Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II komme verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet komme
(norrønt koma)
1 bevege seg mot, nærme seg
kommer åkeren fint vokser godtkommer åkeren fint vokser godt / laget kom sterkt på slutten gjorde en sterk innsatslaget kom sterkt på slutten gjorde en sterk innsats / kom nå, da!kom nå, da! / vi kommer, vi kommer er på veivi kommer, vi kommer er på vei / de ropte, men han kom ikkede ropte, men han kom ikke / der kommer bussender kommer bussen / hunden kom settendehunden kom settende / det kommer noen nedover veiendet kommer noen nedover veien
: kommer åkeren fint vokser godtkommer åkeren fint vokser godt / laget kom sterkt på slutten gjorde en sterk innsatslaget kom sterkt på slutten gjorde en sterk innsats / kom nå, da!kom nå, da! / vi kommer, vi kommer er på veivi kommer, vi kommer er på vei / de ropte, men han kom ikkede ropte, men han kom ikke / der kommer bussender kommer bussen / hunden kom settendehunden kom settende / det kommer noen nedover veiendet kommer noen nedover veien
// følge (III,2)
uka som kommeruka som kommer / det kommer under neste kapitteldet kommer under neste kapittel / de kom like bak ossde kom like bak oss / etter Hansen kommer Nilsenetter Hansen kommer Nilsen
: uka som kommeruka som kommer / det kommer under neste kapitteldet kommer under neste kapittel / de kom like bak ossde kom like bak oss / etter Hansen kommer Nilsenetter Hansen kommer Nilsen
// følge (III,2)
uka som kommeruka som kommer / det kommer under neste kapitteldet kommer under neste kapittel / de kom like bak ossde kom like bak oss / etter Hansen kommer Nilsenetter Hansen kommer Nilsen
: uka som kommeruka som kommer / det kommer under neste kapitteldet kommer under neste kapittel / de kom like bak ossde kom like bak oss / etter Hansen kommer Nilsenetter Hansen kommer Nilsen
// som adjektiv i presens partisipp:
kommende slekterkommende slekter
: kommende slekterkommende slekter
// som adjektiv i presens partisipp:
kommende slekterkommende slekter
: kommende slekterkommende slekter
// utgå fra, stamme fra
et sted må pengene komme fraet sted må pengene komme fra / de kommer av en fornem familiede kommer av en fornem familie / hvor kommer du fra?hvor kommer du fra?
: et sted må pengene komme fraet sted må pengene komme fra / de kommer av en fornem familiede kommer av en fornem familie / hvor kommer du fra?hvor kommer du fra?
// utgå fra, stamme fra
et sted må pengene komme fraet sted må pengene komme fra / de kommer av en fornem familiede kommer av en fornem familie / hvor kommer du fra?hvor kommer du fra?
: et sted må pengene komme fraet sted må pengene komme fra / de kommer av en fornem familiede kommer av en fornem familie / hvor kommer du fra?hvor kommer du fra?
//
kom an! kom igjen, bli med kom igjen, bli med
kom an! kom igjen, bli med kom igjen, bli med //
komme av ha sitt opphav i, skyldes ha sitt opphav i, skyldes
komme av ha sitt opphav i, skyldes ha sitt opphav i, skyldes
1 bevege seg mot, nærme seg
kommer åkeren fint vokser godtkommer åkeren fint vokser godt / laget kom sterkt på slutten gjorde en sterk innsatslaget kom sterkt på slutten gjorde en sterk innsats / kom nå, da!kom nå, da! / vi kommer, vi kommer er på veivi kommer, vi kommer er på vei / de ropte, men han kom ikkede ropte, men han kom ikke / der kommer bussender kommer bussen / hunden kom settendehunden kom settende / det kommer noen nedover veiendet kommer noen nedover veien
: kommer åkeren fint vokser godtkommer åkeren fint vokser godt / laget kom sterkt på slutten gjorde en sterk innsatslaget kom sterkt på slutten gjorde en sterk innsats / kom nå, da!kom nå, da! / vi kommer, vi kommer er på veivi kommer, vi kommer er på vei / de ropte, men han kom ikkede ropte, men han kom ikke / der kommer bussender kommer bussen / hunden kom settendehunden kom settende / det kommer noen nedover veiendet kommer noen nedover veien
// følge (III,2)
uka som kommeruka som kommer / det kommer under neste kapitteldet kommer under neste kapittel / de kom like bak ossde kom like bak oss / etter Hansen kommer Nilsenetter Hansen kommer Nilsen
: uka som kommeruka som kommer / det kommer under neste kapitteldet kommer under neste kapittel / de kom like bak ossde kom like bak oss / etter Hansen kommer Nilsenetter Hansen kommer Nilsen
// følge (III,2)
uka som kommeruka som kommer / det kommer under neste kapitteldet kommer under neste kapittel / de kom like bak ossde kom like bak oss / etter Hansen kommer Nilsenetter Hansen kommer Nilsen
: uka som kommeruka som kommer / det kommer under neste kapitteldet kommer under neste kapittel / de kom like bak ossde kom like bak oss / etter Hansen kommer Nilsenetter Hansen kommer Nilsen
// som adjektiv i presens partisipp:
kommende slekterkommende slekter
: kommende slekterkommende slekter
// som adjektiv i presens partisipp:
kommende slekterkommende slekter
: kommende slekterkommende slekter
// utgå fra, stamme fra
et sted må pengene komme fraet sted må pengene komme fra / de kommer av en fornem familiede kommer av en fornem familie / hvor kommer du fra?hvor kommer du fra?
: et sted må pengene komme fraet sted må pengene komme fra / de kommer av en fornem familiede kommer av en fornem familie / hvor kommer du fra?hvor kommer du fra?
// utgå fra, stamme fra
et sted må pengene komme fraet sted må pengene komme fra / de kommer av en fornem familiede kommer av en fornem familie / hvor kommer du fra?hvor kommer du fra?
: et sted må pengene komme fraet sted må pengene komme fra / de kommer av en fornem familiede kommer av en fornem familie / hvor kommer du fra?hvor kommer du fra?
