Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I post m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet post
(gjennom lavtysk, fra latin postis 'dørstolpe') særlig i sammensetninger: stolpe (I,1), støtte (I), stokk (I,1)
dørpost, vinduspost, vannpostdørpost, vinduspost, vannpost
: dørpost, vinduspost, vannpostdørpost, vinduspost, vannpost
særlig i sammensetninger: stolpe (I,1), støtte (I), stokk (I,1)
dørpost, vinduspost, vannpostdørpost, vinduspost, vannpost
: dørpost, vinduspost, vannpostdørpost, vinduspost, vannpost
II post m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet post
(italiensk posto, av latin ponere 'stille, sette')
1 sted for vakthold, utkikk, kontroll eller lignende
soldatene stod på sine postersoldatene stod på sine poster / ta post bak hushjørnetta post bak hushjørnet / stå på post under jaktstå på post under jakt / være på sin post (mot noe(n)) på vakt, årvåkenvære på sin post (mot noe(n)) på vakt, årvåken / et orienteringsløp med åtte posteret orienteringsløp med åtte poster
: soldatene stod på sine postersoldatene stod på sine poster / ta post bak hushjørnetta post bak hushjørnet / stå på post under jaktstå på post under jakt / være på sin post (mot noe(n)) på vakt, årvåkenvære på sin post (mot noe(n)) på vakt, årvåken / et orienteringsløp med åtte posteret orienteringsløp med åtte poster
1 sted for vakthold, utkikk, kontroll eller lignende
soldatene stod på sine postersoldatene stod på sine poster / ta post bak hushjørnetta post bak hushjørnet / stå på post under jaktstå på post under jakt / være på sin post (mot noe(n)) på vakt, årvåkenvære på sin post (mot noe(n)) på vakt, årvåken / et orienteringsløp med åtte posteret orienteringsløp med åtte poster
: soldatene stod på sine postersoldatene stod på sine poster / ta post bak hushjørnetta post bak hushjørnet / stå på post under jaktstå på post under jakt / være på sin post (mot noe(n)) på vakt, årvåkenvære på sin post (mot noe(n)) på vakt, årvåken / et orienteringsløp med åtte posteret orienteringsløp med åtte poster
2 mannskap på post (I)
kalle tilbake posten på høyde 212kalle tilbake posten på høyde 212 / forpost, lyttepost, vaktpostforpost, lyttepost, vaktpost
: kalle tilbake posten på høyde 212kalle tilbake posten på høyde 212 / forpost, lyttepost, vaktpostforpost, lyttepost, vaktpost
2 mannskap på post (I)
kalle tilbake posten på høyde 212kalle tilbake posten på høyde 212 / forpost, lyttepost, vaktpostforpost, lyttepost, vaktpost
: kalle tilbake posten på høyde 212kalle tilbake posten på høyde 212 / forpost, lyttepost, vaktpostforpost, lyttepost, vaktpost
3 (underordnet) stilling
hun tok seg post i byenhun tok seg post i byen / søke halv postsøke halv post / lærerpostlærerpost
: hun tok seg post i byenhun tok seg post i byen / søke halv postsøke halv post / lærerpostlærerpost
3 (underordnet) stilling
hun tok seg post i byenhun tok seg post i byen / søke halv postsøke halv post / lærerpostlærerpost
: hun tok seg post i byenhun tok seg post i byen / søke halv postsøke halv post / lærerpostlærerpost
4 underavdeling i en sykehusavdeling
4 underavdeling i en sykehusavdeling
1 sted for vakthold, utkikk, kontroll eller lignende
soldatene stod på sine postersoldatene stod på sine poster / ta post bak hushjørnetta post bak hushjørnet / stå på post under jaktstå på post under jakt / være på sin post (mot noe(n)) på vakt, årvåkenvære på sin post (mot noe(n)) på vakt, årvåken / et orienteringsløp med åtte posteret orienteringsløp med åtte poster
: soldatene stod på sine postersoldatene stod på sine poster / ta post bak hushjørnetta post bak hushjørnet / stå på post under jaktstå på post under jakt / være på sin post (mot noe(n)) på vakt, årvåkenvære på sin post (mot noe(n)) på vakt, årvåken / et orienteringsløp med åtte posteret orienteringsløp med åtte poster
