Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

Ordet 'possessive' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
possessiv  
(possessive) 
     
II possessiv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet possessiv
(fra latin av possidere 'eie') i forbindelser som
//
possessivt pronomen eiendomspronomen eiendomspronomen
possessivt pronomen eiendomspronomen eiendomspronomen
i forbindelser som
//
possessivt pronomen eiendomspronomen eiendomspronomen
possessivt pronomen eiendomspronomen eiendomspronomen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

Ordet 'possessive' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
possessiv  
(possessive) 
     
II possessiv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet possessiv
(frå latin av possidere 'eige') i grammatikk: som uttrykkjer eigedomstilhøve
//
possessivt pronomen eigedomspronomen eigedomspronomen
possessivt pronomen eigedomspronomen eigedomspronomen
i grammatikk: som uttrykkjer eigedomstilhøve
//
possessivt pronomen eigedomspronomen eigedomspronomen
possessivt pronomen eigedomspronomen eigedomspronomen

 

Resultat pr. side