//
kom an! kom igjen, bli med kom igjen, bli med
kom an! kom igjen, bli med kom igjen, bli med //
komme av ha sitt opphav i, skyldes ha sitt opphav i, skyldes
komme av ha sitt opphav i, skyldes ha sitt opphav i, skyldes
2 ankomme, innfinne seg
det hadde kommet noe pådet hadde kommet noe på / la det komme som må (komme)la det komme som må (komme) / nå kom det fart i demnå kom det fart i dem / det tok til å komme varme i luftadet tok til å komme varme i lufta / hjemlengselen kom over hennehjemlengselen kom over henne / det kom uvær på demdet kom uvær på dem / han vred seg når smertene komhan vred seg når smertene kom / etter skilsmissen kom en vanskelig tidetter skilsmissen kom en vanskelig tid / endelig kom vårenendelig kom våren / svaret kom omgåendesvaret kom omgående / kom ikke der! ikke bry deg; vær du sikkerkom ikke der! ikke bry deg; vær du sikker / er posten kommet?er posten kommet? / kom snart igjen!kom snart igjen! / komme og gåkomme og gå / det ble mørkt før de kom framdet ble mørkt før de kom fram / det kom mange gjesterdet kom mange gjester / hun kommer nok snarthun kommer nok snart
: det hadde kommet noe pådet hadde kommet noe på / la det komme som må (komme)la det komme som må (komme) / nå kom det fart i demnå kom det fart i dem / det tok til å komme varme i luftadet tok til å komme varme i lufta / hjemlengselen kom over hennehjemlengselen kom over henne / det kom uvær på demdet kom uvær på dem / han vred seg når smertene komhan vred seg når smertene kom / etter skilsmissen kom en vanskelig tidetter skilsmissen kom en vanskelig tid / endelig kom vårenendelig kom våren / svaret kom omgåendesvaret kom omgående / kom ikke der! ikke bry deg; vær du sikkerkom ikke der! ikke bry deg; vær du sikker / er posten kommet?er posten kommet? / kom snart igjen!kom snart igjen! / komme og gåkomme og gå / det ble mørkt før de kom framdet ble mørkt før de kom fram / det kom mange gjesterdet kom mange gjester / hun kommer nok snarthun kommer nok snart
//
komme til verden bli født bli født
komme til verden bli født bli født
2 ankomme, innfinne seg
det hadde kommet noe pådet hadde kommet noe på / la det komme som må (komme)la det komme som må (komme) / nå kom det fart i demnå kom det fart i dem / det tok til å komme varme i luftadet tok til å komme varme i lufta / hjemlengselen kom over hennehjemlengselen kom over henne / det kom uvær på demdet kom uvær på dem / han vred seg når smertene komhan vred seg når smertene kom / etter skilsmissen kom en vanskelig tidetter skilsmissen kom en vanskelig tid / endelig kom vårenendelig kom våren / svaret kom omgåendesvaret kom omgående / kom ikke der! ikke bry deg; vær du sikkerkom ikke der! ikke bry deg; vær du sikker / er posten kommet?er posten kommet? / kom snart igjen!kom snart igjen! / komme og gåkomme og gå / det ble mørkt før de kom framdet ble mørkt før de kom fram / det kom mange gjesterdet kom mange gjester / hun kommer nok snarthun kommer nok snart
: det hadde kommet noe pådet hadde kommet noe på / la det komme som må (komme)la det komme som må (komme) / nå kom det fart i demnå kom det fart i dem / det tok til å komme varme i luftadet tok til å komme varme i lufta / hjemlengselen kom over hennehjemlengselen kom over henne / det kom uvær på demdet kom uvær på dem / han vred seg når smertene komhan vred seg når smertene kom / etter skilsmissen kom en vanskelig tidetter skilsmissen kom en vanskelig tid / endelig kom vårenendelig kom våren / svaret kom omgåendesvaret kom omgående / kom ikke der! ikke bry deg; vær du sikkerkom ikke der! ikke bry deg; vær du sikker / er posten kommet?er posten kommet? / kom snart igjen!kom snart igjen! / komme og gåkomme og gå / det ble mørkt før de kom framdet ble mørkt før de kom fram / det kom mange gjesterdet kom mange gjester / hun kommer nok snarthun kommer nok snart
//
komme til verden bli født bli født
komme til verden bli født bli født
3 bli synlig, dukke opp, fram
boka kom ut i fjorboka kom ut i fjor / komme i avisenkomme i avisen / det kom ut blant folkdet kom ut blant folk / komme for en dag, fram i lysetkomme for en dag, fram i lyset / det kom for meg at jeg hadde hørt det førdet kom for meg at jeg hadde hørt det før / bilen kom rundt svingenbilen kom rundt svingen / komme fram bak en steinkomme fram bak en stein / kommer solakommer sola
: boka kom ut i fjorboka kom ut i fjor / komme i avisenkomme i avisen / det kom ut blant folkdet kom ut blant folk / komme for en dag, fram i lysetkomme for en dag, fram i lyset / det kom for meg at jeg hadde hørt det førdet kom for meg at jeg hadde hørt det før / bilen kom rundt svingenbilen kom rundt svingen / komme fram bak en steinkomme fram bak en stein / kommer solakommer sola
//
komme for en dag bli avslørt, oppdaget bli avslørt, oppdaget
komme for en dag bli avslørt, oppdaget bli avslørt, oppdaget //
komme fram med vise, røpe vise, røpe
komme fram med vise, røpe vise, røpe //
komme opp med (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå
komme opp med (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå //
komme bort bli borte bli borte
komme bort bli borte bli borte
3 bli synlig, dukke opp, fram
boka kom ut i fjorboka kom ut i fjor / komme i avisenkomme i avisen / det kom ut blant folkdet kom ut blant folk / komme for en dag, fram i lysetkomme for en dag, fram i lyset / det kom for meg at jeg hadde hørt det førdet kom for meg at jeg hadde hørt det før / bilen kom rundt svingenbilen kom rundt svingen / komme fram bak en steinkomme fram bak en stein / kommer solakommer sola
: boka kom ut i fjorboka kom ut i fjor / komme i avisenkomme i avisen / det kom ut blant folkdet kom ut blant folk / komme for en dag, fram i lysetkomme for en dag, fram i lyset / det kom for meg at jeg hadde hørt det førdet kom for meg at jeg hadde hørt det før / bilen kom rundt svingenbilen kom rundt svingen / komme fram bak en steinkomme fram bak en stein / kommer solakommer sola
//
komme for en dag bli avslørt, oppdaget bli avslørt, oppdaget
komme for en dag bli avslørt, oppdaget bli avslørt, oppdaget //