1 sted for vakthold, utkikk, kontroll eller lignende
soldatene stod på sine postersoldatene stod på sine poster / ta post bak hushjørnetta post bak hushjørnet / stå på post under jaktstå på post under jakt / være på sin post (mot noe(n)) på vakt, årvåkenvære på sin post (mot noe(n)) på vakt, årvåken / et orienteringsløp med åtte posteret orienteringsløp med åtte poster
: soldatene stod på sine postersoldatene stod på sine poster / ta post bak hushjørnetta post bak hushjørnet / stå på post under jaktstå på post under jakt / være på sin post (mot noe(n)) på vakt, årvåkenvære på sin post (mot noe(n)) på vakt, årvåken / et orienteringsløp med åtte posteret orienteringsløp med åtte poster
2 mannskap på post (I)
kalle tilbake posten på høyde 212kalle tilbake posten på høyde 212 / forpost, lyttepost, vaktpostforpost, lyttepost, vaktpost
: kalle tilbake posten på høyde 212kalle tilbake posten på høyde 212 / forpost, lyttepost, vaktpostforpost, lyttepost, vaktpost
2 mannskap på post (I)
kalle tilbake posten på høyde 212kalle tilbake posten på høyde 212 / forpost, lyttepost, vaktpostforpost, lyttepost, vaktpost
: kalle tilbake posten på høyde 212kalle tilbake posten på høyde 212 / forpost, lyttepost, vaktpostforpost, lyttepost, vaktpost
3 (underordnet) stilling
hun tok seg post i byenhun tok seg post i byen / søke halv postsøke halv post / lærerpostlærerpost
: hun tok seg post i byenhun tok seg post i byen / søke halv postsøke halv post / lærerpostlærerpost
3 (underordnet) stilling
hun tok seg post i byenhun tok seg post i byen / søke halv postsøke halv post / lærerpostlærerpost
: hun tok seg post i byenhun tok seg post i byen / søke halv postsøke halv post / lærerpostlærerpost
4 underavdeling i en sykehusavdeling
4 underavdeling i en sykehusavdeling
III post m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet post
(gjennom fransk, fra italiensk posta, av latin ponere 'sette, stille')
1 ledd, punkt
neste post på programmetneste post på programmet / ankepost, klagepostankepost, klagepost
: neste post på programmetneste post på programmet / ankepost, klagepostankepost, klagepost
1 ledd, punkt
neste post på programmetneste post på programmet / ankepost, klagepostankepost, klagepost
: neste post på programmetneste post på programmet / ankepost, klagepostankepost, klagepost
2 postering i regnskap
gjennomgå et regnskap post for postgjennomgå et regnskap post for post / aksjepostaksjepost
: gjennomgå et regnskap post for postgjennomgå et regnskap post for post / aksjepostaksjepost
2 postering i regnskap
gjennomgå et regnskap post for postgjennomgå et regnskap post for post / aksjepostaksjepost
: gjennomgå et regnskap post for postgjennomgå et regnskap post for post / aksjepostaksjepost
1 ledd, punkt
neste post på programmetneste post på programmet / ankepost, klagepostankepost, klagepost
: neste post på programmetneste post på programmet / ankepost, klagepostankepost, klagepost
1 ledd, punkt
neste post på programmetneste post på programmet / ankepost, klagepostankepost, klagepost
: neste post på programmetneste post på programmet / ankepost, klagepostankepost, klagepost
2 postering i regnskap
gjennomgå et regnskap post for postgjennomgå et regnskap post for post / aksjepostaksjepost
: gjennomgå et regnskap post for postgjennomgå et regnskap post for post / aksjepostaksjepost
2 postering i regnskap
gjennomgå et regnskap post for postgjennomgå et regnskap post for post / aksjepostaksjepost
: gjennomgå et regnskap post for postgjennomgå et regnskap post for post / aksjepostaksjepost
IV post m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet post
(fra italiensk, av middelalderlatinposta, egentlig 'sted der posthester står oppstilt')
1 posthus
gå på posten med et brevgå på posten med et brev
