en potet / terningen viste fem øyneterningen viste fem øyne
: øynene på en potetøynene på en potet / terningen viste fem øyneterningen viste fem øyne
7 åpning (2), hull (I,1); jamfør nåløye og kuøye
en nål med stort øyeen nål med stort øye / øyet på en kvernsteinøyet på en kvernstein / stormens øyestormens øye
: en nål med stort øyeen nål med stort øye / øyet på en kvernsteinøyet på en kvernstein / stormens øyestormens øye
7 åpning (2), hull (I,1); jamfør nåløye og kuøye
en nål med stort øyeen nål med stort øye / øyet på en kvernsteinøyet på en kvernstein / stormens øyestormens øye
: en nål med stort øyeen nål med stort øye / øyet på en kvernsteinøyet på en kvernstein / stormens øyestormens øye
8
blått øye blått merke rundt øyet (etter slag eller lignende) blått merke rundt øyet (etter slag eller lignende)
blått øye blått merke rundt øyet (etter slag eller lignende) blått merke rundt øyet (etter slag eller lignende) //
det onde øyet blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
det onde øyet blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
//
falle i øynene være påfallende være påfallende
falle i øynene være påfallende være påfallende //
få øye på oppdage, se oppdage, se
få øye på oppdage, se oppdage, se //
få øynene opp for bli klar over bli klar over
få øynene opp for bli klar over bli klar over //
gjøre store øyne sperre øynene opp av forbauselse sperre øynene opp av forbauselse
gjøre store øyne sperre øynene opp av forbauselse sperre øynene opp av forbauselse //
ha et godt øye til ha positive følelser for; like (noen) svært godt ha positive følelser for; like (noen) svært godt
ha et godt øye til ha positive følelser for; like (noen) svært godt ha positive følelser for; like (noen) svært godt //
ha for øye ha planer om; ha til hensikt; være bevisst på
bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
: bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
ha planer om; ha til hensikt; være bevisst på
bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
: bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
ha for øye ha planer om; ha til hensikt; være bevisst på
bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
: bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
ha planer om; ha til hensikt; være bevisst på
bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
: bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
//
ha øye for ha sans for; ha oppmerksomheten rettet mot ha sans for; ha oppmerksomheten rettet mot
ha øye for ha sans for; ha oppmerksomheten rettet mot ha sans for; ha oppmerksomheten rettet mot //
ha øynene med seg være årvåken være årvåken
ha øynene med seg være årvåken være årvåken //
holde øye med passe på; følge med på
holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
: holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
passe på; følge med på
holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
: holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
holde øye med passe på; følge med på
holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
: holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
passe på; følge med på
holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
: holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
//
ikke noe for øyet lite pen lite pen
ikke noe for øyet lite pen lite pen //
ikke tro sine egne øyne være svært overrasket være svært overrasket
ikke tro sine egne øyne være svært overrasket være svært overrasket //
ikke ville se for sine øyne ikke ville møte ikke ville møte
ikke ville se for sine øyne ikke ville møte ikke ville møte //
kaste et øye på se kjapt og overflatisk på
kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
: kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
se kjapt og overflatisk på
kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
: kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
kaste et øye på se kjapt og overflatisk på
kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
: kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
se kjapt og overflatisk på
kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
: kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
//
kaste øynene på bli interessert i
han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
: han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
bli interessert i
han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
: han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
kaste øynene på bli interessert i
han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
: han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
bli interessert i
han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
: han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
//
lukke øynene for late som en ikke ser eller merker (noe)
lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
: lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
late som en ikke ser eller merker (noe)
lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
: lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
lukke øynene for late som en ikke ser eller merker (noe)
lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
: lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
late som en ikke ser eller merker (noe)
lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
: lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
//
med åpne øyne med bevissthet om hva man gjør
begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
: begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
med bevissthet om hva man gjør
begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
: begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