komme fram med vise, røpe vise, røpe
komme fram med vise, røpe vise, røpe //
komme opp med (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå
komme opp med (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå //
komme bort bli borte bli borte
komme bort bli borte bli borte
4 nå, rekke (til et visst punkt, en viss tilstand eller lignende)
komme (seg) fram her i verdenkomme (seg) fram her i verden / komme (seg) på beina i en fartkomme (seg) på beina i en fart / komme godt ut av det med noenkomme godt ut av det med noen / komme til skjells år og alderkomme til skjells år og alder / komme til enighet om noekomme til enighet om noe / komme til side 72 i bokakomme til side 72 i boka / det var vanskelig å komme tildet var vanskelig å komme til / komme på fote igjenkomme på fote igjen / komme til maktenkomme til makten / hun kommer ikke opp mot søsteren sinhun kommer ikke opp mot søsteren sin / vi kommer ingen vei uten hjelpvi kommer ingen vei uten hjelp / dette problemet kommer vi ikke forbidette problemet kommer vi ikke forbi / nå kan du komme innnå kan du komme inn / de kom velberget over fjelletde kom velberget over fjellet / komme i huskomme i hus / båten kom vel i havnbåten kom vel i havn
: komme (seg) fram her i verdenkomme (seg) fram her i verden / komme (seg) på beina i en fartkomme (seg) på beina i en fart / komme godt ut av det med noenkomme godt ut av det med noen / komme til skjells år og alderkomme til skjells år og alder / komme til enighet om noekomme til enighet om noe / komme til side 72 i bokakomme til side 72 i boka / det var vanskelig å komme tildet var vanskelig å komme til / komme på fote igjenkomme på fote igjen / komme til maktenkomme til makten / hun kommer ikke opp mot søsteren sinhun kommer ikke opp mot søsteren sin / vi kommer ingen vei uten hjelpvi kommer ingen vei uten hjelp / dette problemet kommer vi ikke forbidette problemet kommer vi ikke forbi / nå kan du komme innnå kan du komme inn / de kom velberget over fjelletde kom velberget over fjellet / komme i huskomme i hus / båten kom vel i havnbåten kom vel i havn
// trenge inn
tyvene kom (seg) inn gjennom et vindutyvene kom (seg) inn gjennom et vindu / det kom vann inn i kjellerendet kom vann inn i kjelleren
: tyvene kom (seg) inn gjennom et vindutyvene kom (seg) inn gjennom et vindu / det kom vann inn i kjellerendet kom vann inn i kjelleren
// trenge inn
tyvene kom (seg) inn gjennom et vindutyvene kom (seg) inn gjennom et vindu / det kom vann inn i kjellerendet kom vann inn i kjelleren
: tyvene kom (seg) inn gjennom et vindutyvene kom (seg) inn gjennom et vindu / det kom vann inn i kjellerendet kom vann inn i kjelleren
4 nå, rekke (til et visst punkt, en viss tilstand eller lignende)
komme (seg) fram her i verdenkomme (seg) fram her i verden / komme (seg) på beina i en fartkomme (seg) på beina i en fart / komme godt ut av det med noenkomme godt ut av det med noen / komme til skjells år og alderkomme til skjells år og alder / komme til enighet om noekomme til enighet om noe / komme til side 72 i bokakomme til side 72 i boka / det var vanskelig å komme tildet var vanskelig å komme til / komme på fote igjenkomme på fote igjen / komme til maktenkomme til makten / hun kommer ikke opp mot søsteren sinhun kommer ikke opp mot søsteren sin / vi kommer ingen vei uten hjelpvi kommer ingen vei uten hjelp / dette problemet kommer vi ikke forbidette problemet kommer vi ikke forbi / nå kan du komme innnå kan du komme inn / de kom velberget over fjelletde kom velberget over fjellet / komme i huskomme i hus / båten kom vel i havnbåten kom vel i havn
: komme (seg) fram her i verdenkomme (seg) fram her i verden / komme (seg) på beina i en fartkomme (seg) på beina i en fart / komme godt ut av det med noenkomme godt ut av det med noen / komme til skjells år og alderkomme til skjells år og alder / komme til enighet om noekomme til enighet om noe / komme til side 72 i bokakomme til side 72 i boka / det var vanskelig å komme tildet var vanskelig å komme til / komme på fote igjenkomme på fote igjen / komme til maktenkomme til makten / hun kommer ikke opp mot søsteren sinhun kommer ikke opp mot søsteren sin / vi kommer ingen vei uten hjelpvi kommer ingen vei uten hjelp / dette problemet kommer vi ikke forbidette problemet kommer vi ikke forbi / nå kan du komme innnå kan du komme inn / de kom velberget over fjelletde kom velberget over fjellet / komme i huskomme i hus / båten kom vel i havnbåten kom vel i havn
// trenge inn
tyvene kom (seg) inn gjennom et vindutyvene kom (seg) inn gjennom et vindu / det kom vann inn i kjellerendet kom vann inn i kjelleren
: tyvene kom (seg) inn gjennom et vindutyvene kom (seg) inn gjennom et vindu / det kom vann inn i kjellerendet kom vann inn i kjelleren
// trenge inn
tyvene kom (seg) inn gjennom et vindutyvene kom (seg) inn gjennom et vindu / det kom vann inn i kjellerendet kom vann inn i kjelleren
: tyvene kom (seg) inn gjennom et vindutyvene kom (seg) inn gjennom et vindu / det kom vann inn i kjellerendet kom vann inn i kjelleren
5 føres, settes i en viss stilling, situasjon eller lignende
komme til seg selvkomme til seg selv / komme på kant med lovenkomme på kant med loven / komme (opp) i vanskeligheterkomme (opp) i vanskeligheter / komme i tanker om noekomme i tanker om noe / komme i stemningkomme i stemning / komme i ulykkakomme i ulykka / komme i ens maktkomme i ens makt
: komme til seg selvkomme til seg selv / komme på kant med lovenkomme på kant med loven / komme (opp) i vanskeligheterkomme (opp) i vanskeligheter / komme i tanker om noekomme i tanker om noe / komme i stemningkomme i stemning / komme i ulykkakomme i ulykka / komme i ens maktkomme i ens makt
//
komme over støte på, finne tilfeldig støte på, finne tilfeldig
komme over støte på, finne tilfeldig støte på, finne tilfeldig //
komme ut for bli utsatt for bli utsatt for
komme ut for bli utsatt for bli utsatt for //
komme ut av det miste tråden miste tråden
komme ut av det miste tråden miste tråden
5 føres, settes i en viss stilling, situasjon eller lignende