: gå på posten med et brevgå på posten med et brev
1 posthus
gå på posten med et brevgå på posten med et brev
: gå på posten med et brevgå på posten med et brev
2 postverk
arbeide i postenarbeide i posten
: arbeide i postenarbeide i posten
2 postverk
arbeide i postenarbeide i posten
: arbeide i postenarbeide i posten
3 samling brev, aviser, pakker eller lignende sendt gjennom et postverk
hente postenhente posten / få et brev i, med postenfå et brev i, med posten
: hente postenhente posten / få et brev i, med postenfå et brev i, med posten
3 samling brev, aviser, pakker eller lignende sendt gjennom et postverk
hente postenhente posten / få et brev i, med postenfå et brev i, med posten
: hente postenhente posten / få et brev i, med postenfå et brev i, med posten
1 posthus
gå på posten med et brevgå på posten med et brev
: gå på posten med et brevgå på posten med et brev
1 posthus
gå på posten med et brevgå på posten med et brev
: gå på posten med et brevgå på posten med et brev
2 postverk
arbeide i postenarbeide i posten
: arbeide i postenarbeide i posten
2 postverk
arbeide i postenarbeide i posten
: arbeide i postenarbeide i posten
3 samling brev, aviser, pakker eller lignende sendt gjennom et postverk
hente postenhente posten / få et brev i, med postenfå et brev i, med posten
: hente postenhente posten / få et brev i, med postenfå et brev i, med posten
3 samling brev, aviser, pakker eller lignende sendt gjennom et postverk
hente postenhente posten / få et brev i, med postenfå et brev i, med posten
: hente postenhente posten / få et brev i, med postenfå et brev i, med posten
V post prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet post
(latin) etter; jamfør post mortem og post festum etter; jamfør post mortem og post festum

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I post m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet post
(gjennom lågtysk, frå latin postis 'dørstolpe') særleg i samansetningar: stolpe (I), støtte (I); planke (I), brett (II)
dobbel låvedør med post i midtendobbel låvedør med post i midten / vasspostvasspost / vindaugspostvindaugspost
: dobbel låvedør med post i midtendobbel låvedør med post i midten / vasspostvasspost / vindaugspostvindaugspost
særleg i samansetningar: stolpe (I), støtte (I); planke (I), brett (II)
dobbel låvedør med post i midtendobbel låvedør med post i midten / vasspostvasspost / vindaugspostvindaugspost
: dobbel låvedør med post i midtendobbel låvedør med post i midten / vasspostvasspost / vindaugspostvindaugspost
II post m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet post
(frå italiensk posto, av latin ponere 'setje, stille')
1 tilvist stad for vaktteneste; kontrollpunkt; i jaktmål: stad i terrenget der ein ventar at viltet skal syne seg
stå på poststå på post / forpostforpost / vere på sin postvere på sin post / postane i eit orienteringsløppostane i eit orienteringsløp / elgpostelgpost
: stå på poststå på post / forpostforpost / vere på sin postvere på sin post / postane i eit orienteringsløppostane i eit orienteringsløp / elgpostelgpost
1 tilvist stad for vaktteneste; kontrollpunkt; i jaktmål: stad i terrenget der ein ventar at viltet skal syne seg
stå på poststå på post / forpostforpost / vere på sin postvere på sin post / postane i eit orienteringsløppostane i eit orienteringsløp / elgpostelgpost
: stå på poststå på post / forpostforpost / vere på sin postvere på sin post / postane i eit orienteringsløppostane i eit orienteringsløp / elgpostelgpost
2 underavdeling i sjukehus
tre postar på 20 senger kvartre postar på 20 senger kvar
: tre postar på 20 senger kvartre postar på 20 senger kvar
2 underavdeling i sjukehus
tre postar på 20 senger kvartre postar på 20 senger kvar
: tre postar på 20 senger kvartre postar på 20 senger kvar
