Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
evaluere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet evaluere
(fra fransk 'vurdere', av gammelfransk value 'verdi')
1 verdsette, vurdere; beregne mål, vekt og myntsorters verdi
1 verdsette, vurdere; beregne mål, vekt og myntsorters verdi
2 vurdere elevprestasjon, gi karakterer for
2 vurdere elevprestasjon, gi karakterer for
1 verdsette, vurdere; beregne mål, vekt og myntsorters verdi
1 verdsette, vurdere; beregne mål, vekt og myntsorters verdi
2 vurdere elevprestasjon, gi karakterer for
2 vurdere elevprestasjon, gi karakterer for
revaluere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet revaluere
(fra engelsk av re- og value 'verdi') gi igjen tidligere verdi, skrive opp verdien av myntenheten i et land; motsatt devaluere gi igjen tidligere verdi, skrive opp verdien av myntenheten i et land; motsatt devaluere
valvere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet valvere
(fra tysk av eldre fransk value 'pris, verdi') fastsette verdien av en myntsort fastsette verdien av en myntsort

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
devaluere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet devaluere
(el. utt de´-; engelsk devaluate, av engelsk de- og value 'verdi'; jamfør de-) setje ned verdien (av ei pengeeining) i høve til gull eller til pengane i andre land ved eit offentleg vedtak; skrive ned
devaluere krona med 10 %devaluere krona med 10 %
: devaluere krona med 10 %devaluere krona med 10 %
setje ned verdien (av ei pengeeining) i høve til gull eller til pengane i andre land ved eit offentleg vedtak; skrive ned
devaluere krona med 10 %devaluere krona med 10 %
: devaluere krona med 10 %devaluere krona med 10 %
evaluere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet evaluere
(gjennom engelsk, fransk av, gammalfransk value 'verdi')
1 verdsetje, vurdere (til dømes mål, vekt, myntverdi)
1 verdsetje, vurdere (til dømes mål, vekt, myntverdi)
2 vurdere prestasjonar og kunnskapar hos (skuleelev), gje karakterar eller skotsmål
2 vurdere prestasjonar og kunnskapar hos (skuleelev), gje karakterar eller skotsmål
1 verdsetje, vurdere (til dømes mål, vekt, myntverdi)
1 verdsetje, vurdere (til dømes mål, vekt, myntverdi)
2 vurdere prestasjonar og kunnskapar hos (skuleelev), gje karakterar eller skotsmål
2 vurdere prestasjonar og kunnskapar hos (skuleelev), gje karakterar eller skotsmål
revaluere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet revaluere
(frå engelsk av re- og value 'verdi') gje att tidlegare verdi, skrive opp verdien av mynteininga i eit land, motsett devaluere gje att tidlegare verdi, skrive opp verdien av mynteininga i eit land, motsett devaluere

 

Resultat pr. side