komme til seg selvkomme til seg selv / komme på kant med lovenkomme på kant med loven / komme (opp) i vanskeligheterkomme (opp) i vanskeligheter / komme i tanker om noekomme i tanker om noe / komme i stemningkomme i stemning / komme i ulykkakomme i ulykka / komme i ens maktkomme i ens makt
: komme til seg selvkomme til seg selv / komme på kant med lovenkomme på kant med loven / komme (opp) i vanskeligheterkomme (opp) i vanskeligheter / komme i tanker om noekomme i tanker om noe / komme i stemningkomme i stemning / komme i ulykkakomme i ulykka / komme i ens maktkomme i ens makt
//
komme over støte på, finne tilfeldig støte på, finne tilfeldig
komme over støte på, finne tilfeldig støte på, finne tilfeldig //
komme ut for bli utsatt for bli utsatt for
komme ut for bli utsatt for bli utsatt for //
komme ut av det miste tråden miste tråden
komme ut av det miste tråden miste tråden
6 (fra engelsk come) være utstyrt med
(bil)modellen kommer også med en større motorvariant(bil)modellen kommer også med en større motorvariant
: (bil)modellen kommer også med en større motorvariant(bil)modellen kommer også med en større motorvariant
6 (fra engelsk come) være utstyrt med
(bil)modellen kommer også med en større motorvariant(bil)modellen kommer også med en større motorvariant
: (bil)modellen kommer også med en større motorvariant(bil)modellen kommer også med en større motorvariant
7 i forskjellige uttrykk:
det kommer aldri noe godt ut av uærlighet uærlighet fører ikke til noe godtdet kommer aldri noe godt ut av uærlighet uærlighet fører ikke til noe godt / til denne summen kommer enda 1000 kr skal det føyes tiltil denne summen kommer enda 1000 kr skal det føyes til / hun kom seg ikke til å si noe fikk seg ikke tilhun kom seg ikke til å si noe fikk seg ikke til / jeg kommer til å like meg herjeg kommer til å like meg her / tørken kommer til å ødelegge avlingentørken kommer til å ødelegge avlingen / han kommer kanskje til å bli invalid få den skjebnehan kommer kanskje til å bli invalid få den skjebne / han kom til å søle på duken slumpet tilhan kom til å søle på duken slumpet til / ikke kom med slikt sludder!ikke kom med slikt sludder! / komme med gode råd gi, framførekomme med gode råd gi, framføre
: det kommer aldri noe godt ut av uærlighet uærlighet fører ikke til noe godtdet kommer aldri noe godt ut av uærlighet uærlighet fører ikke til noe godt / til denne summen kommer enda 1000 kr skal det føyes tiltil denne summen kommer enda 1000 kr skal det føyes til / hun kom seg ikke til å si noe fikk seg ikke tilhun kom seg ikke til å si noe fikk seg ikke til / jeg kommer til å like meg herjeg kommer til å like meg her / tørken kommer til å ødelegge avlingentørken kommer til å ødelegge avlingen / han kommer kanskje til å bli invalid få den skjebnehan kommer kanskje til å bli invalid få den skjebne / han kom til å søle på duken slumpet tilhan kom til å søle på duken slumpet til / ikke kom med slikt sludder!ikke kom med slikt sludder! / komme med gode råd gi, framførekomme med gode råd gi, framføre
//
komme ved angå angå
komme ved angå angå //
komme an på avhenge av avhenge av
komme an på avhenge av avhenge av //
komme borti berøre, støte borti berøre, støte borti
komme borti berøre, støte borti berøre, støte borti //
komme i gang (få) begynne (få) begynne
komme i gang (få) begynne (få) begynne //
komme godt med være til god nytte, hjel være til god nytte, hjel
komme godt med være til god nytte, hjel være til god nytte, hjel
7 i forskjellige uttrykk:
det kommer aldri noe godt ut av uærlighet uærlighet fører ikke til noe godtdet kommer aldri noe godt ut av uærlighet uærlighet fører ikke til noe godt / til denne summen kommer enda 1000 kr skal det føyes tiltil denne summen kommer enda 1000 kr skal det føyes til / hun kom seg ikke til å si noe fikk seg ikke tilhun kom seg ikke til å si noe fikk seg ikke til / jeg kommer til å like meg herjeg kommer til å like meg her / tørken kommer til å ødelegge avlingentørken kommer til å ødelegge avlingen / han kommer kanskje til å bli invalid få den skjebnehan kommer kanskje til å bli invalid få den skjebne / han kom til å søle på duken slumpet tilhan kom til å søle på duken slumpet til / ikke kom med slikt sludder!ikke kom med slikt sludder! / komme med gode råd gi, framførekomme med gode råd gi, framføre
: det kommer aldri noe godt ut av uærlighet uærlighet fører ikke til noe godtdet kommer aldri noe godt ut av uærlighet uærlighet fører ikke til noe godt / til denne summen kommer enda 1000 kr skal det føyes tiltil denne summen kommer enda 1000 kr skal det føyes til / hun kom seg ikke til å si noe fikk seg ikke tilhun kom seg ikke til å si noe fikk seg ikke til / jeg kommer til å like meg herjeg kommer til å like meg her / tørken kommer til å ødelegge avlingentørken kommer til å ødelegge avlingen / han kommer kanskje til å bli invalid få den skjebnehan kommer kanskje til å bli invalid få den skjebne / han kom til å søle på duken slumpet tilhan kom til å søle på duken slumpet til / ikke kom med slikt sludder!ikke kom med slikt sludder! / komme med gode råd gi, framførekomme med gode råd gi, framføre
//
komme ved angå angå
komme ved angå angå //
komme an på avhenge av avhenge av
komme an på avhenge av avhenge av //
komme borti berøre, støte borti berøre, støte borti
komme borti berøre, støte borti berøre, støte borti //
komme i gang (få) begynne (få) begynne
komme i gang (få) begynne (få) begynne //
komme godt med være til god nytte, hjel være til god nytte, hjel
komme godt med være til god nytte, hjel være til god nytte, hjel
8 refleksivt: friskne til, bli bedre
åker og eng kom seg fort etter at det kom regnåker og eng kom seg fort etter at det kom regn / komme seg etter en sykdomkomme seg etter en sykdom
: åker og eng kom seg fort etter at det kom regnåker og eng kom seg fort etter at det kom regn / komme seg etter en sykdomkomme seg etter en sykdom
//
komme seg bli flinkere (i matematikk, håndarbeid) bli flinkere (i matematikk, håndarbeid)
komme seg bli flinkere (i matematikk, håndarbeid) bli flinkere (i matematikk, håndarbeid)
