Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
a jour adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet a jour
; el. à jour adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet à jour
(asju´r; fra fransk 'opp til dagen') opp til dags dato
føre regnskapet à jourføre regnskapet à jour / boka er brakt à jourboka er brakt à jour
: føre regnskapet à jourføre regnskapet à jour / boka er brakt à jourboka er brakt à jour
//
holde à jour særlig om regnskap: holde oppdatert særlig om regnskap: holde oppdatert
holde à jour særlig om regnskap: holde oppdatert særlig om regnskap: holde oppdatert //
holde seg à jour holde seg stadig orientert, underrettet holde seg stadig orientert, underrettet
holde seg à jour holde seg stadig orientert, underrettet holde seg stadig orientert, underrettet //
komme à jour bli ferdig i tide, ifølge plan, avtale eller lignende
komme à jour med arbeidetkomme à jour med arbeidet
: komme à jour med arbeidetkomme à jour med arbeidet
bli ferdig i tide, ifølge plan, avtale eller lignende
komme à jour med arbeidetkomme à jour med arbeidet
: komme à jour med arbeidetkomme à jour med arbeidet
komme à jour bli ferdig i tide, ifølge plan, avtale eller lignende
komme à jour med arbeidetkomme à jour med arbeidet
: komme à jour med arbeidetkomme à jour med arbeidet
bli ferdig i tide, ifølge plan, avtale eller lignende
komme à jour med arbeidetkomme à jour med arbeidet
: komme à jour med arbeidetkomme à jour med arbeidet
//
være à jour være på høyden; følge med
være faglig à jourvære faglig à jour
: være faglig à jourvære faglig à jour
være på høyden; følge med
være faglig à jourvære faglig à jour
: være faglig à jourvære faglig à jour
være à jour være på høyden; følge med
være faglig à jourvære faglig à jour
: være faglig à jourvære faglig à jour
være på høyden; følge med
være faglig à jourvære faglig à jour
: være faglig à jourvære faglig à jour
//
være à jour med være ferdig i tide (med noe som må gjøres); ikke være på etterskudd
være à jour med å betale regningenevære à jour med å betale regningene
: være à jour med å betale regningenevære à jour med å betale regningene
være ferdig i tide (med noe som må gjøres); ikke være på etterskudd
være à jour med å betale regningenevære à jour med å betale regningene
: være à jour med å betale regningenevære à jour med å betale regningene
være à jour med være ferdig i tide (med noe som må gjøres); ikke være på etterskudd
være à jour med å betale regningenevære à jour med å betale regningene
: være à jour med å betale regningenevære à jour med å betale regningene
være ferdig i tide (med noe som må gjøres); ikke være på etterskudd
være à jour med å betale regningenevære à jour med å betale regningene
: være à jour med å betale regningenevære à jour med å betale regningene
opp til dags dato
føre regnskapet à jourføre regnskapet à jour / boka er brakt à jourboka er brakt à jour
: føre regnskapet à jourføre regnskapet à jour / boka er brakt à jourboka er brakt à jour
//
holde à jour særlig om regnskap: holde oppdatert særlig om regnskap: holde oppdatert
holde à jour særlig om regnskap: holde oppdatert særlig om regnskap: holde oppdatert //
holde seg à jour holde seg stadig orientert, underrettet holde seg stadig orientert, underrettet
holde seg à jour holde seg stadig orientert, underrettet holde seg stadig orientert, underrettet //
komme à jour bli ferdig i tide, ifølge plan, avtale eller lignende
komme à jour med arbeidetkomme à jour med arbeidet
: komme à jour med arbeidetkomme à jour med arbeidet
bli ferdig i tide, ifølge plan, avtale eller lignende
komme à jour med arbeidetkomme à jour med arbeidet
: komme à jour med arbeidetkomme à jour med arbeidet
komme à jour bli ferdig i tide, ifølge plan, avtale eller lignende
komme à jour med arbeidetkomme à jour med arbeidet
: komme à jour med arbeidetkomme à jour med arbeidet
bli ferdig i tide, ifølge plan, avtale eller lignende
komme à jour med arbeidetkomme à jour med arbeidet
: komme à jour med arbeidetkomme à jour med arbeidet
//
være à jour være på høyden; følge med
være faglig à jourvære faglig à jour
: være faglig à jourvære faglig à jour
være på høyden; følge med
være faglig à jourvære faglig à jour
: være faglig à jourvære faglig à jour
være à jour være på høyden; følge med
være faglig à jourvære faglig à jour
: være faglig à jourvære faglig à jour
være på høyden; følge med
være faglig à jourvære faglig à jour
: være faglig à jourvære faglig à jour
//
være à jour med være ferdig i tide (med noe som må gjøres); ikke være på etterskudd
være à jour med å betale regningenevære à jour med å betale regningene
: være à jour med å betale regningenevære à jour med å betale regningene
være ferdig i tide (med noe som må gjøres); ikke være på etterskudd
være à jour med å betale regningenevære à jour med å betale regningene
: være à jour med å betale regningenevære à jour med å betale regningene
være à jour med være ferdig i tide (med noe som må gjøres); ikke være på etterskudd
være à jour med å betale regningenevære à jour med å betale regningene
: være à jour med å betale regningenevære à jour med å betale regningene
være ferdig i tide (med noe som må gjøres); ikke være på etterskudd
være à jour med å betale regningenevære à jour med å betale regningene
: være à jour med å betale regningenevære à jour med å betale regningene

