Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
in persona adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet in persona
(latin) personlig, i egen person personlig, i egen person
person m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet person
(fra latin, norrønt persona femininum)
1 individ, enkeltmenneske
bilen har plass til fem personerbilen har plass til fem personer
: bilen har plass til fem personerbilen har plass til fem personer
//
i egen person selv, uten stedfortreder selv, uten stedfortreder
i egen person selv, uten stedfortreder selv, uten stedfortreder
1 individ, enkeltmenneske
bilen har plass til fem personerbilen har plass til fem personer
: bilen har plass til fem personerbilen har plass til fem personer
//
i egen person selv, uten stedfortreder selv, uten stedfortreder
i egen person selv, uten stedfortreder selv, uten stedfortreder
2 skikkelse i litterært verk eller film
personene i boka trer levende frampersonene i boka trer levende fram
: personene i boka trer levende frampersonene i boka trer levende fram
2 skikkelse i litterært verk eller film
personene i boka trer levende frampersonene i boka trer levende fram
: personene i boka trer levende frampersonene i boka trer levende fram
3 i jus: individ eller sammenslutning som har juridiske rettigheter og forpliktelser; rettssubjekt; jamfør juridisk
3 i jus: individ eller sammenslutning som har juridiske rettigheter og forpliktelser; rettssubjekt; jamfør juridisk
4 i grammatikk: kategori innenfor pronomen (i mange språk også verb) som angir om et utsagn gjelder den som taler (1. person), den det tales til (2. person) eller den det tales om (3. person)
pronomenet 'vi' er i 1. person flertallpronomenet 'vi' er i 1. person flertall
: pronomenet 'vi' er i 1. person flertallpronomenet 'vi' er i 1. person flertall
4 i grammatikk: kategori innenfor pronomen (i mange språk også verb) som angir om et utsagn gjelder den som taler (1. person), den det tales til (2. person) eller den det tales om (3. person)
pronomenet 'vi' er i 1. person flertallpronomenet 'vi' er i 1. person flertall
: pronomenet 'vi' er i 1. person flertallpronomenet 'vi' er i 1. person flertall
1 individ, enkeltmenneske
bilen har plass til fem personerbilen har plass til fem personer
: bilen har plass til fem personerbilen har plass til fem personer
//
i egen person selv, uten stedfortreder selv, uten stedfortreder
i egen person selv, uten stedfortreder selv, uten stedfortreder
1 individ, enkeltmenneske
bilen har plass til fem personerbilen har plass til fem personer
: bilen har plass til fem personerbilen har plass til fem personer
//
i egen person selv, uten stedfortreder selv, uten stedfortreder
i egen person selv, uten stedfortreder selv, uten stedfortreder
2 skikkelse i litterært verk eller film
personene i boka trer levende frampersonene i boka trer levende fram
: personene i boka trer levende frampersonene i boka trer levende fram
2 skikkelse i litterært verk eller film
personene i boka trer levende frampersonene i boka trer levende fram
: personene i boka trer levende frampersonene i boka trer levende fram
3 i jus: individ eller sammenslutning som har juridiske rettigheter og forpliktelser; rettssubjekt; jamfør juridisk
3 i jus: individ eller sammenslutning som har juridiske rettigheter og forpliktelser; rettssubjekt; jamfør juridisk
4 i grammatikk: kategori innenfor pronomen (i mange språk også verb) som angir om et utsagn gjelder den som taler (1. person), den det tales til (2. person) eller den det tales om (3. person)
pronomenet 'vi' er i 1. person flertallpronomenet 'vi' er i 1. person flertall
: pronomenet 'vi' er i 1. person flertallpronomenet 'vi' er i 1. person flertall
4 i grammatikk: kategori innenfor pronomen (i mange språk også verb) som angir om et utsagn gjelder den som taler (1. person), den det tales til (2. person) eller den det tales om (3. person)
pronomenet 'vi' er i 1. person flertallpronomenet 'vi' er i 1. person flertall
: pronomenet 'vi' er i 1. person flertallpronomenet 'vi' er i 1. person flertall
persona grata subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet persona grata
(latin 'kjær person') velsett, godt likt person; motsatt persona non grata velsett, godt likt person; motsatt persona non grata
persona non grata subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet persona non grata
(latin 'ikke kjær person') mislikt, uvelkommen, uønsket person; motsatt persona grata mislikt, uvelkommen, uønsket person; motsatt persona grata
personifisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet personifisere
(fra tysk, av latin persona og -ficere 'gjøre') la noe livløst, upersonlig eller abstrakt få menneskelige trekk, personliggjøre, legemliggjøre
naturkreftene var personifisert i fortellingennaturkreftene var personifisert i fortellingen
: naturkreftene var personifisert i fortellingennaturkreftene var personifisert i fortellingen
// som adjektiv i perfektum partisipp:
han er den personifiserte ondskaphan er den personifiserte ondskap
: han er den personifiserte ondskaphan er den personifiserte ondskap
// som adjektiv i perfektum partisipp:
han er den personifiserte ondskaphan er den personifiserte ondskap
: han er den personifiserte ondskaphan er den personifiserte ondskap
la noe livløst, upersonlig eller abstrakt få menneskelige trekk, personliggjøre, legemliggjøre
naturkreftene var personifisert i fortellingennaturkreftene var personifisert i fortellingen
: naturkreftene var personifisert i fortellingennaturkreftene var personifisert i fortellingen
// som adjektiv i perfektum partisipp:
han er den personifiserte ondskaphan er den personifiserte ondskap
: han er den personifiserte ondskaphan er den personifiserte ondskap
// som adjektiv i perfektum partisipp:
han er den personifiserte ondskaphan er den personifiserte ondskap
: han er den personifiserte ondskaphan er den personifiserte ondskap