8 refleksivt: friskne til, bli bedre
åker og eng kom seg fort etter at det kom regnåker og eng kom seg fort etter at det kom regn / komme seg etter en sykdomkomme seg etter en sykdom
: åker og eng kom seg fort etter at det kom regnåker og eng kom seg fort etter at det kom regn / komme seg etter en sykdomkomme seg etter en sykdom
//
komme seg bli flinkere (i matematikk, håndarbeid) bli flinkere (i matematikk, håndarbeid)
komme seg bli flinkere (i matematikk, håndarbeid) bli flinkere (i matematikk, håndarbeid)
1 bevege seg mot, nærme seg
kommer åkeren fint vokser godtkommer åkeren fint vokser godt / laget kom sterkt på slutten gjorde en sterk innsatslaget kom sterkt på slutten gjorde en sterk innsats / kom nå, da!kom nå, da! / vi kommer, vi kommer er på veivi kommer, vi kommer er på vei / de ropte, men han kom ikkede ropte, men han kom ikke / der kommer bussender kommer bussen / hunden kom settendehunden kom settende / det kommer noen nedover veiendet kommer noen nedover veien
: kommer åkeren fint vokser godtkommer åkeren fint vokser godt / laget kom sterkt på slutten gjorde en sterk innsatslaget kom sterkt på slutten gjorde en sterk innsats / kom nå, da!kom nå, da! / vi kommer, vi kommer er på veivi kommer, vi kommer er på vei / de ropte, men han kom ikkede ropte, men han kom ikke / der kommer bussender kommer bussen / hunden kom settendehunden kom settende / det kommer noen nedover veiendet kommer noen nedover veien
// følge (III,2)
uka som kommeruka som kommer / det kommer under neste kapitteldet kommer under neste kapittel / de kom like bak ossde kom like bak oss / etter Hansen kommer Nilsenetter Hansen kommer Nilsen
: uka som kommeruka som kommer / det kommer under neste kapitteldet kommer under neste kapittel / de kom like bak ossde kom like bak oss / etter Hansen kommer Nilsenetter Hansen kommer Nilsen
// følge (III,2)
uka som kommeruka som kommer / det kommer under neste kapitteldet kommer under neste kapittel / de kom like bak ossde kom like bak oss / etter Hansen kommer Nilsenetter Hansen kommer Nilsen
: uka som kommeruka som kommer / det kommer under neste kapitteldet kommer under neste kapittel / de kom like bak ossde kom like bak oss / etter Hansen kommer Nilsenetter Hansen kommer Nilsen
// som adjektiv i presens partisipp:
kommende slekterkommende slekter
: kommende slekterkommende slekter
// som adjektiv i presens partisipp:
kommende slekterkommende slekter
: kommende slekterkommende slekter
// utgå fra, stamme fra
et sted må pengene komme fraet sted må pengene komme fra / de kommer av en fornem familiede kommer av en fornem familie / hvor kommer du fra?hvor kommer du fra?
: et sted må pengene komme fraet sted må pengene komme fra / de kommer av en fornem familiede kommer av en fornem familie / hvor kommer du fra?hvor kommer du fra?
// utgå fra, stamme fra
et sted må pengene komme fraet sted må pengene komme fra / de kommer av en fornem familiede kommer av en fornem familie / hvor kommer du fra?hvor kommer du fra?
: et sted må pengene komme fraet sted må pengene komme fra / de kommer av en fornem familiede kommer av en fornem familie / hvor kommer du fra?hvor kommer du fra?
//
kom an! kom igjen, bli med kom igjen, bli med
kom an! kom igjen, bli med kom igjen, bli med //
komme av ha sitt opphav i, skyldes ha sitt opphav i, skyldes
komme av ha sitt opphav i, skyldes ha sitt opphav i, skyldes
1 bevege seg mot, nærme seg
kommer åkeren fint vokser godtkommer åkeren fint vokser godt / laget kom sterkt på slutten gjorde en sterk innsatslaget kom sterkt på slutten gjorde en sterk innsats / kom nå, da!kom nå, da! / vi kommer, vi kommer er på veivi kommer, vi kommer er på vei / de ropte, men han kom ikkede ropte, men han kom ikke / der kommer bussender kommer bussen / hunden kom settendehunden kom settende / det kommer noen nedover veiendet kommer noen nedover veien
: kommer åkeren fint vokser godtkommer åkeren fint vokser godt / laget kom sterkt på slutten gjorde en sterk innsatslaget kom sterkt på slutten gjorde en sterk innsats / kom nå, da!kom nå, da! / vi kommer, vi kommer er på veivi kommer, vi kommer er på vei / de ropte, men han kom ikkede ropte, men han kom ikke / der kommer bussender kommer bussen / hunden kom settendehunden kom settende / det kommer noen nedover veiendet kommer noen nedover veien
// følge (III,2)
uka som kommeruka som kommer / det kommer under neste kapitteldet kommer under neste kapittel / de kom like bak ossde kom like bak oss / etter Hansen kommer Nilsenetter Hansen kommer Nilsen
: uka som kommeruka som kommer / det kommer under neste kapitteldet kommer under neste kapittel / de kom like bak ossde kom like bak oss / etter Hansen kommer Nilsenetter Hansen kommer Nilsen
// følge (III,2)
uka som kommeruka som kommer / det kommer under neste kapitteldet kommer under neste kapittel / de kom like bak ossde kom like bak oss / etter Hansen kommer Nilsenetter Hansen kommer Nilsen
: uka som kommeruka som kommer / det kommer under neste kapitteldet kommer under neste kapittel / de kom like bak ossde kom like bak oss / etter Hansen kommer Nilsenetter Hansen kommer Nilsen
// som adjektiv i presens partisipp:
kommende slekterkommende slekter
: kommende slekterkommende slekter
// som adjektiv i presens partisipp:
kommende slekterkommende slekter
: kommende slekterkommende slekter
// utgå fra, stamme fra
et sted må pengene komme fraet sted må pengene komme fra / de kommer av en fornem familiede kommer av en fornem familie / hvor kommer du fra?hvor kommer du fra?
: et sted må pengene komme fraet sted må pengene komme fra / de kommer av en fornem familiede kommer av en fornem familie / hvor kommer du fra?hvor kommer du fra?
// utgå fra, stamme fra
et sted må pengene komme fraet sted må pengene komme fra / de kommer av en fornem familiede kommer av en fornem familie / hvor kommer du fra?hvor kommer du fra?
: et sted må pengene komme fraet sted må pengene komme fra / de kommer av en fornem familiede kommer av en fornem familie / hvor kommer du fra?hvor kommer du fra?