med åpne øyne med bevissthet om hva man gjør
begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
: begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
med bevissthet om hva man gjør
begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
: begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
//
se noe i øynene være forberedt på noe; innse
se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
: se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
være forberedt på noe; innse
se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
: se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
se noe i øynene være forberedt på noe; innse
se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
: se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
være forberedt på noe; innse
se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
: se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
//
se noen i øynene møte en annens blikk uten dårlig samvittighet eller skam
ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
: ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
møte en annens blikk uten dårlig samvittighet eller skam
ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
: ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
se noen i øynene møte en annens blikk uten dårlig samvittighet eller skam
ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
: ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
møte en annens blikk uten dårlig samvittighet eller skam
ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
: ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
//
springe i øynene være lett å legge merke til
en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
: en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
være lett å legge merke til
en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
: en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
springe i øynene være lett å legge merke til
en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
: en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
være lett å legge merke til
en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
: en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
//
ta til seg øynene flytte blikket bort fra (noe) flytte blikket bort fra (noe)
ta til seg øynene flytte blikket bort fra (noe) flytte blikket bort fra (noe) //
under fire øyne på tomannshånd
en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
: en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
på tomannshånd
en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
: en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
under fire øyne på tomannshånd
en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
: en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
på tomannshånd
en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
: en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
//
øye for øye, tann for tann (etter 2. Mos 21,24) hevnprinsipp som uttrykker at noen skal straffes med en skade som tilsvarer den skaden han eller hun har påført andre (etter 2. Mos 21,24) hevnprinsipp som uttrykker at noen skal straffes med en skade som tilsvarer den skaden han eller hun har påført andre
øye for øye, tann for tann (etter 2. Mos 21,24) hevnprinsipp som uttrykker at noen skal straffes med en skade som tilsvarer den skaden han eller hun har påført andre (etter 2. Mos 21,24) hevnprinsipp som uttrykker at noen skal straffes med en skade som tilsvarer den skaden han eller hun har påført andre
8
blått øye blått merke rundt øyet (etter slag eller lignende) blått merke rundt øyet (etter slag eller lignende)
blått øye blått merke rundt øyet (etter slag eller lignende) blått merke rundt øyet (etter slag eller lignende) //
det onde øyet blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
det onde øyet blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
//
falle i øynene være påfallende være påfallende
falle i øynene være påfallende være påfallende //
få øye på oppdage, se oppdage, se
få øye på oppdage, se oppdage, se //
få øynene opp for bli klar over bli klar over
få øynene opp for bli klar over bli klar over //
gjøre store øyne sperre øynene opp av forbauselse sperre øynene opp av forbauselse
gjøre store øyne sperre øynene opp av forbauselse sperre øynene opp av forbauselse //
ha et godt øye til ha positive følelser for; like (noen) svært godt ha positive følelser for; like (noen) svært godt
ha et godt øye til ha positive følelser for; like (noen) svært godt ha positive følelser for; like (noen) svært godt //
ha for øye ha planer om; ha til hensikt; være bevisst på
bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
: bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
ha planer om; ha til hensikt; være bevisst på
bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
: bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
ha for øye ha planer om; ha til hensikt; være bevisst på
bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
: bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
ha planer om; ha til hensikt; være bevisst på
bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
: bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
//
ha øye for ha sans for; ha oppmerksomheten rettet mot ha sans for; ha oppmerksomheten rettet mot
ha øye for ha sans for; ha oppmerksomheten rettet mot ha sans for; ha oppmerksomheten rettet mot //
ha øynene med seg være årvåken være årvåken
ha øynene med seg være årvåken være årvåken //
holde øye med passe på; følge med på
holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
: holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
passe på; følge med på
holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
: holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
holde øye med passe på; følge med på
holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
: holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
passe på; følge med på
holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
: holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
//
ikke noe for øyet lite pen lite pen
ikke noe for øyet lite pen lite pen //
ikke tro sine egne øyne være svært overrasket være svært overrasket
ikke tro sine egne øyne være svært overrasket være svært overrasket //
ikke ville se for sine øyne ikke ville møte ikke ville møte
ikke ville se for sine øyne ikke ville møte ikke ville møte //
kaste et øye på se kjapt og overflatisk på
kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
: kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
se kjapt og overflatisk på
kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
: kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
kaste et øye på se kjapt og overflatisk på
kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
: kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
se kjapt og overflatisk på
kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
: kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
//
kaste øynene på bli interessert i
han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
: han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
bli interessert i
han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
: han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
kaste øynene på bli interessert i
han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
: han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
bli interessert i
han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
: han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
//
lukke øynene for late som en ikke ser eller merker (noe)
lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
: lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
late som en ikke ser eller merker (noe)
lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
: lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
lukke øynene for late som en ikke ser eller merker (noe)
lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
: lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
late som en ikke ser eller merker (noe)
lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
: lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
//
med åpne øyne med bevissthet om hva man gjør
begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
: begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
med bevissthet om hva man gjør
begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
: begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
med åpne øyne med bevissthet om hva man gjør
begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
: begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
med bevissthet om hva man gjør
begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
: begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
//
se noe i øynene være forberedt på noe; innse
se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
: se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
være forberedt på noe; innse
se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
: se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
se noe i øynene være forberedt på noe; innse
se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
: se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
være forberedt på noe; innse
se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
: se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
//
se noen i øynene møte en annens blikk uten dårlig samvittighet eller skam
ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
: ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
møte en annens blikk uten dårlig samvittighet eller skam
ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
: ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
se noen i øynene møte en annens blikk uten dårlig samvittighet eller skam
ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
: ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
møte en annens blikk uten dårlig samvittighet eller skam
ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
: ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
//
springe i øynene være lett å legge merke til
en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
: en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
være lett å legge merke til
en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
: en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
springe i øynene være lett å legge merke til
en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
: en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
være lett å legge merke til
en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
: en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
//
ta til seg øynene flytte blikket bort fra (noe) flytte blikket bort fra (noe)
ta til seg øynene flytte blikket bort fra (noe) flytte blikket bort fra (noe) //
under fire øyne på tomannshånd
en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
: en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
på tomannshånd
en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
: en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
under fire øyne på tomannshånd
en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
: en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
på tomannshånd
en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