3 (underordna) stilling
lærarpostlærarpost / søkje halv postsøkje halv post / seie opp posten (sin)seie opp posten (sin)
: lærarpostlærarpost / søkje halv postsøkje halv post / seie opp posten (sin)seie opp posten (sin)
3 (underordna) stilling
lærarpostlærarpost / søkje halv postsøkje halv post / seie opp posten (sin)seie opp posten (sin)
: lærarpostlærarpost / søkje halv postsøkje halv post / seie opp posten (sin)seie opp posten (sin)
1 tilvist stad for vaktteneste; kontrollpunkt; i jaktmål: stad i terrenget der ein ventar at viltet skal syne seg
stå på poststå på post / forpostforpost / vere på sin postvere på sin post / postane i eit orienteringsløppostane i eit orienteringsløp / elgpostelgpost
: stå på poststå på post / forpostforpost / vere på sin postvere på sin post / postane i eit orienteringsløppostane i eit orienteringsløp / elgpostelgpost
1 tilvist stad for vaktteneste; kontrollpunkt; i jaktmål: stad i terrenget der ein ventar at viltet skal syne seg
stå på poststå på post / forpostforpost / vere på sin postvere på sin post / postane i eit orienteringsløppostane i eit orienteringsløp / elgpostelgpost
: stå på poststå på post / forpostforpost / vere på sin postvere på sin post / postane i eit orienteringsløppostane i eit orienteringsløp / elgpostelgpost
2 underavdeling i sjukehus
tre postar på 20 senger kvartre postar på 20 senger kvar
: tre postar på 20 senger kvartre postar på 20 senger kvar
2 underavdeling i sjukehus
tre postar på 20 senger kvartre postar på 20 senger kvar
: tre postar på 20 senger kvartre postar på 20 senger kvar
3 (underordna) stilling
lærarpostlærarpost / søkje halv postsøkje halv post / seie opp posten (sin)seie opp posten (sin)
: lærarpostlærarpost / søkje halv postsøkje halv post / seie opp posten (sin)seie opp posten (sin)
3 (underordna) stilling
lærarpostlærarpost / søkje halv postsøkje halv post / seie opp posten (sin)seie opp posten (sin)
: lærarpostlærarpost / søkje halv postsøkje halv post / seie opp posten (sin)seie opp posten (sin)
III post m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet post
(gjennom fransk, frå italiensk posta, av latin ponere 'setje, stille')
1 led (II), punkt, innslag
neste post på programmetneste post på programmet / faste programpostar i NRKfaste programpostar i NRK
: neste post på programmetneste post på programmet / faste programpostar i NRKfaste programpostar i NRK
1 led (II), punkt, innslag
neste post på programmetneste post på programmet / faste programpostar i NRKfaste programpostar i NRK
: neste post på programmetneste post på programmet / faste programpostar i NRKfaste programpostar i NRK
2 sum(4,1,2,3), beløp
summere postane i rekneskapensummere postane i rekneskapen
: summere postane i rekneskapensummere postane i rekneskapen
2 sum(4,1,2,3), beløp
summere postane i rekneskapensummere postane i rekneskapen
: summere postane i rekneskapensummere postane i rekneskapen
1 led (II), punkt, innslag
neste post på programmetneste post på programmet / faste programpostar i NRKfaste programpostar i NRK
: neste post på programmetneste post på programmet / faste programpostar i NRKfaste programpostar i NRK
1 led (II), punkt, innslag
neste post på programmetneste post på programmet / faste programpostar i NRKfaste programpostar i NRK
: neste post på programmetneste post på programmet / faste programpostar i NRKfaste programpostar i NRK
2 sum(4,1,2,3), beløp
summere postane i rekneskapensummere postane i rekneskapen
: summere postane i rekneskapensummere postane i rekneskapen
2 sum(4,1,2,3), beløp
summere postane i rekneskapensummere postane i rekneskapen
: summere postane i rekneskapensummere postane i rekneskapen
IV post m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet post