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
a jour adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet a jour
; el. à jour adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet à jour
(asju´r; frå fransk 'opp til dagen') opp til dags dato
//
halde à jour særleg om rekneskap: halde oppdatert særleg om rekneskap: halde oppdatert
halde à jour særleg om rekneskap: halde oppdatert særleg om rekneskap: halde oppdatert //
halde seg à jour stadig vere kjend med, følgje med i stadig vere kjend med, følgje med i
halde seg à jour stadig vere kjend med, følgje med i stadig vere kjend med, følgje med i //
kome à jour bli ferdig (med noko) ifølgje plan, avtale eller liknande
kome à jour med arbeidetkome à jour med arbeidet
: kome à jour med arbeidetkome à jour med arbeidet
bli ferdig (med noko) ifølgje plan, avtale eller liknande
kome à jour med arbeidetkome à jour med arbeidet
: kome à jour med arbeidetkome à jour med arbeidet
kome à jour bli ferdig (med noko) ifølgje plan, avtale eller liknande
kome à jour med arbeidetkome à jour med arbeidet
: kome à jour med arbeidetkome à jour med arbeidet
bli ferdig (med noko) ifølgje plan, avtale eller liknande
kome à jour med arbeidetkome à jour med arbeidet
: kome à jour med arbeidetkome à jour med arbeidet
//
vere à jour vere på høgd
vere fagleg à jourvere fagleg à jour
: vere fagleg à jourvere fagleg à jour
vere på høgd
vere fagleg à jourvere fagleg à jour
: vere fagleg à jourvere fagleg à jour
vere à jour vere på høgd
vere fagleg à jourvere fagleg à jour
: vere fagleg à jourvere fagleg à jour
vere på høgd
vere fagleg à jourvere fagleg à jour
: vere fagleg à jourvere fagleg à jour
//
vere à jour med vere ferdig i tide (med noko som må gjerast); ikkje vere på etterskot
vere à jour med å betale rekninganevere à jour med å betale rekningane
: vere à jour med å betale rekninganevere à jour med å betale rekningane
vere ferdig i tide (med noko som må gjerast); ikkje vere på etterskot
vere à jour med å betale rekninganevere à jour med å betale rekningane
: vere à jour med å betale rekninganevere à jour med å betale rekningane
vere à jour med vere ferdig i tide (med noko som må gjerast); ikkje vere på etterskot
vere à jour med å betale rekninganevere à jour med å betale rekningane
: vere à jour med å betale rekninganevere à jour med å betale rekningane
vere ferdig i tide (med noko som må gjerast); ikkje vere på etterskot
vere à jour med å betale rekninganevere à jour med å betale rekningane
: vere à jour med å betale rekninganevere à jour med å betale rekningane
opp til dags dato
//
halde à jour særleg om rekneskap: halde oppdatert særleg om rekneskap: halde oppdatert
halde à jour særleg om rekneskap: halde oppdatert særleg om rekneskap: halde oppdatert //
halde seg à jour stadig vere kjend med, følgje med i stadig vere kjend med, følgje med i
halde seg à jour stadig vere kjend med, følgje med i stadig vere kjend med, følgje med i //
kome à jour bli ferdig (med noko) ifølgje plan, avtale eller liknande
kome à jour med arbeidetkome à jour med arbeidet
: kome à jour med arbeidetkome à jour med arbeidet
bli ferdig (med noko) ifølgje plan, avtale eller liknande
kome à jour med arbeidetkome à jour med arbeidet
: kome à jour med arbeidetkome à jour med arbeidet
kome à jour bli ferdig (med noko) ifølgje plan, avtale eller liknande
kome à jour med arbeidetkome à jour med arbeidet
: kome à jour med arbeidetkome à jour med arbeidet
bli ferdig (med noko) ifølgje plan, avtale eller liknande
kome à jour med arbeidetkome à jour med arbeidet
: kome à jour med arbeidetkome à jour med arbeidet
//
vere à jour vere på høgd
vere fagleg à jourvere fagleg à jour
: vere fagleg à jourvere fagleg à jour
vere på høgd
vere fagleg à jourvere fagleg à jour
: vere fagleg à jourvere fagleg à jour
vere à jour vere på høgd
vere fagleg à jourvere fagleg à jour
: vere fagleg à jourvere fagleg à jour
vere på høgd
vere fagleg à jourvere fagleg à jour
: vere fagleg à jourvere fagleg à jour
//
vere à jour med vere ferdig i tide (med noko som må gjerast); ikkje vere på etterskot
vere à jour med å betale rekninganevere à jour med å betale rekningane
: vere à jour med å betale rekninganevere à jour med å betale rekningane
vere ferdig i tide (med noko som må gjerast); ikkje vere på etterskot
vere à jour med å betale rekninganevere à jour med å betale rekningane
: vere à jour med å betale rekninganevere à jour med å betale rekningane
vere à jour med vere ferdig i tide (med noko som må gjerast); ikkje vere på etterskot
vere à jour med å betale rekninganevere à jour med å betale rekningane
: vere à jour med å betale rekninganevere à jour med å betale rekningane
vere ferdig i tide (med noko som må gjerast); ikkje vere på etterskot
vere à jour med å betale rekninganevere à jour med å betale rekningane
: vere à jour med å betale rekninganevere à jour med å betale rekningane

 

Resultat pr. side