: en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
//
øye for øye, tann for tann (etter 2. Mos 21,24) hevnprinsipp som uttrykker at noen skal straffes med en skade som tilsvarer den skaden han eller hun har påført andre (etter 2. Mos 21,24) hevnprinsipp som uttrykker at noen skal straffes med en skade som tilsvarer den skaden han eller hun har påført andre
øye for øye, tann for tann (etter 2. Mos 21,24) hevnprinsipp som uttrykker at noen skal straffes med en skade som tilsvarer den skaden han eller hun har påført andre (etter 2. Mos 21,24) hevnprinsipp som uttrykker at noen skal straffes med en skade som tilsvarer den skaden han eller hun har påført andre
1 sanseorgan for syn, særlig brukt om den fremre, synlige delen
ha vondt i øyetha vondt i øyet / åpne øyneneåpne øynene / ha rødsprengte øyneha rødsprengte øyne / få tårer i øynenefå tårer i øynene / være blind på det ene øyetvære blind på det ene øyet / hun hadde store, brune øynehun hadde store, brune øyne
: ha vondt i øyetha vondt i øyet / åpne øyneneåpne øynene / ha rødsprengte øyneha rødsprengte øyne / få tårer i øynenefå tårer i øynene / være blind på det ene øyetvære blind på det ene øyet / hun hadde store, brune øynehun hadde store, brune øyne
1 sanseorgan for syn, særlig brukt om den fremre, synlige delen
ha vondt i øyetha vondt i øyet / åpne øyneneåpne øynene / ha rødsprengte øyneha rødsprengte øyne / få tårer i øynenefå tårer i øynene / være blind på det ene øyetvære blind på det ene øyet / hun hadde store, brune øynehun hadde store, brune øyne
: ha vondt i øyetha vondt i øyet / åpne øyneneåpne øynene / ha rødsprengte øyneha rødsprengte øyne / få tårer i øynenefå tårer i øynene / være blind på det ene øyetvære blind på det ene øyet / hun hadde store, brune øynehun hadde store, brune øyne
2 synsevne, synssans
ha gode, dårlige øyneha gode, dårlige øyne
: ha gode, dårlige øyneha gode, dårlige øyne
2 synsevne, synssans
ha gode, dårlige øyneha gode, dårlige øyne
: ha gode, dårlige øyneha gode, dårlige øyne
3 uttrykk i øynene
melankolske øynemelankolske øyne / livlige øynelivlige øyne / en artist med glimt i øyeten artist med glimt i øyet / han har så snille øynehan har så snille øyne
: melankolske øynemelankolske øyne / livlige øynelivlige øyne / en artist med glimt i øyeten artist med glimt i øyet / han har så snille øynehan har så snille øyne
3 uttrykk i øynene
melankolske øynemelankolske øyne / livlige øynelivlige øyne / en artist med glimt i øyeten artist med glimt i øyet / han har så snille øynehan har så snille øyne
: melankolske øynemelankolske øyne / livlige øynelivlige øyne / en artist med glimt i øyeten artist med glimt i øyet / han har så snille øynehan har så snille øyne
4 blikk (I)
så langt øyet kan nåså langt øyet kan nå / ikke få øynene fraikke få øynene fra / deres øyne møttesderes øyne møttes
: så langt øyet kan nåså langt øyet kan nå / ikke få øynene fraikke få øynene fra / deres øyne møttesderes øyne møttes
4 blikk (I)
så langt øyet kan nåså langt øyet kan nå / ikke få øynene fraikke få øynene fra / deres øyne møttesderes øyne møttes
: så langt øyet kan nåså langt øyet kan nå / ikke få øynene fraikke få øynene fra / deres øyne møttesderes øyne møttes
5 oppfatning, synsmåte
være viktig i egne øynevære viktig i egne øyne / en viktig sak i noens øyneen viktig sak i noens øyne / et positivt resultat sett med norske øyneet positivt resultat sett med norske øyne / se en sak med nye øynese en sak med nye øyne
: være viktig i egne øynevære viktig i egne øyne / en viktig sak i noens øyneen viktig sak i noens øyne / et positivt resultat sett med norske øyneet positivt resultat sett med norske øyne / se en sak med nye øynese en sak med nye øyne
5 oppfatning, synsmåte
være viktig i egne øynevære viktig i egne øyne / en viktig sak i noens øyneen viktig sak i noens øyne / et positivt resultat sett med norske øyneet positivt resultat sett med norske øyne / se en sak med nye øynese en sak med nye øyne
: være viktig i egne øynevære viktig i egne øyne / en viktig sak i noens øyneen viktig sak i noens øyne / et positivt resultat sett med norske øyneet positivt resultat sett med norske øyne / se en sak med nye øynese en sak med nye øyne
6 merke eller flekk som ligner et øye (I,1); jamfør smørøye
øynene på en potetøynene på en potet / terningen viste fem øyneterningen viste fem øyne
: øynene på en potetøynene på en potet / terningen viste fem øyneterningen viste fem øyne
6 merke eller flekk som ligner et øye (I,1); jamfør smørøye
øynene på en potetøynene på en potet / terningen viste fem øyneterningen viste fem øyne
: øynene på en potetøynene på en potet / terningen viste fem øyneterningen viste fem øyne
7 åpning (2), hull (I,1); jamfør nåløye og kuøye
en nål med stort øyeen nål med stort øye / øyet på en kvernsteinøyet på en kvernstein / stormens øyestormens øye
: en nål med stort øyeen nål med stort øye / øyet på en kvernsteinøyet på en kvernstein / stormens øyestormens øye
7 åpning (2), hull (I,1); jamfør nåløye og kuøye
en nål med stort øyeen nål med stort øye / øyet på en kvernsteinøyet på en kvernstein / stormens øyestormens øye
: en nål med stort øyeen nål med stort øye / øyet på en kvernsteinøyet på en kvernstein / stormens øyestormens øye
8
blått øye blått merke rundt øyet (etter slag eller lignende) blått merke rundt øyet (etter slag eller lignende)
blått øye blått merke rundt øyet (etter slag eller lignende) blått merke rundt øyet (etter slag eller lignende) //
det onde øyet blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
det onde øyet blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
//
falle i øynene være påfallende være påfallende
falle i øynene være påfallende være påfallende //
få øye på oppdage, se oppdage, se
få øye på oppdage, se oppdage, se //