//
kom an! kom igjen, bli med kom igjen, bli med
kom an! kom igjen, bli med kom igjen, bli med //
komme av ha sitt opphav i, skyldes ha sitt opphav i, skyldes
komme av ha sitt opphav i, skyldes ha sitt opphav i, skyldes
2 ankomme, innfinne seg
det hadde kommet noe pådet hadde kommet noe på / la det komme som må (komme)la det komme som må (komme) / nå kom det fart i demnå kom det fart i dem / det tok til å komme varme i luftadet tok til å komme varme i lufta / hjemlengselen kom over hennehjemlengselen kom over henne / det kom uvær på demdet kom uvær på dem / han vred seg når smertene komhan vred seg når smertene kom / etter skilsmissen kom en vanskelig tidetter skilsmissen kom en vanskelig tid / endelig kom vårenendelig kom våren / svaret kom omgåendesvaret kom omgående / kom ikke der! ikke bry deg; vær du sikkerkom ikke der! ikke bry deg; vær du sikker / er posten kommet?er posten kommet? / kom snart igjen!kom snart igjen! / komme og gåkomme og gå / det ble mørkt før de kom framdet ble mørkt før de kom fram / det kom mange gjesterdet kom mange gjester / hun kommer nok snarthun kommer nok snart
: det hadde kommet noe pådet hadde kommet noe på / la det komme som må (komme)la det komme som må (komme) / nå kom det fart i demnå kom det fart i dem / det tok til å komme varme i luftadet tok til å komme varme i lufta / hjemlengselen kom over hennehjemlengselen kom over henne / det kom uvær på demdet kom uvær på dem / han vred seg når smertene komhan vred seg når smertene kom / etter skilsmissen kom en vanskelig tidetter skilsmissen kom en vanskelig tid / endelig kom vårenendelig kom våren / svaret kom omgåendesvaret kom omgående / kom ikke der! ikke bry deg; vær du sikkerkom ikke der! ikke bry deg; vær du sikker / er posten kommet?er posten kommet? / kom snart igjen!kom snart igjen! / komme og gåkomme og gå / det ble mørkt før de kom framdet ble mørkt før de kom fram / det kom mange gjesterdet kom mange gjester / hun kommer nok snarthun kommer nok snart
//
komme til verden bli født bli født
komme til verden bli født bli født
2 ankomme, innfinne seg
det hadde kommet noe pådet hadde kommet noe på / la det komme som må (komme)la det komme som må (komme) / nå kom det fart i demnå kom det fart i dem / det tok til å komme varme i luftadet tok til å komme varme i lufta / hjemlengselen kom over hennehjemlengselen kom over henne / det kom uvær på demdet kom uvær på dem / han vred seg når smertene komhan vred seg når smertene kom / etter skilsmissen kom en vanskelig tidetter skilsmissen kom en vanskelig tid / endelig kom vårenendelig kom våren / svaret kom omgåendesvaret kom omgående / kom ikke der! ikke bry deg; vær du sikkerkom ikke der! ikke bry deg; vær du sikker / er posten kommet?er posten kommet? / kom snart igjen!kom snart igjen! / komme og gåkomme og gå / det ble mørkt før de kom framdet ble mørkt før de kom fram / det kom mange gjesterdet kom mange gjester / hun kommer nok snarthun kommer nok snart
: det hadde kommet noe pådet hadde kommet noe på / la det komme som må (komme)la det komme som må (komme) / nå kom det fart i demnå kom det fart i dem / det tok til å komme varme i luftadet tok til å komme varme i lufta / hjemlengselen kom over hennehjemlengselen kom over henne / det kom uvær på demdet kom uvær på dem / han vred seg når smertene komhan vred seg når smertene kom / etter skilsmissen kom en vanskelig tidetter skilsmissen kom en vanskelig tid / endelig kom vårenendelig kom våren / svaret kom omgåendesvaret kom omgående / kom ikke der! ikke bry deg; vær du sikkerkom ikke der! ikke bry deg; vær du sikker / er posten kommet?er posten kommet? / kom snart igjen!kom snart igjen! / komme og gåkomme og gå / det ble mørkt før de kom framdet ble mørkt før de kom fram / det kom mange gjesterdet kom mange gjester / hun kommer nok snarthun kommer nok snart
//
komme til verden bli født bli født
komme til verden bli født bli født
3 bli synlig, dukke opp, fram
boka kom ut i fjorboka kom ut i fjor / komme i avisenkomme i avisen / det kom ut blant folkdet kom ut blant folk / komme for en dag, fram i lysetkomme for en dag, fram i lyset / det kom for meg at jeg hadde hørt det førdet kom for meg at jeg hadde hørt det før / bilen kom rundt svingenbilen kom rundt svingen / komme fram bak en steinkomme fram bak en stein / kommer solakommer sola
: boka kom ut i fjorboka kom ut i fjor / komme i avisenkomme i avisen / det kom ut blant folkdet kom ut blant folk / komme for en dag, fram i lysetkomme for en dag, fram i lyset / det kom for meg at jeg hadde hørt det førdet kom for meg at jeg hadde hørt det før / bilen kom rundt svingenbilen kom rundt svingen / komme fram bak en steinkomme fram bak en stein / kommer solakommer sola
//
komme for en dag bli avslørt, oppdaget bli avslørt, oppdaget
komme for en dag bli avslørt, oppdaget bli avslørt, oppdaget //
komme fram med vise, røpe vise, røpe
komme fram med vise, røpe vise, røpe //
komme opp med (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå
komme opp med (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå //
komme bort bli borte bli borte
komme bort bli borte bli borte
3 bli synlig, dukke opp, fram
boka kom ut i fjorboka kom ut i fjor / komme i avisenkomme i avisen / det kom ut blant folkdet kom ut blant folk / komme for en dag, fram i lysetkomme for en dag, fram i lyset / det kom for meg at jeg hadde hørt det førdet kom for meg at jeg hadde hørt det før / bilen kom rundt svingenbilen kom rundt svingen / komme fram bak en steinkomme fram bak en stein / kommer solakommer sola
: boka kom ut i fjorboka kom ut i fjor / komme i avisenkomme i avisen / det kom ut blant folkdet kom ut blant folk / komme for en dag, fram i lysetkomme for en dag, fram i lyset / det kom for meg at jeg hadde hørt det førdet kom for meg at jeg hadde hørt det før / bilen kom rundt svingenbilen kom rundt svingen / komme fram bak en steinkomme fram bak en stein / kommer solakommer sola
//
komme for en dag bli avslørt, oppdaget bli avslørt, oppdaget
komme for en dag bli avslørt, oppdaget bli avslørt, oppdaget //
komme fram med vise, røpe vise, røpe
komme fram med vise, røpe vise, røpe //
komme opp med (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå
komme opp med (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå //
komme bort bli borte bli borte
komme bort bli borte bli borte
4 nå, rekke (til et visst punkt, en viss tilstand eller lignende)