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
in persona adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet in persona
(latin) personleg, i eigen person personleg, i eigen person
persona grata m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet persona grata
(latin 'kjær person') velsedd, godt likt person; jamfør persona non grata velsedd, godt likt person; jamfør persona non grata
persona non grata m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet persona non grata
(latin 'ikkje kjær person') uynskt, uvelkomen person; jamfør persona grata uynskt, uvelkomen person; jamfør persona grata
personale n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet personale
(gjennom tysk; frå latin adjektiv personalis, av persona) samnemning på alle som er tilsette på same arbeidsstaden, i eit firma, i ein institusjon eller; jamfør personell
sjukehuspersonalesjukehuspersonale / kontorpersonalekontorpersonale
: sjukehuspersonalesjukehuspersonale / kontorpersonalekontorpersonale
samnemning på alle som er tilsette på same arbeidsstaden, i eit firma, i ein institusjon eller; jamfør personell
sjukehuspersonalesjukehuspersonale / kontorpersonalekontorpersonale
: sjukehuspersonalesjukehuspersonale / kontorpersonalekontorpersonale
personifisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet personifisere
(gjennom tysk, frå fransk av, latin persona 'person' og -ficere 'gjere') la noko livlaust, upersonleg eller abstrakt få menneskelege drag; personleggjere, lekamleggjere
i åsatrua er naturkreftene personifisertei åsatrua er naturkreftene personifiserte / den personifiserte vondskapen vondskapen sjølvden personifiserte vondskapen vondskapen sjølv
: i åsatrua er naturkreftene personifisertei åsatrua er naturkreftene personifiserte / den personifiserte vondskapen vondskapen sjølvden personifiserte vondskapen vondskapen sjølv
la noko livlaust, upersonleg eller abstrakt få menneskelege drag; personleggjere, lekamleggjere
i åsatrua er naturkreftene personifisertei åsatrua er naturkreftene personifiserte / den personifiserte vondskapen vondskapen sjølvden personifiserte vondskapen vondskapen sjølv
: i åsatrua er naturkreftene personifisertei åsatrua er naturkreftene personifiserte / den personifiserte vondskapen vondskapen sjølvden personifiserte vondskapen vondskapen sjølv

 

Resultat pr. side