få øynene opp for bli klar over bli klar over
få øynene opp for bli klar over bli klar over //
gjøre store øyne sperre øynene opp av forbauselse sperre øynene opp av forbauselse
gjøre store øyne sperre øynene opp av forbauselse sperre øynene opp av forbauselse //
ha et godt øye til ha positive følelser for; like (noen) svært godt ha positive følelser for; like (noen) svært godt
ha et godt øye til ha positive følelser for; like (noen) svært godt ha positive følelser for; like (noen) svært godt //
ha for øye ha planer om; ha til hensikt; være bevisst på
bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
: bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
ha planer om; ha til hensikt; være bevisst på
bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
: bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
ha for øye ha planer om; ha til hensikt; være bevisst på
bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
: bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
ha planer om; ha til hensikt; være bevisst på
bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
: bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
//
ha øye for ha sans for; ha oppmerksomheten rettet mot ha sans for; ha oppmerksomheten rettet mot
ha øye for ha sans for; ha oppmerksomheten rettet mot ha sans for; ha oppmerksomheten rettet mot //
ha øynene med seg være årvåken være årvåken
ha øynene med seg være årvåken være årvåken //
holde øye med passe på; følge med på
holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
: holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
passe på; følge med på
holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
: holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
holde øye med passe på; følge med på
holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
: holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
passe på; følge med på
holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
: holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
//
ikke noe for øyet lite pen lite pen
ikke noe for øyet lite pen lite pen //
ikke tro sine egne øyne være svært overrasket være svært overrasket
ikke tro sine egne øyne være svært overrasket være svært overrasket //
ikke ville se for sine øyne ikke ville møte ikke ville møte
ikke ville se for sine øyne ikke ville møte ikke ville møte //
kaste et øye på se kjapt og overflatisk på
kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
: kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
se kjapt og overflatisk på
kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
: kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
kaste et øye på se kjapt og overflatisk på
kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
: kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
se kjapt og overflatisk på
kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
: kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
//
kaste øynene på bli interessert i
han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
: han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
bli interessert i
han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
: han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
kaste øynene på bli interessert i
han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
: han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
bli interessert i
han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
: han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
//
lukke øynene for late som en ikke ser eller merker (noe)
lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
: lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
late som en ikke ser eller merker (noe)
lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
: lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
lukke øynene for late som en ikke ser eller merker (noe)
lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
: lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
late som en ikke ser eller merker (noe)
lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
: lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
//
med åpne øyne med bevissthet om hva man gjør
begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
: begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
med bevissthet om hva man gjør
begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
: begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
med åpne øyne med bevissthet om hva man gjør
begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
: begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
med bevissthet om hva man gjør
begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
: begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
//
se noe i øynene være forberedt på noe; innse
se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
: se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
være forberedt på noe; innse
se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
: se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
se noe i øynene være forberedt på noe; innse
se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
: se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
være forberedt på noe; innse
se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
: se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
//
se noen i øynene møte en annens blikk uten dårlig samvittighet eller skam
ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
: ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
møte en annens blikk uten dårlig samvittighet eller skam
ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
: ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