komme (seg) fram her i verdenkomme (seg) fram her i verden / komme (seg) på beina i en fartkomme (seg) på beina i en fart / komme godt ut av det med noenkomme godt ut av det med noen / komme til skjells år og alderkomme til skjells år og alder / komme til enighet om noekomme til enighet om noe / komme til side 72 i bokakomme til side 72 i boka / det var vanskelig å komme tildet var vanskelig å komme til / komme på fote igjenkomme på fote igjen / komme til maktenkomme til makten / hun kommer ikke opp mot søsteren sinhun kommer ikke opp mot søsteren sin / vi kommer ingen vei uten hjelpvi kommer ingen vei uten hjelp / dette problemet kommer vi ikke forbidette problemet kommer vi ikke forbi / nå kan du komme innnå kan du komme inn / de kom velberget over fjelletde kom velberget over fjellet / komme i huskomme i hus / båten kom vel i havnbåten kom vel i havn
: komme (seg) fram her i verdenkomme (seg) fram her i verden / komme (seg) på beina i en fartkomme (seg) på beina i en fart / komme godt ut av det med noenkomme godt ut av det med noen / komme til skjells år og alderkomme til skjells år og alder / komme til enighet om noekomme til enighet om noe / komme til side 72 i bokakomme til side 72 i boka / det var vanskelig å komme tildet var vanskelig å komme til / komme på fote igjenkomme på fote igjen / komme til maktenkomme til makten / hun kommer ikke opp mot søsteren sinhun kommer ikke opp mot søsteren sin / vi kommer ingen vei uten hjelpvi kommer ingen vei uten hjelp / dette problemet kommer vi ikke forbidette problemet kommer vi ikke forbi / nå kan du komme innnå kan du komme inn / de kom velberget over fjelletde kom velberget over fjellet / komme i huskomme i hus / båten kom vel i havnbåten kom vel i havn
// trenge inn
tyvene kom (seg) inn gjennom et vindutyvene kom (seg) inn gjennom et vindu / det kom vann inn i kjellerendet kom vann inn i kjelleren
: tyvene kom (seg) inn gjennom et vindutyvene kom (seg) inn gjennom et vindu / det kom vann inn i kjellerendet kom vann inn i kjelleren
// trenge inn
tyvene kom (seg) inn gjennom et vindutyvene kom (seg) inn gjennom et vindu / det kom vann inn i kjellerendet kom vann inn i kjelleren
: tyvene kom (seg) inn gjennom et vindutyvene kom (seg) inn gjennom et vindu / det kom vann inn i kjellerendet kom vann inn i kjelleren
4 nå, rekke (til et visst punkt, en viss tilstand eller lignende)
komme (seg) fram her i verdenkomme (seg) fram her i verden / komme (seg) på beina i en fartkomme (seg) på beina i en fart / komme godt ut av det med noenkomme godt ut av det med noen / komme til skjells år og alderkomme til skjells år og alder / komme til enighet om noekomme til enighet om noe / komme til side 72 i bokakomme til side 72 i boka / det var vanskelig å komme tildet var vanskelig å komme til / komme på fote igjenkomme på fote igjen / komme til maktenkomme til makten / hun kommer ikke opp mot søsteren sinhun kommer ikke opp mot søsteren sin / vi kommer ingen vei uten hjelpvi kommer ingen vei uten hjelp / dette problemet kommer vi ikke forbidette problemet kommer vi ikke forbi / nå kan du komme innnå kan du komme inn / de kom velberget over fjelletde kom velberget over fjellet / komme i huskomme i hus / båten kom vel i havnbåten kom vel i havn
: komme (seg) fram her i verdenkomme (seg) fram her i verden / komme (seg) på beina i en fartkomme (seg) på beina i en fart / komme godt ut av det med noenkomme godt ut av det med noen / komme til skjells år og alderkomme til skjells år og alder / komme til enighet om noekomme til enighet om noe / komme til side 72 i bokakomme til side 72 i boka / det var vanskelig å komme tildet var vanskelig å komme til / komme på fote igjenkomme på fote igjen / komme til maktenkomme til makten / hun kommer ikke opp mot søsteren sinhun kommer ikke opp mot søsteren sin / vi kommer ingen vei uten hjelpvi kommer ingen vei uten hjelp / dette problemet kommer vi ikke forbidette problemet kommer vi ikke forbi / nå kan du komme innnå kan du komme inn / de kom velberget over fjelletde kom velberget over fjellet / komme i huskomme i hus / båten kom vel i havnbåten kom vel i havn
// trenge inn
tyvene kom (seg) inn gjennom et vindutyvene kom (seg) inn gjennom et vindu / det kom vann inn i kjellerendet kom vann inn i kjelleren
: tyvene kom (seg) inn gjennom et vindutyvene kom (seg) inn gjennom et vindu / det kom vann inn i kjellerendet kom vann inn i kjelleren
// trenge inn
tyvene kom (seg) inn gjennom et vindutyvene kom (seg) inn gjennom et vindu / det kom vann inn i kjellerendet kom vann inn i kjelleren
: tyvene kom (seg) inn gjennom et vindutyvene kom (seg) inn gjennom et vindu / det kom vann inn i kjellerendet kom vann inn i kjelleren
5 føres, settes i en viss stilling, situasjon eller lignende
komme til seg selvkomme til seg selv / komme på kant med lovenkomme på kant med loven / komme (opp) i vanskeligheterkomme (opp) i vanskeligheter / komme i tanker om noekomme i tanker om noe / komme i stemningkomme i stemning / komme i ulykkakomme i ulykka / komme i ens maktkomme i ens makt
: komme til seg selvkomme til seg selv / komme på kant med lovenkomme på kant med loven / komme (opp) i vanskeligheterkomme (opp) i vanskeligheter / komme i tanker om noekomme i tanker om noe / komme i stemningkomme i stemning / komme i ulykkakomme i ulykka / komme i ens maktkomme i ens makt
//
komme over støte på, finne tilfeldig støte på, finne tilfeldig
komme over støte på, finne tilfeldig støte på, finne tilfeldig //
komme ut for bli utsatt for bli utsatt for
komme ut for bli utsatt for bli utsatt for //
komme ut av det miste tråden miste tråden
komme ut av det miste tråden miste tråden
5 føres, settes i en viss stilling, situasjon eller lignende
komme til seg selvkomme til seg selv / komme på kant med lovenkomme på kant med loven / komme (opp) i vanskeligheterkomme (opp) i vanskeligheter / komme i tanker om noekomme i tanker om noe / komme i stemningkomme i stemning / komme i ulykkakomme i ulykka / komme i ens maktkomme i ens makt
: komme til seg selvkomme til seg selv / komme på kant med lovenkomme på kant med loven / komme (opp) i vanskeligheterkomme (opp) i vanskeligheter / komme i tanker om noekomme i tanker om noe / komme i stemningkomme i stemning / komme i ulykkakomme i ulykka / komme i ens maktkomme i ens makt
//
komme over støte på, finne tilfeldig støte på, finne tilfeldig
komme over støte på, finne tilfeldig støte på, finne tilfeldig //