(frå italiensk av, mellomalderlatinposta, eigenleg 'stad der posthestar står oppstilte')
1 posthus
gå på posten med eit brevgå på posten med eit brev
: gå på posten med eit brevgå på posten med eit brev
1 posthus
gå på posten med eit brevgå på posten med eit brev
: gå på posten med eit brevgå på posten med eit brev
2 postverk
arbeide i postenarbeide i posten / få brev i postenfå brev i posten
: arbeide i postenarbeide i posten / få brev i postenfå brev i posten
2 postverk
arbeide i postenarbeide i posten / få brev i postenfå brev i posten
: arbeide i postenarbeide i posten / få brev i postenfå brev i posten
3 (samling av) brev, aviser, pakker eller liknande, send gjennom Postverket
hente postenhente posten / ulevert, uframkomen, ugreidd post post, brev som ikkje er levert til adressatenulevert, uframkomen, ugreidd post post, brev som ikkje er levert til adressaten /
: hente postenhente posten / ulevert, uframkomen, ugreidd post post, brev som ikkje er levert til adressatenulevert, uframkomen, ugreidd post post, brev som ikkje er levert til adressaten /
3 (samling av) brev, aviser, pakker eller liknande, send gjennom Postverket
hente postenhente posten / ulevert, uframkomen, ugreidd post post, brev som ikkje er levert til adressatenulevert, uframkomen, ugreidd post post, brev som ikkje er levert til adressaten /
: hente postenhente posten / ulevert, uframkomen, ugreidd post post, brev som ikkje er levert til adressatenulevert, uframkomen, ugreidd post post, brev som ikkje er levert til adressaten /
1 posthus
gå på posten med eit brevgå på posten med eit brev
: gå på posten med eit brevgå på posten med eit brev
1 posthus
gå på posten med eit brevgå på posten med eit brev
: gå på posten med eit brevgå på posten med eit brev
2 postverk
arbeide i postenarbeide i posten / få brev i postenfå brev i posten
: arbeide i postenarbeide i posten / få brev i postenfå brev i posten
2 postverk
arbeide i postenarbeide i posten / få brev i postenfå brev i posten
: arbeide i postenarbeide i posten / få brev i postenfå brev i posten
3 (samling av) brev, aviser, pakker eller liknande, send gjennom Postverket
hente postenhente posten / ulevert, uframkomen, ugreidd post post, brev som ikkje er levert til adressatenulevert, uframkomen, ugreidd post post, brev som ikkje er levert til adressaten /
: hente postenhente posten / ulevert, uframkomen, ugreidd post post, brev som ikkje er levert til adressatenulevert, uframkomen, ugreidd post post, brev som ikkje er levert til adressaten /
3 (samling av) brev, aviser, pakker eller liknande, send gjennom Postverket
hente postenhente posten / ulevert, uframkomen, ugreidd post post, brev som ikkje er levert til adressatenulevert, uframkomen, ugreidd post post, brev som ikkje er levert til adressaten /
: hente postenhente posten / ulevert, uframkomen, ugreidd post post, brev som ikkje er levert til adressatenulevert, uframkomen, ugreidd post post, brev som ikkje er levert til adressaten /
V post prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet post
(latin) etter; i uttrykk som
post bellum etter krigenpost bellum etter krigen / post festum etter festen, for seintpost festum etter festen, for seint / post mortem etter daudenpost mortem etter dauden
: post bellum etter krigenpost bellum etter krigen / post festum etter festen, for seintpost festum etter festen, for seint / post mortem etter daudenpost mortem etter dauden
etter; i uttrykk som
post bellum etter krigenpost bellum etter krigen / post festum etter festen, for seintpost festum etter festen, for seint / post mortem etter daudenpost mortem etter dauden
: post bellum etter krigenpost bellum etter krigen / post festum etter festen, for seintpost festum etter festen, for seint / post mortem etter daudenpost mortem etter dauden

 

Resultat pr. side