se noen i øynene møte en annens blikk uten dårlig samvittighet eller skam
ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
: ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
møte en annens blikk uten dårlig samvittighet eller skam
ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
: ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
//
springe i øynene være lett å legge merke til
en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
: en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
være lett å legge merke til
en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
: en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
springe i øynene være lett å legge merke til
en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
: en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
være lett å legge merke til
en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
: en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
//
ta til seg øynene flytte blikket bort fra (noe) flytte blikket bort fra (noe)
ta til seg øynene flytte blikket bort fra (noe) flytte blikket bort fra (noe) //
under fire øyne på tomannshånd
en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
: en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
på tomannshånd
en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
: en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
under fire øyne på tomannshånd
en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
: en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
på tomannshånd
en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
: en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
//
øye for øye, tann for tann (etter 2. Mos 21,24) hevnprinsipp som uttrykker at noen skal straffes med en skade som tilsvarer den skaden han eller hun har påført andre (etter 2. Mos 21,24) hevnprinsipp som uttrykker at noen skal straffes med en skade som tilsvarer den skaden han eller hun har påført andre
øye for øye, tann for tann (etter 2. Mos 21,24) hevnprinsipp som uttrykker at noen skal straffes med en skade som tilsvarer den skaden han eller hun har påført andre (etter 2. Mos 21,24) hevnprinsipp som uttrykker at noen skal straffes med en skade som tilsvarer den skaden han eller hun har påført andre
8
blått øye blått merke rundt øyet (etter slag eller lignende) blått merke rundt øyet (etter slag eller lignende)
blått øye blått merke rundt øyet (etter slag eller lignende) blått merke rundt øyet (etter slag eller lignende) //
det onde øyet blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
det onde øyet blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
//
falle i øynene være påfallende være påfallende
falle i øynene være påfallende være påfallende //
få øye på oppdage, se oppdage, se
få øye på oppdage, se oppdage, se //
få øynene opp for bli klar over bli klar over
få øynene opp for bli klar over bli klar over //
gjøre store øyne sperre øynene opp av forbauselse sperre øynene opp av forbauselse
gjøre store øyne sperre øynene opp av forbauselse sperre øynene opp av forbauselse //
ha et godt øye til ha positive følelser for; like (noen) svært godt ha positive følelser for; like (noen) svært godt
ha et godt øye til ha positive følelser for; like (noen) svært godt ha positive følelser for; like (noen) svært godt //
ha for øye ha planer om; ha til hensikt; være bevisst på
bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
: bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
ha planer om; ha til hensikt; være bevisst på
bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
: bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
ha for øye ha planer om; ha til hensikt; være bevisst på
bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
: bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
ha planer om; ha til hensikt; være bevisst på
bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
: bare ha ett mål for øyebare ha ett mål for øye / ha barnets beste for øyeha barnets beste for øye
//
ha øye for ha sans for; ha oppmerksomheten rettet mot ha sans for; ha oppmerksomheten rettet mot
ha øye for ha sans for; ha oppmerksomheten rettet mot ha sans for; ha oppmerksomheten rettet mot //
ha øynene med seg være årvåken være årvåken
ha øynene med seg være årvåken være årvåken //
holde øye med passe på; følge med på
holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
: holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
passe på; følge med på
holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
: holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
holde øye med passe på; følge med på
holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
: holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
passe på; følge med på
holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
: holde øye med bagasjenholde øye med bagasjen / holde øye med hva som skjerholde øye med hva som skjer
//
ikke noe for øyet lite pen lite pen
ikke noe for øyet lite pen lite pen //
ikke tro sine egne øyne være svært overrasket være svært overrasket
ikke tro sine egne øyne være svært overrasket være svært overrasket //
ikke ville se for sine øyne ikke ville møte ikke ville møte
ikke ville se for sine øyne ikke ville møte ikke ville møte //
kaste et øye på se kjapt og overflatisk på
kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
: kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
se kjapt og overflatisk på
kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
: kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
kaste et øye på se kjapt og overflatisk på
kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
: kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