komme ut for bli utsatt for bli utsatt for
komme ut for bli utsatt for bli utsatt for //
komme ut av det miste tråden miste tråden
komme ut av det miste tråden miste tråden
6 (fra engelsk come) være utstyrt med
(bil)modellen kommer også med en større motorvariant(bil)modellen kommer også med en større motorvariant
: (bil)modellen kommer også med en større motorvariant(bil)modellen kommer også med en større motorvariant
6 (fra engelsk come) være utstyrt med
(bil)modellen kommer også med en større motorvariant(bil)modellen kommer også med en større motorvariant
: (bil)modellen kommer også med en større motorvariant(bil)modellen kommer også med en større motorvariant
7 i forskjellige uttrykk:
det kommer aldri noe godt ut av uærlighet uærlighet fører ikke til noe godtdet kommer aldri noe godt ut av uærlighet uærlighet fører ikke til noe godt / til denne summen kommer enda 1000 kr skal det føyes tiltil denne summen kommer enda 1000 kr skal det føyes til / hun kom seg ikke til å si noe fikk seg ikke tilhun kom seg ikke til å si noe fikk seg ikke til / jeg kommer til å like meg herjeg kommer til å like meg her / tørken kommer til å ødelegge avlingentørken kommer til å ødelegge avlingen / han kommer kanskje til å bli invalid få den skjebnehan kommer kanskje til å bli invalid få den skjebne / han kom til å søle på duken slumpet tilhan kom til å søle på duken slumpet til / ikke kom med slikt sludder!ikke kom med slikt sludder! / komme med gode råd gi, framførekomme med gode råd gi, framføre
: det kommer aldri noe godt ut av uærlighet uærlighet fører ikke til noe godtdet kommer aldri noe godt ut av uærlighet uærlighet fører ikke til noe godt / til denne summen kommer enda 1000 kr skal det føyes tiltil denne summen kommer enda 1000 kr skal det føyes til / hun kom seg ikke til å si noe fikk seg ikke tilhun kom seg ikke til å si noe fikk seg ikke til / jeg kommer til å like meg herjeg kommer til å like meg her / tørken kommer til å ødelegge avlingentørken kommer til å ødelegge avlingen / han kommer kanskje til å bli invalid få den skjebnehan kommer kanskje til å bli invalid få den skjebne / han kom til å søle på duken slumpet tilhan kom til å søle på duken slumpet til / ikke kom med slikt sludder!ikke kom med slikt sludder! / komme med gode råd gi, framførekomme med gode råd gi, framføre
//
komme ved angå angå
komme ved angå angå //
komme an på avhenge av avhenge av
komme an på avhenge av avhenge av //
komme borti berøre, støte borti berøre, støte borti
komme borti berøre, støte borti berøre, støte borti //
komme i gang (få) begynne (få) begynne
komme i gang (få) begynne (få) begynne //
komme godt med være til god nytte, hjel være til god nytte, hjel
komme godt med være til god nytte, hjel være til god nytte, hjel
7 i forskjellige uttrykk:
det kommer aldri noe godt ut av uærlighet uærlighet fører ikke til noe godtdet kommer aldri noe godt ut av uærlighet uærlighet fører ikke til noe godt / til denne summen kommer enda 1000 kr skal det føyes tiltil denne summen kommer enda 1000 kr skal det føyes til / hun kom seg ikke til å si noe fikk seg ikke tilhun kom seg ikke til å si noe fikk seg ikke til / jeg kommer til å like meg herjeg kommer til å like meg her / tørken kommer til å ødelegge avlingentørken kommer til å ødelegge avlingen / han kommer kanskje til å bli invalid få den skjebnehan kommer kanskje til å bli invalid få den skjebne / han kom til å søle på duken slumpet tilhan kom til å søle på duken slumpet til / ikke kom med slikt sludder!ikke kom med slikt sludder! / komme med gode råd gi, framførekomme med gode råd gi, framføre
: det kommer aldri noe godt ut av uærlighet uærlighet fører ikke til noe godtdet kommer aldri noe godt ut av uærlighet uærlighet fører ikke til noe godt / til denne summen kommer enda 1000 kr skal det føyes tiltil denne summen kommer enda 1000 kr skal det føyes til / hun kom seg ikke til å si noe fikk seg ikke tilhun kom seg ikke til å si noe fikk seg ikke til / jeg kommer til å like meg herjeg kommer til å like meg her / tørken kommer til å ødelegge avlingentørken kommer til å ødelegge avlingen / han kommer kanskje til å bli invalid få den skjebnehan kommer kanskje til å bli invalid få den skjebne / han kom til å søle på duken slumpet tilhan kom til å søle på duken slumpet til / ikke kom med slikt sludder!ikke kom med slikt sludder! / komme med gode råd gi, framførekomme med gode råd gi, framføre
//
komme ved angå angå
komme ved angå angå //
komme an på avhenge av avhenge av
komme an på avhenge av avhenge av //
komme borti berøre, støte borti berøre, støte borti
komme borti berøre, støte borti berøre, støte borti //
komme i gang (få) begynne (få) begynne
komme i gang (få) begynne (få) begynne //
komme godt med være til god nytte, hjel være til god nytte, hjel
komme godt med være til god nytte, hjel være til god nytte, hjel
8 refleksivt: friskne til, bli bedre
åker og eng kom seg fort etter at det kom regnåker og eng kom seg fort etter at det kom regn / komme seg etter en sykdomkomme seg etter en sykdom
: åker og eng kom seg fort etter at det kom regnåker og eng kom seg fort etter at det kom regn / komme seg etter en sykdomkomme seg etter en sykdom
//
komme seg bli flinkere (i matematikk, håndarbeid) bli flinkere (i matematikk, håndarbeid)
komme seg bli flinkere (i matematikk, håndarbeid) bli flinkere (i matematikk, håndarbeid)
8 refleksivt: friskne til, bli bedre
åker og eng kom seg fort etter at det kom regnåker og eng kom seg fort etter at det kom regn / komme seg etter en sykdomkomme seg etter en sykdom
: åker og eng kom seg fort etter at det kom regnåker og eng kom seg fort etter at det kom regn / komme seg etter en sykdomkomme seg etter en sykdom
//
komme seg bli flinkere (i matematikk, håndarbeid) bli flinkere (i matematikk, håndarbeid)
komme seg bli flinkere (i matematikk, håndarbeid) bli flinkere (i matematikk, håndarbeid)
komme opp med (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå (etter engelsk come up with) finne fram til, foreslå

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet '[with]' i nynorskdatabasen.

Vanlege feilkjelder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søkje med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finn fleire søkjeråd og litt om ordtilfanget her: Kvifor får eg ikkje tilslag?

Har du spørsmål om klår, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.