se kjapt og overflatisk på
kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
: kaste et øye på dokumentetkaste et øye på dokumentet
//
kaste øynene på bli interessert i
han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
: han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
bli interessert i
han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
: han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
kaste øynene på bli interessert i
han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
: han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
bli interessert i
han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
: han kastet øynene på det tyske hotellmarkedethan kastet øynene på det tyske hotellmarkedet / turistene har kastet sine øyne på Nord-Norgeturistene har kastet sine øyne på Nord-Norge
//
lukke øynene for late som en ikke ser eller merker (noe)
lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
: lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
late som en ikke ser eller merker (noe)
lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
: lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
lukke øynene for late som en ikke ser eller merker (noe)
lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
: lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
late som en ikke ser eller merker (noe)
lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
: lukke øynene for problemenelukke øynene for problemene
//
med åpne øyne med bevissthet om hva man gjør
begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
: begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
med bevissthet om hva man gjør
begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
: begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
med åpne øyne med bevissthet om hva man gjør
begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
: begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
med bevissthet om hva man gjør
begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
: begå lovbrudd med åpne øynebegå lovbrudd med åpne øyne / gå inn i en vanskelig situasjon med åpne øynegå inn i en vanskelig situasjon med åpne øyne
//
se noe i øynene være forberedt på noe; innse
se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
: se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
være forberedt på noe; innse
se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
: se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
se noe i øynene være forberedt på noe; innse
se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
: se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
være forberedt på noe; innse
se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
: se nederlaget i øynenese nederlaget i øynene
//
se noen i øynene møte en annens blikk uten dårlig samvittighet eller skam
ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
: ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
møte en annens blikk uten dårlig samvittighet eller skam
ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
: ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
se noen i øynene møte en annens blikk uten dårlig samvittighet eller skam
ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
: ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
møte en annens blikk uten dårlig samvittighet eller skam
ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
: ikke våge å se folk i øyneneikke våge å se folk i øynene
//
springe i øynene være lett å legge merke til
en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
: en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
være lett å legge merke til
en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
: en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
springe i øynene være lett å legge merke til
en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
: en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
være lett å legge merke til
en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
: en løsning som umiddelbart springer i øyneneen løsning som umiddelbart springer i øynene / språket i romanen springer oss i øynenespråket i romanen springer oss i øynene
//
ta til seg øynene flytte blikket bort fra (noe) flytte blikket bort fra (noe)
ta til seg øynene flytte blikket bort fra (noe) flytte blikket bort fra (noe) //
under fire øyne på tomannshånd
en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
: en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
på tomannshånd
en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
: en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
under fire øyne på tomannshånd
en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
: en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
på tomannshånd
en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
: en samtale under fire øyneen samtale under fire øyne
//
øye for øye, tann for tann (etter 2. Mos 21,24) hevnprinsipp som uttrykker at noen skal straffes med en skade som tilsvarer den skaden han eller hun har påført andre (etter 2. Mos 21,24) hevnprinsipp som uttrykker at noen skal straffes med en skade som tilsvarer den skaden han eller hun har påført andre
øye for øye, tann for tann (etter 2. Mos 21,24) hevnprinsipp som uttrykker at noen skal straffes med en skade som tilsvarer den skaden han eller hun har påført andre (etter 2. Mos 21,24) hevnprinsipp som uttrykker at noen skal straffes med en skade som tilsvarer den skaden han eller hun har påført andre
II øye v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet øye
lage øye (I,7) i noe, for eksempel en tømmerstokk lage øye (I,7) i noe, for eksempel en tømmerstokk

 

Resultat pr. side